Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/33
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.02.15.
Iktatószám: 2792/2019
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa
Teljesítés helye: Pécsvárad, Erzsébeti út 0192/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Balokány Építőipari és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87699021
Postai cím: Szendrey Júlia Utca 6.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Biró Szabolcs
Telefon: +36 306200514
E-mail: szabi@indit.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://indit.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pécsvárad, Erzsébeti út 0192/2 hrsz.kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000892452018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Fog-lalkoztató Közalapítványa ajánlatkérő Pécsvárad, Erzsébeti út 0192/2 hrsz. alatti változó-ház bővítése, illetve részleges energetikai felújítása (homlokzati és tető hőszigetelés, ajtó, ablak csere egyéb kapcsolódó munkák) az EFOP-2.2.3-17-2017-00008-as azonosítószámú, „Az INDIT Közalapítvány Pécsváradon működő rehabilitációs otthonának korszerűsítése és fejlesztése" című projektjének keretén belül.
Ajánlatkérő a rehabilitációs tevékenységhez tervezi a meglévő épület funkcióját bővíteni egy közösségi térrel, a hozzá kapcsolódó mosóhelyiséggel és akadálymentes vizesblokkal, valamint az emeleten kialakítandó kreatív foglalkozásokra alkalmas közösségi térrel.
A Rehabilitációs központ egy önálló tűzszakaszú kétszintes épületrésszel kerül bővítésre, amelynek nyeregtetős kivitelű cserépfedésű tetőszerkezete van. 1 db akadálymentes parkoló lesz kialakítva. A villamos munkák tervezési határa a bővítés határoló falai, illetve villámvédelmi kialakítás tekintetében az egész épület.
Bővítmény helyiségei:
Közösségi tér 27,06 m2 kerámia burkolat
Mosó helyiség 7,19 m2 kerámia burkolat
Akadálymentes wc 5,00 m2 kerámia burkolat
Kreatív közösségi tér 32,86 m2 laminált padló burkolat
Bővítmény hasznos alapterülete: 72,11 m2
Az épület energetikai felújítása keretében nyílászárók cseréje, homlokzati-, lábazati szigetelés valósul meg, a szükséges kapcsolódó munkákkal.
A részletes mennyiséget és műszaki feltételeket a Dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39013428 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rehabilitációs otthon bővítés-felújítás Pécsvárad
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211100-0
További tárgyak: 45321000-3
45421130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécsvárad, Erzsébeti út 0192/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Fog-lalkoztató Közalapítványa ajánlatkérő Pécsvárad, Erzsébeti út 0192/2 hrsz. alatti változó-ház bővítése, illetve részleges energetikai felújítása (homlokzati és tető hőszigetelés, ajtó, ablak csere egyéb kapcsolódó munkák) az EFOP-2.2.3-17-2017-00008-as azonosítószámú, „Az INDIT Közalapítvány Pécsváradon működő rehabilitációs otthonának korszerűsítése és fejlesztése" című projektjének keretén belül.
Ajánlatkérő a rehabilitációs tevékenységhez tervezi a meglévő épület funkcióját bővíteni egy közösségi térrel, a hozzá kapcsolódó mosóhelyiséggel és akadálymentes vizesblokkal, valamint az emeleten kialakítandó kreatív foglalkozásokra alkalmas közösségi térrel.
A Rehabilitációs központ egy önálló tűzszakaszú kétszintes épületrésszel kerül bővítésre, amelynek nyeregtetős kivitelű cserépfedésű tetőszerkezete van. 1 db akadálymentes parkoló lesz kialakítva. A villamos munkák tervezési határa a bővítés határoló falai, illetve villámvédelmi kialakítás tekintetében az egész épület.
Bővítmény helyiségei:
Közösségi tér 27,06 m2 kerámia burkolat
Mosó helyiség 7,19 m2 kerámia burkolat
Akadálymentes wc 5,00 m2 kerámia burkolat
Kreatív közösségi tér 32,86 m2 laminált padló burkolat
Bővítmény hasznos alapterülete: 72,11 m2
Az épület energetikai felújítása keretében nyílászárók cseréje, homlokzati-, és lábazati szigetelés valósul meg, a szükséges kapcsolódó építési munkákkal.
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező, kivitelezési tervdokumentáció, tételes árazatlan költségvetés határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont (2. Az ablakok hő átbocsájtási tényezője (Wm2K)) a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján U= 0,5 Wm2K értékben határozta meg azt a legkedvezőbb értéket, amire a maximális pontszámot adja, és U= 1,1 Wm2K értékben határozta meg azt az elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az ablakok hő átbocsájtási tényezője (Wm2K) 15
2 3.1. Talajszennyezés csökkentése érdekében tett intézkedések (Járművek, munkagépek tankolása) 5
3 3.2. A munkaterületen keletkezett kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása (IGEN/NEM) 5
4 3.3. A munkaterületen esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolása arra alkalmas gyűjtő edényzetben (IGEN/NEM) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00008
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Rehabilitációs otthon bővítés-felújítás Pécsvárad
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Balokány Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54698552
Postai cím: Pécsi Út 8
Város: Pécsvárad
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7720
Ország: Magyarország
E-mail: benko22@gmail.com
Telefon: +36 30/3514435
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12959884202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39013428
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építőmesteri munkák, Épületgépészeti munkák, Villamos munkák, Burkoló munkák, Festő-mázoló munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83712975
Postai cím: Tímár Utca 23
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004400202

Hivatalos név: Pécsváradi Építő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93848653
Postai cím: Ipartelep 1
Város: Pécsvárad
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7720
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11814759202

Hivatalos név: Balokány Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54698552
Postai cím: Pécsi Út 8
Város: Pécsvárad
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7720
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12959884202

Hivatalos név: BGW Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82288837
Postai cím: Kodály Zoltán Utca 62
Város: Hidas
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7696
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14286201202

Hivatalos név: Pécsváradi Architekt Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86112655
Postai cím: Kossuth L. Utca 6.
Város: Pécsvárad
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7720
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11545505202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18.§ szerinti adatok:
a) --
b) a nyertes ajánlattevő adószáma; 12959884-2-02
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Balokány Építőipari és Szolgáltató Kft. 7720 Pécsvárad Pécsi út 8. Adószáma: 12959884-2-02
2. Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. 7621 Pécs Tímár u. 23. Adószáma: 11004400-2-02
3. Pécsváradi Építő és Kereskedelmi Zrt. 7720 Pécsvárad, Ipartelep 1. Adószáma: 11814759-2-02
4. BWG Kft. 7696 Hidas, Kodály Zoltán utca 62. Adószáma: 14286201-2-02
5. Pécsváradi Architekt Kft. 7720 Pécsvárad Kossuth L. u. 6. Adószáma: 11545505-2-02
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezése:
3.1. Talajszennyezés csökkentése érdekében tett intézkedések (Járművek, munkagépek tankolása) (IGEN/NEM)
3.2. A munkaterületen keletkezett kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása (IGEN/NEM)
3.3. A munkaterületen esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolása arra alkalmas gyűjtő edényzetben (IGEN/NEM)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges