Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/149
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.12.22.
Iktatószám:26352/2014
CPV Kód:31520000-7;34928530-2;50232110-4;45316100-6
Ajánlatkérő:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Dunaújváros közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.02.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK01943
Postai cím: Városháza tér 1.
Város: Dunaújváros
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Farkas Róbert villamos energiai ügyintéző
Telefon: + 36 25544180
E-mail: farkas@pmh.dunanet.hu; kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu
Fax: +36 25544178
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381 kódszámmal ellátott projekt keretében közvilágítás energiatakarékos átalakításához és korszerűsítéséhez szükséges elektromágneses indukciós elven működő lámpatestek szállítása, felszerelése és üzembe helyezése, tervezéssel és engedélyeztetéssel együtt
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Dunaújváros közigazgatási területe
NUTS-kód HU211
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Adásvételi szerződés, melynek tárgya: a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381 kódszámmal ellátott projekt keretében közvilágítás energiatakarékos átalakításához és korszerűsítéséhez szükséges elektromágneses indukciós elven működő lámpatestek szállítása, felszerelése és üzembe helyezése, tervezéssel és engedélyeztetéssel együtt.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31520000-7
További tárgyak:34928530-2
50232110-4
45316100-6
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Adásvételi szerződés, melynek tárgya: a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381 kódszámmal ellátott projekt keretében közvilágítás energiatakarékos átalakításához és korszerűsítéséhez szükséges elektromágneses indukciós elven működő lámpatestek szállítása, felszerelése és üzembe helyezése, tervezéssel és engedélyeztetéssel együtt.

Mennyiségek:
A szerződés keretében összesen 1800 db, jelenleg nátriumos működési elvű lámpatest energiatakarékos átalakítását és korszerűsítését kell a nyertes ajánlattevőnek elvégeznie, melynek keretében feladat a kijelölt lámpatestek le- és szétszerelése, hulladékként történő kezelése, ártalmatlanítása, valamint az alábbiakban részletezett mennyiségű, összesen 1800 db elektromágneses indukciós elven működő lámpatest szállítása, felszerelése és üzembe helyezése, tervezéssel és engedélyeztetéssel együtt.
A főbb műszaki paraméterek és részletes mennyiségek:
Lámpatest, fényforrás típusának megnevezése: Ind_utca-200W; névleges teljesítmény: 200W, 3,8kW; Előtéttel növelt teljesítmény: 210W, 3,99kW - mennyiség összesen: 19 db
Lámpatest, fényforrás típusának megnevezése: Ind_utca-120W; névleges teljesítmény: 120W, 16,08kW; Előtéttel növelt teljesítmény: 125W, 16,75kW - mennyiség összesen: 134 db
Lámpatest, fényforrás típusának megnevezése: Ind_utca-80W; névleges teljesítmény: 80W, 67,76kW; Előtéttel növelt teljesítmény: 84W, 71,15kW - mennyiség összesen: 847 db
Lámpatest, fényforrás típusának megnevezése: Ind_utca-60W; névleges teljesítmény: 60W, 36,12kW; Előtéttel növelt teljesítmény: 63W, 37,93kW - mennyiség összesen: 602 db
Lámpatest, fényforrás típusának megnevezése: Ind_utca-40W; névleges teljesítmény: 40W, 7,92kW; Előtéttel növelt teljesítmény: 42W, 8,32kW - mennyiség összesen: 198 db
Az ajánlattevő által megajánlott lámpatesteknek - a jelen felhívás III.1.4. pontjában rögzített követelményen kívül - meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
- rendelkezik a közszolgáltató (a területen: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.) által kiadott érvényes Hálózati Alkalmazási Rendszerengedéllyel, amelynek területi érvényessége kiterjed a szerződés teljesítésével érintett területre;
- legalább a Dokumentáció részeként kiadott fénytervben rögzített elektronikai adatokkal kell rendelkezniük;
Szerkezeti követelmények:
Lámpatestház:
Álljon ellen az üzemközben fellépő környezeti igénybevételeknek (szélterhelés, UV sugárzás, rezgések, korróziós hatások). A felerősítő szerkezete csak korrózióálló fémből készülhet (porszórással festett alumíniumöntvényből, vagy rozsdamentes acélból). Az oszlopvégződéshez való rögzítést minimum 2 db rozsdamentes csavarral kell elvégezni. A felerősítő szerkezet legyen alkalmas karra szerelésnél 42mm és 60 mm átmérőre is. A különböző átmérőre való felszerelhetőség követelmény.
A lámpatestház színezése a RAL színskála szerint, porfestett eljárással legyen megoldva. A zárszerkezet csak rozsdamentes anyagból készülhet.
Burák:
Anyaguk lehet víztiszta műanyag, vagy edzett üveg.
A műanyag búrák ütés- és UV álló kivitelűek legyenek. Ez lehet polikarbonát, de az alkalmazott fényforrás sugárzásának álljon ellen, ne színeződjön el és alaktartó legyen. Ha a bura tartja a tömítést, akkor minden egyedileg megrendelt burát azzal együtt kell szállítani. A bura nyitása és rögzítése ne igényeljen külön szerszámot, a rögzítő fülek és a szerkezet maradjanak a házon. Lenyitáskor a bura ne essen le, a lámpatest házhoz kapcsolódjon, de a bura, vagy vele egybeépített optika szükséges cseréjét egyszerűen és gyorsan végre lehessen hajtani.
Fényforrások:
40 W névleges teljesítményű fényforrással szembeni elvárások:
Fényáram csökkenés 2.000 óra után kisebb, mint 5 %;
Élettartam minimum 50.000 óra, 30 %-nál kisebb fényáram csökkenés mellett;
Fehér fényű fényforrások alkalmazása kötelező;
Színhőmérséklet: 5000 K;
Villogás és káprázatmentesség;
Színvisszaadás jósága CRI minimum: 75;
Azonnali ki es bekapcsolás;
VEL min 115lm/W;
Lumen: min 65lm/W;
Teljesítménytényező: minimum 0.98;
THD értéke alacsonyabb, mint 10%;
60 W névleges teljesítményű fényforrással szembeni elvárások:
Fényáram csökkenés 2.000 óra után kisebb, mint 5 %;
Élettartam minimum 50.000 óra, 30 %-nál kisebb fényáram csökkenés mellett;
Fehér fényű fényforrások alkalmazása kötelező;
Színhőmérséklet: 5000 K;
Villogás és káprázatmentesség;
Színvisszaadás jósága CRI minimum: 75;
Azonnali ki es bekapcsolás;
VEL min 117 lm/W;
Lumen: min 67 lm/W;
Teljesítménytényező: minimum 0.98;
THD értéke alacsonyabb, mint 10%;
80 W névleges teljesítményű fényforrással szembeni elvárások:
Fényáram csökkenés 2.000 óra után kisebb, mint 5 %;
Élettartam minimum 50.000 óra, 30 %-nál kisebb fényáram csökkenés mellett;
Fehér fényű fényforrások alkalmazása kötelező;
Színhőmérséklet: 5000 K;
Villogás és káprázatmentesség;
Színvisszaadás jósága CRI minimum: 75;
Azonnali ki es bekapcsolás;
VEL min 123 lm/W;
Lumen: min 70 lm/W;
Teljesítménytényező: minimum 0.98;
THD értéke alacsonyabb, mint 10%;
120 W névleges teljesítményű fényforrással szembeni elvárások:
Fényáram csökkenés 2.000 óra után kisebb, mint 5 %;
Élettartam minimum 50.000 óra, 30 %-nál kisebb fényáram csökkenés mellett;
Fehér fényű fényforrások alkalmazása kötelező;
Színhőmérséklet: 5000 K;
Villogás és káprázatmentesség;
Színvisszaadás jósága CRI minimum: 75;
Azonnali ki es bekapcsolás;
VEL min 128 lm/W;
Lumen: min 73 lm/W;
Teljesítménytényező: minimum 0.98;
THD értéke alacsonyabb, mint 10%;
200 W névleges teljesítményű fényforrással szembeni elvárások:
Fényáram csökkenés 2.000 óra után kisebb, mint 5 %
Élettartam minimum 50.000 óra, 30 %-nél kisebb fényáram csökkenés mellett,
Fehér fényű fényforrások alkalmazása kötelező,
Színhőmérséklet: 5000 K
Villogás és káprázatmentesség,
Színvisszaadás jósága CRI minimum: 75
Azonnali ki es bekapcsolas
VEL min 132 lm/W
Lumen: min 75 lm/W
Teljesítménytényező: minimum 0.96
THD értéke alacsonyabb, mint 10%
Tükrök, fényterelők:
A tükrök kizárólag nagytisztaságú alumínium lemezből készülhetnek kémiai fényesítéssel és anódos oxidációval.
Tömítettség:
A lámpatest optikai- és szerelvényterét a külső szennyeződéstől és víztől IP fokozatuknak megfelelő tömítések védjék meg. Az optikai tér IP65, a szerelvénytér legalább IP 54 legyen. A külső tömítések anyaga kizárólag UV álló, alaktartó üreges végtelenített kivitelű profil szilikon legyen, amelyet a házon vagy a burán kiképzett horony biztonságosan tartson. A tömítés teljes hosszában egyenletes felfekvést biztosítson, a használat során a helyén maradjon és ne nyúljon meg. Az optikai tér és a szerelvénytér között szükséges vezetékcsatlakozásoknál olyan tömítést kell alkalmazni, amely az optikai tér IP értékét nem rontja le.
A külső hálózat felől csatlakozó kör keresztmetszetű, 10-13,5 mm átmérőjű kiskábel bevezetését szintén tömíteni kell a víz bejutása ellen.
Szerelvénylapok:
A szerelvénylapok rozsdamentes anyagból készülhetnek. A szerelvénylapok tartalmazzák a fényforrás működéséhez szükséges összes alkatrészt. A szerelvénylapok a lámpatestből egyszerűen kiemelhetők legyenek, a vezetékek leválasztásához kizárólag kézzel bontható sorkapcsot kell használni.
Villamos követelmények:
Előtétek:
Az előtéteken a gyártási, a használat során a jelölések és feliratok szem előtt legyenek és láthatók maradjanak. Legalább 6 amperes kézzel kibillenthető olvadóbiztosítékot kell tartalmazzon (szerszám nélküli csere, áramtalanítás)
Belső vezetékezés:
Min. 1mm2 keresztmetszetű Cu. Vezető alkalmazható. A nagyfeszültségű gyújtótól jövő vezetéknek a gyújtóimpulzus hatásos és károsodás nélküli átvitelére, a foglalatba csatlakozóknak pedig a keletkezett hő elviselésére alkalmasnak kell lennie. A nagyfeszültségű vezetékek szilikon szigetelésűek legyenek. A vezetékek nyomvonala áttekinthető és azonosítható, ki- és bekötése az egyes szorítókba könnyen végrehajtható legyen.
A csatlakozó vezeték fogadását olyan a szerelvénylappal kényszerkapcsolatban lévő vagy kézzel bontható sorkapocs biztosítsa, amely kirázódás mentes, 1,5-2,5mm2 keresztmetszetű vezetéket befogad, és az összeillesztésnél felcserélhetetlen. A csatlakozó vezetéket a bekötés előtt tehermentesíteni, a bekötés sorrendjét a sorkapocs fix oldalán jelölni kell (L,P,N).
A belső- és csatlakozó vezeték üzemszerűen nem lehet kitéve hajlító igénybevételnek.
A lámpatest cseréjével egyidejűleg a bekötő vezetéket is cserélni kell, kivéve, ha az legalább 2,5 mm2 keresztmetszetű, helyes színjelölésű, vörösréz anyagú, legalább 1 kV szigetelésű vezeték. Az önálló közvilágítási hálózat lámpaoszlop szerelvénylapjának első túláramvédelmi készülékét (D rendszerű olvadó biztosító) az új fényforrás teljesítményéhez kell illeszteni.
Előtétek:
Az alkalmazott előtét/elektronika hatásfoka minimum 98 % legyen
Belső vezetékezés:
Minimum 1mm2 keresztmetszetű Cu. vezető alkalmazható.
A vezetékek nyomvonala áttekinthető és azonosítható, ki- és bekötése az egyes szorítókba könnyen végrehajtható legyen.
Kezelés, hibaelhárítás:
A lámpatest nyitása-zárása és a fényforrás cseréje során a lehető legkevesebb művelettel történjen.
Biztosítós lámpatesteknél a láthatóság és az egyszerű betétcsere követelmény.
Legalább 6 amperes kézzel kibillenthető olvadóbiztosítékot kell tartalmazzon (szerszám nélküli csere, áramtalanítás )
Külön egységet kell képezni a fényforrásnak, a lámpatestháznak és az előtétnek/elektronikának, vagyis külön cserélhetőnek kell lenni a fényforrásnak és az előtétnek/elektronikának.
A lámpatestek érintésvédelmi kialakításának védővezetősnek, azaz I. érintésvédelmi osztályúnak kell lennie. I. érintésvédelmi osztály alatt az Ajánlatkérő az alábbiakat érti: ebbe az osztályba tartoznak azok az elektromos eszközök, melyek a villamos hálózat védővezetőjéhez csatlakoztatni kell. Ezeken a készülékek áramütés elleni védelme nem csak az alapszigetelésen alapul. Ezek a fogyasztók el vannak látva egy csatlakozó egységgel, melyhez az elektromos hálózat védővezetője csatlakoztatható. Meghibásodás esetén a kismegszakító, vagy az áramvédő kapcsoló azonnal leold és megvédi a többi készüléket is a meghibásodástól.
Üzemviteli követelmények
A szállítani kívánt lámpatesteknek az előírások szerinti jelölésekkel, valamint magyar nyelvű használati utasítással kell rendelkezniük (a használati utasítást az ajánlatkérő részére a szállítás során kell átadni). Tekintettel arra, hogy a lecserélt és felszerelt új lámpatestek, mint aktív elemek tulajdonosa az Ajánlatkérő lesz (míg az Önkormányzat közigazgatási területén további lámpatestek tulajdonosa a közszolgáltató), ezt a tényt - a megkülönböztetés végett - a lámpatesteken jól látható, időálló jelöléssel kell feltüntetni.

Az ajánlattevőnek ajánlatához a fent előírt Rendszerengedélyt és a szállítani kívánt lámpatestek részletes műszaki specifikációját, a fénytervben rögzített elvárások ellenőrzéséhez a megajánlott lámpákra vonatkozó EULUMDAT file-okat, valamint a szállítani kívánt lámpatestekről és összes tartozékairól (testház, bura, fényforrás, tükrök/fényterelők, szerelvénylapok) fényképes ismertetőt is csatolnia kell, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tud győződni a fent írt követelményeknek való megfelelésről.
Az eljárásban érvénytelen az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által meghatározott műszaki követelményeknek nem megfelelő elven működő és a fentiekben nem megfelelő műszaki specifikációval rendelkező lámpákat ajánl szállításra, vagy az általa ajánlott lámpák nem rendelkeznek a fent előírt érvényes tanúsítványokkal, megfelelőségi nyilatkozattal, vizsgálati jegyzőkönyvvel.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a lámpatest tönkremenetele esetén az abban felhasznált anyagok közül, melyek képeznek veszélyes hulladékot és milyen kategóriába tartoznak.
Ajánlattevőknek ajánlatukban a fent előírt összes szerkezeti-, villamos-, üzemviteli követelményekre vonatkozó részletes leírást kell csatolni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tud győződni a fent írt követelményeknek való megfelelésről.
Az ajánlattevőnek a jótállási idő végéig az összes alkatrész tekintetében vállalnia kell az alkatrészek pótlását/beszerezhetőségét. Az igényelt, megrendelt alkatrészeket (mennyiségtől és összeghatártól függetlenül) a szállítónak a megrendeléstől számított 8 napon le kell szállítania.
A szerződés teljesítése során a szállító feladata a kiviteli tervdokumentáció és a megvalósulási terv (D-terv) elkészítése, valamint annak a területileg illetékes közszolgáltató (E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.) általi egyeztetése és jóváhagyatása. Az elkészült munkákról készített megvalósulási terv jóváhagyott változatban történő leadásának határideje: a lámpák cseréjét követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezése.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyát képező lecserélésre kerülő lámpatestek jelenleg a területileg illetékes közszolgáltató (E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.) tulajdonában állnak. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a tulajdonát képező közvilágítási célú berendezések leszereléséhez hozzájárult. Az új lámpatestek felszerelését megelőzően a lebontott lámpatestek, a leszerelt lámpatestekből kiemelt fényforrások kezelését, annak pontos menetét a nyertes ajánlattevőnek az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel kell leegyeztetni.

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdés előírására tekintettel felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásban esetlegesen szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér (amely késedelmes és hibás teljesítés esetén alkalmazandó): A szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-a/nap, de maximum a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a, melynek elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 25 % -a
Jótállási kötelezettség időtartama: az ajánlattevő ajánlata szerint (a jótállási idő az értékelési szempontrendszer részét képezi), de legalább a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számított 24 hónap. A jótállási kötelezettség a lámpatestre, fényforrásra és elektronikára terjed ki.
Teljesítési és Jótállási biztosíték: A szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.
A teljesítési és jótállási biztosíték a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában teljesíthető. A teljesítési biztosítéknak a szerződés aláírása napjától a jótállási időszak első napjáig kell érvényesnek lennie és az Ajánlatkérő/Megrendelő rendelkezésére állnia. A jótállási biztosítéknak a jótállási időszak első napjától az ajánlatban vállalt jótállási idő lejártát követő 45. napig kell érvényesnek lennie és az Ajánlatkérő/Megrendelő rendelkezésére állnia.
Előleg-visszafizetési biztosíték: amennyiben a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kéri, az ajánlatkérő a 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján kiköti a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak a teljesítés határideje lejártáig érvényesnek kell lennie. Az előleg visszafizetési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerinti formában teljesíthető, illetőleg az ajánlatkérő - a szállítói előleg biztosítékaként - ezen túl elfogadja a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének, vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalását, vagy garanciaszervezet által vállalt kezességet, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezességet
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítési és jótállási biztosíték, valamint az előleg- visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátása tekintetében [Kbt. 126. § (5) bekezdés].
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentációban szereplő szerződéstervezet rögzíti.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381 számú projekt keretében - a bruttó finanszírozás szabályai szerint - az Európai Unió, a magyar költségvetés forrásából 85,000000 %-os arányban és az ajánlatkérő saját forrásából 15,000000% arányban történik, a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés rendelkezései szerint.
A Szállító a szabályszerűen kiállított teljesítési igazolás kibocsátását követően 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
A részszámla kibocsátásának feltétele az előírt mennyiségű lámpatestek és azok összes tartozékainak Megrendelő részére történő igazolt leszállítása, beleértve a minőségi ellenőrzéshez szükséges összes dokumentum átadását is. A részszámla összege legfeljebb a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 80 %-a.
A végszámla kibocsátásának feltétele a lámpatestek felszerelésének, beüzemelésének és a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának igazolása, beleértve a megvalósulási terv közszolgáltatói általi elfogadásának igazolását is. A végszámla összege minimum a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20 %-a.
A számlák összege az igazolt teljesítést követően, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381 számú projekt keretében közvetlen, szállítói kifizetéssel Ft-ban, banki átutalással kerül kiegyenlítésre.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteik ajánlatkérő általi kézhezvételüktől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre, figyelemmel az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései,
- Kbt. 130. § (1) és (4) bekezdés,
- 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet,
- 2011.évi CXCV törvény, valamint a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet,
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §,
- a projekthez kapcsolódó mindenkor hatályos Támogatási Szerződés,
Ajánlatkérő (Megrendelő) a nyertes ajánlattevő (Szállító) számára - a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján - legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Amennyiben a Szállító előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a részszámla összege a kifizetett előleg összegével csökkentendő.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentációban szereplő szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem teszi lehetővé. Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § -ban foglaltakra tekintettel kell elkészíteni, benyújtani.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
Az ajánlattevő által szállítani kívánt lámpatesteknek meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
- rendelkezik érvényes CE tanúsítvánnyal (EN megfelelőségi nyilatkozattal);
- rendelkezik az Európa Tanács 2004/108/EK irányelve szerinti Megfelelőségi Tanúsítvánnyal (Elekromágneses Kompatibilitás);
- rendelkezik a kisfeszültségű berendezésekről szóló Európa Tanács 2006/95/EK irányelve szerinti Megfelelőségi Tanúsítvánnyal;
- rendelkezik az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (ROHS) szóló Európa Tanács 2002/95/EK irányelv szerinti Megfelelőségi Tanúsítvánnyal;
- rendelkezik az FCC szabályzat 18. részében foglalt, rádiófrekvenciás (RF) világító eszközökre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő Megfelelőségi Tanúsítvánnyal vagy Ellenőrzési jegyzőkönyvvel/igazolással;
- rendelkezik ISO9001 gyártói Minőségbiztosítási Tanúsítvánnyal;
- rendelkezik ISO14001 gyártói Minőségbiztosítási Tanúsítvánnyal;
- rendelkezik a megajánlott lámpatestek műszaki paramétereit igazoló, a gyártó által kiadott hivatalos vizsgálati jegyzőkönyvekkel (laborvizsgálati jegyzőkönyvvel) és tanúsítványokkal;
- a lámpatestek azon részeinek, amelyek műanyagból készültek és UV sugárzás érheti őket, UV állósági vizsgálati jegyzőkönyvvel kell rendelkezniük. A vizsgálatokat az érvényes magyar és európai szabvány előírásai szerint kell elvégezni;
A fentiekben előírt dokumentumokat, tanúsítványokat, igazolásokat az ajánlattevőknek az ajánlatukhoz nem kell csatolniuk, azok csatolása, benyújtása csak a nyertes ajánlattevővel szembeni elvárás.
Ajánlatkérő továbbá előírja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez rendelkezzen legalább az alábbi eszközökkel, berendezésekkel: legalább 2 db emelőkosaras gépkocsi, amelynek az emelési magassága legalább 12 m, és amelynek a teherbírása legalább 180 kg és - legalább 1 db emelőkosaras gépkocsi, amelynek az emelési magassága legalább 25 m és amelynek a teherbírása legalább 300 kg. Ezen követelmény meglétét az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás keretében nem vizsgálja, ezen követelmény teljesítése, mint szerződéses feltétel a nyertes ajánlattevővel szemben került előírásra.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1.) Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll, továbbá nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
A megkövetelt igazolási mód
1.) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8. § és 10-11. § szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
2.) Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
3.) A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § rendelkezései szerint - választása szerint -járhat el.
4.) A jogi kizáró okok igazolására benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok, iratok keltezése nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál. Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében az EU Hivatalos Lapjában (TED-en) megjelent ajánlati felhívás VI.5.) pontjában rögzített időpont az irányadó.
5.) A jogi kizáró okok igazolása tekintetében irányadó útmutatók: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.), valamint A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1.) Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatához csatolnia kell az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi kötelező tartalommal:
- pénzforgalmi számla száma;
- a számlavezetés kezdete;
- a számláján az ajánlati felhívás feladásának időpontját megelőző 1 évben (12 hónapban) 30 napot meghaladó sorban álló tétel volt-e (Az Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti.)
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 1 éves (12 hónapos) időszakban vezetett pénzforgalmi számláiról és számlavezető pénzügyi intézményeiről.
P.2.) Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről. Az alkalmassági követelmény és igazolási mód kapcsán a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés rendelkezése is irányadó.

P.3.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell saját, vagy jogelődje előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából a mérleget és eredménykimutatást (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Az éves beszámolót nem szükséges az ajánlathoz csatolni abban az esetben, ha a kért dokumentumok a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, ez esetben a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az ajánlattevő a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy az ajánlattevő az alkalmasságát a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerint a működése ideje alatt elért, közbeszerzés tárgyából (közvilágítás energiatakarékos átalakítása és korszerűsítése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ez esetben az Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek a működése ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közvilágítás energiatakarékos átalakítása és korszerűsítése) származó árbevétele összességében el kell, hogy érje legalább a nettó 100.000.000,- Ft-ot (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát (erre vonatkozóan az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást kérni).


Az előírt igazolási móddal kapcsolatos általános előírások: Amennyiben az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben a jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti iratokat is.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (5) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P.1.) Az eljárásban alkalmatlan az az ajánlattevő, akinek bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 1 évben (12 hónapban) egyszer is 30 napot meghaladó sorba állítás volt. Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében az EU Hivatalos Lapjában (TED-en) megjelent ajánlati felhívás VI.5.) pontjában rögzített időpont az irányadó.

P.2.) Az eljárásban alkalmatlan az az ajánlattevő, akinek a teljes nettó árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben összesen nem éri el a 188.000.000,- Ft-ot.

P.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az éves beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye az előző 3 lezárt üzleti év közül több mint egy évben negatív volt.

Az előírt alkalmassági követelményekkel kapcsolatos általános előírások: Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkozhatnak a gazdasági szereplőkre [III.2.2. P.1.) pont], elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglalt előírások szerint.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1.) Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatához csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban szállított, az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges referenciáiról szóló összefoglaló ismertetést. Az ismertetett munkákról továbbá csatolni kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolást vagy referencianyilatkozatot.
Az ismertetésnek és a referencianyilatkozatnak/igazolásnak - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés szerinti - tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
- a szállított és felszerelt lámpatestek db száma,
- a szállított és felszerelt lámpatestek működési elve;
- a szerződés keretében végzett munkák részletezése;
- az ellenszolgáltatás összege
- a teljesítés időpontja
- a szállított és felszerelt lámpatestek által működtetett közvilágítás működési ideje (év-hó-tól év-hó-ig bontásban)
- a referenciáról információt nyújtó személy neve és elérhetősége
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.) Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatához csatolnia kell a közvilágítási lámpatest szállítás, vagy korszerűsítés tevékenység alkalmazási területen érvényes ISO 9001 és ISO 14001 szerinti minőségbiztosítási rendszer tanúsítványának másolatát, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől egyenértékű tanúsítvány másolatát;

Az előírt igazolási móddal kapcsolatos általános előírások: Amennyiben az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti iratokat is.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 17. § (1) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M.1.) Az eljárásban alkalmatlan az az ajánlattevő, aki nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapból származó olyan befejezett referenciamunkával/referenciamunkákkal, amely(ek) együttesen kielégíti(k) az alábbi feltételeket:
a) legalább 1 db, legalább 1000 db lámpa cseréjének bevonásával végzett, a jelen beszerzés tárgyával megegyező elven (elektromágneses indukciós elven) működő közvilágítás energiatakarékos átalakítási munkáinak teljes körű elvégzésére irányuló szerződés teljesítése, amelynek keretében az ajánlattevő legalább az elektromágneses indukciós elven működő energiatakarékos lámpák leszállításának, a korábbi lámpák leszerelésének és az energiatakarékos lámpák felszerelésének teljes körű munkáit szerződésszerűen elvégezte, továbbá
b) legalább 1 db, a jelen beszerzés tárgyával megegyező elven (elektromágneses indukciós elven) működő közvilágítás energiatakarékos átalakítási munkáinak teljes körű elvégzésére irányuló szerződés teljesítése, amellyel összefüggésben az ajánlattevő folyamatosan legalább 6 befejezett hónapig tartó közvilágítási rendszer működését tudja igazolni;
A fentiekben ismertetett alkalmassági követelmények [a., b., pontok] akár egy, akár több referenciával igazolhatóak, viszont az egyes alpontokban írt több feltételt egy adott referenciamunkán belül kell teljesíteni. Amennyiben egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfelel, azt az ajánlatkérő valamennyi érintett feltételnél figyelembe veszi. Az ajánlatkérő akkor tekint befejezettnek egy referenciát, ha a szerződés tárgyát képező munkák sikeres műszaki átadás-átvétele megtörtént, illetőleg a folyamatosan végzett munkák/folyamatos feltétel tekintetében az előírt időszak eltelt. A referenciamunka akkor felel meg, ha a műszaki átadás-átvételének időpontja, illetőleg a folyamatosan végzett munkák/folyamatos feltétel tekintetében az előírt teljes időtartam beleesik a vizsgált 36 hónapos időszakba. Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében az EU Hivatalos Lapjában (TED-en) megjelent ajánlati felhívás VI.5.) pontjában rögzített időpont az irányadó.

M.2.) Az eljárásban alkalmatlan az az ajánlattevő, aki nem rendelkezik:
- közvilágítási lámpatest szállítás, vagy korszerűsítés tevékenység alkalmazási területen érvényes ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszerrel, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával, amely megfelel az ISO 9001 szabvány követelményeinek, és
- közvilágítási lámpatest szállítás, vagy korszerűsítés tevékenység alkalmazási területen érvényes ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékával.

Az előírt alkalmassági követelményekkel kapcsolatos általános előírások: Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
1.) részszempont: Teljes nettó ajánlati ár (HUF-ban)90
2.) részszempont: A szerződés keretében felszerelt lámpatestre, fényforrásra és elektronikára teljes körben kiterjedő vállalt jótállás időtartama (egész hónapokban megadva, minimum 24 hónap vállalandó)20
3.) részszempont: A korszerűsítés során, a vállalt jótállási időszak alatt garantáltan elérhető éves energiafelhasználás csökkenés mértéke (az éves átlagos teljes energiafelhasználás %-ában megadva, egész %-ban, minimum 40 % vállalandó)20
4.) részszempont: Az ajánlattevő által ajánlott lámpatestek fényáram csökkenésének 50.000 üzemóra időszak alatt garantált maximális mértéke (%-ban megadva, maximum 30 % vállalandó)20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/02/02 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét, nettó 50.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 63.500,- Ft összeget a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szervezetnek kell legkésőbb a szerződés megkötéséig a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 10400463-50526570-56851027 számú számlájára átutalni. Az átutaláson kérjük feltüntetni „Dokumentáció - Dunaújváros közvilágítás korszerűsítés”.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/02/02 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/02/02 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft. (1117 Budapest, Galambóc u. 22., tárgyaló).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson jelenlétre jogosultak a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 62. § (1), (3)-(4) és (6)-(7) bekezdések rendelkezései irányadók.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket arról, hogy a jelen közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő a Kbt. Második rész (Uniós értékhatárt elérő közbeszerzések), XII. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás szabályai szerint folytatja le.
2.) Az ajánlat benyújtásának feltétele a dokumentáció kiváltása. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: a dokumentáció az ajánlati felhívás megjelenése napjától a Tender-Co Kft.-nél (A. melléklet II. pont) rendelkezésre áll, és megigényelhető. A dokumentáció kiváltásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése Ajánlatkérő részére. Az igénylésnek tartalmaznia kell az igénylő cég megnevezését, székhelyét és postai megkérés esetén postacímét, ahová az eljáró postai küldeményként a dokumentációt megküldheti, továbbá a cég telefonszámát, faxszámát, e-mail címét és a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó nevét. A dokumentáció kiváltható az ajánlattételi határidőig, munkanapokon 09.00-14.00-ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00-10.00 óráig. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak ki kell váltania. Az ajánlati dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. Kérjük a dokumentációt kiváltókat, hogy - a rendkívüli munkarendre tekintettel - a 2014. december 24.-2015. január 04. közötti időszakban a Tender-Co Kft-nél a 06-1-203-3510-és vagy 06-1-203-3511-es telefonszámon előzetesen jelezzék, ha a dokumentációt személyesen szeretnék kiváltani.
3.) Ajánlatkérő hiánypótlást teljes körben biztosít a Kbt. 67. § alapján. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő új gazdasági szereplő kerül bevonásra és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, az Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában nem rendel el hiánypótlást.
4.) Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről - a Kbt. 77. § szerint - az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldésével tájékoztatja az eljárásban résztvevő ajánlattevőket. Nyilvános eredményhirdetésre - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - nem kerül sor.
5.) A szerződés megkötésére a Kbt. 124. § (4) - (6) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
6.) Az ajánlatokat a következő formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani:
a) Az ajánlatokat egy darab papír alapú nyomtatott eredeti példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező egy darab elektronikus másolati példányban CD-n, zárt csomagolásban kell benyújtani.
b) Az ajánlat eredeti példányát sérülésmentesen nem bonthatóan, lapozhatóan össze kell fűzni, vagy be kell kötni; az írott oldalakat folyamatos oldalszámozással, sérülésmentes,
c) Az ajánlat eredeti példányán az írott oldalakat folyamatos sorszámozással kell ellátni. Az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
d) Az ajánlatnak az elején (a fedlapot követően) tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
e) Az ajánlaton lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
g) A csomagon az „Ajánlat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által indított a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381 kódszámmal ellátott projekt keretében közvilágítás energiatakarékos átalakítása és korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásra - Felbontani tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” megjelölést kell feltüntetni.
h) A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi határidő leteltéig sor került. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
7.) Ajánlattevőknek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdésében és a 60. § (5) bekezdésében foglaltakra.
8.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltakra. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
9.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
10.) Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot (az ajánlatban szereplő dokumentumokat) ajánlattevőként, alvállalkozóként, vagy ún. kapacitást biztosító szervezetként aláíró személy(ek) érvényes aláírási címplédánya(i)t (aláírási mintáját vagy ezzel egyenértékű okmányát). Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy egyéb gazdasági szereplő szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére más személyt képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a cégszerűen aláírt meghatalmazást.
11.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (közös ajánlattevői megállapodást) legalább az alábbiak szerint: tartalmazza az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli és az ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, ismerteti az ajánlat aláírása módját; tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők nyertesség esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges, az értékhatár korlátozása nélküli felelősséget vállalnak; megadja, hogy a teljesítést és ezzel arányban az ellenszolgáltatás összegét milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától.
12.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (6) bekezdés második mondata szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (6) bekezdése második mondata szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
13.) Az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő és a kapcsolattartó kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi figyelembe, és bármilyen - az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot - kizárólag magyar nyelven tud az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. Az ajánlatot képező dokumentum minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt legalább annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.
14.) Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
15.) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.) pontjának kiegészítéseként közli, hogy az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10. A pontozás módszere minden részszempont esetében: a legjobb ajánlat megkapja a maximális 10 pontot, a tőle kedvezőtlenebb ajánlat pontszáma a legjobbhoz viszonyított arányosítással (relatív arányosítással) kerül meghatározásra, a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1. pontja szerint. Az 1. és 4. részszempontnál az Ajánlatkérő a fordított arányosítás [Útmutató III.A.1.ba) pont], míg a 2. és 3. részszempontnál az egyenes arányosítás [Útmutató III.A.1.bb) pont] szabályai szerint jár el. Az értékelési pontszámok kiosztásánál alkalmazandó képletek: az 1. részszempontnál: P = (Alegjobb / Avizsgált) * (Pmax- Pmin) + Pmin ; a 2. és 3. részszempontnál: P = (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax- Pmin) + Pmin ahol a P= a vizsgált ajánlat adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax = a pontskála felső határa (10 pont), Alegjobb = az adott szempont vonatkozásában a legelőnyösebb tartalmi érték, Avizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. Amennyiben az értékelési pontszámok számítása során törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
16.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdésnek megfelelően a IV.2.1.) pont kiegészítéseként közli, hogy
- a 2. bírálati részszempontnál (jótállási idő) az ajánlattevők 24 hónapnál kedvezőtlenebb mértéket nem vállalhatnak [ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen], továbbá az ajánlatkérő 180 hónapban rögzíti a jótállási idő azon legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
- a 3. bírálati részszempontnál (garantáltan elérhető lekötött energiafelhasználás csökkenés) az ajánlattevők 40 % - nál kedvezőtlenebb mértéket nem vállalhatnak [ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen], továbbá az ajánlatkérő 70 %-ban rögzíti a garantáltan elérhető energiafelhasználás csökkenés azon legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
- a 4. bírálati részszempontnál (maximális fényáram csökkenés mértéke) az ajánlattevők 30 % - nál kedvezőtlenebb (azaz magasabb) mértéket nem vállalhatnak [ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen], továbbá az ajánlatkérő 5 %-ban rögzíti a maximális fényáram csökkenés azon legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
17.) Ajánlatkérő tájékoztatja az eljárásban résztvevő ajánlattevőket arról, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés aláírásának időpontjáig
- legalább 1 fő Magyar Mérnöki Kamarai nyilvántartásában bejegyzett, KIF hálózatok tervezői jogosultsággal (jelenleg hatályos azonosító kód: EN-VI, korábban hatályos azonosító kód: EN-T) rendelkező tervező szakember bevonását is köteles biztosítani (a szakemberek rendelkezésre állása a szerződés aláírásának feltétele) és
- továbbá legalább 1 fő Villamosság területen Felelős Műszaki Vezető (jelenleg hatályos azonosító kód: MV-VI ) szakember bevonását is köteles biztosítani (a szakemberek rendelkezésre állása a szerződés aláírásának feltétele),
- továbbá legalább 1 fő, legalább szakmunkás végzettséggel és OKJ-s FAM, vagy azzal egyenértékű vizsgával rendelkező, közvilágítás szerelés területén szerzett legalább 3 év gyakorlattal rendelkező szakember bevonását is köteles biztosítani (a szakemberek rendelkezésre állása a szerződés aláírásának feltétele),
- továbbá legalább 1 fő OKJ-s kosaraskezelői, vagy azzal egyenértékű vizsgával rendelkező, közvilágítás szerelés területén szerzett legalább 3 év gyakorlattal rendelkező gépkezelő szakember bevonását is köteles biztosítani (a szakemberek rendelkezésre állása a szerződés aláírásának feltétele);
A fentiekre tekintettel, az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az előírt jogosultsággal rendelkező szakemberekről, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. Amennyiben az ajánlatában bemutatott szakemberek a szerződéskötés időpontjában nem rendelkeznek Magyarországon érvényes kamarai regisztrációval, valamint előírt képzettséggel, abban az esetben az ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai regisztrációjáról, képzettség megszerzéséről, vagy az ajánlattételkor még érvényes, de a szerződéskötésig lejáró regisztráció meghosszabbításáról. Ajánlattevőnek ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy a kamarai regisztráció, vagy az előírt képzettség megszerzésének elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.
18.) Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződés teljesítése során a lámpatestek cseréjét végző gazdálkodó szereplőnek (vagy ajánlattevő, vagy alvállalkozó) rendelkeznie kell közvilágítási hálózat létesítésére jogosító érvényes E.ON kivitelezői minősítéssel és érvényes FAM audittal. Az érvényes E.ON kivitelezői minősítés és az érvényes FAM audit meglétét igazoló dokumentum másolatát az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítésében ki végzi a lámpatestek cseréjét. Amennyiben az a gazdasági szereplő, aki a lámpatestek cseréjét végzi nem rendelkezik érvényes E.ON kivitelezői minősítéssel, vagy FAM audittal, úgy az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
19.) Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell minimum 10.000.000 HUF/év és minimum 1.000.000 HUF/káresemény biztosítási összegre szóló, a szerződés tárgyára vonatkozó, érvényes felelősségbiztosítással.
20.) Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy ajánlatkérő az eljárás során a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket [P.1.), P.2.), P.3.), M.1.), M.2.),] a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés].
21.) Ajánlatkérő a jelen felhívás II.3.) pontjának kiegészítéseként közli, hogy az itt rögzített teljesítési határidő (120 nap) a lámpatestek leszállítására, felszerelésére vonatkozik, amelybe beletartozik a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása is. Az adásvételi szerződés a jótállási kötelezettség lejártáig marad érvényben.
22.) Árfolyamok: A különböző devizák Ft-ra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
23.) Jelen ajánlati felhívásban nem részletezett kérdésekben az eljárás megindítása napján hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137 §.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/12/16 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Tender-Co Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Galambóc utca 22.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Maros Zoltán és dr. Polgár Adrienn
Telefon: +36 12033511
E-mail: titkarsag@tenderco.hu
Fax: +36 12033510
Internetcím (URL): www.tenderco.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Tender-Co Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Galambóc utca 22.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Titkárság
Telefon: +36 12033511
E-mail: titkarsag@tenderco.hu
Fax: +36 12033510
Internetcím (URL): www.tenderco.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Tender-Co Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Galambóc utca 22.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Titkárság
Telefon: +36 12033511
E-mail: titkarsag@tenderco.hu
Fax: +36 12033510
Internetcím (URL): www.tenderco.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.