Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/151
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.08.05.
Iktatószám: 16562/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Teljesítés helye: H-6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41407167
Postai cím: Dr. Imre József Utca 2.
Város: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurisné Pethő Zsuzsanna
Telefon: +36 304422406
E-mail: petho.zsuzsa@evp.hu
Fax: +36 62242786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csmekhm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csmekhm.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ROHU-450 - tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001235412020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: ROHU-450 - tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Alapmennyiség:
I. Kiviteli tervek készítése
II. Bontás
- Tetőszerkezet bontás
- Földszint kültéri lépcsőszint teljes elbontása
- I. emeleti nyaktag tetőszerkezet bontás
III. Építés
A bővítésre kerülő Járóbeteg szakrendelő jelenleg három fő szerepet lát el, gyógyszertár az északi oldal alagsor és földszint, patológia déli oldal alagsor és földszint, és járóbeteg rendelők földszint és I. emelet.
Építéssel érintett nettó területek (kiviteli tervektől függően):
- Szakrendelő tervezett ráépítés II. emelet: kb. 1069,38m2 (Belgyógyászati osztály, orvosi rendelők, orvosi szobák és szociális helyiségek)
- Szakrendelő tervezett ráépítés III. emelet: kb. 1012,23m2 (Gyermek osztály, orvosi rendelők, orvosi szobák és szociális helyiségek)
- Szakrendelő tervezett ráépítés gépészeti szint: kb. 127,36 m2
- Földszint
- a főbejárathoz csatlakoztatva akadálymentes kétkarú rámpa és lépcső kialakítása
- rámpa rész 38m2
- lépcső rész 14m2
A két emelet ráépítésekor egy összekötő II. emeleti nyaktag (kb. 55,96 m2) kerül kialakításra, a már meglévő I. emeleti nyaktag (kb. 53,05 m2) tetejére, összekötve az újonnan felépített II. emeleti osztályokat az „A” jelű épületek azonos magasságú emeleteivel.
A ráépítés működő épületben kell, hogy megtörténjen, az épület működésének folyamatos biztosításával.
Opciós mennyiség 1: földszinti hűtés kialakítása kb. 685 m2 alapterületet érintően
Opciós mennyiség 2: I. emeleti hűtés kialakítása kb. 875m2 alapterületet érintően, ezen belül 321 m2 alapterületet érintően szellőztetés kialakítása is.
Az opciós mennyiségek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opciós mennyiségekre kötelező az ajánlattétel.
Az opciós mennyiségek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opciós mennyiségek tekintetében a szerződés hatályba lépésekor, vagy a szerződés hatályba lépését követő 6 hónap során bármikor éljen és hogy akár csak részben, illetve részletekben vegye azt igénybe, illetve adott esetben egyáltalán nem köteles lehívni a megjelölt opciós részeket. Az opciós mennyiségek lehívása esetén az alapmennyiségre vonatkozó teljesítési határidőig kell teljesíteni a lehívott opciós mennyiségeket is.
A tervezési feladatok tekintetében az ajánlatkérő nem határozott meg opciós mennyiséget, a tervezési feladatokat teljeskörűen el kell végezni az alapmennyiség részeként, azaz a tervezési feladatokat úgy kell elvégezni, hogy a megvalósításhoz szükséges tervek az opciós mennyiségekre is elkészüljenek.
A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 420 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU-450

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04567 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ROHU-450 - tervezés és kivitelezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65580181
Postai cím: Mária Valéria Utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: info@epiteszmester.hu
Telefon: +36 707783023
Internetcím(ek): (URL) www.epiteszmester.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1590756171
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
71220000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Alapmennyiség:
I. Kiviteli tervek készítése
II. Bontás
- Tetőszerkezet bontás
- Földszint kültéri lépcsőszint teljes elbontása
- I. emeleti nyaktag tetőszerkezet bontás
III. Építés
A bővítésre kerülő Járóbeteg szakrendelő jelenleg három fő szerepet lát el, gyógyszertár az északi oldal alagsor és földszint, patológia déli oldal alagsor és földszint, és járóbeteg rendelők földszint és I. emelet.
Építéssel érintett nettó területek (kiviteli tervektől függően):
- Szakrendelő tervezett ráépítés II. emelet: kb. 1069,38m2 (Belgyógyászati osztály, orvosi rendelők, orvosi szobák és szociális helyiségek)
- Szakrendelő tervezett ráépítés III. emelet: kb. 1012,23m2 (Gyermek osztály, orvosi rendelők, orvosi szobák és szociális helyiségek)
- Szakrendelő tervezett ráépítés gépészeti szint: kb. 127,36 m2
- Földszint
- a főbejárathoz csatlakoztatva akadálymentes kétkarú rámpa és lépcső kialakítása
- rámpa rész 38m2
- lépcső rész 14m2
A két emelet ráépítésekor egy összekötő II. emeleti nyaktag (kb. 55,96 m2) kerül kialakításra, a már meglévő I. emeleti nyaktag (kb. 53,05 m2) tetejére, összekötve az újonnan felépített II. emeleti osztályokat az „A” jelű épületek azonos magasságú emeleteivel.
A ráépítés működő épületben kell, hogy megtörténjen, az épület működésének folyamatos biztosításával.
Opciós mennyiség 1: földszinti hűtés kialakítása kb. 685 m2 alapterületet érintően
Opciós mennyiség 2: I. emeleti hűtés kialakítása kb. 875m2 alapterületet érintően, ezen belül 321 m2 alapterületet érintően szellőztetés kialakítása is.
Az opciós mennyiségek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opciós mennyiségekre kötelező az ajánlattétel.
Az opciós mennyiségek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opciós mennyiségek tekintetében a szerződés hatályba lépésekor, vagy a szerződés hatályba lépését követő 6 hónap során bármikor éljen és hogy akár csak részben, illetve részletekben vegye azt igénybe, illetve adott esetben egyáltalán nem köteles lehívni a megjelölt opciós részeket. Az opciós mennyiségek lehívása esetén az alapmennyiségre vonatkozó teljesítési határidőig kell teljesíteni a lehívott opciós mennyiségeket is.
A tervezési feladatok tekintetében az ajánlatkérő nem határozott meg opciós mennyiséget, a tervezési feladatokat teljeskörűen el kell végezni az alapmennyiség részeként, azaz a tervezési feladatokat úgy kell elvégezni, hogy a megvalósításhoz szükséges tervek az opciós mennyiségekre is elkészüljenek.
A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/03/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1794273027
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65580181
Postai cím: Mária Valéria Utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: info@epiteszmester.hu
Telefon: +36 707783023
Internetcím(ek): (URL) www.epiteszmester.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/07/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás egyrészt egyes építészeti, gépészeti, erősáramú, szerkezetépítési munkák műszaki tartalomváltozása miatt szükséges, melyek a szerződésmódosítás hatályba lépése esetén - a tartalékkeret felhasználásán felül - a vállalkozói díj nettó 28.030.044,-Ft-tal történő megemelését eredményezik (1. számú többletigény). Másrészt Kivitelező a vállalkozói díj további nettó 175.486.812,-Ft-tal történő megemelését kérte az építőipari piacon a szerződéskötés óta az anyagárak tekintetében bekövetkezett, a rendes piaci kockázatot rendkívül jelentős mértékben meghaladó – így előre nem látható – árrobbanás miatt (2. számú többletigény). Kivitelező szerződésmódosítási kérelmében részletesen bemutatta az egyes alapanyagok árában a szerződéskötés óta bekövetkezett emelkedést és a rendes piaci kockázat szerződéskötéskor kalkulálható mértékét.
Megrendelő – tekintettel arra, hogy saját forrás nem áll rendelkezésére a többletigények esetleges fedezetére – többletforrás-igény iránti kérelmeket terjesztett elő a releváns szervezetekhez (Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve BRECO is the Joint Secreteriat and the Romanian First Level Control body for the Interreg V-A Romania-Hungary Program).
Felek megállapodtak abban, hogy a fenti módosító megállapodás kizárólag abban az esetben lép hatályba, ha a kivitelezői többletigényeket az 1. számú többletigény esetében Megrendelő, a 2. számú többletigény esetében a releváns szervezet jogosnak és megalapozottnak találja, valamint a Megrendelő további forrásigényére vonatkozó kérelmeit a hivatkozott szervezetek kedvezően bírálják és az igényelt többletforrást Megrendelő rendelkezésére bocsátják.

Jelen módosító megállapodás – annak hatályba lépése esetén – megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésének, illetve 141. § (4) bekezdés c) pontjának az alábbiak szerint.
A vállalkozói díj 1. számú többletigényre figyelemmel történő megemelésének mértéke (nettó 28.030.044,-Ft) nem éri el az eredeti vállalkozói díj 15 %-át és az 1. számú többletigénnyel együtt kalkulált vállalkozói díj sem éri sem az eljárás megindításakor hatályos, sem a jelen módosító megállapodás aláírásakor hatályos uniós közbeszerzési értékhatárt. Az 1. számú többletigény alapját képező műszaki tartalomváltozás nem eredményezi a Szerződés általános jellegének megváltozását, hiszen annak tárgya továbbra is Hódmezővásárhelyi Kórház meglévő épületének bővítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkák ellátása marad.
A vállalkozói díj 2. számú többletigényre figyelemmel történő megemelésének mértéke (nettó 175.486.812,-Ft) nem éri el az eredeti vállalkozói díj 50 %-át és a szerződéskötéskor előre nem látható körülmények (az alapanyagárak szerződéskötéskor kalkulálható rendes piaci kockázatot jelentős mértékben meghaladó árrobbanása) indokolják. A 2. számú többletigény nem eredményezi a Szerződés általános jellegének megváltozását, hiszen e többletigény az eredeti műszaki tartalmat nem érinti.
A vállalkozói díj összesített megemelkedése sem éri el az eredeti vállalkozói díj 15 %-át és a megemelt vállalkozói díj sem éri el a jelen módosító megállapodás aláírásakor hatályos uniós közbeszerzési értékhatárt és nem eredményezi a Szerződés általános jellegének megváltozását, hiszen annak tárgya továbbra is Hódmezővásárhelyi Kórház meglévő épületének bővítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkák ellátása marad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Lásd a VI.2.1. pontot.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1590756171 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1794273027 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben