Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9777/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Megyaszó Község Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Megyaszó Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726346205
Postai cím: Alkotmány Út 2.
Város: Megyaszó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3718
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdú Istvánné
Telefon: +36 47350027
E-mail: hivatal@megyaszo.hu
Fax: +36 47350005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://megyaszo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://megyaszo.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi közutak fejlesztése Megyaszón
Hivatkozási szám: EKR000351122022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megyaszó Község Önkormányzat vagyonkezelésében lévő külterületi 0110/37 és 0115 hrsz-ú helyi közutak,
földutak stabilizálásának kialakítása, 567,838 és 1063,194 fm hosszaban. A tárgyi helyrajzi számmal rendelkező mezőgazdasági ágazatban igénybe vett földút/földutak a gazdák számára a termőföldek elérhetőségét szolgálja. A meglévő földút az idők során teljesen elhasználódott. Korábban teherbíró képességgel rendelkezett, jelenleg ez egyáltalán nem mondható jellemzőként. Az út a helyszínrajzon és a keresztszelvényeken jelöltek szerint a 3.00-3.50 méter szélességgel rendelkezik. A két oldali 0.5-0.5 méteres padka is szintén mechanikailag stabilizált kőanyag. A 4.00-4.50 méteres korona szélesség lehetővé teszi az esetenként nagyobb tengelytávval rendelkező mezőgazdasági gépek számára is a biztonsággal való közlekedést, vagyis az elférését, de alap esetben a meglévő és a tervezett létesítmény is 1 forgalmi sávos. Ívek nem kerültek betervezésre. A tervezett T2 tengely elnevezésű út jobb oldalán új földmedrű szikkasztó árkot kell kiépíteni, amely az út része, kizárólag csak az út burkolatáról származó csapadékvizek befogadója, idegen területet nem érint az árokrendszer. Az árok nem csatlakozik bele semmilyen egyéb más vízelvezető rendszerbe. Az oldalesések kialakításánál a meglévő terep adottságait követtük – figyelembe véve a vonatkozó előírásokat:
- a forgalmi sáv/sávok oldalesése egyenes szakaszokon 2.5 %.
A tervezett szakaszon az oldalesés egyoldali, balról-jobbra kialakítású.
A részletes leírást a műszaki dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A hirdetmény száma: KÉ-9777/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben