Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9475/2022
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Somogy Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye: 7400 KAPOSVÁR, FŐ U. 10., HRSZ.: 12.;7400 Kaposvár, Fő u. 10.;7400 Kaposvár, Fő u. 10.;7400 Kaposvár, Fő u. 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15731326114
Postai cím: Fő Utca 10.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárhegyi Judit
Telefon: +36 203818820
E-mail: jegyzo@som-onkorm.hu
Fax: +36 82898 246
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.som-onkorm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000207092022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000207092022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
A Vármegyeháza nem energetikai célú korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000207092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Kaposvár, Fő utca 10. szám, 12 hrsz. alatti ingatlan 4342 törzsszámon és 7916 azonosító számon műemléki védelem alatt áll.
1. rész Tető felújítási munkák és villámvédelem
2. rész: Északi homlokzat felújítási munkák
3. rész: Díszterem felújítási munkák
4. rész: Földszinti és emeleti irodák felújítási munkái
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tető felújítási munkák és villámvédelem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 KAPOSVÁR, FŐ U. 10., HRSZ.: 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kaposvár, Fő utca 10. szám, 12 hrsz. alatti ingatlan 4342 törzsszámon és 7916 azonosító számon műemléki védelem alatt áll.
Cserépfedés bontása és deponálása 3105 m2
Járdák bontása villámvédelmi földelő szondák elhelyezése miatt 109 m2
Kémények festése fehér színre, alapozással együtt 187 m2
Fa tetőszerkezetek -szarufák síkbahozása , kiegyenlítése tehermentesített tetőn, kiékelt alátámasztásokkal, szarufák hevederezésével; Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve, Creaton Uno páraáteresztő alátétfedés öntapadó ragasztósávva 3960 m2
Tetőlécezésés készítése, Fenyő zárléc 3-6 m 30x50 mm, lángmentesítéssel, gomba és rovarkártevő elleni védelemmel; Tetőlécezésés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése, Fenyő zárléc 3-6 m 50x50 mm, lángmentesítéssel, gomba és rovarkártevő elleni védelemmel 3105 m2
Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése négy oldalt nútolt kivitelben, tetőszerkezet szaruzatára Vízálló faforgácslap (OSB), négyoldalt nútolt, 2500x625x22 mm méretű ; -bádogfedés alá 402 m2
szerkezeti részek cseréje, javítása faanyagvédelmi szakvélemény szerint - korhadt, csavarodott részeken csonkolással, kimetszéssel 39 helyen
szerkezeti részek cseréje, javítása faanyagvédelmi szakvélemény szerint -- sérült elemk cseréje ˇ~1,5 m3 faanyag 18 helyen
szerkezeti részek cseréje, javítása faanyagvédelmi szakvélemény szerint -- hiányzó elemk pótlása , szakszerű toldásaˇ~3,0 m3 faanyag 11 helyen
Eresz alján gyalult fenyő deszkázat fióktartóhoz rögzítve Remmers HK-LASUR 3 az 1-ben lazúrral kezelve RC-120 színben 75 fm
Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel,
hódfarkú cseréppel,
39-40° tetőhajlásszög között,
deponált bontott cseréppel, szükség esetén pótlással (kb. 25 %-a a teljes tetőnek) 3105 m2
Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, hódfarkú cseréppel, 39-40° tetőhajlásszög között, deponált bontott cseréppel, szükség esetén pótlással (kb. 25 %-a a teljes tetőnek) 298,8 m
Sima fémlemezfedés készítése kettős állókorcos kivitelben 3-15 fokos tetőn alátétlemezzel együtt 402 m2
Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, minősített ötvözött horganylemezből, 100 cm kiterített szélességben Hajlatbádog VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,70 mm vtg., 60 m
Tetőkibúvó szerelése keményhéjalású tetőn meglévő tetőkibúvó,, 50 x 60 cm 12 db
Villámvédelem
Rozsdamentes (saválló) földelő szonda 3 m hosszú OBO, négycsavaros saválló kötőelemmel 20 db
Levezető, homlokzati oldalfalon elhelyezve tartószerkezettel 10mm FeZn 320 fm
Földelések összekötése földárokba helyezett 10mm saválló köracéllal 406 fm
Villámvédelmi mérési pont és a földelő rúd közötti összekötő vezető 16mm-es saválló. 120 fm
Levezető tartószerkezet oldalfalon 140 db
Felfogó rúdak összekötése , 10mm horganyzott köracéllal, 1menkénti cserépfedéshez való rögzítéssel. 920 db
Levezető, 10 mm átmérőjű horganyzott acélhuzal, cserépfedésű tetőn 1 m-enként a tető síkjában 2 cm-es kiemelésű műanyag bilinccsel rögzítve, 10 méterenként egy univerzális összekötővel számolva 950 db
Felfogórúd, kúpcserépen rögzítve, 1,5 m hosszú, a levezető csatlakoztatásához szükséges összekötővel. 8 db
Felfogórúd, alumínium, 16/10 mm átmérő, 1,5 m hosszú, cserépfedésű tetőn rögzítve, négyszögletes kéményhez vagy csőhöz 0,5-0,8 m állítható hosszúságú szigetelt távtartóval stabilizálva, összekötővel a 8/10 mm átm. levezető csatlakoztatásához. Rögzítési pontok távolsága min. 0,6 m. (A felfogórúd effektív hosszúsága kisebb a teljes hossznál!) 10 db
Dísz járda burkolat bontás, burkolatok deponálása, visszaépítése szükséges kőzetalap készítésével, komplett helyreállítással 120 m2
Aszfaltburkolat bontása, helyreállítása kompletten burkolat bontás, burkolatok elszállítása, visszaépítése szükséges közzet alap készítésével, komplett helyreállítással 130 m2
Belső udvar burkolat és kert bontása a tervezett nyomvonalon helyreállítással 130 m2
Belső udvar támfalak átfúrása térszínt alatt 24 db
Meglévő villámvédelmi rendszer bontása, elszállítása 1 tétel
Dokumentálás
Részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama, a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap) 10
2 Az M.2.1 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott MV-É tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
3 Az M.2.2 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott MV-É-M tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001
II.2.13) További információ
II.2.7. pont kiegészítése: 12 hónap, azzal hogy az épület középső traktusának déli részét érintő minden munkát 180 napon belül be kell fejezni, a napelemeket vissza kell építeni és üzembe helyezni.

II.2.1) Elnevezés:
Északi homlokzat felújítási munkák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kaposvár, Fő utca 10. szám, 12 hrsz. alatti ingatlan 4342 törzsszámon és 7916 azonosító számon műemléki védelem alatt áll.
Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig 109,7 m2
Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 85 m2
Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása, falazatok vakolatfelújításához Baumit Sanova Vorspritzer Előfröcskölő;
Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel (alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó, felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban Baumit Sanova vakolat W;
Falszárító, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban 110 m2
Impregnálás (hidrofóbizáló anyaggal), hidrofóbizáló réteg felhordása terméskőre 106,1 m2
Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen szilikát homlokzatfesték 965,685 m2
Választópárkány, szemöldökpárkány javítás,, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből, 65 cm kiterített szélességig 209,5 m
Választópárkány, szemöldökpárkány szükség esetén csere, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből, 65 cm kiterített szélességig 52,4 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama, a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap) 10
2 Az M.2.1 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott MV-É tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
3 Az M.2.2 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott MV-É-M tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Díszterem felújítási munkák
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kaposvár, Fő utca 10. szám, 12 hrsz. alatti ingatlan 4342 törzsszámon és 7916 azonosító számon műemléki védelem alatt áll.
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag vakpadlóra szegezve; Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása vakpadló bontása 236,94 m2
Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 45 m2
Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között- gépészeti munkák után35 m
a letisztított téglaboltozat mészfestéses fertőtlenítése 236,9 m2
Vakpadló készítése 24 mm-es deszkából, 48x75 mm-es párnafákkal Lucfenyő szélezett deszka, 3-6,5 m-es, 24 mm-es;
Új párnafák elhelyezése parkettaburkolat alá;
Parkettafektetés, csaphornyos parkettából, meglévő vakpadlóra szegezve, halszálka mintába;
Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal 236,94 m2
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen;
Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, szilikát káli-vízüveg alapú kvarchomok töltésű alapozóval, tagolt felületen 438 m2
Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, tagolt sima felületen, két rétegben 438 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama, a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap) 10
2 Az M.2.1 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott MV-É tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
3 Az M.2.2 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott MV-É-M tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Földszinti és emeleti irodák felújítási munkái
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kaposvár, Fő utca 10. szám, 12 hrsz. alatti ingatlan 4342 törzsszámon és 7916 azonosító számon műemléki védelem alatt áll.
Földszint:
Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25 m2
Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között- gépészeti munkák után 35 m
Falfelület átvizsgálása , egyenletes felületi réteg kialakítása, a foltosodások elszigetelése, és szükség esetén a régi, lehámlásra r hajlamos festékréteg eltávolítása;
Belső festéseknél felület előkészítése,;
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen;
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolt sima felületen 3316,2 m2
Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen 152 m2
Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen 152 m2
Emelet:
Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 20 m2
Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon 30 m
Káva helyreállítási munkák 45 m2
Falfelület átvizsgálása , egyenletes felületi réteg kialakítása, a foltosodások elszigetelése, és szükség esetén a régi, lehámlásra r hajlamos festékréteg eltávolítása;
Belső festéseknél felület előkészítése;
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolt sima felületen1120,3m2
Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen 87,8 m2
Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen 87,8 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama, a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap) 10
2 Az M.2.1 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott MV-É tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
3 Az M.2.2 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott MV-É-M tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő továbbá irányadónak tartja jelen eljárásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1 § (7) bekezdését és a Kbt. 69 § 11a) bekezdését.
A 114. § (2) bekezdés megfelelően alkalmazandó. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kíván felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, vagy az építőipari
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a
továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló
nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)
vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Csatolni kell, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgya szerinti „épület kivitelezése és/vagy meglévő épület felújítása” tárgyú beruházás nettó árbevételről szóló nyilatkozatot üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65.§-a, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §-a.
Az ajánlat benyújtásakor az ajánlattevőknek csak arról kell nyilatkozniuk, hogy megfelelnek az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek.
Az alább előírt nyilatkozatokat, igazolásokat ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására szükséges benyújtani az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, illetve amennyiben az ajánlatok bírálata során bármikor ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A 114. § (2) bekezdés megfelelően alkalmazandó. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kíván felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P/1. az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért a közbeszerzés tárgya szerinti „épület kivitelezése és/vagy meglévő épület felújítása” tárgyú nettó árbevétele összesen nem éri el
- az 1. rész vonatkozásában a 100 Millió Ft-ot,
- az 2. rész vonatkozásában a 15 Millió Ft-ot,
- az 3. rész vonatkozásában a 13 Millió Ft-ot,
- az 4. rész vonatkozásában a 23 Millió Ft-ot,
Azon ajánlattevő esetében, amelyik nem rendelkezik legalább három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően, értelemszerűen az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző üzleti év(ek)ben elért, a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételüknek kell megfelelnie a fenti követelménynek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző öt évben (60 hónapban) végzett műemlékkel kapcsolatos legjelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárt „műemlék jellegű épület kivitelezése és/vagy meglévő műemlék jellegű vagy helyi védelem alatt álló (H1 besorolású helyi védelemmel érintett) épület felújítása” beruházásainak ismertetését, legalább az alábbi tartalommal:
a) a teljesítés ideje és helye (az építési beruházás tárgyát képező munka megnevezése, kivitelezés kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap megadásával),
b) a szerződést kötő másik fél neve, címe,
c) a beruházás tárgya, valamint mennyisége
d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasságot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 21 § (2a) a. pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett beruházásokat veszi figyelembe.
M/2.1-2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azon szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő (közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe.
A bevonni kívánt szakembereket ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban kell megneveznie, továbbá csatolnia kell a megnevezett szakemberek szakképzettségét, végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát, valamint szakmai gyakorlata igazolására benyújtandó a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza.
A szakember önéletrajza tartalmazza legalább az alábbiakat:
a) szakmai gyakorlat megnevezése
b) szakmai gyakorlati időpontos megjelölése (év/hónaptól év/hónapig)
c) a szakember képzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél/diploma) egyszerű másolata;
d) a szakember aláírt nyilatkozata a rendelkezésre állásról.
Amennyiben az M/2. pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Ajánlattevő alkalmassága a 266/2013. (VII.11.) Kor. rendelet rendelkezései szerinti jogosultság (egyenértékű jogosultság), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség (egyenértékű végzettség), és szakmai gyakorlati idő megléte esetén is megállapítható.
Az ajánlatban bemutatásra kerülő szakemberek között átfedés lehetséges, azaz ugyanaz a személy több rész esetében is bemutatható, ha az adott részben meghatározott elvárásnak megfelel. A szakemberek tekintetében benyújtásra kerülő szakmai önéletrajznak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy mely rész vagy részek tekintetében kerül bemutatásra.
Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott úgy a szakember alvállalkozónak és erre tekintettel kapacitást nyújtó szervezetnek is minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben. A fenti igazolások tekintetében adott esetben alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (4)-(5), 24. § (1)-(2) bekezdése is.
Amennyiben a szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben: egyenértékétű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65.§-a, valamint a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 23. § vonatkozó bekezdései.
Az ajánlat benyújtásakor az ajánlattevőknek csak arról kell nyilatkozniuk, hogy megfelelnek az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek.
Az alább előírt nyilatkozatokat, igazolásokat ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására szükséges benyújtani az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, illetve amennyiben az ajánlatok bírálata során bármikor ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A 114. § (2) bekezdés megfelelően alkalmazandó. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kíván felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő:
M/1. Ha nem rendelkezik az Eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 60 hónapban legalább egy darab „műemlék jellegű épület kivitelezése és/vagy meglévő műemlék jellegű vagy helyi védelem alatt álló (H1 besorolású helyi védelemmel érintett) épület felújítása” kivitelezéssel, és ezen kivitelezés minimum nem tartalmazza az alábbi munkanemeket:
- az 1. rész tekintetében:
- tetőfelújítás, mely épület alapterülete minimum 500 m2, és minimum 12 m tetőfesztávolságú épület, ahol a tető fesztávolság a tetőn a fallemezek külső szélétől mért távolságot jelenti;

- az 2. rész tekintetében:
- homlokzatfelújítás 500 m2 felületen,
- az 3. rész tekintetében:
- belső felújítási tevékenység ami tartalmaz legalább 150 m2 felületen padló és 150 m2 belső festési munkákat, ;
- az 4. rész tekintetében:
- belső felújítási tevékenységek, mely tartalmazott legalább 150 m2 belső festési munkákat.
A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 21 § (2a) a. pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is, ha konzorciumi tagként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük emiatt az igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban és naturáliában is).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2.1. Ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, építési szakterületen szerzett MV-É felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség (egyenértékű végzettség) és szakmagyakorlási idővel a 266/2013. (VII.11.) Kor. rendelet rendelkezései szerint. Egy szakember több pozícióra is bemutatható.
M/2.2. Ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, építési szakterületen szerzett MV-É-M felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség (egyenértékű végzettség) és szakmagyakorlási idővel a 266/2013. (VII.11.) Kor. rendelet rendelkezései szerint. Egy szakember több pozícióra is bemutatható.
M.2.3. Kizárólag az 1. rész tekintetében, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet
- 7. § (5) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és
- Műemléki terület műemléki épületdiagnosztika szakterületen szerzett 8. § (6) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság más szervezet (személy) általi igazolására a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése irányadó.
A jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatai felhasználása vonatkozásában a Kbt. 65. § (11) bekezdésben foglaltak alkalmazandóak.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az ajánlatkérő a szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket (P1, M2).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban előírja ajánlati biztosíték nyújtását.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke
az 1. rész vonatkozásában 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint,
a 2. rész vonatkozásában 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint,
a 3. rész vonatkozásában 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
a 4. rész vonatkozásában 450.000,- Ft, azaz négyszázötvenezer forint,
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek Somogy Megyei Önkormányzat ajánlatkérő 10039007-00313955-00000048 számú fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosítékot amennyiben - átutalással teljesítik, úgy azt az eljárás megjelölésével kell átutalni. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie, azaz a kötöttség lejárata napján 24.00 óráig. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség lejáratának napja munkaszüneti napra esik, úgy az a következő munkanapon jár le! Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles úgy igazolni, hogy a teljesítést igazoló dokumentumot szkennelt PDF formátumban az ajánlathoz csatolva, annak részeként az EKR-ben nyújtja be. A Kbt. 35. § (5) bekezdés alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdés szerint kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Okirati biztosítéknyújtás esetén az okirat szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti összes fordulatot tartalmaznia kell. Amennyiben okirati biztosítékként kerül sor az ajánlati biztosíték szolgáltatására, abban az esetben ajánlatkérő előírja, hogy a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló nyilatkozat (így különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti (polgári perrendtartásról 2016. évi CXXX. törvény 325. §) teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pont értelmében az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Az ajánlati biztosíték nem válik a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Előlegvisszafizetési biztosíték: A Vállalkozó által igénybe vett előleg vonatkozásában, a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben a megrendelő javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint, előleg-visszafizetési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani. A biztosítékot az előlegbekérő levél benyújtásával egy időben kell rendelkezésre bocsátani. Az előlegvisszafizetési biztosíték lejárta: sikeres műszaki átadás-átvétel napja.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítés során 5 db számla (az előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
• 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 15-%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
• 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 35-%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
• 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 55-%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
• 4. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 80-%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
• végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla benyújtásának feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
Amennyiben előleg kerül lehívásra, úgy annak maximális összege a teljes nettó vállalkozói díj 30%, mely az 2., 3. és 4. számlából egyenlő arányban kerül levonásra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre
vonatkozó megállapodását.
Ajánlatkérő nem köti a részvételt gazdálkodó szervezet alapításához, azt a nyertes ajánlattevőktől sem követeli meg.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak és a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (EKRr.) 15. §
(2) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1500000
A befizetés helye: Somogy Megyei Önkormányzat
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10039007-00313955-00000048
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: amelynek mértéke az 1. rész vonatkozásában 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint,
a 2. rész vonatkozásában 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint,
a 3. rész vonatkozásában 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
a 4. rész vonatkozásában 450.000,- Ft, azaz négyszázötvenezer forint,
Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles úgy igazolni, hogy a teljesítést igazoló dokumentumot szkennelt PDF formátumban az ajánlathoz csatolva, annak részeként az EKR-ben nyújtja be.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. értékelési részszempont fordított arányosítás módszere 2. értékelési részszempont esetében arányosítás módszere 3-4. részszempont esetében egyenes arányosítás módszere
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
2. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
3. A szerződés finanszírozása vissza nem térítendő támogatásból valósul meg, utófinanszírozással.
Ajánlatkérő a teljes ellenszolgáltatás 30%-nak megfelelő mértékben biztosítja előleg igénybevételének lehetőségét. (Kbt. 135. § (9)
bek.)
4. A 181/2003 (XI.05.) Korm. rendelet 3. és 4. melléklete szerinti épületelemekre jogszabály szerinti, minden további esetben a minimum
előírt 36 hónap időtartam teljes körű jótállás.
5. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
a. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés
szerint;
b. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3)
bekezdése szerint.
6. Ajánlatkérő a kifizetés során a Kbt. 135-136 §, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendeletben foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi
kamatot fizet.
7. A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire vonatkozó jogszabályok:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
- a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény - az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
8. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
dr. Dobos Pál
Telefon: +36 70 366 7289
E-mail: dobosp@10ugyvedi.hu
lajstromszám: 00848
9. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. Időpont: A felhívás megjelenését követő hét, szerda 10:00 óra. Helyszín: Fő u. 10.
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
12. Ajánlattevő szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. Korm.rend. 28.§ (3) bekezdése alapján
meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
13. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás
során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme legalább az 1. rész vonatkozásában legalább 50 millió,- Ft/káresemény, 100 millió,- Ft/év;
a 2. rész vonatkozásában legalább 7,5 millió,- Ft/káresemény, 15 millió,- Ft/év;
a 3. rész vonatkozásában legalább 6,5 millió,- Ft/káresemény, 13 millió,- Ft/év;
a 4. rész vonatkozásában legalább 11 millió,- Ft/káresemény, 23 millió,- Ft/év;
építési és felújítási munkára
vonatkozó felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti
kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
14.Ajánlatkérő Útmutatót készített az ajánlattevők részére, mely a közbeszerzési dokumentum részét képezi.
15. A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt eljárás szabályai.
16. VI.1.6. pont folytatása:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza.
1. Késedelmi kötbér, amelynek alapja a szerződéses nettó ellenérték; mértéke a kötbéralap 1 %-a/nap, legfeljebb azonban 30 napi tétel.
2. Hibás teljesítési kötbér, amelynek alapja a szerződéses nettó ellenérték; mértéke a kötbéralap 1 %-a/nap, legfeljebb azonban 30 napi tétel.
3. Meghiúsulási kötbér, amelynek alapja a szerződéses nettó ellenérték; mértéke a kötbéralap 30 %-a.
4. Jóteljesítési biztosíték: amelynek összege a szerződéses ellenérték ÁFA nélküli összegének 5 %-a. Vállalkozó a teljesítés, azaz a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának időpontjától a jótállási időtartam lejártának időpontjáig a szerződéses ellenérték ÁFA nélküli összege 5 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosíték nyújtására köteles. Az előírt biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
5. Jótállás: A jótállás ideje a sikeres műszaki átadás-átvétel napját követően kezdődik. A nyertes ajánlattevő az ajánlatában meghatározott mértékű jótállási kötelezettséget köteles vállalni.
17. A fejlesztéssel érintett épületben Uniós támogatási forrásból megvalósított energetikai felújítási munkák eredményeinek megtartására különös figyelmet kell fordítani, melyek kiterjednek a felújított, cserélt nyílászárókra, napelemes rendszerre, födémszigetelésre, villamosrendszer korszerűsítésére, a hőszivattyús rendszerre, melyeket a jelen szerződés kivitelezési munkálatai érinthetnek, érintenek, mindezek figyelembe vételével kerül jelen kivitelezés megvalósításra és időtartamra kalkulálásra. A fentiekhez kapcsolódó bontási, leszerelési és visszaépítési költségeket az Ideiglenes melléklétesítmények, organizáció, egyéb költségek között kell megadni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges