Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/188
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.27.
Iktatószám: 20494/2022
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18455474206
Postai cím: Szoborkert Utca 68.
Város: Ópusztaszer
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6767
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kertész Péter ügyvezető
Telefon: +36 62275243
E-mail: titkar@opusztaszer.hu
Fax: +36 62275243
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opusztaszer.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Rotunda energetikai felújítása
Hivatkozási szám: EKR000494212022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az energetikai korszerűsítéssel érintett Rotunda épület földszinti alapterülete 2570m2, össz. hasznos alapterülete 6000m2, össz. beépített légtér 38000 m3. Feladatellátás a Rotunda energetikai felújítás tervdokumentáció alapján, szükség szerint részlettervezési tevékenységgel és hatósági engedélyeztetéssel együtt az alábbi fő tevékenységek és elvárt teljesítmények
szerint:
- Beépítendő hőszivattyúk: teljesítménye: 2db hőszivattyú, egyenként 149,5 kW fűtési teljesítmény és 146,5 kW hűtési teljesítmény.
- Beépítendő PV napelemes rendszer: névleges teljesítménye: 39,78 kWp. A napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a nettó 450.000 Ft/kW fajlagos költséget.
- Kialakítandó talajszonda mező: 80db, hozzávetőleg 100m mély.
- Beépítendő légkezelők: szükséges kapacitása: Feszty-körkép befúvás 12.000m3/h, elszívás 8000m3/h, Árpád terem befúvás 8.000m3/h, elszívás 8000m3/h
- Felújítandó gépészeti rendszer: 266 m2 gépház átalakítása, felújítása; porta és látogatói wc blokk épületének 103 m2 hasznos alapterületű részek gépészeti átalakítása. 334,5 kW összteljesítmény igényű gépészeti rendszer elektromos megtáplálásának kiépítése. Az új gépészeti rendszer monitorozására és vezérlésére új automatika rendszer kiépítése PLC
vezérléssel. A gépház tűzjelző rendszerének átépítése, 6db megszűnő füstérzékelő, 75fm új kábelezéssel. Felújítás során szükséges bevédések kialakítása, a körkép esetén 2160m2 védendő felülettel.
- Kültéri nyílászárók cseréje: Az épület részleges nyílászáró cseréje összesen 675m2 nyílászáró felületen.
- Homlokzati hőszigetelés kiépítése: Az épület homlokzati hőszigetelése 740m2-en. Homlokzati madárvédelem kialakítása 40m2 tüskézéssel, 88db mű fecskefészekkel.
- Világítás korszerűsítés: A Rotunda épületének részleges világításkorszerűsítése, kábelezés 1340fm és lámpatest csere 940db.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 905435978 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rotunda energetikai felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az energetikai korszerűsítéssel érintett Rotunda épület földszinti alapterülete 2570m2, össz. hasznos alapterülete 6000m2, össz. beépített légtér 38000 m3. Feladatellátás a Rotunda energetikai felújítás tervdokumentáció alapján, szükség szerint részlettervezési tevékenységgel és hatósági engedélyeztetéssel együtt az alábbi fő tevékenységek és elvárt teljesítmények szerint:
- Beépítendő hőszivattyúk: teljesítménye: 2db hőszivattyú, egyenként 149,5 kW fűtési teljesítmény és 146,5 kW hűtési teljesítmény.
- Beépítendő PV napelemes rendszer: névleges teljesítménye: 39,78 kWp. A napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a nettó 450.000 Ft/kW fajlagos költséget.
- Kialakítandó talajszonda mező: 80db, hozzávetőleg 100m mély.
- Beépítendő légkezelők: szükséges kapacitása: Feszty-körkép befúvás 12.000m3/h, elszívás 8000m3/h, Árpád terem befúvás 8.000m3/h, elszívás 8000m3/h
- Felújítandó gépészeti rendszer: 266 m2 gépház átalakítása, felújítása; porta és látogatói wc blokk épületének 103 m2 hasznos alapterületű részek gépészeti átalakítása. 334,5 kW összteljesítmény igényű gépészeti rendszer elektromos megtáplálásának kiépítése. Az új gépészeti rendszer monitorozására és vezérlésére új automatika rendszer kiépítése PLC vezérléssel. A gépház tűzjelző rendszerének átépítése, 6db megszűnő füstérzékelő, 75fm új kábelezéssel. Felújítás során szükséges bevédések kialakítása, a körkép esetén 2160m2 védendő felülettel.
- Kültéri nyílászárók cseréje: Az épület részleges nyílászáró cseréje összesen 675m2 nyílászáró felületen.
- Homlokzati hőszigetelés kiépítése: Az épület homlokzati hőszigetelése 740m2-en. Homlokzati madárvédelem kialakítása 40m2 tüskézéssel, 88db mű fecskefészekkel.
- Világítás korszerűsítés: A Rotunda épületének részleges világításkorszerűsítése, kábelezés 1340fm és lámpatest csere 940db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2) a) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 9
2 M/2) b) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 9
3 M/2) c) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap)  9
4 A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap)  3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft.-ban kifejezve) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP - 5.2.2.
II.2.9) További információ:
Finanszírozás formája: szállítói finanszírozás
A támogatási intenzitás: 100%

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11431 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rotunda energetikai felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22303246206
Postai cím: Ipoly Sor 11. B. lház 7. em. 21.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@hungarosun.hu
Telefon: +36 205850060
Internetcím(ek): (URL) http://hungarosun.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22303246206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 870000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 905435978
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É-M, MV-ÉV, épületvillamosság, épületautomatizálás, épületgépészet, általános építőmesteri feladatok, földmunka szakipari munkák (pl. homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, állványozás, stb.) madárvédelem
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22303246206
Postai cím: Ipoly Sor 11. B. lház 7. em. 21.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22303246206

Hivatalos név: Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25732902209
Postai cím: Csigekert Utca 29
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25732902209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges