Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/188
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.27.
Iktatószám: 20640/2022
CPV Kód: 45233330-1
Ajánlatkérő: Jászszentandrás Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Jászszentandrás, 039, 1067, 037 hrsz.;Jászszentandrás, 015 hrsz.;Jászszentandrás, 041 hrsz.;Jászszentandrás, 796 és 06 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászszentandrás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15409814216
Postai cím: Rákóczi Út 94
Város: Jászszentandrás
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolláth Bálint
Telefon: +36 57446006
E-mail: kozbeszerzes.ekr@gmail.com
Fax: +36 57446002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://jaszszentandras.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000636362022/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000636362022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233330-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jászszentandrás településen a Dózsa György utca, Járási iskola utca, Kertész utca, Petőfi Sándor utca és Rózsa utca külterületi földutak zúzottkő útalappal történő kiépítése 4 részajánlattételi körben. A tervezett útszakaszok jellegüket tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionálnak, a rajtuk közlekedő járművek döntő többsége a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálói.
1. rész körében a Dózsa György utca 506 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása 4,00 méter szélességben, összesen 2024 m2 felületen. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 449 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése. Valamint a Járási iskola utca 108 m hosszú belterületi és 2341 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása összesen 7836,8 m2 felületen, mely a kezdő szelvénytől az első 50 méteren egy inflexiós ívvel csatlakozik a meglévő szilárd burkolatú útszakaszhoz, a későbbiekben 3,20 méter szélességű egyenes vonalvezetésű. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1929 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
2. rész körében a Kertész utca 1859 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása összesen 5945,6 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,84 méter szélességű, a tervezett zúzottkő útalap 14 méter hosszon leszűkül 3,20 m-re, majd végig 3,20 méter szélességű. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1671 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
3. rész körében a Petőfi Sándor utca 2446 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása összesen 7827,2 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,00 méter szélességű. A tervezett útalap a kezdő szelvénytől 1219 méterig egyenes, majd a geometriai adottságok miatt egy enyhe inflexiós ívvel folytatódik 14 m hosszon, majd ismét egyenes a végszelvényig. Teljes hosszában 3,20 méter szélességű. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1926 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
4. rész körében a Rózsa utca 42 m hosszú belterületi és 1557 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása összesen 4988,8 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,66 méter szélességű, a tervezett zúzottkő útalap 10 méter hosszon leszűkül 3,20 méterre, a végszelvényig. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1322 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 186975854 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Dózsa György utca és Járási iskola utca
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112730-1
További tárgyak: 45232451-8
45233330-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászszentandrás, 039, 1067, 037 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Dózsa György utca 506 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása 4,00 méter szélességben, összesen 2024 m2 felületen. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 449 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
A pályaszerkezet rétegrendje:
- 30,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
- 15,0 cm vtg. Homok javító-védőréteg
- Tömörített földpadka mindkét oldalon min: 0,75 m szélességű.
A Járási iskola utca 108 m hosszú belterületi és 2341 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása összesen 7836,8 m2 felületen. A kezdő szelvénytől az első 50 méteren egy inflexiós ívvel csatlakozik a meglévő szilárd burkolatú útszakaszhoz, a későbbiekben 3,20 méter szélességű egyenes vonalvezetésű. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1929 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
A pályaszerkezet rétegrendje:
- 30,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
- 15,0 cm vtg. Homok javító-védőréteg
- Tömörített földpadka mindkét oldalon min: 0,75 m szélességű.
A tervezett útszakaszok jellegüket tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionálnak, a rajtuk közlekedő járművek döntő többsége a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálója.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap) 20
2 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 felhívás - projekt: 3295202713
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kertész utca
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112730-1
További tárgyak: 45232451-8
45233330-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászszentandrás, 015 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kertész utca 1859 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása összesen 5945,6 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,84 méter szélességű, a tervezett zúzottkő útalap 14 méter hosszon leszűkül 3,20 m-re, majd végig 3,20 méter szélességű. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1671 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
A pályaszerkezet rétegrendje:
- 30,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
- 15,0 cm vtg. Homok javító-védőréteg
- Tömörített földpadka mindkét oldalon min: 0,75 m szélességű.
A tervezett útszakasz jellegét tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionál, a rajta közlekedő járművek döntő többsége a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálója.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap) 20
2 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 felhívás - projekt: 3295202713
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Petőfi Sándor utca
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112730-1
További tárgyak: 45232451-8
45233330-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászszentandrás, 041 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Petőfi Sándor utca 2446 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása összesen 7827,2 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,00 méter szélességű. A tervezett útalap a kezdő szelvénytől 1219 méterig egyenes, majd a geometriai adottságok miatt egy enyhe inflexiós ívvel folytatódik 14 m hosszon, majd ismét egyenes a végszelvényig. Teljes hosszában 3,20 méter szélességű. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1926 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
A pályaszerkezet rétegrendje:
- 30,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
- 15,0 cm vtg. Homok javító-védőréteg
- Tömörített földpadka mindkét oldalon min: 0,75 m szélességű.
A tervezett útszakasz jellegét tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionál, a rajta közlekedő járművek döntő többsége a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálója.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap) 20
2 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 felhívás - projekt: 3295202713
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rózsa utca
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112730-1
További tárgyak: 45232451-8
45233330-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászszentandrás, 796 és 06 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Rózsa utca 42 m hosszú belterületi és 1557 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása összesen 4988,8 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,66 méter szélességű, a tervezett zúzottkő útalap 10 méter hosszon leszűkül 3,20 méterre, a végszelvényig. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1322 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
A pályaszerkezet rétegrendje:
- 30,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
- 15,0 cm vtg. Homok javító-védőréteg
- Tömörített földpadka mindkét oldalon min: 0,75 m szélességű.
A tervezett útszakasz jellegét tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionál, a rajta közlekedő járművek döntő többsége a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálója.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap) 20
2 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 felhívás - projekt: 3295202713
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13682 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Dózsa György utca és Járási iskola utca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
E-mail: pedaker1234@gmail.com
Telefon: +36 706000250
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 63086674
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 61147978
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BALÁZS-BALÁZS Kereskedelmi, Szállítási és Mélyépítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13136608203
Postai cím: Konyhadűlő tanya 102/A
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13136608203

Hivatalos név: Dynamic Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 14267699410
Postai cím: Kistályai Út 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14267699410

Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216

Hivatalos név: Lisztes Dózer Ép Kft
Nemzeti azonosítószám: 23513864209
Postai cím: Nyárfa Utca 10.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23513864209

Hivatalos név: Folyamat Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23921209213
Postai cím: Hunyadi Utca 32
Város: Sülysáp
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2241
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23921209213

Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13411974210
Postai cím: Ady Endre Út 6.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13411974210

Hivatalos név: Glodics-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29269886216
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 19.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29269886216

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kertész utca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
E-mail: pedaker1234@gmail.com
Telefon: +36 706000250
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38495808
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38058861
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BALÁZS-BALÁZS Kereskedelmi, Szállítási és Mélyépítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13136608203
Postai cím: Konyhadűlő tanya 102/A
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13136608203

Hivatalos név: Dynamic Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 14267699410
Postai cím: Kistályai Út 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14267699410

Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216

Hivatalos név: Lisztes Dózer Ép Kft
Nemzeti azonosítószám: 23513864209
Postai cím: Nyárfa Utca 10.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23513864209

Hivatalos név: Folyamat Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23921209213
Postai cím: Hunyadi Utca 32
Város: Sülysáp
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2241
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23921209213

Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13411974210
Postai cím: Ady Endre Út 6.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13411974210

Hivatalos név: Glodics-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29269886216
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 19.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29269886216

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Petőfi Sándor utca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
E-mail: pedaker1234@gmail.com
Telefon: +36 706000250
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50744397
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49368565
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BALÁZS-BALÁZS Kereskedelmi, Szállítási és Mélyépítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13136608203
Postai cím: Konyhadűlő tanya 102/A
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13136608203

Hivatalos név: Dynamic Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 14267699410
Postai cím: Kistályai Út 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14267699410

Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216

Hivatalos név: Lisztes Dózer Ép Kft
Nemzeti azonosítószám: 23513864209
Postai cím: Nyárfa Utca 10.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23513864209

Hivatalos név: Folyamat Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23921209213
Postai cím: Hunyadi Utca 32
Város: Sülysáp
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2241
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23921209213

Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13411974210
Postai cím: Ady Endre Út 6.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13411974210

Hivatalos név: Glodics-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29269886216
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 19.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29269886216

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Rózsa utca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
E-mail: pedaker1234@gmail.com
Telefon: +36 706000250
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41013581
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38400450
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BALÁZS-BALÁZS Kereskedelmi, Szállítási és Mélyépítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13136608203
Postai cím: Konyhadűlő tanya 102/A
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13136608203

Hivatalos név: Dynamic Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 14267699410
Postai cím: Kistályai Út 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14267699410

Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216

Hivatalos név: Lisztes Dózer Ép Kft
Nemzeti azonosítószám: 23513864209
Postai cím: Nyárfa Utca 10.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23513864209

Hivatalos név: Folyamat Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23921209213
Postai cím: Hunyadi Utca 32
Város: Sülysáp
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2241
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23921209213

Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13411974210
Postai cím: Ady Endre Út 6.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13411974210

Hivatalos név: Glodics-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29269886216
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 19.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29269886216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges