Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/227
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.11.26.
Iktatószám: 21694/2019
CPV Kód: 39000000-2
Ajánlatkérő: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ACER Ipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95326834
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Konkoly Zita
Telefon: +36 23522328
E-mail: konkoly.zita@erd.hu
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erd.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda Fácán Tagóvoda eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR000248822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda - kerti eszköz
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39142000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2030 Érd, Fácán köz 33., hrsz.: 18223/8
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
27 db kerti eszközök a VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 kódszámú projekt keretében + 37 db kerti eszköz a Modern Városok Program (MVP) keretében
A beszerzendő kerti eszközök rövid ismertetése: kisház tetővel és kispaddal, homokozó, hinta, mászóka, kéttornyos vár, csúszda, rugós játék, homokozókészlet, homokozó-vizező, támlás pad, gyermek pad, szemetes, csúszdatorony, trambulin, filagória, fészekhinta, mérleghinta, lengőhíd, stb.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30. Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Részletes eszközlista külön mellékletként csatolva!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 100 - 242020

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda - kerti eszköz
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ACER Ipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46450645
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 1
Város: Martonvásár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2462
Ország: Magyarország
E-mail: info@acerkft.hu
Telefon: +36 209184525
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 13923136 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39142000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2030 Érd, Fácán köz 33., hrsz.: 18223/8
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
27 db kerti eszközök a VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 kódszámú projekt keretében + 37 db kerti eszköz a Modern Városok Program (MVP) keretében
A beszerzendő kerti eszközök rövid ismertetése: kisház tetővel és kispaddal, homokozó, hinta, mászóka, kéttornyos vár, csúszda, rugós játék, homokozókészlet, homokozó-vizező, támlás pad, gyermek pad, szemetes, csúszdatorony, trambulin, filagória, fészekhinta, mérleghinta, lengőhíd, stb.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30. Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Részletes eszközlista külön mellékletként csatolva!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13923136
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ACER Ipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46450645
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 1
Város: Martonvásár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2462
Ország: Magyarország
E-mail: info@acerkft.hu
Telefon: +36 209184525
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Módosítással érintett rendelkezés és indokolása
l . Az alapszerződés 111.4. pontjának szövegezése az alábbiakra módosul:
Vevő' a beszerzés ellenértékénekforrását több támogatási forrásból biztosítja. Ennek során 17 db termék ellenértéke a VEKOP-6.1.l-15-RDI-2016-00002 kódszánú projekt keretében, míg további 47 db termék ellenértéke a Modern Városok Program (MVP) keretében kerül finanszírozásra. Az egyes projektekkel érintett termékeket a műszaki leírás tartalmazza részletesen. Vevő rögzíti, hogy a támogatás folyósításának módja mindkét esetben utófinanszírozás, így nem érintett a jelen szerződés szerinti számla kifizetése szállítóifinanszírozással.
2. Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás a Kbt. 141.} (6) bekezdés alapján jogszerűnek minősül az alábbiak szerint:
A forrás vonatkozásában a módosítás nem minősül lényegesnek, különösen, hogy:
— miután utófinanszírozásos támogatásról van szó, így a számla kiállítása és teljesítése a módosítás okán nem változik, továbbá miután ezen arány változása bármely gazdasági szereplő nyertessége esetén meg kellett volna, hogy történjen, így nem minősül olyan tartalmúnak, amely olyan feltételeket határozna meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; továbbá
— a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, hiszen sem az elvégzendő feladat, sem az ellenérték nem módosul a tárgyi módosítás okán;
—a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Lásd VII.2.1) pont.
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2019.04.17.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 13923136 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13923136 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben