Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/159
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.08.17.
Iktatószám: 17649/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732626215
Postai cím: Kossuth 23
Város: Tarpa
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4931
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szécsi Szabolcs
Telefon: +36 45488006
E-mail: hivatal@tarpa.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tarpa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
Hivatkozási szám: EKR001110902022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések című projekt keretében konyhaépület korszerűsítése, felújítása a műszaki dokumentáció szerint.
A projekt keretében a meglévő épület szerkezeti rendszerének felújításával, átalakításával, korszerűsítésével megvalósul egy korszerű 600 adagos konyha létrehozása, megtörténik a belső konyhatechnológia komplett cseréje (nagykonyhai berendezések telepítése és üzembe helyezése).
Az épület a 60-as évek végén épült, az akkori kiselemes építőanyagok felhasználásával, hagyományos falazott szerkezettel és vb födémmel. Alapterülete: 152,10 m2.
Bontási munkák:
- Az épület teljes belső padlózatát (padlóburkolat és hordozóréteg) fel kell bontani a kellő hőszigetelés elhelyezése, valamint a teljesen új konyhatechnológiát kiszolgálandóan a víz és szennyvíz rendszer újjáépítése okán.
- a teljes belső falburkolat elbontandó a villany és vízvezetékek elhelyezése céljából, illetve elavulás okán.
- a belső és külső nyílászárók elbontandók, a terven jelölt helyeken nyílás bontások és nyílás bővítések elvégzendők.
- a terveken jelölt válaszfalak elbontandók
- a tetőhéjazaton lévő hőszigetelésként és lejtésadó rétegként szolgáló salakfeltöltés elbontandó
- a csapadékcsatorna elbontandó,
Építési munkák:
- Az épület víz, szennyvíz és villanyhálózatát újra kell építeni a technológiai elrendezésnek és teljesítmény igénynek megfelelően.
- Az épület padlószerkezetét a tervekben meghatározott rétegrendnek megfelelően újra kell építeni.
- Az épület belső falait újra el kell látni csempe falburkolattal, illetve festéssel.
- A nyílások befalazását, szűkítését, esetleges áthelyezését és bontását a terveknek megfelelően el kell végezni.
- Az épület teljes külső hőszigetelését a nyílászáró cserékkel együtt el kell végezni.
- a tetőhéjazat cseréjével egyszerre a csatornázást el kell végezni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok szerinti esetleges meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő azokkal egyenértékű megajánlásokat elfogad.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16211 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben