Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12635/2019
CPV Kód:79310000-0
Ajánlatkérő:Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye:Magyarország, Románia, Lengyelország, Csehország, Ausztria, Németország, UK, Oroszország, Franciaország, Hollandia, USA és Kína
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:A Kbt. 5. § (1) b pont központi beszerző szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harangozó Márta
Telefon: +36 18963303
E-mail: marta.harangozo@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nkoh.kormany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000686792019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000686792019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: A Kbt. 5. § (1) b pont központi beszerző szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: II. Szakmai kutatások az MTÜ részére
Hivatkozási szám: EKR000686792019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a „Magyarország, mint turisztikai márka népszerűsítését célzó kampány hatékonyságának növelését támogató szakmai kutatások” tárgyban európai uniós (GINOP -1.3.5-15-2015-00001) forrásból
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 585000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: II. Szakmai kutatások az MTÜ részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
További tárgyak:79311000-7
79311200-9
79311300-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00,AT,CZ,DE,FR,HU1,HU2,HU3,NL,PL,RO,UK A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Románia, Lengyelország, Csehország, Ausztria, Németország, UK, Oroszország, Franciaország, Hollandia, USA és Kína
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevőtől (AT) elvárt12 párhuzamosan zajló kutatási feladat (koncepció): (Az egyes feladatoknál a kutatás módszertana, mintanagysága, és kérdőív hossza percben)
I. Belföldi márka stratégia kutatás • CAPI N=3000 országos reprezentatív, a kérdőív hossza 30 perces, • Lakossági fókuszcsoportok 6 db, 8 fővel, a fókuszcsoportok hossza 90 perces
II. Külföldi márka stratégia kutatás • CAWI: küldő országbeliek körében végzett CAWI, N=1000, 20 perces kérdőívvel 11 országban. A kvóta meghatározásához szűrőkérdőív 18+ reprezentatív életkor szerint, kivéve Kína, Oroszország és USA ahol a legnagyobb küldő városokra fogunk koncentrálni. • Szakmai félig struktúrált mélyinterjúk: 60 perces félig struktúrált mélyinterjú, kiválasztott országonként három darab, az adott ország kiutazó turizmusát értő (nem feltétlenül adott országbeli) szakember, 11 országra vonatkozóan. Fókuszcsoport: 8 fős, 90 perces lakossági fókuszcsoportos kutatás, országonként három darab.
III. Belföldi kampány teszt és utómérés • Kreatív anyagok tesztje CAPI, N=500, 20 perc • A belföldi kampány értékelése és hatásvizsgálat CAPI, N=1000, 20 perc • Fókuszcsoportos kutatás: négy darab, 90 perces fókuszcsoport minél egyenletesebb eloszlásban , korban és nemben (8 fős).
IV. Külföldi kampány teszt és utómérés • CAWI: a kampány kreatív anyagainak tesztje CAWI, N=500, 20 perc. A mintának 18 éven felüli lakosságra vonatkozó életkor szerint reprezentatívnak kell lennie. A nagy népességű országok (Kína, Oroszország és USA) esetében a legnagyobb küldő városokra fogunk koncentrálni és elfogadjuk, hogy a minta nem lesz reprezentatív a teljes ország lakosságára. • Fókuszcsoportos kutatás: 8 fős, 90 perces lakossági fókuszcsoportos kutatás három darab országonként, 11 országban. • A kampány értékelése és hatásvizsgálat CAWI, N=500, 20 perc.. A kutatás adatfelvételének helyszíne: Ausztria, Csehország, Egyesült Királyság, Kína, Lengyelország, Németország, Oroszország, Románia, Franciaország, Hollandia, USA.
V. Gyógyturizmus kutatás (gyógyfürdők és orvosi turizmus kutatási részekkel) • CAPI N=2200, 15 perces kérdőív a belföldi lakosság körében • CAPI N=1100, 15 perces kérdőívvel a gyógyfürdőket látogató külföldiek között. • CAPI N=500, 15 perces kérdőívvel az orvosi turizmust igénybe vevő külföldiek között. •
VI. MICE kutatás CAWI N=250, 15 perc
VII. Utazás-szervezés és szállás kutatás CAPI N=1500, 15 perces kérdőív az Egyesült Királyságból idelátogatók között.
VIII. Infrastruktúra felmérés belépési pontok vizsgálata CASI vagy CAPI N=1200, 10 perces kérdőív az idelátogató külföldiek között.
IX. Bor és gasztronómiai kutatás CAPI N=2000, 30 perc, amely kiegészítve legalább CAPI N=300 önmagát borturistának nevező válaszadót tartalmaz (boost minta) (teljes elemszám: 2000 és 2300 között).
X. Attrakciók ügyfélelégedettség mérése CAPI N=3000 (belső feloszlás: N=1000 külföldi, N=2000 magyar), 10 perc
XI. Fesztivál és rendezvény kutatás CAPI N=3000 (belső feloszlás: N=2000 külföldi, N=1000 magyar), 10 perc.•
XII. KKV igényfelmérés • Mélyinterjú 60 perces 10 darab • CAPI N=500 30 perces kérdőív
A feladatok összesítve: kvantitatív 46 db, legalább 41.750 fős mintán, felmérésenként változó mintával és célcsoporttal. Kvalitatív összesen 119 kvalitatív fókuszcsoport (melyből 43 mélyinterjú és 76 db fókuszcsoport (egyenként 8 fős).
Felhívjuk AT figyelmét, hogy a 12 kutatási feladat az adatfelvételi időpont és elemzési időpont kivételével részben egy időben, egymással párhuzamosan valósul meg. A nyertes AT részletes feladatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses keretösszeg nettó 585.000.000,- HUF, mely összeg 70%-a tekintetében vállal lehívási kötelezettséget a Magyar Turisztikai Ügynökség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 A felhívás III.1.3) pontjának M2) b) alpontja vonatkozásában bemutatásra kerülő szakembereken felüli szakemberek száma 5
2 2.2 A felhívás III.1.3) pontjának M2) c) alpontja vonatkozásában bemutatásra kerülő szakembereken felüli szakemberek száma 5
3 2.3 A felhívás III.1.3) pontjának M2) d) alpontja vonatkozásában bemutatásra kerülő szakembereken felüli szakemberek száma 5
4 3. fiatal munkavállalók alkalmazása (fő) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 200
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 585000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A teljesítési határidőt a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal legfeljebb két alkalommal meghosszabbíthatja azzal, hogy a hosszabbítás időtartamának igazodnia kell a Projekt támogatási szerződésében rögzített fizikai befejezésének határidejéhez. Ebben az esetben nem kell vizsgálni a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.3.5-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (8) bek., Ptk. 6:130. § (1) – (2) bek., Ptk. 6:155. § (1) bek., 2017. évi CL. tv. és 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. von. rendelk. Utófinanszírozásos. Az EU-s támogatás intenzitása 85,000000%. Az ajánlattétel, a kifizetés pénzneme: HUF. AK előleget biztosít legfeljebb 30%-ig. A részszámlázás feltételei az egyedi megrendelésekben kerülnek meghatározásra

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Kr.) 1. §, 4. §, 8 -10. §., 12-13. § és 15. § rendelkezései szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a Kr. 4. § (1) bekezdését köteles figyelembe venni. Ajánlatkérő (AK) Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a Kr. 8. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a Kr. 10. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát. Változásbejegyzési eljárásról nyilatkozni szükséges az ajánlatban nemleges tartalom esetén is. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A nyilatkozatok megtételére a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-(4). bekezdések rendelkezései irányadók. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint köteles nyilatkozni. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a Kr. 16. §-ában foglaltakra is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott pénzügyi illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) A Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be a felhívás feladását megelőző 3 évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg és eredménykimutatás részét (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges; Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (piac ,– és/vagy közvéleménykutatási szolgáltatások) származó, nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint
(11) bekezdéseiben, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3); (7), és (10) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha: P1) Az adózott eredménye a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év tekintetében több mint egy évben negatív vagy nulla volt. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését úgy alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgyából (piac,- és/vagy közvéleménykutatási szolgáltatások) származó nettó árbevétele nem éri el a 400.000.000 HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.)Korm. r.(tov.:Korm.r.) II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ak által meghat. műszaki ill.szakmai alk. köv-nek. AK az alk. köv.-k előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd.szereplő egyszerű nyilatkozatát. AK Kbt. 69.§(4)bek. szerinti felhívása esetén az alk. megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1) A Korm.r. 21.§(3)bek. a) pontja alapján AT nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított 3évben teljesített, közb. tárgyából származó, az alkalmasság M1)pont a),b),c),d),e),és f)alpontja szerinti minimumkövetelményben meghat. referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (Korm.r. 22.§(1)bek.b)pontja szerinti esetben)vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást (Korm.r. 22. § (1) bek.a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal: a)teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év,hónap és nap megjelölésével);b)szerződést kötő másik fél,c) szolgáltatás tárgya valamint mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alk. minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen),d)arra vonatkozó nyilatkozat,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük/képzettségük valamint az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szakmai tapasztalatuk ismertetését ajánlattevői nyilatkozat formájában, amely szakembereket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetésnek tartalmaznia kell, hogy mely szakember az M2) mely alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására került megjelölésre. A szakemberek ismertetésén túl Ajánlatkérő előírja az alábbi dokumentumok benyújtását is valamennyi szakember vonatkozásában: - szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával oly módon, hogy abban a releváns szakmai tapasztalat időtartama legalább évben és hónapban megadva kerüljön feltüntetésre; - a szakember felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata; - a szakember arra vonatkozó nyilatkozata, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni, és személyesen közreműködik a teljesítés során. M3) Ajánlattevő nyújtsa be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (3) bek. i) pontja szerint) Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben, valamint a 321/2015. (X.30.) 22. § (5) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1) a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az alábbiak szerinti referenciák mindegyikével:
a) legalább egy olyan kvantitatív, kérdőíves lekérdezéssel készülő kutatással, amely legalább 2250 fős, reprezentatív mintán készült (kor, nem, regionális elhelyezkedés szerint);
b) legalább egy darab, nemzetközi, legalább 7 országban egyszerre zajló kérdőíves lekérdezéssel készülő kutatással, legalább országonként 750 fős mintán, legalább 15 perces kérdőíven;
c) legalább összesen 30 offline fókuszcsoportot tartalmazó, külföldi országokban végzett kvalitatív kutatás vagy kutatásokkal, amelyek fókuszcsoportonként legalább 6 főre kiterjednek;
d) legalább egy, valamely termék vagy szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos elégedettség vizsgálattal, amely legalább 1000 fős reprezentatív mintán került elvégzésre;
e) legalább egy, kreatív kampányteszttel, amely legalább 1000 fős reprezentatív mintán került elvégzésre.
f) legalább egy, vállalati ügyfélmintán végzett kutatással, amely legalább 375 fős mintán került elvégzésre.
A referenciák tekintetében az átfedés megengedett, egy szerződésben több, a fenti a pontokban meghat. feladat teljesítése is igazolható. AK a 3 éven belül befejezett, és 6 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe a vizsgált időszak tekintetében azzal, hogy a fenti alk. minimumkövetelmény tetszőleges számú referenciával igazolható. A közös AT-ként teljesített referenciára a Korm.r. 22. § (5) bek. az irányadó.
M2) az alábbi szakemberek mindegyikével:
a) 1 fő kutatásvezető, aki felsőfokú végzettségű és legalább 5 éves piac- és/vagy közvélemény-kutatási területen végzett kutatásvezetői tapasztalattal rendelkezik az alábbi területeken: kvantitatív és kvalitatív kutatási projektek vezetése; nagymintás adatfelvétellel készülő országos reprezentatív kvantitatív kutatások vezetése; boost mintával készülő kutatási terület; nemzetközi, legalább 7 országban egy időben zajló kutatási projektben való részvétel; ügyfélelégedettség mérés; kampány kutatás; vállalati B2B (business-t,o-business) kutatások,
b) 1 fő kutató, aki felsőfokú végzettséggel, valamint turizmus és országimázs kutatásokban szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik,
c) 1 fő kutató, aki felsőfokú végzettséggel, valamint nemzetközi kutatásokban és országimázs kutatásokban szerzett tapasztalattal rendelkezik,
d) 1 fő statisztikus, aki felsőfokú végzettséggel, és legalább 3 éves kutatóként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik az alábbi területen: nagymintás (2000 főt elérő) kutatások és/vagy nemzetközi (több külföldi országban egyszerre zajló) kutatások és/vagy elégedettségkutatások. Egy szakember egy alkalmassági minimumkövetelmény igazolására jelölhető meg. A szakmai gyakorlati idő tekintetében Ajánlatkérő az azonos időszakra eső szakmai tapasztalatot egyszer veszi figyelembe.
M3)
CAPI vagy CAWI vagy CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) módszerű (vagy egyenértékű) kérdezés informatikai hátteret biztosító kérdőívszoftverrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: alapja és mértéke az egyedi megrendelés 1%-a, legfeljebb. 15%; meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke egyedi megrendelés 30%-a, le nem hívott keretösszeg 20%-a; hibás teljesítési kötbér: alapja és mértéke: egyedi megrendelés 30%-a.
előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke az egyedi megrendelésekben rögzített mértékben és feltételek szerinti előleg teljes összege, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyújtható. A szerződés megerősítésére vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza. A szerződéskötés feltétele ISO/IEC 27001, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány másolatának benyújtása a szerződéskötéskor.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontási eljárása a Kbt. 68.§ (1)-(6) bekezdésében és az e-KR rendelet 15.§-ában leírtak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2), valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-KR) – különös tekintettel a 2. § és 13. § (1)-(3) bekezdéseire - alapján. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési rendszerben.
2. AK nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
3. Az ajánlatban felolvasólapot kell szerepeltetni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
4. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
5. Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont Az értékelés módszere: az 1. részszempont valamennyi alszempontja esetén relatív értékelés fordított arány, a 2. és a 3. részszempont esetén pontozás. Az egyes részszempontokhoz kapcsolódó alszempontok és azok súlyszámai a karakterkorlátra tekintettel a dokumentációban kerülnek megadásra.
6. AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az alábbiakban rögzíti a vállalás legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintjét: 2. részszempont esetén 0-4 fő, 3. részszempont valamennyi alszempontja esetén: 2-5 fő.
7. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
8. Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
9. AK Kr. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a következő esetekben: III.1.2) P1) és III.1.3) M1) – M2) – M3)
10. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozási keretszerződés a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. részéről kerül megkötésre. (cím: H-1027 Budapest, Kacsa u. 15-27.; nemzeti azonosító: AK04825)
11. A Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ATnek (közös ajánlattétel esetén külön – külön) az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot határidőre nyújtja.
12. A IV.2.6) pont szerinti időtartam a valóságban 60 nap.
13. Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként dr. Zsabokorszky Ágnes jár el. (lajstromszám: 00127.)
14. Az AK rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja a következő indokok alapján: Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan szolgáltatás, amely tekintetében a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelv érvényesülése akként biztosítható, ha AK a közbeszerzés tárgyát nem bontja részekre. Az egyes kutatási feladatok szoros kapcsolatban állnak egymással, ezek megbontása és nem egy gazdasági szereplő által történő elvégzése kockázatossá teszi az elvárt minőségben történő teljesítést és csökkenti a költséghatékonyságot. A feladatok elvégzésére sokszor kevés idő áll rendelkezésre, így ha a feladatok ellátása több gazdasági szereplő által történne, a Megrendelő és a gazdasági szereplők, valamint a Megrendelő engedélyével a gazdasági szereplők között történő információátadás sok időt elvehet a feladat végrehajtására rendelkezésre álló időből, amely hátrányosan érintheti a Megrendelőt.
15. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
16. A II.2.7) ponthoz: Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § -ában meghatározottak szerint.
VI. 3. További információk folyt.
17. AK a Kbt. 71. § -ában foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A hiánypótlás részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentum 11. pontja tartalmazza.
18.
Az ajánlati ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre:
Alszempontok:
1.1. Belföldi márka-stratégia kutatás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 10)
1.2. Külföldi márka-stratégia kutatás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 60)
1.3. Belföldi kampány teszt és utómérés vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 10)
1.4. Külföldi kampány teszt és utómérés vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 50)
1.5. Gyógyturizmus kutatás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 15)
1.6. MICE kutatás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 5)
1.7. Utazás-szervezés és szállás kutatás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 5)
1.8. Infrastruktúra felmérés vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 5)
1.9. Bor és gasztronómiai kutatás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 5)
1.10. Attrakciók ügyfél-elégedettség mérése vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 10)
1.11. Fesztivál és rendezvény kutatás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 20)
1.12. KKV igényfelmérés vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) (súlyszám: 5)
19. Az ajánlathoz a fiatal munkavállaló esetén képzési tervet szükséges benyújtani szöveges formában az egyéb közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák