Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 24916/2022
CPV Kód: 32232000-8
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye: Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, 7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 1-3., II. emelet Kari Tanácsterem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás, egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falusy Gábor
Telefon: +36 302223618
E-mail: falusy.gabor@pte.hu
Fax: +36 72536354
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001645932022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001645932022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás, egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Videokonferencia rendszer beszerzése EFOP-4.2.1.
Hivatkozási szám: EKR001645932022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32232000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Videokonferencia rendszer beszerzése az EFOP-4.2.1-16-2017-00008 projekt keretében a PTE ETK részére.
A rendszer elemei:
1. Professzionális 86", 4K-s kijelző előadások megtartásához – 1 darab
2. Fix fali konzol nagyméretű kijelzőhöz (min. 86”) – 1 darab
3. Professzionális kijelző, minimum 55"-os, 4K-s – 2 darab
4. Fix fali mennyezeti konzol nagyméretű kijelzőhöz (min. 55”) – 2 darab
5. Tablet a konferencia / feedback résztvevői részére – 42 darab
6. Tablet tok a konferencia a 10,9"-es tabletei részére – 42 darab
7. Tablet a konferencia vezetői részére, videók vágására és multimédiás munkálatokra – 4 darab
8. Tablet tok a konferencia 12,9"-es tabletei részére – 3 darab
9. Tablet billentyűzet a 12,9"-es tablethez – 1 darab
10. Külső beviteli eszköz (toll) a 12,9”-es tablethez – 2 darab
11. Töltőállomás 10 db tablet töltéséhez – 5 darab
12. Tárolószekrény a töltőállomások részére – 1 darab
13. Érintőképernyős vezérlőpanel és videókonferencia rendszer Zoom vagy TEAMS rendszerhez – 1 darab
14. PTZ konferencia kamera – 3 darab
15. PTZ konferencia kamera fali konzol – 3 darab
16. Kamera tartó kiegészítő konzol mennyezeti kijelző konzolhoz – 3 darab
17. PTZ kamera talp mennyezeti kijelzőkhöz – 3 darab
18. HDMI-USB átalakító – 2 darab
19. SDI+HDMI videomixer – 1 darab
20. TALLY interfész modul – 1 darab
21. TALLY lámpa – 3 darab
22. PTZ preset kamera vezérlő modul – 1 darab
23. Preset gomb kezelő, vezérlő – 2 darab
24. Preset gomb a kamera vezérléséhez – 25 darab
25. Világítós fémgomb (kék) - HDMI jelforrás szelektálásához – 4 darab
26. AVover IP vevő – 7 darab
27. AVover IP adó – 7 darab
28. Vezeték nélküli prezentációs központ – 1 darab
29. Hangosítás audio DSP – 1 darab
30. Audio erősítő – 1 darab
31. Álmennyezeti hangszóró – 14 darab
32. Vezeték nélküli fejmikrofon szett – 1 darab
33. Vezeték nélküli kézi mikrofon – 1 darab
34. Vezeték nélküli mikrofon töltőállomás – 1 darab
35. Vezeték nélküli mikrofon antenna – 2 darab
36. Mikrofon antenna elosztó, erősítő – 1 darab
37. Asztali térmikrofon – 6 darab
38. 2 csatornájú USB audio adapter bemenet – 1 darab
39. Vezérlés – vezérlő processzor – 1 darab
40. PoE+ swicth – 1 darab
41. e-learning és tartalommenedzsment platform – 1 darab
42. Rögzítő központ – 1 darab
43. Teremfoglaltság jelző rendszer ajtóra szerelhető kijelzővel – 1 darab
44. Konferenciatermi asztal a konferenciarendszerhez igazított funkciókkal – 1 darab
45. Wireless Access Point – 4 darab
46. Gateway + 10 GB SFP modul – 1 darab
47. Külső SSD ház – 1 darab
48. SSD – 1 darab
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Videokonferencia rendszer beszerzése EFOP-4.2.1.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32232000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, 7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 1-3., II. emelet Kari Tanácsterem
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A rendszerrel szemben elvárt követelmények:
Online videokonferencia rendszer, feedback szoba és online tanterem műszaki feltételeinek kialakítása szükséges, amelynek minden részegysége kompatibilis egymással és egy rendszert alkotva működnek.
A rendszer tartalmazza a szobához szükséges kamerarendszert, video- és hangrendszert, szervert, melyek a sokrétű, multifunkciós munkálatok miatt kompatibilisek az ajánlatban szereplő összes típusú munkaállomással és kivetítőkkel.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megjelölt kompatibilis bútorzatot és az eszközök működtetéséhez szükséges tartozékokat.
Ajánlattevő feladata:
- a megajánlott rendszer szállítása, összeszerelése, beüzemelése, üzempróbája és felhasználói szintű oktatása (maximum 30 fő számára 2 alkalommal, alkalmanként minimum 4 óra időtartamban) továbbá ajánlattevőnek biztosítania kell egy darab magyar nyelvű használati útmutatót,
- a rendszer minden elemére kiterjedő érintésvédelmi vizsgálat lefolytatása, és az annak megfelelősségét igazoló érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése,
- a rendszer átadását követő négy hétben ún. élesindulási támogatás biztosítása, amelynek keretében hétfőtől – péntekig 9.00 és 18.00 óra között telefonos ügyfélszolgálatot biztosít, szükség esetén pedig helyszíni hibaelhárítást végez (amennyiben a hiba elhárítására a telefonos segítségnyújtást követően nem képes az ajánlatkérő).
Ajánlattevő feladata és felelőssége minden olyan munka elvégzése, amely a telepítés és az üzemeltetés rendeltetésszerű, előírásoknak megfelelő megvalósítása érdekében szükséges.
Ajánlattevőnek a rendszerre vonatkozóan a sikeres átadás átvételtől számítottan 12 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia. Ennek keretében ajánlattevő az ajánlatban szereplő minden tételre vonatkozóan 12 hónapos teljes körű, helyszíni jótállást vállal.
Ajánlattevő a rendszer sikeres átadás-átvételét követő 12 hónapig elvégzi a tervezett karbantartásokat a gyártó előírásainak megfelelő időközönként. Célja a biztonságos működés feltételeinek biztosítása, fenntartása, a meghibásodás valószínűségének csökkentése, és a folyamatos és optimális teljesítmény biztosítása.
Ajánlattevő a rendszer sikeres átadás-átvételét követő 12 hónapig szoftverkarbantartást végez (update), amely nem változtatja meg a készülék rendszer funkcionális specifikációját.
Ajánlattevő biztosítja a rendszer sikeres átadás-átvételét követő 12 hónapon belül a karbantartás/javítás során a szükséges alkatrészeket. A garanciális hibajavítás során felhasznált alkatrészeket az ajánlattevő térítésmentesen köteles az ajánlatkérő részére biztosítani. A beépítésre kerülő alkatrészeknek meg kell felelnie a gyártó előírásainak.
A közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározások - az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve - csak a szállítandó termékek minőségi követelményeinek definiálására szolgálnak. A típus nevek csupán a minőség meghatározására szolgálnak, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő, azaz a megnevezett termékekkel egyenértékű teljesítést elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00008
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Ajánlatkérő a műszaki leírásában pontosan meghatározta a beszerezni kívánt rendszer egyes elemeivel kapcsolatos minimum műszaki elvárásait, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők meghatározása és értékelési szemponttá való tétele nem szolgálja.
Ajánlatkérő a II.2.7. pontban meghatározott 3 hónap alatt 90 naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja és folyamata: 1) Előzetes igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Rendelet 2-8. §-ának megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát (EKR űrlap). A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). A Rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő, ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az ajánlatban erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges (EKR űrlap).
2) Utólagos igazolás: A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint (EKR űrlap). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a Rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint (EKR űrlap). A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-(1)-(2) foglaltakra is. Ajánlatkérő a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogad a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik.
Ajánlatkérő az előírt kizáró okok igazolási módjára vonatkozóan felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-7. §-ra is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság előzetes igazolása: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum [továbbiakban: EEKD] benyújtásával. Ajánlatkérő az előzetes igazolás tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplő szorítkozhat az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltésére anélkül, hogy az EEKD IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Elegendő csupán a IV. rész „: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” mezőt kitölteni az alkalmassági követelmények vonatkozásában. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 65. § (7) bek. alapján. Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén irányadóak a Kbt. 65. § (7), (8), (9), (11) és (12) bekezdései. Az alkalmasság utólagos igazolása: M.1) A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő (közös ajánlattevő) köteles – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, videokonferencia rendszer (egyidejű kép és hang továbbítására alkalmas rendszer, melynek résztvevői azonos időben, de eltérő helyszínen vannak jelen) értékesítése és beüzemelése tárgyú referenciáit ismertetni, megadva:
- a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap szerinti bontásban);
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;
- kapcsolattartó személy megnevezését, elérhetőségét;
- a referencia tárgyát, mennyiségét és értékét (olyan pontossággal, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen); továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésére tekintettel a referenciát a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (8), (11)-(12) bekezdésében foglaltak szerint.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerint kerül sor az alkalmassági követelmények igazolására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, legalább nettó 30.000.000,- HUF értékű videokonferencia rendszer (egyidejű kép és hang továbbítására alkalmas rendszer, melynek résztvevői azonos időben, de eltérő helyszínen vannak jelen) értékesítéséből és beüzemeléséből származó referenciával.
Ajánlatkérő az időtartam vizsgálata során a Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjának figyelembevételével vizsgált időszak alatt befejezett vagy legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe. A Korm. rendelet 21/A § alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az előírt referencia érték egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával is igazolható.
Tárgyi eljárásban ajánlatkérő 1 komplett rendszert kíván beszerezni, így nem értelmezhető a 75 %-os normatív alkalmassági követelmény. Erre való tekintettel határozta meg ajánlatkérő az alkalmassági követelményt az ellenszolgáltatás összegében.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattevő a szerződés teljesítése során előleg igénybevételére nem jogosult.
Ajánlatkérő nem biztosít részszámlázási lehetőséget.
Ajánlatkérő által erre kijelölt személy a teljesítést követő 5 naptári napon belül teljesítésigazolást állít ki az ajánlattevő részére. Ajánlattevő a teljesítésigazolás alapján, annak megfelelően jogosult számla kiállítására.
Ajánlattevő a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani.
Ajánlattevőnek a számlához köteles csatolnia a teljesítésigazolás egy másolati példányát, továbbá köteles feltüntetni az ajánlatkérő által előzetesen rendelkezésére bocsátott SAP azonosítószámot. Amennyiben a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályokban, illetve a szerződésben meghatározott követelményeknek, azt az ajánlatkérő – annak kiegyenlítése nélkül – visszaküldi az ajánlattevő székhelyére, és az ebből eredő fizetési késedelemért felelősséget nem vállal.
A számla kiegyenlítése a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel 30 napon belül, banki átutalással történik. A fizetési határidő kezdete a szerződés és a jogszabályok szerint kiállított számla ajánlattevő általi kézhezvételének napja.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Szerződésszegés: Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben elmulasztja, illetve kötelezettségét a szerződésben foglalt előírásoktól eltérően teljesíti.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a rendszer átadásával olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a szerződéstervezet 3.1. pontjában meghatározott nettó vételár, mértéke a kötbéralap 1%-a / naptári nap, de legfeljebb 15 naptári napnak megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés – bármely olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – meghiúsul, a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek alapja a szerződéstervezet 3.1. pontban rögzített nettó vételár, mértéke a kötbéralap 25%-a.
A részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR rendszerben (http://ekr.gov.hu/).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § (1)-(3) bekezdései tartalmazzák. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdései szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem biztosít részajánlat tételi lehetőséget, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő egy komplett rendszert kíván beszerezni, melynek minden egyes elemének kompatibilisnek kell lennie egymással, egy rendszert alkotva kell működnie. Az egyes részegységek külön ajánlati részekben történő beszerzése azt eredményezheti, hogy olyan eszközök is megajánlásra kerülnek, melyek nem kompatibilisek egy vagy több részegységgel, így az egyes alkotóelemek nem tudnak rendszerként működni, mely által a rendszer használhatatlan lenne. Továbbá gazdaságilag is célszerűbb az egyes elemeket együttesen egy rendszerben beszerezni. Az eljárás nagyobb értéke fokozza a versenyt a gazdasági szereplők között, mely által kedvezőbb ajánlatok érkezhetnek az ajánlatkérő számára.
2.A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bek.-e szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rend. vonatkozó bekezdései alapján, elektronikus úton, http://ekr.gov.hu/ címen.
3.Kommunikáció 424/2017.(XII. 19.) Korm.rendelet és a Kbt. 40-41.§-a alapján az EKR-ben történik.
4.Az ajánlat összeállítására, benyújtására, valamint a határidők meghatározására irányadó jogszabály: 2015. évi CXLIII. tv. valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet.
5.Üzemzavar, illetve üzemszünet esetén a határidők számítása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 16-17.§-aiban foglaltak szerint. Az ajánlattételi határidő lejártára, valamint módosítására irányadó rendelkezések üzemzavar esetén a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 16.§-ában foglaltak.
6.Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. § (1)-(5) bek. szerint.
7.Ajánlat benyújtása: http://ekr.gov.hu
8.A csatolandó dokumentumok teljes körét a dokumentáció tartalmazza.
9.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a Kbt. 41/A. §-a szabályozzák.
10.Ajánlat módosítása: a Kbt. 55. § (7) bekezdése szerint.
11.Az ajánlatban a dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő ajánlattevő általi fordítást elfogad. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő csak a fordítást vizsgálja. Az eredetileg 2 nyelven készült iratokat is elfogadja.
12.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett.
13.Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
14.Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza
15.Szakmai ajánlat:
15.1. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell szakmai ajánlatát (nyilatkozatminták: 2. számú melléklet), melyben meghatározza a rendszer részét képező egyes elemek műszaki paramétereit, valamint azok gyártóját, konkrét típusát és származási helyét. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai ajánlat teljes egészében a Kbt. 71. § (8) b) pontja alapján nem hiánypótoltatható, így nem csatolásuk az ajánlatuk érvénytelenségét vonja maga után!
15.2. Az „Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)” értékelési részszempont alátámasztására ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell árrészletező táblázatát szerkeszthető Excel, valamint cégszerűen aláírt PDF formátumban egyaránt, amely a szakmai ajánlat része, így annak az ajánlattételi határidőre történő benyújtásának az elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!
16.Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésére, a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vagy egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét, valamint az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
17.Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
18.Kbt. 35.§ (8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt.
19.Kbt. 73.§ (4)-(5): Ajánlattevő tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
20.Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§ (2)-(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti.
21.Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot!
22.Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6. pontjában feltüntetett két hónap alatt 60 naptári napot ért, tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.
23.A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
24.Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5), Irányadó jog: Kbt.
25.FAKSZ: Dr. Falusy Gábor (01394), Horváth-Tóth Veronika (01278)
26.Ajánlatkérő az ajánlatadást segítendően alaprajzot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, továbbá helyszíni bejárást biztosít 2022. december 2-án 09:00 órakor. Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, 7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 1-3. Találkozó a főbejáratnál.
27.Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírására kizárólag az ajánlatkérő címén van lehetőség: Pécsi Tudományegyetem Kancellária (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.), tekintettel arra, hogy a Kbt. 37. § (2) bekezdés alapján ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötést követő három munkanapon belül köteles megküldeni közzétételre.
28.Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák