Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] 2013. július 1-jei hatállyal módosul a Kbt.

A 2012. évi CCVIII. törvény , a 2012. évi CCXXIII. törvény , továbbá a 2013. évi XXXIV. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosítja a Kbt.-t.

A Közbeszerzési Hatóság az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény 29. §-ában, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 308. §-ában, továbbá az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 21. §-ában foglalt módosító rendelkezéseivel – továbbá az esetleges további Kbt.-t érintő jogszabály módosításokkal – egybeszerkesztett, 2013. július 1-jén hatályba lépő változatát honlapján a hatálybalépést megelőzően elérhetővé fogja tenni.