Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/128
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.07.05.
Iktatószám: 11713/2019
CPV Kód: 45211350-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.; Hrsz.: 25713/3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000804972019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000804972019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EMC mérőlabor és szerverközpont építése
Hivatkozási szám: EKR000804972019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211350-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EMC mérőlabor és szerverközpont építése a 25713/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. szám alatt található ingatlanon, kivitelezési szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EMC mérőlabor és szerverközpont építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211350-7
További tárgyak: 45213150-9
45214610-9
45200000-9
45215222-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.; Hrsz.: 25713/3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EMC mérőlabor és szerverközpont építése a 25713/3 Hrsz.-on nyilvántartott, természetben a 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. sz. alatt található ingatlanon, kivitelezési szerződés keretében
A kivitelezés tárgyát képező EMC (elektromágneses összeférhetőség) mérőlabor és szerverközpont (TIER-III követelményeknek megfelelő) egy többfunkciós műszaki épület (Épület) amelyben informatikai szerverközpontot, EMC mérőlabort és a hozzá tartozó mérőkamrát, a mérőkamrákhoz tartozó irodai blokkot (laborok, irodák stb.) kell kialakítani. A felső szinten konferencia és tárgyaló központot kell kialakítani. Kialakításra kerül még filmiroda, konyha és étkező
Az Épület összes nettó (n.) alapterülete: 12667m2. Épület szintjei: 3 pinceszint, földszint, 4 teljes emelet, 2 emelet technológiai szint, zöldtetővel, plusz egy antennák szerelésére alkalmas tető. A nettó alapterület fogalmát illetően a 253/1997. Korm.rend. 1.sz. melléklet 88. pontja az irányadó.
A nyertes ajánlattevő (AT) feladatai összefoglalóan:
A.Meglévő épületek bontása: a telken lévő 2db, összesen 860m2 földszintes lapostetős épület (raktár és műhely), 4150m2 térburkolat és 65m előregyártott elemes betonkerítés bontása
B.Új építés földfelszín alatt n.7383m2:
- Munkatérhatárolás - 3 pinceszint megépítéséhez - 2331m3 kihorganyzott résfal
- Szomszéd épületek megerősítése 136m Jet-grouting cölöpökkel
- EMC védett szerverközpont/számítóközpont (n.577m2), kiegészítő helyiségek, raktárak, konyha előkészítő helyiségek kialakítása
- 116 férőhelyes mélygarázs és raktárak kialakítása (speciális köv.: -1 szinten 4m feletti belmagasság)
C.Új építés földfelszín felett n.5284 m2:
- Földszint, 4 teljes emelet, 2 technológiai emelet, 21m-es párkánymagassággal
- nagy belmagasságú (10m feletti) EMC védett (árnyékolt) mérőkamra
- 12db mérőlabor (részben 4-5 m közötti belmagassággal és EMC védelemmel)
- 200 fő befogadó képességű rendezvénykp.
- irodák, filmiroda, tárgyalók, raktárak, kiszolgáló helyiségek
D.Egyéb szükséges munkálatok:
- komplett belső gépészeti és villamos hálózat, ill. tűzjelző rendszer kiépítése (gépészet: fűtési igény 390kW, hűtési igény 1370kW, szellőzés 30.000m3/h; villamos: erős és gyengeáramú rendszerek teljeskörű kialakítása A és B oldali energia folyamatos ellátással az A oldal tekintetében 2325kW-, a B oldal tekintetében 1139kW igényelt teljesítménnyel)
- az épület működéséhez szükséges közműfejlesztés, kiépítés
- teljes felszíni rekonstrukció, kerítés, parkolók, zöldterület és zöldtető kialakításával
- dízel aggregátorok telepítése
- 4db felvonó (3személy- 1teherfelvonó), 22 kerékpártároló
- 1 fő-, 2 melléklépcsőház, 19db egyéb lépcső
- 150 férőhelyes étterem kialak.a komplett konyhatechnológiával
- kertépítés, zöldtetők, zöldfalak létesítése
- összekötő folyosó kivit.e régi és új épület között
- nagyméretű antennarendszer telepítésének előkészítéséhez acél tartórendszer kialakítása a tetőn
- az esetlegesen szükséges telken kívüli út- és közműrendezési, helyreállítási munkák
E.Adminisztratív feladatok:
- a kivitelezési mérföldkövekhez igazodó pénzügyi-műszaki ütemtervet is tartalmazó Építésszervezési Terv (ÉT) elkészítése a szerz. hatályba lépését követő 20napon belül (ÉT további tartalma, követelményei a közbeszerzési dokumentumokban (KD))
- szükséges engedélyek (különösen használatbavételi engedély) megszerzése
- környezeti állapotfelmérési dokumentáció (2db) készítése és folyamatos monitorozása
F.Spec. köv.ek (szerz. 1.sz. mell. I/B fejezet):
- Kettős elektromos betáplálás létesítése
- Dízel generátorok telepítése
- Spec. mérésügyi kivitelezési feladatok
- Felvonulási célra átadott 25713/2 Hrsz. terület helyreállítása
- Spec. feladatok az IT adatközpont kivitelezésénél, terheléses tesztelés
- Tűz-, munka-, és kémiai biztonsági, valamint környezet- és őrzésvédelmi biztonsági elvárások
- A BIM modellel kapcsolatos követelmények
AK alkalmazza a 321/2015. Kr. 46. (3)-t, az egyenértékűség részletes, releváns ismérvéit a KD tartalmazzák
További részletes elvárások KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A kivitelezésre az előírtan felül vállalt jótállás időtartama (hiba bejelentési időszak) (egész hónap) [össz.: minimum 36 hónap, maximum 60 hónap, azaz min. 0 hónapos, max. 24 hónapos vállalás] 25
2 3. A felhívás III.1.3) M2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (további befejezett projektek száma: min. 0 db, max. 3 db) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 25 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kieg. II.1.6) ponthoz: Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel arra, hogy a részajánlattételi lehetőség nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel, az egy építési engedély alapján történő kivitelezés egységességének követelményével [Kbt. 61. § (4)].

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (KNY), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-q) és (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll
Az eljárásból kizárásra kerül az AT, aki a Kbt. 62. § (1) a)-q), illetőleg (2) a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt.74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, AV vagy KNY nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a KH a 188.§ (4) szerinti véglegessé vált határozata vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő (GSZ) az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát [Kbt. 64.§]
Igazolási mód:
AT-nek a 321/2015. (X.30.) Kr. (KR) 1. § (1) szerint, a KR II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) hatálya alá. Az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg
A KNY a KR 3. § (3) szerint, a közös AT-k a KR 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a KR 1. § (2)-nek megfelelően, a KR III. Fej-ben (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 69.§(4)-(5) szabályaira is
Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt. 41/A. § (1)
AK nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló, EEKD-ban megjelölt adatbázisokhoz vagy korábban az AK eljárásában benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]
A KR III. Fej-ben meghatározott igazolási módok a KR V. Fej-nek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek
Nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplők (GSZ) esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fej-nek megfelelően ellenőrzi
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t [Kbt. 67. §(4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény/adat tartalma valós [KR 1. §(7)]
Szakmai nyilvántartásba történő bejegyzésre von. előírás
Alkalmatlan az AT, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző GSZ nem szerepel a 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében vagy a nem Magyarországon letelepedett GSZ a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal [Kbt. 65. § (1) c)]
Igazolási mód és további szabályok: VI.4.3) 1. alpontjában
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:
Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) - EKR-ben elérhető elektronikus űrlap - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk. követelménynek [321/2015.(X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1. §(1)., 5.§] azzal, hogy ajánlatkérő (AK) a IV. részben nem kéri a részletes információk megadását.
AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.nek megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az AK által meghatározott alk.i követelménynek.
Az AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a IV. Fej.ben nem említett, a gazdasági szereplő (GSZ) által megjelölt alk.át igazoló adatbázisokhoz vagy az AT által az AK eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]
Nem Mo.n letelepedett GSZ esetén AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A Kr. szerinti – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
P1) az AT valamennyi, a számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, nyilatkozata (attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról, hogy mióta vezeti AT számláját, és volt-e a számláján az ajánlati felhívás (Felhívás) feladásának napjától visszaszámított két évben (24 hónapban) a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti, egybefüggően 15 napot meghaladó sorbaállítás;
Csatoltandó a P1) követelményhez kapcsolódva az AT nyilatkozata a vezetett és a Felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben megszüntetett pénzforgalmi számlákról (arról hogy az AT a megjelölt számlákat vezető pénzügyi intézményeken kívül más intézménynél számlát nem vezet), továbbá a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is;
P2) AT tekintetében az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának csatolása egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül) azzal, hogy amennyiben az AK által kért beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető(k), a beszámoló adatait AK ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges;
P3) AT a Felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P4) AT a Felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (többfunkciós épület építéséből és/vagy felújításából származó) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Felhívás jelen és a III.1.3) pontjában megjelölt többfunkciós épület alatt olyan épület vehető figyelembe, amely legalább két funkcióval rendelkezik a következők közül: iroda, számítóközpont, rendezvényterem, étterem, műszaki mérőlabor.
Az alk. köv.ekre vonatkozó közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (AT) pénzügyi és gazdasági szempontból, ha
P1) az általa benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított két évben (24 hónapban), egybefüggően 15 napot meghaladó sorbaálló tétel (a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás) fordult elő. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) a) pont]
P2) az adózott eredménye az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közül több mint egy lezárt üzleti évben negatív volt azzal, hogy amennyiben AT az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor alkalmatlan, ha a nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) - közbeszerzés tárgyából (lásd P4) pontban foglalt tartalmat) származó – árbevétele a működési ideje alatt nem érte el összességében legalább a 7.000.000.000 HUF-t. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) b) pont]
P3) a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem érte el a 10.000.000.000 HUF összeget, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét ha ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) c) pont]
P4) a közbeszerzés tárgya (többfunkciós épület építéséből és/vagy felújításából származó) szerinti– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem érte el a 7.000.000.000 HUF összeget, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét ha ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) c) pont]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek azzal, hogy az együttes megfelelés lehetősége értelmében a P1) és P2) pontban foglalt előírásoknak elegendő, ha a közös AT-közül egy felel meg [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelményeknek AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)]
A P2) pontban előírt alk.i köv.nek való megfelelés igazolása érdekében, ha AT a fentiek szerint előírt irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát működésének ideje alatt a közbesz. tárgyából (lásd P4) pontban írtakat) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Amennyiben AT a P2) szerinti irattal, illetve a P3) és/vagy P4) pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alk.i köv. és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett AT kieg. táj. kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alk.i köv. és igazolási mód helyett az alk. igazolásának AK által elfogadott módjáról. [Kr.19. § (2), (3)]
AK alk.zza a Kbt. 69. § (6)-(8) bek-t és a 69. § (11a) bek.t
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevőtől a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, az ajánlatban megjelölt alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz vagy az ajánlattevő által az ajánlatkérő eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
M1) Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (többfunkciós épület építése és/vagy felújítása referenciáinak ismertetésével, megjelölve, a szerződést kötő másik felet (névvel, címmel), a részéről információt adó személy nevét és elérhetőségét; a referencia tárgyát/műszaki tartalmát (olyan módon, hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés helyét és idejét (a szerződés teljesítésének kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (2) bek. a) pont].
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [Kr. 22. § (3)].
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségük/képzettségük (amelyik az adott szakember tekintetében releváns) és szakmai tapasztalatuk (jogosultáguk) ismertetésével, valamint a végzettséget/képzettséget/jogosultságot igazoló dokumentumok, és saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk [feltüntetve legalább az alkalmasság megállapításához szükséges adatokat, így különösen az M.2.1. pontban írt projekt és az abban kifejtett tevékenység releváns adatait, továbbá a releváns szakmai gyakorlat időtartamát (gyakorlat megszerzésének kezdő és befejező időpontját, legalább év/hónap pontossággal – szükség esetén, amennyiben nem szerepel a következő bekezdés szerinti nyilvántartásban)], saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk vagy annak/azok egyszerű másolatának csatolásával. A szakemberek ismertetésére vonatkozó nyilatkozatban pontosan meg kell jelölni, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra [Kr. 21. § (2) b)]
Ha az FMV szakember a vonatkozó honlapon (www.mmk.hu és/vagy www.mekon.hu) az előírtak szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékében szerepel, elegendő a névjegyzéki/kamarai szám feltüntetése az önéletrajzban, további dokumentum csatolása nem szükséges e tekintetben.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszaszámított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, 1 vagy több, de legfeljebb 4 darab, összességében legalább 9.500 m2 nettó alapterületű többfunkciós épület alábbiak szerinti felújítására és/vagy építésére irányuló referenciával (referenciákkal), amely(ek)nek részeként sor került:
M1.1) legalább nettó 200 m2 alapterületű szerverközpontot magában foglaló felújítási vagy építési munkára;
M1.2) legalább 150 fő egyidejű befogadására alkalmas konferencia és/vagy rendezvény tartására alkalmas funkciójú helyiségcsoportot magában foglaló felújítási vagy építési munkára;
M1.3) zártsorú városi környezetben, mélyépítési technológiával és munkatér-lehatárolással kivitelezett legalább térszint alatt 2 használati szintet magában foglaló építési munkára;
M1.4) teljeskörű belső gépészeti és villamos hálózat kiépítésére, amely alapján legalább az alábbi jellemzők teljesültek:
- 290kW fűtési teljesítmény
- 1000kW hűtési teljesítmény
- 20.000 m3/h szellőzési kapacitás
-2.500kW összesen beépített villamos teljesítmény;
M.1.5. iroda funkciójú épület vagy épületrész felújítására és/vagy építésére
A bemutatott referencia akkor tekinthető az aj. felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (sikeres műszaki átadás-átvétel) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2a) a)-ban foglaltakra.
AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerz. részteljesítéseként valósult meg [Kr. 21/A. §].
M2) nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket:
M2.1) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakembert projektvezetőként, aki legalább 2 darab befejezett többfunkciós épület létrehozásának (projekt) valamennyi munkanemre és munkafázisra kiterjedő építőipari koordinációjában vezető szerepet töltött be;
M2.2) legalább az alábbi felsőfokú végzettségű szakembereket felelős műszaki vezetőként (FMV), akik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, alábbi a-d.) alpontokban megjelölt kategóriájú (vagy hatályos átsorolás előtti ) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt végzettséggel és szakmai gyakorlattal (más tagállamban szerzett végzettség és szakmai gyakorlat esetén a küldő vagy származási országban a jogosultság megszerzésére előírt végzettséggel és szakmai gyakorlattal) rendelkeznek azzal, hogy az alábbi pontok tekintetében egy szakember több pozícióra is jelölhető:
a) 1 fő, MV-É FMV jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
b) 1 fő, MV-M FMV jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,
c) 1 fő, MV-ÉG FMV jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
d) 1 fő, MV-ÉV FMV jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
A felsőfokú végzettség fogalma tekintetében a 2011. évi CCIV. törv., az irányadó azzal, hogy a korábbi osztatlan (egységes) képzési rendszerben a főiskolai és egyetemi alapképzésben megszerzett végzettség (oklevél) fogadható el felsőfokúként. Az M2.1) szerinti vezető szerep megállapítható, ha a projektre érvényes bármilyen szintű vezetői jogosultsággal a szakember formálisan rendelkezett.
Az alk.i követelmény(ek)re vonatkozóan a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1. § (7)].
AK alk.zza a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bek-t, a 69. § (11a) bek.t
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK rendelkezik a pénzügyi fedezettel
Teljesítés igazolás: Kbt. 135. § (1)-(2) és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 31. § szerint
Előleg biztosított a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 10 % mértékéig (beszámítás egyes részszámlákban a teljes díjhoz viszonyított százalékban)
Részszámlázás havonta a havi teljesítés arányában [Kbt. 135.§(5)]
Ellenérték kifizetése átutalással, utólag, Ptk. 6:130. § (1)-(2) és Kr. 32/A.§ szerint, számla kézhezvételének napját követő 15, ill. 30 napon belül
Fordított adózás szabályai érvényesülnek (ÁFA összegét AK fizeti meg)
Követelések beszámítása Kbt. 135.§(6) szerint
Tartalékkeret: nettó vállalk. díj 10 %-a
Szerződést megerősítő biztosíték: előleg visszafiz. biztosíték (nettó 75 millió HUF előleg felett), késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték, jótállási biztosíték [Kbt. 134. §].
Az aj.tétel, a szerz. és a kifiz. pénzneme: HUF
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kell benyújtani elektronikusan
Az EKR használatához a 424/2017. Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§(1b)-(1c) bek.-e tartalmazza
Az ajánlatok felbontását EKR az aj.tételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg [424/2017.(XII.19.) Kr. 15. § (2)]

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen elj. az EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt. 40-41/C.§, ill. 424/2017. (XII.19.) Kr.ben
Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT). Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken
2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghat.zott felel azért, hogy a meghat.zásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektr.an megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
3) Ajánlathoz csatolni kell:
a. felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti a II.2.5) pont szerinti számszerűsíthető ajánlati elemeket;
b. árazott költségvetést a kiadott minta szerint;
c. AT nyilatkozatát a felelősségbiztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról azzal, hogy AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. káreseményenkénti 1500 Millió Ft-os, a szerződés teljes időtartamára (a használatbételi engedély véglegessé válásáig) pedig évi 5000 Millió Ft-os értékhatárra kötött, teljes körű (all risk) összkockázatú építési-szerelési felelősség- és vagyonbiztosítás (C.A.R.) felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (kötvény a szerződés melléklete) (részletek a szerz.ben);
d. AT Kbt.66.§ (2),(6) és 65.§(7) szerinti nyilatkozatait/nemleges nyilatkozatot;
e. Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt.35.§] - EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35.§(6) szerinti egyetemleges felelősségét;
f. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját;
g. Cégkivonatot/elérhetőségét (URL), ha az ingyenes adatbázisból AK számára nem elérhető, adott esetben változásbejegyzési iratok/nemleges nyilatkozat;
h. ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása.
4) AK az eljárásban való részvételt 25.000.000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt.54.§ szerint (közös ajánlattételi esetén ajánlati biztosítékot elegendő egyszer) [Kbt.35.§(5)]
befizetés helye: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106., Pénztár
AK fizetési számlaszáma: 10032000-00300939-00000017
befiz. igazolásának módja: befiz./átutalás igazolása vagy igényérv.-t lehetővé tevő pü-i intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2]
5) Kieg. táj. nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is (kivéve fenti 4) pont), nem magyar nyelvű dok. csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó
További inform. a VI.4.3)-ban, a fentiekre vonatkozó részletes inform. a KD-ban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1) Kieg. III.1.1) p.hoz: ig. mód: az előírt alk.i köv.nek való megfelelést az AK elsősorban a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően az általa elérhető nyilvántartásokban ellenőrzi, ha annak ingyenes ellenőrzésére nincs lehetőség vagy a GSZ az előbbiek szerint nyilvántartásban nem szerepel, úgy az AT köteles a követelménynek való megfelelést a nyilvántartásban való szereplés igazolásának vagy az engedély/jogosítvány/tagsági jogviszony igazolásának csatolásával bizonyítani
2) Kieg. a II.2.7) p.hoz: a kivitelezés készre jelentésének határideje és a műszaki átadás-átvétel megkezdésének legkésőbbi napja a kivi.i szerz. hatálybalépésétől számított 22 hónap. A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének határideje annak megkezdésétől számított 30. naptári nap. A telj.i véghatáridő - a sikeresen lezárt műszaki átadás-átvétel eredményeként rendelkezésre álló dok.ok alapján a nyertes AT által megszerzett és véglegessé vált használatbavételi engedély átadását is magában foglaló – napja, a szerz. hat.balépésétől számított 25 hónap. A kivitelezés kötelező mérföldköveit (részhatáridőket) a szerz.tervezet 2.1.3. pontja rögzíti.
3) AK a minősített AT-k jegyzéke tekintetében meghat.hoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k alk.i feltételeit/igazolását, a III.1.2) pontban (P1) -P4)) és III.1.3) pontban (M1) és M2)) foglaltak szerint
4) Kieg. II.2.5) p.hoz: az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont (rsz.) esetén: 0-10
AK 1. rsz.t (ajánlati ár) az értékarányosítás (fordított arányosítás), a 2., rsz.t (jótállás időtartama) az értékarányosítás (egyenes arányosítás), a 3. rsz.t (többlet tapasztalat) pontozás
A 3. rsz. szerinti vállalással érintett szakember tekintetében benyújtandók az ajánlatban a III.1.3) M2) alpont szerinti releváns igazolások (a szakember ismertetéséről szóló nyilatkozat, végzettséget igazoló dokumentum, szakmai önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata) is, a Kbt. 69.§(4) szerinti felhívás nélkül is
5) Kieg. a III.1.3) p.hoz, az M2 alk. köv.hez: AT köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötésig gondoskodik az M2.2. pont szerinti szakemberek felelős műszaki vezetői magyarországi kamarai regisztrációjáról, nyilvántartásba vételéről, és annak folyamatos fenntartásáról a szerződés teljesítésének ideje alatt. AK jelzi hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti
6) Kieg. a III.1.2) és III.1.3) p.hoz: a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Az alk. igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65.§(12)]
7) Jogorvoslati kér. Kbt. 148. § szerint
8) Kieg. IV.2.6) p.hoz: AK a megjelölt időtartam alatt 60 napot ért [Kbt. 81.§(11)]
9) AK által az elj. lefolytatásával megbízott FAKSZ: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőség: KD-ban)
10) Kieg. III.2.2)p.hoz: AT-k ajánlatukban nyilatkozniuk kell, hogy az előírt teljesítési, jótállási, előleg-visszafizetési biztosítékokat határidőben nyújtani fogják (Kbt. 134. § (5))
11) AK jelen elj. tekintetében nem alk.zza a Kbt. 75.§(2) e) szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)]
12) AK alk.zza a Kbt. 81. § (4)-(5)-t
13) Nem magyar nyelvű dok. csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó
14) AK a szerz. teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)
15) AK Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít, időpontja: 2019.07.26. 09:00, találkozó helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106., főbejárat
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák