Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.10.21.
Iktatószám: 21270/2015
CPV Kód: 72212517-6
Ajánlatkérő: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Teljesítés helye: Megrendelő székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Postai cím: Nádor utca 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Marekné dr. Pintér Aranka
Telefon: +36 17951170
E-mail: bernadett.kele@klik.gov.hu
Fax: +36 17950744
Az ajánlatkérő általános címe (URL): klik.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Irat- és dokumentumkezelést támogató szoftver egyedi továbbfejlesztése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Megrendelő székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/08/12 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A közbeszerzés tárgya:
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Köznevelés az iskolában” elnevezésű
projekt keretében iratés
dokumentumkezelést támogató szoftver egyedi
továbbfejlesztése
A közbeszerzés mennyisége:
A korábban beszerzett 1000 db DMSone Ultimate PE tanúsított iratés
dokumentumkezelő szoftver továbbfejlesztése, mely továbbfejlesztés az alábbi
célokat/egyedi ajánlatkérői igényeket foglalja magában:
• Egyedi fejlesztési specifikáció elkészítését (egyedi és integrációs fejlesztések) a
szoftver jelenlegi architektúrális tulajdonságaival és a forráskód lehetőségeivel;
• Rendszer egyedi fejlesztésének elvégzését az elfogadott specifikáció szerint;
• Integrációs specifikációk véglegesítése a szoftver jelenlegi architektúrális
tulajdonságaival és a forráskód lehetőségeivel;
• Integrációs felület fejlesztése és a fejlesztések megvalósítását;
• Migrációs felület fejlesztése.
A részletes Műszaki specifikációt, illetve feladat meghatározást az ajánlattételi
Dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212517-6
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 54600000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/06/26 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16973 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/09/02 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
III.1.) Teljesítési határidő:
A szerződésben foglalt feladatok teljesítésének véghatárideje 2015. szeptember 30. napja.
Módosított szerződéses feltétel:
III.1.) Teljesítési határidő:
A szerződés teljes időtartama: a NISZ informatikai rendszerének rendelkezésre állásától számított 44 nap, legkésőbb a projekt fizikai zárásának időpontja, 2015. november 30. napja.
Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul fennmaradnak.
II./ Felek közösen megállapodnak, hogy Szerződés II.1. pontját az alábbiakban foglaltak szerint értelmezik:
Tekintettel arra, hogy a szerződés II.1. pontjában rögzített részteljesítési szakaszok teljesítésének időtartama eltér az ajánlattételi felhívás 3. pontjában és a műszaki leírásban rögzített teljesítési időtartamtól, Felek az ajánlatételi felhívás és a műszaki leírásban rögzített időtartamokat tekintik irányadónak az alábbi indokokra tekintettel:
A szerződés I.2. pontjában rögzítésre került, hogy a Szerződéses okmányok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén Megrendelő dokumentumában (ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció) szereplő megfogalmazás az irányadó.
III./ Nyilatkozat a szerződésben foglalt részteljesítési szakaszok időtartama és a teljesítési véghatáridő tekintetében:
A szerződéskötésre 2015. augusztus 17. napján került sor, melyben a szerződés teljesítésének véghatárideje 2015. szeptember 30. napjában került meghatározásra. Az ajánlattételi felhívás 3. pontjában rögzített részteljesítési időtartamok alapján a szerződés teljesítésére a Vállalkozónak 2 hónap áll rendelkezésre, mely a szerződéskötésre figyelemmel 2015. október 17. napja járt le. Tekintettel arra, hogy a szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridő 2015. szeptember 30. napja, Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés aláírásával vállalta a 2015. szeptember 30. napjáig tartó teljesítési véghatáridőt, mely alapján a szerződés teljesítésére 44 nap állt rendelkezésre.
IV.1.3) A módosítás indoka:
IV.1./ Teljesítési határidő:
A szoftver integrációs fejlesztéseihez és a fejlesztések implementálásának elengedhetetlen feltétele a szoftver működési környezetének elérése és pontos ismerete. Jelenleg ezek a feltételek nem állnak fenn, ami késlelteti az integrációs feladatok elvégzését (pl. fizikai rendszertervezés), mert az informatikai környezet nem áll rendelkezésre a megfelelő készültségi fokon.
A már specifikált és megkezdett integrációs feladatok kapcsán előre nem látható probléma merült fel a megrendelőn és a szállítón kívül álló okok miatt:
Az Ügyiratkezelő-ForrásSQL integráció teszt és éles környezeten történő implementációjának előfeltétele a megfelelő hálózati kommunikáció kialakítása az egyes környezetek között, ennek biztosítása a két üzemeltető (NISZ és MÁK) feladata, a kérések ellenére ez nem került kialakításra.
A feladatok teljesítése során, a szerződés megkötését követően került csak kijelölésre a kormányzati felhő, mint a telepítendő szoftver helye. A NISZ által üzemeltett kormányzati felhőbe (KOF), azonban előre nem látható problémák jelentkeztek. Ezen akadályok nem teszik lehetővé a szerződésben szereplő szeptember 30-ig történő teljesítést.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a Szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítására olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A jelen szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az informatikai rendszer rendelkezésre állása,
mely késedelmesen került kialakításra, illetve a kialakítást követően hibásan állt rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy a szerződésmódosításra okot adó körülmény a feleken kívül álló okból, harmadik félre visszavezethetően merült fel, így a Kbt. 132. § (2) bekezdésének fennállására figyelemmel a Kbt. 132. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szerződésmódosítási korlát nem vizsgálandó.
A Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglalt szerződésmódosítási korlátok vizsgálata körében megjegyezzük, hogy a teljesítési határidő módosítása nem tekinthető olyan feltételnek, ami a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg, így jelen módosítás nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdés b) pontjába.
A Kbt. 132. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt szerződésmódosítási korlát vizsgálata körében megállapítható, hogy a teljesítési határidő módosítása a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/09/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésmódosítással minden tekintetben egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/16 (év/hó/nap)