Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 19516/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Teljesítés helye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út, hrsz.: 0290/97
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Tamás-Gépgyártó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15321154213
Postai cím: Sztaravodai Út 75.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tusán Róbert
Telefon: +36 307488551
E-mail: tusanrobert@gmail.com
Fax: +36 26502537
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.skanzen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: malmok rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR001737042021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyírádi malom
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45300000-0
45350000-5
45400000-1
14811100-0
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út, hrsz.: 0290/97
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén található nyírási vízimalom építészeti és malomgépészeti rekonstrukciója.
építészeti munkák mennyiségi adatai:
aljzatlemez készítés - 2,5 m3
vízvezeték - 110 fm
meszelés - 680 m2
tető javítás - 15 m2
malomgépészet mennyiségi adatai:
elkorhadt vizakerék újjáépítése - 2 db
malomkövek - 2 készlet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SKHU/1902/1.1./120

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07097 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Nyírádi malom
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tamás-Gépgyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25083253219
Postai cím: Diófa Utca 12. B. lház fsz. 8.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: malomiparunk@gmail.com
Telefon: +36 703223406
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35784787
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45300000-0
45350000-5
45400000-1
14811100-0
45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út, hrsz.: 0290/97
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén található nyírási vízimalom építészeti és malomgépészeti rekonstrukciója.
építészeti munkák mennyiségi adatai:
aljzatlemez készítés - 2,5 m3
vízvezeték - 110 fm
meszelés - 680 m2
tető javítás - 15 m2
malomgépészet mennyiségi adatai:
elkorhadt vizakerék újjáépítése - 2 db
malomkövek - 2 készlet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 161
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35784787
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tamás-Gépgyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25083253219
Postai cím: Diófa Utca 12. B. lház fsz. 8.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: malomiparunk@gmail.com
Telefon: +36 703223406
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti szöveg:
3.2 A kivitelezési munkák befejezési véghatárideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 150 naptári nap.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosított szöveg:
3.2 A kivitelezési munkák befejezési véghatárideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 161 naptári nap.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés során olyan közmű vezeték sérült, mely nem szerepelt a területre vonatkozó térképeken. A sérülés következtében a területet víz árasztotta el, melynek kiszivattyúzása, valamint száradása idejére a teljesítés akadályozott volt.
Az előre nem várható káresemény teljesítést gátló hatása 11 naptári nap.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 35784787 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35784787 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben