Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/237
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.12.08.
Iktatószám: 23729/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye: HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Euro Generál Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253079408
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamándl László
Telefon: +36 96503400
E-mail: tamandl@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Győri volt kekszgyár épület tervezés,kivit-zés HNT
Hivatkozási szám: EKR000608222021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Győri Kekszgyár volt raktárépületének teljes felújítása, környezetrendezése, a Győri Széchenyi István Egyetem által megvalósítani
tervezett Tudományos és Innovációs Park „Brand” épületének kialakítása, közösségi és oktatási funkciók elhelyezése, valamint a
Széchenyi István Egyetem új Művészeti kara oktatási tereinek kialakítása az épületben - Tervezési feladatok elvégzése, teljes körű
kivitelezési munkái és a projekt megvalósítása.
A Győri Kekszgyár volt raktárépületének teljes felújítására elkészült Jóváhagyási Tervdokumentációban megfogalmazott igények,
építészeti- és műszaki megoldások figyelembe veendők a tervezés folyamán.
Helyszín:
Győri Keksz- és Ostyagyár volt területének egy telekrésze, Győr Sziget városrészében, a Töltésszer, Stromfeld Aurél és Lazaret utcák
határolta tömbben.
A telek területe 10.952 m2
Hrsz.: 8501
Övezeti jel: 04564*
Meglévő állapot:
Az épület 1976-ban épült Benczik Lajos tervei alapján a Győri Kekszgyár raktárépületeként. Földszint plusz 4 emelet, szintmagassága
4,88 m, belmagassága 4,20 m. Tartószerkezete előregyártott vasbeton elemes. 6x6 méteres raszterben szintmagas vasbeton pillérek,
vasbeton gerendákkal, vb. pi-paneles födémmel. A homlokzat előregyártott függesztett kjéregpanelekből áll.
Az épület állami tulajdonban és a Széchenyi István Egyetem vagyonkezelésében van, jelenleg használaton kívül üresen áll.
Az épület bruttó alapterülete: 3.285 m2. Egy szint területe: 656 m2
Tervezett átalakítás:
Az épület függőleges és vízszintes teherhordó rendszerei (vb. pillérváz és egy. vb. födémszerkezetek) megtartandók, a vb. merevítő
falak elbontandók, helyettük új acél szerkezetű merevítő szerkezetek készülnek azonos pozíciókban szintenként. A meglévő vb. lift
mag, a jelenlegi vb. homlokzatok beton paneljei és a belső válaszfalak szintén teljes körűen bontásra kerülnek.
A meglévő épület nyugati oldalán egy új könnyűszerkezetes funkcionális egység épül, mely gépészeti és a függőleges közlekedést
biztosító elemeket tartalmaz. Az 5. emeleten egy szint magas könnyűszerkezetes ráépítés tervezett. Az épület tömegét 5 szint magas,
a földszintről elemelt transzparens felület veszi körbe, a keleti oldalon interaktív médiafelületként kialakítva.
Az épület mellett egy földszintes kávézó-büfé funkciójú új épületrész készül, a flexibilisen változtatható közbenső szinteken a „kreatív
ipar”-nak helyet adó szint, egy innovációs szint a startup jellegű tevékenységek téri igényeire, illetve 2, oktatási célokra használható
emelet helyezkedik el. A legfelső szinten a TIP projektirodája kap helyet külső teraszokkal.
A ház körüli kertben további mobil pavilonok, árnyékolók és köztéri elemek támogatják a projekt oktatási és innovációs eseményeit.
Összes bruttó épített szintterület: 4.122 m2
Külső átmeneti terek: 842 m2
Tervezési feladatok
Építési Engedélyezési Tervdokumentáció teljes körű elkészítése a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet illetve annak 8. számú melléklete
szerint, az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tartalommal és formában és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - a
rendelkezésre álló Jóváhagyási tervek építészeti- és műszaki tartalma szerint,
- Településképi Véleményezési Eljárás lefolytatása,
- Építési Engedélyeztetés lefolytatása,
- Szükséges hatósági- és szakhatósági egyeztetések,
- Közmű- és egyéb szolgáltatói egyeztetések,
Folytatás II.2.4.) pontban
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4049494387 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Győri volt kekszgyár épület tervezés,kivit-zés HNT
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9026 Győr, Irányi Dániel u. 3., hrsz: 8501
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.1.4) A közbeszerzés mennyiség folytatása
Kiviteli tervek
- Teljes körű Kivitelezési Tervdokumentáció elkészítése az épület és környezetének tervezett megvalósításához szükséges
tartalommal és formában “A KIVITELI TERVEK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT” (Elfogadta: a MÉK
2017.05.19-i Küldöttgyűlése Hatályos: 2017. május 26.) valamint a “TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI
KÖVETELMÉNYEINEK SZABÁLYZATA” (MMK, 2017.) szerint valamint a vonatkozó jogszabályokban, műszaki irányelvekben és
szabványokban foglaltaknak megfelelően, az Építési Engedélyben foglaltaknak betartása mellett - beleértve minden vonatkozó és
szükséges szakági kiviteli tervdokumentáció elkészítését is,
- Külső közmű és infrastruktúra kiviteli terveinek elkészítése,
- Organizációs tervek.
Megvalósítás, bontási- és építési kivitelezési munkák
Jellemző munkák:
a. 1350 m2m2 talajnedvesség elleni szigetelése
b. 1085 m2 csapadékvíz elleni szigetelése
c. 1050 m2 lapostető szigetelése
d. 3130 m2 hidegburkolási munkák elvégzése (csiszolt betonpadló, melyből egy szint 656 m2)
e. 25t betonacél beépítése
f. 1.280 m2 külső homlokzat hőszigetelése
g. 1725 m2 alumínium nyílászáró illetve függönyfal beépítése/cseréje/vagy felújítása
h. 50kW napelemes rendszer telepítése, üzembe helyezése
i. 8 személy befogadására alkalmas új személylift és egy db 26 személyes tehermozgatásra is alkalmas felvonó beépítése és üzembe
helyezése
j. 295 tonna kültéri acél épületszerkezet építése/szerelése
k. 53db, nagy felbontású digitális IP - CCTV kamerák felszerelése, üzembe helyezése, melyek által készített felvételek helyben a helyi
hálózaton vagy az Interneten keresztül, megfelelő jogosultság és jelszó birtokában visszanézhetők, vagy élő kép is nézhető
l. 2.450 m2 oktatási rendeltetésű épület belsőépítészeti, bútorozási és oktatástechnikai munkáinak elvégzése
A tervezett épület teljes körű generál kivitelezési munkái és megvalósítása a Jóváhagyási Tervek szerinti műszaki tartalommal illetve
az Építési Engedélyezési és Kiviteli Tervek szerint, nem kizárólag, de különös tekintettel az alábbi munkanemekre:
- Bontási munkák, tereprendezés, alapozás és földmunkák,
- Szerkezetépítés és homlokzati kialakítás - vasbeton és acél szerkezetek valamint függönyfalas rendszerű homlokzatok építése, új
vb. és acél lépcsők kialakítása,
- Komplett belsőépítészeti és befejező munkák - válaszfalak, térelhatárolások, nyílászárók, padló-, fal- és mennyezetburkolatok,
beépített bútorok és felszerelések, mobiliák,
- Teljes körű épületgépészeti kivitelezési munkák - kül- és beltéri egységekkel, vezérléssel,
- Épületvillamossági, tűzvédelmi, kommunikációs és biztonságtechnikai munkák,
- Beruházáshoz kapcsolódó közműfejlesztési munkálatok
- Külső területrendezési és tájépítészeti kivitelezés,
- Valamint az épület teljes készültségét követő használatbavételi- illetve átadás-átvételi eljárások sikeres lefolytatása és
Megvalósulási Dokumentáció elkészítése.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen
értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés
alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1.) alk-i köv-re bemutatott SZK, alk-i min.köv.en (szakter-i jogosultság megszerzéséhez szükséges sz-i gyak-i idő) felüli többlet szakmai tap.(hónapokban, 0-36 hónap) 10
2 2.2.Az M.2.2.) alk-i köv-re bemutatott SZK, alk-i min.köv.en (szakter-i jogosultság megszerzéséhez szükséges sz-i gyak-i idő) felüli többlet szakmai tap.(hónapokban, 0-36 hónap) 10
3 2.3. Az M2.3.) alk-i köv-re bemutatott SZK, alk-i min.köv.en (szakter-i jogosultság megszerzéséhez szükséges sz-i gyak-i idő) felüli többlet szakmai tap.(hónapokban, 0-36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.1
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontoknál az ajánlati ár az alábbiak szerint értelmezendő:
1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF, tartalékkeret nélkül) súlyszám:70
AK.helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
Időpont: 2021.07.12. (hétfő) 10:00 óra, találkozás helye: 9026 Győr, Irányi Dániel u. 3., hrsz: 8501

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Győri volt kekszgyár épület tervezés,kivit-zés HNT
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/11/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11469830244
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL) www.whb.hu
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 22927800208
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
Internetcím(ek): (URL) www.eurogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4049494387
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építészeti munkák, Belsőépítészet, Tartószerkezet, Épületgépészet, Erősáram, Gyengeáram, Tűzjelzőrendszer, Akadálymentesítés, Konyhatechnológia, Tájépítészet, Útépítés, forgalomtechnika, Világítás, Mobiliák, Kiegészítő tájépítészet, Média háló, Tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: WHB Kft.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1
Adószáma: 11469830-2-44
és
Ajánlattevő neve: Euro Generál Zrt.
Székhelye: 9026 Győr, Vízmű U. 2.
Adószáma: 22927800-2-08
közös ajánlattevők W-E 2021 Konzorcium

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:
Ajánlattevő neve: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Székhelye: 1037 Budapest, Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet
Adószáma: 11732167-2-41
Ajánlattevő neve: FK System Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 9028 Győr, Richter János utca 3.
Adószáma: 13941770-2-08

Hirdetmény nélküli tárgyalás alkalmazásának jogalapja: Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
x Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
x nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel folytatta le a tárgyi eljárást.