Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Fővárosi Törvényszék ítélete – szerződésmódosításra vonatkozó megállapítások

A Fővárosi Törvényszék 103.K.700.520/2023/12. számú ítélete arra vonatkozóan tartalmaz fontos megállapításokat, hogy a felek közös megegyezésen alapuló szóbeli megállapodása a Ptk. szerinti szerződésmódosításnak minősült, illetve, hogy a teljesítési határidő kezdő időpontjának új feltételhez kötése a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti lényeges módosításnak tekintendő.

A bíróság megállapította, hogy a felek a vállalkozási szerződésben foglaltaktól eltérő feltételt kötöttek ki a szerződés egyik lényeges elemére, a teljesítési határidőre vonatkozóan, azaz a szerződéses feltételeket – a szerződés egyik lényeges elemét – informális megállapodásukkal módosították. A Törvényszék rögzítette, hogy e módosítás megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek. Az ítélet tartalmazza továbbá, hogy a teljesítési időszak oly mértékű módosítása, mint amelyben a felperes és a Vállalkozó megállapodott – amely 244 nappal későbbi időpontra halasztotta az eredetileg 285 napos határidő kezdetét – kétség kívül a szerződés feltételeinek lényeges módosítását eredményezte. A tényállás releváns elemeit az ítélet (4)-(5) és (16) pontja, míg a módosításra vonatkozó indokolás lényegét a (38)-(39) pontok tartalmazzák.

A Fővárosi Törvényszék ítélete ezen az oldalon érhető el.