Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 8503/2022
CPV Kód: 55520000-1
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Pannon Menza Kft.;Hungarian Cuisine Kf
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16027
Postai cím: Üllői út 400.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
Telefon: +36 12961401
E-mail: korodi.zsolt@bp18.hu
Fax: +36 12961321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp18.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata ellátási kötelezettségébe tartozó intézmények részére ételkiszállítással történő közétkeztetés biztosítása 2017.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata ellátási kötelezettségébe tartozó intézmények részére ételkiszállítással történő közétkeztetés biztosítása 2017.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Kandó téri Általános Iskola 1182. Bp. Kandó tér
Kassa utcai Általános Iskola 1185. Bp. Kassa u. 175-181.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés alapján a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata területén található intézmények részére ételkiszállítással történő közétkeztetés biztosítása az alábbiak szerint:
Kandó téri Általános Iskola:
tízórai: 210 adag/nap
ebéd: 390 adag/nap
uzsonna: 210 adag/nap
diétás tízórai: 1 adag/nap
diétás ebéd: 9 adag/nap
diétás uzsonna: 1 adag/nap
Kassa utcai Általános Iskola:
tízórai: 250 adag/nap
ebéd: 500 adag/nap
uzsonna: 250 adag/nap
diétás tízórai: 2 adag/nap
diétás ebéd: 4 adag/nap
diétás uzsonna: 2 adag/nap
Az étkezési napok száma tanítási napokon mindkét intézményben évente 185 nap.
A szállítandó mennyiségektől + 30 % eltérés lehetséges a Kbt. 58. § (1) bekezdésére tekintettel. A Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján Vállalkozó a szerződés időtartama alatt nyertes ajánlattevő a + 30 % eltérés terhére és mértékéig Megrendelő igénye szerint a Megrendelő intézményei által szervezett nyári napközis táboroztatásban résztvevő tanulók ellátását az adott időszak egységárain biztosítja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 180 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 520736

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata ellátási kötelezettségébe tartozó intézmények részére ételkiszállítással történő közétkeztetés biztosítása 2017.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pannon Menza Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Markó u. 1/B. II. em. 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail: pannonmenza@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Hungarian Cuisine Kf
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Markó u. 1/B. II. em. 19.
Város: Markó u. 1/B. II. em. 19.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail: hungariancuisinekft@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 651 233 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
V.2.4) Az érték a teljes napi nettó ellenszolgáltatásra vonatkozik a szerződéskötés időpontjában.
A szerződés módosításának időpontja: 2022.04.19.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Kandó téri Általános Iskola 1182. Bp. Kandó tér.
Kassa utcai Általános Iskola 1185. Bp. Kassa u. 175-181.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata területén található intézmények részére ételkiszállítással történő közétkeztetés biztosítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 180 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 796108
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pannon Menza Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Markó u. 1/b. II. em. 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Hungarian Cuisine Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Markó u. 1/b. II. em. 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés VI.4. pontja értelmében Vállalkozó minden év február 1. napjáig jogosult a KSH által hivatalosan közzétett előző évre vonatkozó ágazati inflációs rátával az egységárakat évente megemelni úgy, hogy a kerekítés szabályait alkalmazva egész forint legyen az új egységár. Az árváltozás százalékos mértékéről és az új egységárakról levélben köteles tájékoztatni Megrendelőt legkésőbb tárgyév február 1. napjáig. Az év elejére visszamenőleg indexálásnak nincs helye.
Megrendelő Képviselő-testülete a Vállalkozó javaslatára indokolt esetben a fent meghatározott KSH inflációs rátánál magasabb mértékű normarendezést, vagy áremelést is jóváhagyhat, ami nem jár a szerződés módosításával. Megrendelő Képviselő-testülete a magasabb mértékű áremelést olyan különös esetben fogadhatja el, ami a szolgáltatás ellátásával kapcsolatban felmerülő és Vállalkozó érdekkörén kívül eső jelentős körülmény (pl.: minimálbér emelkedés, üzemanyagár emelkedés, egyéb jogszabály változás). Fentieket, mint a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti körülményt értékelik a Felek.
Vállalkozó 2021. október 5-én kelt levelében jelezte Megrendelő felé áremelési igényét, amely a KSH inflációs rátát meghaladó mértékben került meghatározásra a kérelemben részletezett körülményekre tekintettel. Megrendelő Képviselő-testülete a 73/2022. (III.03.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Vállalkozó áremelésre irányuló kérelmét akként fogadja el, hogy 2022. január 1. napjától a Vállalkozó részére 9 %-os áremelés érvényesítését engedélyezi.
Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják.
Figyelembe véve a Vállalkozó által az áremelkedés alátámasztásául szolgáló dokumentumokat, a nettó egységárak az alábbiak szerint módosulnak:
Általános iskolai étkezés
Tízórai 167 Ft
Ebéd 732 Ft
Uzsonna 167 Ft
Általános Iskola Diétás étkezés
Tízórai 370 Ft
Ebéd 707 Ft
Uzsonna 370 Ft
A módosítás jogszerűségének indokolása:
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
- Vállalkozó tevékenysége 2021. szeptember 1. napjától a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII.28.) Korm. rendelet hatálya alá került. A Korm. rendelet fő célja a közétkeztetés minőségének javítása, amely magában hordozza a közétkeztetési szolgáltatás működésének változását, költségszerkezetét. A Korm. rendelet alkalmazása a korábbi beszerzési láncok átalakulását is eredményezi, amely a szolgáltatási egységárakra is hatással van. Ahhoz pedig, hogy a Korm. rendeletben foglalt szabályok megvalósulhassanak, jelentős alapanyagár emelkedés szükséges.
- Jelentős költségnövekedést eredményez a minimálbér 2022. évi emelkedése. Vállalkozó költségeinek 40 %-át a munkabérekhez köthető kiadások adják.
- A fentiek mellett a világjárvány a bevételek jelentős visszaesését okozta Vállalkozó számára.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A Szerződés alapján Vállalkozó továbbra is a Közbeszerzési Eljárás során meghatározott szolgáltatás ellátására köteles, a Szerződés jelen módosítása kizárólag az egységárakat érinti.
Folytatás VII.2.2)
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Az egységárak 9 %-os mértékben kerülnek emelésre, amely nem haladja meg a Szerződés - indexált - értékének 50 %-át. A Szerződés módosítását megelőző, aktuális egységárakkal és tervezett éves mennyiségekkel számítva a Szerződés 2022. évre kalkulált értéke nettó 135 151 935 Ft, amely az áremelést követően nettó 8 218 699 Ft-tal változik.
A szerződés módosításának jogcíme: A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
A szerződés alapján Vállalkozó a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint jogosult évente a KSH által hivatalosan közzétett előző évre vonatkozó ágazati inflációs rátával emelni egységárait. A VII.2.3) pontban szereplő, a módosítást megelőző szerződéses érték a Vállalkozó aktuális, szerződésmódosítást megelőző, indexált egységárai alapján kalkulált összeg.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 730551 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 796108 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben