Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6134/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Teljesítés helye:Budapest, XII. Kerület, Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia Közösségi Ház Hrsz.: 8204/15

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CSERKÚTI GENERÁL Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK17304
Postai cím: Mindszenty hercegprímás tér 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 12025458
E-mail: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Fax: +36 12025458
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.esztergomiersekseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Apor Vilmos Közösségi ház komplex felújításának befejező építési munkái, és területrendezés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Apor Vilmos Közösségi ház területrendezési munkái, támfal építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XII. Kerület,
Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia Közösségi Ház
Hrsz.: 8204/15

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
az épület és az urnatemető környezetének rendezése, támfalak építése, növénytelepítés
látszóbeton támfalak építése 32 m3
épületkörüli járda és közösségi terek térburkolása 530 m2
kerítés építése az urnatemető körül 35 fm
tereprendezés 3000 m2
ebből növénytelepítés 2400 m2
belső közlekedési utak átépítése 600 m2
telken belüli gyeprácsos parkolók kialakítása 90 m2
térvilágítás fejlesztése, kandeláberek 2db áthelyezés +1 új
automata locsolóhálózat kiépítése 800 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13444 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Apor Vilmos Közösségi ház területrendezési munkái, támfal építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CSERKÚTI GENERÁL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 38. 1. em 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 81707398
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112700-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XII. Kerület,
Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia Közösségi Ház
Hrsz.: 8204/15

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
az épület és az urnatemető környezetének rendezése, támfalak építése, növénytelepítés
látszóbeton támfalak építése 32 m3
épületkörüli járda és közösségi terek térburkolása 530 m2
kerítés építése az urnatemető körül 35 fm
tereprendezés 3000 m2
ebből növénytelepítés 2400 m2
belső közlekedési utak átépítése 600 m2
telken belüli gyeprácsos parkolók kialakítása 90 m2
térvilágítás fejlesztése, kandeláberek 2db áthelyezés +1 új
automata locsolóhálózat kiépítése 800 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 290
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85792786
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CSERKÚTI GENERÁL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 38. 1. em. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. közvilágítás kiépítésére került sor a teljes déli és nyugati területen, így a kivitelezési munkálatok ezeken a területeken csak 2019. március 31. napján kezdődhettek meg.
2. A locsolóhálózat megváltozott tervei 2019. február 27. napján készültek el, amely rendszer a munkaterület jelentős részét érinti.
3. A térszint alatti feltáratlan közművek a munkaterület jelentős részén megváltoztatták a terepszinteket, támfalakat, módosították a terveket. Az újabb tervek elkészülte 2019. március 12-én volt esedékes.
Leírtak alapján a Felek- a műszaki ellenőr javaslatával összhangban - a szerződés teljesítésének határidejét további 50 nappal növelték.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. közvilágítás kiépítésére került sor a teljes déli és nyugati területen, így a kivitelezési munkálatok ezeken a területeken csak 2019. március 31. napján kezdődhettek meg.
2. A locsolóhálózat megváltozott tervei 2019. február 27. napján készültek el, amely rendszer a munkaterület jelentős részét érinti.
3. A térszint alatti feltáratlan közművek a munkaterület jelentős részén megváltoztatták a terepszinteket, támfalakat, módosították a terveket. Az újabb tervek elkészülte 2019. március 12-én volt esedékes.
Leírtak alapján a Felek- a műszaki ellenőr javaslatával összhangban - a szerződés teljesítésének határidejét további 50 nappal növelték.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 81707398 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 85792786 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben