Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23735/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Lenti Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28214474
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 4
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Mónika
Telefon: +36 92553951
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Fax: +36 92553957
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lenti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lenti Zöld Város kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000914112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. részajánlati kör: TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00006 azonosító számú „Lenti Zöld Város kialakítása” projekt keretében kortárs közpark és a Táncsics Mihály utca átalakítása
Kortárs közpark létesítése az egykori, felszámolt temető helyén. A Kossuth Lajos utca, Táncsics Mihály utca es a Bánffy Miklós utca által határolt egykori temető területe mintegy 12 000 m2-en újul meg. A terület park jellegű, de gyalogos utakkal, ösvényekkel nem feltárt. A területen zöldítés, rekreációs funkciók kialakítása, ösvények, kerékpárút kiépítése történik.
Táncsics Mihály utca átalakítása. A projektelem magába foglalja a déli városrész fő közlekedési útjának szélesítését, kerékpársáv kialakítását, parkolók felújítását, zöldítést, és a légkábelek föld alá helyezését.
2. részajánlati kör: TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00006 azonosító számú „Lenti Zöld Város kialakítása” projekt keretében játszótér, sportpályák kialakítása és kiszolgáló létesítmény megépítése, termálvíz csatorna rendezése és parkoló kialakítása
Játszótér, sportpályák kialakítása és kiszolgáló létesítmény megépítése
A 949/13 hrsz-n sport és játszótér kialakítása. A területen 19 játékelemből álló komplex játszótér kialakítása a 2-14 éves korosztály számára. A kialakuló sejtszerű játszóelemeket tartalmazó változatos rendszerű egységeket szilárd burkolatú járdák változatos rendszere köti össze, melynek koordinátáit a környező épületegyüttes tengelyei határoznak meg. A fejlesztés során kialakításra kerül két db szabványos homokos strand röplabdapálya és egy szabványos műfüves labdarugó kispálya. A fejlesztés során megvalósuló a játszótér és sportlétesítményeket kiszolgáló épület.
A kiszolgáló létesítményben térítés ellenében igénybe vehető nyilvános WC-k, zuhanyzók, büféjellegű ellátást biztosító kiszolgáló helyiség és terasz kerül kialakításra a hozzátartozó eszközökkel.
Termálvíz csatorna rendezése
Ökologikus jelleg, vízparti sétány megvalósítása közvilágítással. A csatorna feletti csőhíd kiváltása. A sétány mentén fasor és cserjesor kialakítása. Érintett helyrajzi számok: 1117, 933/4, 954/7, 1224/2
Parkoló kialakítása
Parkoló kialakítása. A sportpályák és a játszótér megközelítését szolgáló parkolók kialakítása. A projektelem során kialakításra kerül 51 db parkoló.
3. részajánlati kör: TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00006 azonosító számú „Lenti Zöld Város kialakítása” projekt keretében Bánffy Miklós utca zöldítése, vasúti átjáró és Bánffy utca összekötése és a Táncsics sétány és a fürdő melletti sétány összekötése
Bánffy Miklós utca zöldítése
Kortárs közpark melletti utca fejlesztése az utca gravitációs pontjáig valósul meg. Az utca két oldali árokkal rendelkezik, melyből a déli oldali árokfedése történik meg, ahol a járda felújításra kerül. A másik oldalon található árok betemetésre kerül, ezzel ökologikus vízvisszatartásos vízelvezetés valósítható meg. A zöldfelületek alatt drénrendszer kerül kiépítésre az esetleges özönvízszerű esők során megjelenő csapadékvíz biztonságos elvezetése érdekében. A területen kis/közepes lombkoronát növelő fák telepítése történik, melyek az utca karakterének megfelelőek és a meglévő fafajokkal azonosak.
Vasúti átjáró és Bánffy utca összekötése
Vasúti átjáró és Bánffy Miklós utca összeköttetése. Sport és játszótér felé a városközpont felől a gyalogos és kerékpáros közlekedést biztosító közlekedési útvonal kialakítása, szikkasztásos zöldfelület kialakításával.
Táncsics sétány és a fürdő melletti sétány összekötése
Táncsics sétány, illetve a Fürdő melletti sétány összekötése. A gyalogos összekötés, terület átláthatósága, közlekedési biztonság biztosítása érdekében a sétány összekötése sétaút és zöld felület kialakítása.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21389 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A módosítás jogszabályi alapja: A Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja, mivel az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás keretében módosította a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetet és műszaki dokumentumokat és költségvetést.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben