Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/227
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.11.26.
Iktatószám: 21068/2019
CPV Kód: 45246400-7
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Magyar Vakond Kft.;Swietelsky Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Zoltán
Telefon: +36 12254400
E-mail: varga.zoltan@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés a KEHOP-1.4.0.-15-2015-00010 projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére a FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételek szerint
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45246400-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés a KEHOP-1.4.0.-15-2015-00010 projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére a FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételek szerint
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak: 45112700-2
45111200-0
45243510-0
45246000-3
45247230-1
45246100-4
45246200-5
71245000-7
77200000-2
71320000-7
71241000-9
71242000-6
79314000-8
90712400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területe: (Borsodivánka, Négyes,
Szentistván): Borsod-Abaúj-Zemplén megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tervezési feladatok:
Az egyes tervezési részfeladatok készítése során minden esetben be kell tartani a vonatkozó (83/2014 (III.14) Korm. rendelet a nagyvízi
meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a
nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról) kormányrendelet szerint készített nagyvízi mederkezelési tervben foglalt előírásokat.
- Előzetes tanulmányok, tervek készítése és engedélyek beszerzése (Előzetes vizsgálati dokumentáció, Környezeti hatástanulmány, NATURA
2000 hatásbecslés, Talajmechanikai vizsgálat, Vizek állapotára gyakorolt hatás felmérése)
- Egyéb tervek, tanulmányok készítése és engedélyek beszerzése (Régészeti hatástanulmány, Lőszermentesítési hatástanulmány,
Területigénybevételi, kisajátítási tervdokumentáció, Művelésből való kivonás tervdokumentációja, Esélyegyenlőségi megfelelőségi
tanulmány)
- Anyagnyerőhely kialakításához szükséges komplett tervdokumentáció készítése (Komplex bányaműveleti terv) és engedély beszerzése
- Vízjogi létesítési engedélyes terv készítése és engedély beszerzése
- Magasépítési rekonstrukciós munkák építési/bontási engedélyes terv készítése és engedély beszerzése
- Kiviteli tervek készítése (Árvízvédekezési terv, Organizációs terv)
Kivitelezési feladatok:
- Előkészítő munkák, felvonulás;
- Töltésfejlesztés a Csincse bal part 0+000 - 2+716 tkm között;
- Töltésfejlesztés a Rima bal part 3+125 - 4+150 tkm között;
- Töltésfejlesztés a Rima jobb part 3+200 - 7+955 tkm között;
- Fenti mennyiségek összesen 8 471 fm hosszban;
- Töltésfejlesztési munkák becsült mennyisége: elsőrendű árvízvédelmi töltésépítés és magasítás, földmunka: 513 000 m3, Töltés
koronaburkolat építése: 30 000 m2, műtárgy építése: 2 db;
- 1:1-es hajlású kétoldali rézsűvel kiemelt agyagfog kialakítása és/vagy helyben kevert, önszilárduló résfal építése, minimum 40 cm
szélességben, az állékonyságszámítások alapján meghatározott mélységben;
- Kapcsolódó közművek kiváltása, átépítése (gázvezeték, elektromos hálózat, vizi közmű hálózat, egyéb létesítmények);
- Négyesi gátőrtelep rekonstrukciója-építési, -gépészeti, -villamos, -külső infrastruktúra munkák;
- Tervezői művezetés;
- Műszaki átadás, Megvalósulási tervek, Üzemeltetési engedélyes tervek (kizárólag a dokumentáció összeállítása, valamint a megszerzéséhez
rendelkezésre állás a jótállás időtartama alatt).
A részletes feladatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 32 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.4.0.-15-2015-00010

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 001 - 000130

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés a KEHOP-1.4.0.-15-2015-00010 projekt tervezési éskivitelezési munkáinak elvégzésére a FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételek szerint
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Vakond Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@magyarvakond.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Irinyi József u. 4-20. B. ép. V. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: kornyezetvedelem@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896433
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 232 700 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45246400-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak: 45112700-2
45111220-6
45243510-0
45246000-3
45247230-1
45246100-4
45246200-5
71245000-7
77200000-2
71320000-7
71241000-9
71242000-6
79314000-8
90712400-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
működési területe: (Borsodivánka, Négyes, Szentistván): Borsod-Abaúj-Zemplén megye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
Tervezési feladatok:
Az egyes tervezési részfeladatok készítése során minden esetben be kell tartani a vonatkozó
(83/2014 (III.14) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról)
kormányrendelet szerint készített nagyvízi mederkezelési tervben foglalt előírásokat.
- Előzetes tanulmányok, tervek készítése és engedélyek beszerzése (Előzetes vizsgálati
dokumentáció, Környezeti hatástanulmány, NATURA 2000 hatásbecslés, Talajmechanikai
vizsgálat, Vizek állapotára gyakorolt hatás felmérése)
- Egyéb tervek, tanulmányok készítése és engedélyek beszerzése (Régészeti hatástanulmány,
Lőszermentesítési hatástanulmány, Területigénybevételi, kisajátítási tervdokumentáció,
Művelésből való kivonás tervdokumentációja, Esélyegyenlőségi megfelelőségi tanulmány)
- Anyagnyerőhely kialakításához szükséges komplett tervdokumentáció készítése (Komplex
bányaműveleti terv) és engedély beszerzése
- Vízjogi létesítési engedélyes terv készítése és engedély beszerzése
- Magasépítési rekonstrukciós munkák építési/bontási engedélyes terv készítése és engedély
beszerzése
- Kiviteli tervek készítése (Árvízvédekezési terv, Organizációs terv)
Kivitelezési feladatok:
- Előkészítő munkák, felvonulás;
- Töltésfejlesztés a Csincse bal part 0+000 - 2+716 tkm között;
- Töltésfejlesztés a Rima bal part 3+125 - 4+150 tkm között;
- Töltésfejlesztés a Rima jobb part 3+200 - 7+955 tkm között;- Fenti mennyiségek összesen 8 471 fm hosszban;
- Töltésfejlesztési munkák becsült mennyisége: elsőrendű árvízvédelmi töltésépítés és
magasítás, földmunka: 513 000 m3, Töltés koronaburkolat építése: 30 000 m2, műtárgy építése: 2
db;
- 1:1-es hajlású kétoldali rézsűvel kiemelt agyagfog kialakítása és/vagy helyben kevert,
önszilárduló résfal építése, minimum 40 cm szélességben, az állékonyságszámítások alapján
meghatározott mélységben;
- Kapcsolódó közművek kiváltása, átépítése (gázvezeték, elektromos hálózat, vizi közmű hálózat,
egyéb létesítmények);
- Négyesi gátőrtelep rekonstrukciója-építési, -gépészeti, -villamos, -külső infrastruktúra munkák;
- Tervezői művezetés;
- Műszaki átadás, Megvalósulási tervek, Üzemeltetési engedélyes tervek (kizárólag a
dokumentáció összeállítása, valamint a megszerzéséhez rendelkezésre állás a jótállás
időtartama alatt).
A részletes feladatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/12/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/16 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3272070078
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Vakond Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@magyarvakond.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Irinyi József u. 4-20. B. ép. V. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: kornyezetvedelem@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896433
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti feltétel:
4.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 32 hónapon belül köteles teljesíteni, azaz a műszaki átadás-átvételt megkezdeni. A szerződésszerű teljesítés alatt a műszaki átadás-átvétel kezdő napját kell érteni, amennyiben az eljárás végén a Megrendelő a Létesítményt átveszi.
Módosított feltétel:
4.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 2019. november 16. napjával bezárólag köteles teljesíteni, azaz a műszaki átadás-átvételt megkezdeni. A szerződésszerű teljesítés alatt a műszaki átadás-átvétel kezdő napját kell érteni, amennyiben az eljárás végén a Megrendelő a Létesítményt átveszi.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozói akadályoztatás régészeti feltárások okán.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3232700000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3256694230 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben