Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 25162/2022
CPV Kód: 90670000-4
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Corax-Bioner Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság;SZEMP Air Légiszolgáltató Kft;ROVÉRT ROVÉRT- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÓ KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85043905
Postai cím: Mogyoródi Út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 208200418
E-mail: Zsuzsanna.NovakSoos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.katasztrofavedelem.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020-2022.)
Hivatkozási szám: EKR001228012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90670000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020-2022.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90670000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területén, az AK részéről a közvetlen megrendelés során történő kijelölés alapján
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzés tárgya: központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása a 2020-2022. évek vonatkozásában keretmegállapodás, illetőleg az alapján kibocsátásra kerülő közvetlen megrendelések alapján, az alábbiak szerint.
A keretmegállapodás keretösszege: 4.550.000.000,- Ft + ÁFA (a közbeszerzés mennyisége)
Gyérítési technológiák:
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés folyadék kijuttatással – évente tervezetten 10.000 ha területen,
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés granulátum kijuttatással – évente tervezetten 5.000 ha területen,
- földi biológiai szúnyog lárvagyérítés – évente tervezetten 15.000 ha területen,
- földi kémiai szúnyog imágógyérítés – évente tervezetten 770.000 ha területen.
Az előbbiek szerinti tervezett mennyiségek a 2013-2018. évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak. Ajánlatkérő (AK) által a légi kémiai szúnyoggyérítés kiváltásra kerül, áttér a földi kémiai és biológiai módszerekre, a biológiai lárvagyérítés megerősítésre kerül. A tényleges mennyiségek az aktuális éves felméréseken alapulnak.
Valamennyi szúnyoggyérítési tevékenységet tervezetten, területenként változóan évente 1-6 alkalommal kell elvégezni, az AK által a közvetlen megrendelésben kijelölt területeken.
A kezelést az AK által megbízott szakértő által meghatározott módon (technológiával) kell elvégezni. A szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszer kijuttatásának légi vagy földi járművel kell történnie. A szolgáltatás teljesítése során kizárólag a közegészségügyi hatóság által szúnyoggyérítésre engedélyezett irtószerek kerülhetnek felhasználásra, továbbá a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges számú (legalább a III.1.3) pont M2.1) pontja szerinti 2 fő és a VI.3) pont 3) alpontja szerinti további 8 fő, összesen 10 fő) egészségügyi gázmester képesítéssel rendelkező szakemberek, és mezőgazdasági légijármű vezetői engedéllyel rendelkező szakemberek közreműködését a teljesítésben.
A közvetlen megrendelések teljesítése legalább 2 darab biológiai szúnyoggyérítésre alkalmas berendezéssel és GPS alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, a közlekedési igazgatási hatóság légiközlekedési hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott érvényes légi jármű alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi jármű és legalább a III.1.3) pont M3) alkalmassági követelménye körében előírt 10 darabon túli további 10 darab (azaz összesen 20 darab) földi kijuttatásra alkalmas (összességében 10 melegködös és 10 ULV) berendezés és ahhoz szükséges gépjármű (platós terepjáró vagy kistehergépkocsi) rendelkezésre állását feltételezi, amelyek rendelkezésre állásának igazolása a szerződéskötés feltétele, és amelyekről az ajánlatban nyilatkozni kell.
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladata az engedélyezett irtószerek beszerzése a vonatkozó jogszabályok, előírások alapján, a szúnyoggyérítés végrehajtása során az előírásoknak megfelelő mennyiségű irtószer kijuttatása, illetőleg a vegyszer kijuttatásán kívül a feladatát képezi a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi engedélyek beszerzése, illetve minden, érintett lakosságra és gazdasági szereplőkre vonatkozó közzététel, illetőleg további szervezési feladat ellátása.
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) köteles a teljesítés során online nyilvántartó, tervező és igénykezelő rendszert működtetni, amellyel összefüggésben a funkcionális elvárásokat a KD tartalmazza.
További részletes elvárások a KD-ban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 017 - 037462

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020-2022.)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Corax-Bioner Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69726990
Postai cím: Etele Út 57. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: corax-bioner@t-online.hu
Telefon: +36 12090853
Internetcím(ek): (URL) http://www.corax-bioner.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: SZEMP Air Légiszolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28350295
Postai cím: Kossuth L Sgt 43
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@szempair.hu
Telefon: +36 703630351
Internetcím(ek): (URL) www.szempair.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: ROVÉRT ROVÉRT- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84478605
Postai cím: VERSENY UTCA 4.
Város: BÉKÉS
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: rovert@globonet.hu
Telefon: +36 202532537
Internetcím(ek): (URL) www.rovertkft.hu
Fax: +36 66510761
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4550000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A VII.2) „Információ a módosításokról” folytatása:
Összhangban a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdéseiről szóló útmutatójában (2022. szeptember 29., a továbbiakban: Útmutató) foglaltakkal az előbbiekre is figyelemmel a Felek olyan mértékű módosításban egyeztek meg, ami csak a rendes és a Vállalkozóktól elvárható üzleti kockázat mértékét meghaladó változást kezeli és a Megrendelő nem indokolatlanul vállal át kockázatot a Vállalkozóktól, hanem az előre nem látható mértékű kockázatok viselését a Felek arányos módon megosztják, és a Vállalkozók az általuk tervezett üzleti haszon terhére is további kockázatot vállalnak.
A Megrendelő és a Vállalkozók számára az új koronavírus humánjárvány és az orosz-ukrán katonai konfliktus gazdasági hatásai kellő gondossággal eljárva sem voltak előre láthatók.
Figyelemmel arra is, hogy a Megrendelő a Keretmegállapodást – annak II.6. pontjában foglaltakra figyelemmel – 2022. november 11. napján további 12 hónappal, de legfeljebb az azonos tárgyban (központi szúnyoggyérítési feladatok) kötendő keretmegállapodás megkötésének napjáig meghosszabbította, annak érdekében, hogy az előbbiek szerinti előre nem látható mértékű kockázatok viselését a Felek arányos módon megosszák egymás között, a Felek élni kívánnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási lehetőséggel, és jelen szerződésmódosítással, közös megegyezéssel módosítják a Keretmegállapodás szerinti egységárakat, összhangban az Útmutatóban foglaltakkal, amely szerint lehetséges olyan eset is, hogy – keretösszeg alkalmazása esetén – a felek úgy emelik az egész keretmegállapodásra, keretszerződésre kiterjedő hatállyal az egységárat, hogy emellett a keretösszeget változatlanul hagyják.
A fenti módosítás kizárólag a szolgáltatások egységáraira terjed ki, a Keretmegállapodás nettó keretösszegét nem érinti.
A szerződésmódosítás aláírásának a napja: 2022.11.16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90670000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90670000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területén, az AK részéről a közvetlen megrendelés során történő kijelölés alapján
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása a 2020-2022. évek vonatkozásában keretmegállapodás, illetőleg az alapján kibocsátásra kerülő közvetlen megrendelések alapján, az alábbiak szerint.
A keretmegállapodás keretösszege: 4.550.000.000,- Ft + ÁFA (a közbeszerzés mennyisége)
Gyérítési technológiák:
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés folyadék kijuttatással – évente tervezetten 10.000 ha területen,
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés granulátum kijuttatással – évente tervezetten 5.000 ha területen,
- földi biológiai szúnyog lárvagyérítés – évente tervezetten 15.000 ha területen,
- földi kémiai szúnyog imágógyérítés – évente tervezetten 770.000 ha területen.
Az előbbiek szerinti tervezett mennyiségek a 2013-2018. évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak. Ajánlatkérő (AK) által a légi kémiai szúnyoggyérítés kiváltásra kerül, áttér a földi kémiai és biológiai módszerekre, a biológiai lárvagyérítés megerősítésre kerül. A tényleges mennyiségek az aktuális éves felméréseken alapulnak.
Valamennyi szúnyoggyérítési tevékenységet tervezetten, területenként változóan évente 1-6 alkalommal kell elvégezni, az AK által a közvetlen megrendelésben kijelölt területeken.
A kezelést az AK által megbízott szakértő által meghatározott módon (technológiával) kell elvégezni. A szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszer kijuttatásának légi vagy földi járművel kell történnie. A szolgáltatás teljesítése során kizárólag a közegészségügyi hatóság által szúnyoggyérítésre engedélyezett irtószerek kerülhetnek felhasználásra, továbbá a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges számú (legalább a III.1.3) pont M2.1) pontja szerinti 2 fő és a VI.3) pont 3) alpontja szerinti további 8 fő, összesen 10 fő) egészségügyi gázmester képesítéssel rendelkező szakemberek, és mezőgazdasági légijármű vezetői engedéllyel rendelkező szakemberek közreműködését a teljesítésben.
A közvetlen megrendelések teljesítése legalább 2 darab biológiai szúnyoggyérítésre alkalmas berendezéssel és GPS alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, a közlekedési igazgatási hatóság légiközlekedési hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott érvényes légi jármű alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi jármű és legalább a III.1.3) pont M3) alkalmassági követelménye körében előírt 10 darabon túli további 10 darab (azaz összesen 20 darab) földi kijuttatásra alkalmas (összességében 10 melegködös és 10 ULV) berendezés és ahhoz szükséges gépjármű (platós terepjáró vagy kistehergépkocsi) rendelkezésre állását feltételezi, amelyek rendelkezésre állásának igazolása a szerződéskötés feltétele, és amelyekről az ajánlatban nyilatkozni kell.
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladata az engedélyezett irtószerek beszerzése a vonatkozó jogszabályok, előírások alapján, a szúnyoggyérítés végrehajtása során az előírásoknak megfelelő mennyiségű irtószer kijuttatása, illetőleg a vegyszer kijuttatásán kívül a feladatát képezi a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi engedélyek beszerzése, illetve minden, érintett lakosságra és gazdasági szereplőkre vonatkozó közzététel, illetőleg további szervezési feladat ellátása.
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) köteles a teljesítés során online nyilvántartó, tervező és igénykezelő rendszert működtetni, amellyel összefüggésben a funkcionális elvárásokat a KD tartalmazza.
További részletes elvárások a KD-ban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4550000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ROVÉRT ROVÉRT- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84478605
Postai cím: VERSENY UTCA 4.
Város: BÉKÉS
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: rovert@globonet.hu
Telefon: +36 202532537
Internetcím(ek): (URL) www.rovertkft.hu
Fax: +36 66510761
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: SZEMP Air Légiszolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28350295
Postai cím: Kossuth L Sgt 43
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@szempair.hu
Telefon: +36 703630351
Internetcím(ek): (URL) www.szempair.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Corax-Bioner Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69726990
Postai cím: Etele Út 57. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: corax-bioner@t-online.hu
Telefon: +36 12090853
Internetcím(ek): (URL) http://www.corax-bioner.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a szerződést első alkalommal a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján 2020. 07. 20-án módosították, mely a Keretmegállapodás 1. számú mellékletét (Műszaki leírás) érintette azzal, hogy a Felek közös megegyezéssel megrendelhetővé tették a légi kémiai szúnyoggyérítési szolgáltatást is. A fentieken túl a Keretmegállapodás 2. és 3. számú melléklete is módosult oly módon, hogy a földi kémia szúnyogimágó gyérítés mellett a légi kémiaiszúnyogimágó gyérítés is „vagylagosan” biztosítottá vált.
Megrendelő a Keretmegállapodást – annak II.6. pontjában foglaltakra figyelemmel – 2022. november 11. napján további 12 hónappal, de legfeljebb az azonos tárgyban (központi szúnyoggyérítési feladatok) kötendő keretmegállapodás megkötésének napjáig meghosszabbította a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, melyről a Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ajánlatkérő (Megrendelő) külön hirdetményt nem tett közzé.
A jelenlegi, 2. számú módosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján került sor, mely a Keretmegállapodás 2. számú melléklete (Vállalkozó nyertes ajánlatának a közbeszerzési eljárásban értékelésre került elemei) szerinti egységárakat érinti, mely az alábbiak szerint módosul:
* Biológiai lárvagyérítés légi folyadékkijuttatással tekintetében a Vállalkozók 38 %-os költségnövekedést és 15 %-os kockázatvállalást mutattak be, a Megrendelő által elfogadott költségnövelés 23 %, azaz az egységár 6.000- Ft + ÁFA/ha helyett 7.380- Ft + ÁFA/ha,
* Biológiai lárvagyérítés légi granulátumkijuttatással tekintetében a Vállalkozók 34 %-os költségnövekedést és 15 %-os kockázatvállalást mutattak be, a Megrendelő által elfogadott költségnövelés 19 %, azaz az egységár 20.000- Ft + ÁFA/ha helyett 23.800- Ft + ÁFA/ha,
* Biológiai lárvagyérítés földi folyadékkijuttatással tekintetében a Vállalkozók 56 %-os költségnövekedést és 15 %-os kockázatvállalást mutattak be, a Megrendelő által elfogadott költségnövelés 41 %, azaz az egységár 6.000- Ft + ÁFA/ha helyett 8.460- Ft + ÁFA/ha,
* Földi kémiai szúnyoggyérítés tekintetében a Vállalkozók 37 %-os költségnövekedést és 15 %-os kockázatvállalást mutattak be, a Megrendelő által elfogadott költségnövelés 22 %, azaz az egységár 1.645- Ft + ÁFA/ha helyett 2.007- Ft + ÁFA/ha,
* Légi kémiai szúnyoggyérítés tekintetében a Vállalkozók 42 %-os költségnövekedést és 15 %-os kockázatvállalást mutattak be, a Megrendelő által elfogadott költségnövelés 27 %, azaz az egységár 1.645- Ft + ÁFA/ha helyett 2.089- Ft + ÁFA/ha.
A 2. számú módosítás indoka:
A Keretmegállapodás 2020. január 14-i megkötése óta bekövetkezett események – így különösen az új koronavírus humánjárvány okozta hatások 2020-2021. években, illetőleg az orosz-ukrán katonai konfliktus 2022. évben – olyan gazdasági hatással jártak a Keretmegállapodás teljesítésére, az azzal összefüggő alapanyag-, energiahordozó- és munkaerő költségekre, amelyek (i) előre nem láthatónak és (ii) rendkívüli mértékűnek tekinthetők, valamint olyannak, amelyek (iii) a szerződéskötéskor észszerűen nem voltak előre tervezhetőek.
A 2022. évben olyan gazdasági hatások jelentkeztek – különösen az alapanyagok (irtó-szerek), energiahordozók és munkaerő költségek területén (ahol a korábbi évek átlaga 10 % körüli minimálbér emeléssel járt, míg 2021. és 2022. évek között a minimálbér növekedés 19,4 %-os volt), amelyek mértékükben és együttes jelentkezésükben meghaladták az előre tervezhető szintet, így azok vállalkozói díjakba való beépítése a szerződés gazdasági egyensúlyának megbomlása nélkül – még a többéves szerződéses viszonyban sem –várható el a Vállalkozóktól.
Összhangban a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdéseiről szóló útmutatójában (2022. szeptember 29., a továbbiakban: Útmutató) foglaltakkal az előbbiekre is figyelemmel a Felek olyan mértékű módosításban egyeztek meg, ami csak a rendes és a Vállalkozóktól elvárható üzleti kockázat mértékét meghaladó változást kezeli és a Megrendelő nem indokolatlanul vállal át kockázatot a Vállalkozóktól, hanem az előre nem látható mértékű kockázatok viselését a Felek arányos módon megosztják, és a Vállalkozók az általuk tervezett üzleti haszon terhére is további kockázatot vállalnak.
A Megrendelő és a Vállalkozók számára az új koronavírus humánjárvány és az orosz-ukrán katonai konfliktus gazdasági hatásai kellő gondossággal eljárva sem voltak előre láthatók.
Figyelemmel arra is, hogy a Megrendelő a Keretmegállapodást – annak II.6. pontjában foglaltakra figyelemmel – 2022. november 11. napján további 12 hónappal, de legfeljebb az azonos tárgyban (központi szúnyoggyérítési feladatok) kötendő keretmegállapodás megkötésének napjáig meghosszabbította, annak érdekében, hogy az előbbiek szerinti előre nem látható mértékű kockázatok viselését a Felek arányos módon megosszák egymás között, a Felek élni kívánnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási lehetőséggel, és jelen szerződésmódosítással, közös megegyezéssel módosítják a Keretmegállapodás szerinti egységárakat, összhangban az Útmutatóban foglaltakkal, amely szerint lehetséges olyan eset is, hogy – keretösszeg alkalmazása esetén – a felek úgy emelik az egész keretmegállapodásra, keretszerződésre kiterjedő hatállyal az egységárat, hogy emellett a keretösszeget változatlanul hagyják.
A fenti módosítás kizárólag a szolgáltatások egységáraira terjed ki, a Keretmegállapodás nettó keretösszegét nem érinti.
A szerződésmódosítás aláírásának a napja: 2022.11.16.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás aláírásának a napja: 2022.11.16.
Jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint került sor, ugyanis a megkötött közbeszerzési szerződés – jelen esetben a Keretmegállapodás (KM) – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti feltétellel összefüggésben a Felek rögzítik, hogy az új koronavírus humánjárvány és az orosz-ukrán katonai konfliktus gazdasági hatásai kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti feltétellel összefüggésben a Felek rögzítik, hogy a KM szerint teljesítendő tevékenységek, az azokra vonatkozó elszámolási és egyéb szabályok jelen második szerződésmódosítással nem változnak, azaz a szerződés általános jellege (is) változatlan marad.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti feltétel alapján a Felek rögzítik hogy az eredeti Keretmegállapodás nettó keretösszege és értéke a módosítással nem változik, tehát az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4550000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4550000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben