Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 23656/2022
CPV Kód: 33110000-4
Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735722243
Postai cím: Bakáts Tér 14. 36928
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fugerth Gabriella
Telefon: +36 12109258
E-mail: kozbesz@fevix.hu
Fax: +36 17002490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ferencvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CT beszerzés és épület átalakítás kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001428922021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33110000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: CT beszerzés és épület átalakítás kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33110000-4
További tárgyak: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Központ, 1095 Budapest, Mester utca 45-47., HRSZ-37832/2, 1. emelet.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
128 szeletes CT (Computer tomográf) berendezés és tartozékai és távvezérelt kétfejes CT kontrasztanyag injektor beszerzése valamint a meglévő épületrész átalakításának kivitelezési munkálatai adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében
Kapcsolódó feladatok:
a) az ajánlatkérőnél jelenleg működő PACS-rendszerhez való csatlakozásának kiépítése/illesztése,
b) telepítéshez, üzembe helyezéshez, üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése
c) próbaüzem: legalább 3*24 óra
d) betanítás [2*4 munkanap]
Berendezés beállításával (telepítésével) kapcsolatos feladatok:
Az átépítés a terv szerinti „1.CT1 – 1.CT6” helyiségeket érinti. A terület kb. 68 m2. Az érintett helyen a meglévő válaszfalak, burkolatok, gépészeti és elektromos vezetékek bontása szükséges. Bontást követően az 1.CT4 helyiségben, 40 m2-en födém megerősítés kell. Ezt követően az érintett területen új válaszfalak, burkolatok, élmennyezet, elektromos és gépészeti (hűtés, fűtés, víz, csatorna, szellőzés) rendszer kiépítése kell. A helyiség kapcsolódó légtechnikai kiépítése is az eljárás része, tetőre kerülő kültéri egységeket is beleértve. A CT gép a homlokzaton keresztül kerül beemelésre. A homlokzati nyílás bontás és helyreállítás az eljárás része. A telepítés alatt az Egészségügyi Szolgáltató Központ többi része üzemel.
További információ a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként csatolt műszaki leírásokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 093 - 254019

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: CT beszerzés és épület átalakítás kivitelezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26575113244
Postai cím: Bence Utca 3. (Vaci Greens). C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: csilla.kiralymezei@ge.com
Telefon: +36 704366134
Internetcím(ek): (URL) www.ge.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 244000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosításának dátuma: 2022. október 26.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33110000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33110000-4
További tárgyak: 45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Központ, 1095 Budapest, Mester utca 45-47., HRSZ-37832/2, 1. emelet.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
128 szeletes CT (Computer tomográf) berendezés és tartozékai és távvezérelt kétfejes CT kontrasztanyag injektor beszerzése valamint a meglévő épületrész átalakításának kivitelezési munkálatai adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében
Kapcsolódó feladatok:
a) az ajánlatkérőnél jelenleg működő PACS-rendszerhez való csatlakozásának kiépítése/illesztése,
b) telepítéshez, üzembe helyezéshez, üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése
c) próbaüzem: legalább 3*24 óra
d) betanítás [2*4 munkanap]
Berendezés beállításával (telepítésével) kapcsolatos feladatok:
Az átépítés a terv szerinti „1.CT1 – 1.CT6” helyiségeket érinti. A terület kb. 68 m2. Az érintett helyen a meglévő válaszfalak, burkolatok, gépészeti és elektromos vezetékek bontása szükséges. Bontást követően az 1.CT4 helyiségben, 40 m2-en födém megerősítés kell. Ezt követően az érintett területen új válaszfalak, burkolatok, élmennyezet, elektromos és gépészeti (hűtés, fűtés, víz, csatorna, szellőzés) rendszer kiépítése kell. A helyiség kapcsolódó légtechnikai kiépítése is az eljárás része, tetőre kerülő kültéri egységeket is beleértve. A CT gép a homlokzaton keresztül kerül beemelésre. A homlokzati nyílás bontás és helyreállítás az eljárás része. A telepítés alatt az Egészségügyi Szolgáltató Központ többi része üzemel.
További információ a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként csatolt műszaki leírásokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 266982812
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26575113244
Postai cím: Bence Utca 3. (Vaci Greens). C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: csilla.kiralymezei@ge.com
Telefon: +36 704366134
Internetcím(ek): (URL) www.ge.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Módosított rendelkezés(ek):
1.2 A Vállalkozó kijelenti, hogy üzembe helyezi a CT-t, illetve ez előtt annak rendeltetésszerű használatra alkalmassága, valamint használatát biztosító és szakszerű elhelyezése érdekében elvégzi az elhelyezés helyéül szolgáló ingatlanon az ajánlatának részét képező kiviteli tervnek Munkanem összesítőnek megfelelő munkálatokat, valamint pótmunkaként a folyosó és vizesblokkok felújítására tett árajánlatában (a szerződés 1. számú módosításának melléklete: Árajánlat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézet folyosó és vizesblokk felújítására) (a továbbiakban Munkanem összesítő és Árajánlat együtt: kiviteli tervek) szereplő munkálatokat (a továbbiakban: kivitelezési munkák).
1.3. A Megrendelő kötelezettségei: A vállalkozói díj, valamint a pótmunka díjának megfizetése, a rendeltetésszerű használatra alkalmas, a Vállalkozó ajánlatának részét képező műleírásnak - amely tartalmazza a CT műszaki specifikációit - megfelelő CT birtokba és tulajdonba vétele, valamint a CT üzembe helyezése és rendeltetésszerű használatra alkalmasságát, használatát biztosító és szakszerű elhelyezése érdekében a Vállalkozó ajánlatának részét képező kiviteli terveknek megfelelően elkészült kivitelezési munkák átvétele.
3.2. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkaterületet a jelen szerződés, illetve szerződésmódosítás aláírásától számított 10 munkanapon belül jegyzőkönyv felvételével átveszi Megrendelőtől és kivitelezési munkákat az átadását követően 5 munkanapon belül megkezdi. A Vállalkozó kötelezettsége vállal arra, hogy a munkaterület átvételétől számított
• 120 munkanapon belül - amelybe beleszámít a leszállítás részét képező 20 munkanapos üzembe helyezési időszak, a CT-berendezést, és az annak üzembehelyezéséhez kapcsolódó kivitelezési munkákat jelen szerződés tárgyát megvalósítja és ezen határidőn belül sikeres átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyv felvételével átadja azt Megrendelőnek A Megrendelő a jelen szerződés tárgyának - a megvalósítását igazoló - sikeres átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyv felvételével történő szerződésszerű teljesítése napjával veszi birtokba. A teljesítés a sikeres műszaki átadás – átvétel napjával áll be.
• pótmunkaként, a folyosó és a vizesblokkok felújítását 2022. december 15-ig elvégzi, és a munkaterületet a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével átadja a Megrendelőnek.
3.3. A teljesítés napja mindkét kivitelezési feladat esetén a sikeres műszaki átadás-átvétel napja.
4.2. Szerződő Felek a jelen szerződés tárgyának
• vállalkozói díját 244.000.000,- Ft +27% ÁFA összegben, összesen bruttó 309.880.000,-Ft, azaz Háromszázkilencmillió-nyolcszáznyolcvanezer forint összegben,
• a pótmunka díját pedig 22.982.812,- Ft + 27% ÁFA összegben, összesen bruttó 29.188.171,-Ft, azaz huszonkilencmillió-száznyolcvannyolcezer-százhetvenegy forintban határozzák meg úgy,
hogy a vállalkozói díj és a pótmunka díja tartalmazza a jelen szerződésben meghatározott, a vállalkozói díj és a pótmunka díj teljesítéséhez szükséges Vállalkozó által vállalt minden kötelezettség (a CT, munkálatok, költségek stb.) ellenértékét.
4.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyának jelen pontban meghatározott vállalkozói díját pénzügyi elszámolási, könyvelési, leltározási szempontból a következők szerint határozzák meg:
157.204.128,- Ft +27% ÁFA összegben, összesen bruttó 199.649.243,-Ft, azaz Egyszázkilencvenkilencmillió-hatszáznegyvenkilencezer-kettőszáznegyvenhárom forint összegben határozzák a CT, mint tárgyi eszközre eső értéket.
86.795.872,- Ft +27% ÁFA összegben, + a pótmunka díja után 22.982.812,- Ft + 27% ÁFA összegben, összesen bruttó 139.418.928,-Ft, azaz Egyszázharminckilencmillió-négyszáztizennyolcezer-kilencszázhuszonnyolc forint összegben határozzák meg az elhelyezésül szolgáló ingatlan értékének növelésére eső részt.
4.5. A Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a Megrendelő 2 teljesítési igazolásának - sikeres átadás-átvételi eljárás utáni – kiállítását követően, amely számlákat a Megrendelő a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján a Vállalkozó ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 13700016-07951000-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással, forintban egyenlít ki, a Megrendelő teljesítési igazolásával, mint melléklettel ellátott számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül. A számlák kézhezvételének napja nem képezheti a szerződő felek között megállapodás tárgyát.
4.6 Vállalkozó a részszámlát, illetve a végszámlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) hatályos előírásainak megfelelően köteles kiállítani. Amennyiben Vállalkozó a számlákat hibásan, hiányosan, nem a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően állítja ki, vagy a számlákhoz Vállalkozó nem csatolja a teljesítési igazolásokat, úgy Megrendelő felhívja Vállalkozót a hiányok pótlására, szükség esetén a számlát kijavításra visszaküldi.
11.1. A Vállalkozó
• a CT-berendezés és annak üzembehelyezéséhez kapcsolódó kiviteli munkákat,
• majd a folyosó és vizesblokkok felújítását
követő átadás–átvételi eljárások sikeres lezárását követő naptól számítva külön-külön a jelen szerződés tárgyára 24 hónapig jótállási felelősséget vállal a 9.2. pont szerinti kivétellel.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az eredeti szerződő féltől az ÚJ CT készülék mielőbbi betegellátásba történő bevonásának érdekében, olyan további építési munkák (pótmunka) megrendelése vált szükségessé, amely nem szerepelt az eredeti szerződésben. A jelen (CT kivitelezési) munkálatok (födém megerősítés) során történt feltárások a felszálló gerincvezetékekben (víz, villany és csatorna) olyan fényképekkel dokumentált állapotokat találtak (pl. régi terveken máshol szereplő vezetékek), mely miatt a födém megbontásakor csőtörés is bekövetkezett illetve a veszély- és kárelhárítás érdekében szükségessé tették átmeneti átkötések kialakítását. Ennek következtében a folyosó és vizesblokk használhatatlanná vált. Ajánlatkérő kellő alapossággal felkészült a munkálatokra, de sajnos kizárólag a meglévő tervekre alapozhatott. Mivel a rendelőintézet folyamatosan (jelen munkálatok alatt is) működik, betegeket lát el, így a munkálatok megkezdése előtt nem állt módjában, hogy bontással járó feltáró munkálatokat végezzen, annak ellenőrzésére, hogy a 40 évvel ezelőtt épült épületben tényleg ott mennek-e a vezetékek, ahol az a tervekben megjelölésre kerültek. A CT készülékkel történő vizsgálatok okozta mellékhatások - pl. kontrasztanyagtól előforduló rosszullét (hányás) - során nehezen megoldható más emeletek mosdóinak használata, ezért a folyosó és mosdó helyiségek helyreállításának elmaradása teljesen ellehetetlenítené az ÚJ CT készülék beüzemelését, illetve a betegellátásba történő mielőbbi bevonását. A szerződő fél személyének változása, egyrészt egy közbeszerzési eljárás időigényességét tekintve, másrészt a cégek közötti együttműködés miatt, (mivel a munkálatok olyan területeket is érintenek, melyen a jelenlegi szállító/kivitelező még munkálatokat végez) nem volt megoldható. Más kivitelezővel történő szerződéskötés ugyanarra a munkaterületre a későbbiekben garanciális problémákat (pl. ki végezte a feladatot, kinek a garanciális feladata az esetleges javítás) is felvethet. További a pótmunkával járó szennyeződés (pl. por), nem kellő odafigyelés esetén károsíthatja a már leszállított CT készüléket, mely szintén vita forrását eredményezheti egy esetleges készülék meghibásodás esetén. Ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal, vagy a költségek megsokszorozódásával jár a CT készülék betegellátásba való késedelmes bevonása, illetve az esetleges vitás garanciális problémák miatti üzem kiesés.
A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjai
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 244000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 266982812 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben