Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/156
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.08.12.
Iktatószám:14221/2020
CPV Kód:85147000-1
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Heves megye, Nógrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Budapest;Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye, Baranya megye, Fejér megye, Somogy megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.09.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000604062020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000604062020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000604062020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85147000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egészségügyi szolgáltatás nyújtása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkavállalói részére szolgáltatási keretszerződés alapján.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egészségügyi szolgáltatás – Kelet-Magyarország
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85147000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Heves megye, Nógrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési dokumentumokban részletezett foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megközelítőleg 2992 fő munkavállalója részére Kelet-Magyarország területén a szerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 142.211.572,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül a műszaki leírásban megjelölt szolgáltatások esetén bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést.
Nyertes ajánlattevő feladata a 1993. évi XCIII. törvény 58. §-ában meghatározott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkavállalói részére Kelet-Magyarország területén a vonatkozó jogszabályok alapján, különös tekintettel a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, a 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet, a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, a 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet, a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint:
- A kategóriás munkavállaló foglalkozás-egészségügyi ellátása (alapellátás) (benzin kezelő és gyomirtósok), évi 2x vizsgálat;
- B kategóriás munkavállaló foglalkozás-egészségügyi ellátása (alapellátás) (fizikai munkavállalók, zaj, por, vibráció exponált) évi 1 x vizsgálat;
- C kategóriás munkavállaló foglalkozás-egészségügyi ellátása (alapellátás) (szellemi munkavállalók, képernyő előtti munkavégzés) évi 1x vizsgálat;
Ezen felül nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő feladatellátásához szükséges egyéb kiegészítő foglalkozás egészségügyi szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint:
- oltási tanácsadás és munkakörhöz kapcsolódó védőoltás beadása MK munkavállalói törzsállomány részére (oltóanyagot a munkáltató biztosítja, az orvosnak az oltóanyagot a munkáltató megyei központjából kell felvennie és elszállítania);
- 12 elvezetéses EKG vizsgálat egyes A és B kategóriás munkavállalók számára;
- vezetői szűrővizsgálat elvégzése;
- szűrőaudiométeres hallás vizsgálat,
- 2 irányú Mellkas RTG vizsgálat A kategóriás rákkeltő exponáltak és B kategóriás fizikai por exponált munkavállalók részére;
- elsősegély tanfolyam alkalmanként 5-20 fő részére;
- gyomirtó exponált munkavállalók Acetil-kolin észteráz vizsgálata évente 2 alkalommal a BEM vizsgálatokkal együtt szervezve, a vérvétel, a mintaelszállítás és a vizsgálat, leletezés díját is tartalmazza;
- foglalkozás egészségügyi labor vizsgálat egyes A és B kategóriás munkavállalók részére, A kategória esetén évi 2 alkalommal (tartalma vérkép, vizelet, sebi, GOT, GPT, GGT, ALP, vércukor, CN, kreatinin), időszakos alkalmassági vizsgálat előtt 2 héten belül, hogy az alkalmasságot az orvos ennek ismeretében tudja megítélni;
- BEM vizsgálatok vizeletből (egy mintavételen belül Benzol, toluol, N-hexan meghatározása évi 2 alkalommal minden exponált esetén) mintavétel, elszállítás, vizsgálat akkreditált laborban, értékelés, lelet megküldés a munkavállaló felé, pozitív esetben a megerősítő vizsgálat szervezése egyedileg;
- spirometria egyes B kategóriások munkavállalók esetében;
- közfoglalkoztatottak előzetes alkalmassági vizsgálata a munkakör szerinti protokollnak megfelelően (ahol szükséges audiometria, spirometria, MRTG, belépéskor labor vizsgálat - kémiai expozíció esetén).
Részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képző szerződéstervezet és a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szakmai ajánlatban megjelölt központi szakrendelő távolsága a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) székhelyétől (méter)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a nettó 142.211.572,- Ft keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási kötelezettséget. A fennmaradó 30% lehívása opcionális, vagyis Ajánlatkérő saját döntése alapján jogosult a szerződéstervezet 2.1. pontja szerinti szolgáltatásokat, az Ajánlatkérő által meghatározott mennyiségben igénybe venni a szerződéses keretösszeg erejéig.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban: „Ár” értékelési szempont pontosan:
1. Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft): - Súlyszám: 95

II.2.1)
Elnevezés: Egészségügyi szolgáltatás – Nyugat-Magyarország
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85147000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye, Baranya megye, Fejér megye, Somogy megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési dokumentumokban részletezett foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megközelítőleg 3008 fő munkavállalója részére Nyugat-Magyarország területén a szerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 142.788.428,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül a műszaki leírásban megjelölt szolgáltatások esetén bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést.
Nyertes ajánlattevő feladata a 1993. évi XCIII. törvény 58. §-ában meghatározott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkavállalói részére Kelet-Magyarország területén a vonatkozó jogszabályok alapján, különös tekintettel a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, a 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet, a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, a 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet, a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint:
- A kategóriás munkavállaló foglalkozás-egészségügyi ellátása (alapellátás) (benzin kezelő és gyomirtósok), évi 2x vizsgálat;
- B kategóriás munkavállaló foglalkozás-egészségügyi ellátása (alapellátás) (fizikai munkavállalók, zaj, por, vibráció exponált) évi 1 x vizsgálat;
- C kategóriás munkavállaló foglalkozás-egészségügyi ellátása (alapellátás) (szellemi munkavállalók, képernyő előtti munkavégzés) évi 1x vizsgálat;
Ezen felül nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő feladatellátásához szükséges egyéb kiegészítő foglalkozás egészségügyi szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint:
- oltási tanácsadás és munkakörhöz kapcsolódó védőoltás beadása MK munkavállalói törzsállomány részére (oltóanyagot a munkáltató biztosítja, az orvosnak az oltóanyagot a munkáltató megyei központjából kell felvennie és elszállítania);
- 12 elvezetéses EKG vizsgálat egyes A és B kategóriás munkavállalók számára;
- vezetői szűrővizsgálat elvégzése;
- szűrőaudiométeres hallás vizsgálat,
- 2 irányú Mellkas RTG vizsgálat A kategóriás rákkeltő exponáltak és B kategóriás fizikai por exponált munkavállalók részére;
- elsősegély tanfolyam alkalmanként 5-20 fő részére;
- gyomirtó exponált munkavállalók Acetil-kolin észteráz vizsgálata évente 2 alkalommal a BEM vizsgálatokkal együtt szervezve, a vérvétel, a mintaelszállítás és a vizsgálat, leletezés díját is tartalmazza;
- foglalkozás egészségügyi labor vizsgálat egyes A és B kategóriás munkavállalók részére, A kategória esetén évi 2 alkalommal (tartalma vérkép, vizelet, sebi, GOT, GPT, GGT, ALP, vércukor, CN, kreatinin), időszakos alkalmassági vizsgálat előtt 2 héten belül, hogy az alkalmasságot az orvos ennek ismeretében tudja megítélni;
- BEM vizsgálatok vizeletből (egy mintavételen belül Benzol, toluol, N-hexan meghatározása évi 2 alkalommal minden exponált esetén) mintavétel, elszállítás, vizsgálat akkreditált laborban, értékelés, lelet megküldés a munkavállaló felé, pozitív esetben a megerősítő vizsgálat szervezése egyedileg;
- spirometria egyes B kategóriások munkavállalók esetében;
- közfoglalkoztatottak előzetes alkalmassági vizsgálata a munkakör szerinti protokollnak megfelelően (ahol szükséges audiometria, spirometria, MRTG, belépéskor labor vizsgálat - kémiai expozíció esetén).
Részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képző szerződéstervezet és a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szakmai ajánlatban megjelölt központi szakrendelő távolsága a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) székhelyétől (méter)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a nettó 142.788.428,- Ft keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási kötelezettséget. A fennmaradó 30% lehívása opcionális, vagyis Ajánlatkérő saját döntése alapján jogosult a szerződéstervezet 2.1. pontja szerinti szolgáltatásokat, az Ajánlatkérő által meghatározott mennyiségben igénybe venni a szerződéses keretösszeg erejéig.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban: „Ár” értékelési szempont pontosan:
1. Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft): - Súlyszám: 95

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét ajánlati részben:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) bek., továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét ajánlati részben:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindkét ajánlati részben:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét ajánlati részben:
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek.,valamint a 321/2015.Kr.1.§(1)bek.szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015.Kr.1. §(7)bek.Kbt.69.§(4)-(6)bek.alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1.
Ajánlattevőnek Kbt.65. § (1)bek.b)pontja és a 321/2015.Kr.21.§(3) bek.a)pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb,a közbeszerzés tárgya (foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015.Kr.22.§(1)-(2)bek.szerint.
Igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
-szerződést kötő másik fél megnevezését(név, székhely);
-szolgáltatás tárgyát(olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen),
- konzorciumban történt teljesítés esetén az ajánlattevő által teljesített szolgáltatás értékének százalékos feltüntetését,
-teljesítés idejét(kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),
-teljesítés mennyiségére utaló adatot(fő),
-továbbá nyilatkozatot arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő 321/2015.Kr.21.§(3a)bekezdésének a) pontja alapján ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) éven belül befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő rögzíti,hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített,abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140.§(9)bek.meghatározottakra is.
Kbt.65.§(6)bek.alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,melyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,ha közülük egy felel meg.
Kbt.65.§(7)bek.szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.(8)bek. foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,mely alátámasztja,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015.Kr.24.§(1)bek.foglaltakra.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015.Kr.21/A.§-ra,ill. 22.§(1)-(2)bek.foglaltakra.
Irányadó Kbt.65.§(6)-(7),(9)és(11)bek. és Kbt.69.§(11) és (11a) bek.rendelkezései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített,
az 1. ajánlati rész tekintetében legalább 1500 fő részére, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, legalább 25 foglalkozás egészségügyi szakrendelőben nyújtott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására vonatkozó referenciával.
a 2. ajánlati rész tekintetében legalább 1500 fő részére, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, legalább 25 foglalkozás egészségügyi szakrendelőben nyújtott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására vonatkozó referenciával.
Több részre történő ajánlattétel esetén Ajánlattevő ugyanazzal a referenciával is megfelelhet minden ajánlati rész esetében.
Az előírt minimumkövetelmény egy szerződés bemutatásával teljesíthető.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
A közbeszerzés saját forrásból kerül finanszírozásra.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet, ajánlattevő negyedévente jogosult számla benyújtására a negyedévente elvégzett szolgáltatás teljesítésigazolásának alapján.
A teljesített szolgáltatás ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni.
2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
3.Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek.alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Kbt. 41/A. (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikusűrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlapkitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap állrendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben azesetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§(1)-(5),a Kbt.47.§(2) és a 424/2017 Kr.11.§(4)bekezdéseire.
5.AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
6.AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-a szerint biztosítja a 71.§(6)bek. szerinti korlátozással.
7.AK nem írja elő a Kbt.66.§(6)bekezdés szerinti információk megadását.
8.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
9.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.65.§(7)bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan-szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt-kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett másszervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – aKbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szólómeghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezetképviseletében eljárhat.
10.Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező ártáblázatot valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva.
11.Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania a KD 12.pontjában foglalt tartalommal. Ajánlati ár kapcsán a KD 1.sz.melléklete szerinti„Ártáblázat”kitöltésével benyújtandó ártáblázat a szakmai ajánlat részét képzi.
12.Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
13. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke
az 1. ajánlati rész tekintetében:1.400.000,- Ft;
a 2. ajánlati rész tekintetében:1.400.000,- Ft.
Az ajánlati biztosítékok az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtania arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátotta. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:
- az átutalást igazoló dokumentummal, vagy
- a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.
Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes szabályait a KD 14.20. pontja tartalmazza.
14. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap, tekintettel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.
15. Ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára: 0-10. Értékelési szempontok az 1-2. részek esetén: az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. értékelési szempont esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található,két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.
16.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.Folytatás VI/4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk folytatása:
17.Szakmai ajánlatban megajánlott foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelőnek ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat"F"oszlopban megjelölt ellátási hely közigazgatási területén belül kell lennie. Ettől Ajánlattevő ajánlati részenként legfeljebb 5-5 megajánlott foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő kapcsán térhet el érvényesen. Ezen legfeljebb 5-5 megajánlott foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő külön-külön maximálisan 16.000 méterre helyezkedhet el a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázatban megjelölt ajánlatkérői telephelytől.További részletek a KD 12.3 pontjában.
18.FAKSZ:dr. Csoboth Zilia 00146; Juhász Dániel 01032
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák