Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 24994/2022
CPV Kód: 72200000-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Laurel Számítástechnikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44375234
Postai cím: Váci Út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Szilárd
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: LKSZ rendszer fejlesztése/2018.
Hivatkozási szám: EKR000880312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: LKSZ rendszer fejlesztése/2018.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő a fejlesztéssel érintett rendszerekhez távoli elérést biztosít VPN segítségével. A feladat jellege miatt teljesítési helyként Felek az Ajánlatkérő mindenkori székhelyét is megjelölhetik.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tárgy
Nyertes ajánlattevő feladata az LKSZ megnevezésű programban végzendő eseti alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Mennyiség
Keretmennyiség: 4000 mérnökóra.
Vállalkozási keretszerződés keretösszege nettó 64.000.000 Ft. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg/keretmennyiség maradéktalan felhasználására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 017 - 036817

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: LKSZ rendszer fejlesztése/2018.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Laurel Számítástechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33752116
Postai cím: Gyümölcs Utca 4-6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: tduhonyi@laurel.hu
Telefon: +36 22510350
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 64000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.11.14
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő a fejlesztéssel érintett rendszerekhez távoli elérést biztosít VPN segítségével. A feladat jellege miatt teljesítési helyként Felek az Ajánlatkérő mindenkori székhelyét is megjelölhetik.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy
Nyertes ajánlattevő feladata az LKSZ megnevezésű programban végzendő eseti alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Mennyiség
Keretmennyiség: 4000 mérnökóra.
Vállalkozási keretszerződés keretösszege nettó 64.000.000 Ft. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg/keretmennyiség maradéktalan felhasználására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 64000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Laurel Számítástechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33752116
Postai cím: Gyümölcs Utca 4-6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: tduhonyi@laurel.hu
Telefon: +36 22510350
Internetcím(ek): (URL) www.laurel.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.11.14
A szerződésmódosítás indokai:
Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják az alább kifejtett indokokra tekintettel:
Az LKSZ a Megrendelő működése szempontjából kiemelten fontos pótdíjazási ügyek ügyviteli feladatait támogató informatikai alkalmazás. Az LKSZ a Megrendelő által használt számos egyéb informatikai rendszerrel integráltan működik, többek között a Megrendelő alapfeladatainak ellátását támogató, egyedi fejlesztésű „Díjellenőrzési Rendszer”, az Ultimate PE 4.0 iratkezelő szoftver, továbbá az OnBase dokumentum menedzsment és munkafolyamat automatizálási szoftver. A Díjellenőrzési Rendszer jogszabályi változásokkal összefüggő várható továbbfejlesztése, az Ultimate és az OnBase rendszerek 2023. évi új verzióinak üzembe helyezése miatt szükséges az LKSZ szoftver továbbfejlesztése annak érdekében, hogy az LKSZ és a hivatkozott informatikai rendszerek közötti elektronikus interfész a továbbiakban is működőképes legyen.
A jelenleg hatályban lévő „LKSZ rendszer fejlesztése/2018” tárgyú vállalkozási keretszerződés 2023. január 10. napján lejár, azonban az eredeti keretösszeg (nettó 64 millió Ft) nem került felhasználására és a fel nem használt összeg lehetővé teszi a fenti – előre nem látható feladatok – teljesítését. A hivatkozott fejlesztési célok és tevékenységek összhangban vannak a hatályos szerződés tartalmával. A fentebb ismertetett okok alapján, figyelemmel arra, hogy a Szerződés szerinti szolgáltatás ellátására Megrendelő jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében 2023-ban és 2024-ben is szükség lesz, Felek a Szerződés lejárati határidejét további 12 hónnappal meghosszabbítják, tekintettel arra is, hogy a Szerződés a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján, kizárólagos jogok védelme mellett jött létre, a fejlesztés elvégzésére – az eredeti jogalappal összhangban – kizárólag a Vállalkozó képes.
A Miniszterelnökség ellenőrzési gyakorlata szerint keretszerződés, keretmegállapodás esetében tekinthető nem lényegesnek a módosítás, ha az eredeti időtartam alatt nem került a keret kimerítésre, és a mennyiség nem, csak az időtartam módosul nem jelentős mértékben.
(A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről; 2022. június 9.)
Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek, így a módosítás miatt új közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség.
Fenti indokok alapján Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
Módosuló rendelkezés
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 10.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján – eltérő időpontban való aláírás esetén a későbbi aláírás dátuma szerinti napon – lép hatályba, és 60 hónap határozott időtartamra jön létre.”
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: a jelent pont kitöltése kizárólag technikai jellegű
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 64000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 64000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben