Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8556/2020
CPV Kód:55300000-3
Ajánlatkérő:FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Teljesítés helye:HU312
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hungast Vital Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39044073
Postai cím: Rákóczi Út 48
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmetzné Dr. Balog Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: igazgatas@fuzesabony.hu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001658002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetési feladatok oktatási intézményekben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39141000-2
További tárgyak:39220000-0
39315000-3
45212420-6
45420000-7
45442100-8
45453000-7
50880000-7
55500000-5
55520000-1
55523000-2
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Füzesabony, a KD-ban meghatározott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Óvodai, bölcsődei, általános iskolai és középiskolai intézmények részére közétkeztetés biztosítása, melynek mértéke a megrendelések alapján évente 15%-kal eltérhet az óvodai, a bölcsődei, az általános- és középiskolai létszámok változása miatt.
Az iskolai tanévre szóló ételadagok korcsoportonkénti bontásban: iskolai időszakban 565 adag készül az oktatási intézményekben naponta.
Bölcsőde (napi négyszeri étkezés):
reggeli: 32 adag/nap
tízórai: 32 adag/nap
ebéd: 32 adag/nap
uzsonna: 32 adag/nap
Élelmezési napok száma: 230 nap/év
Óvodák (napi háromszori étkezés):
tízórai: 273 adag/nap
ebéd: 273 adag/nap
uzsonna: 273 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Dormándi Óvoda (napi háromszori étkezés):
tízórai: 29 adag/nap
ebéd: 29 adag/nap
uzsonna: 29 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Általános iskola (napi háromszori étkezés):
tízórai: 105 adag/nap
ebéd: 161 adag/nap
uzsonna: 105 adag/nap
Élelmezési napok száma: 185 nap/év
Középiskola (napi egyszeri étkezés):
ebéd: 70 adag/nap
Élelmezési napok száma: 180 nap/év
Az egy napon belüli étkeztetéseket az alábbiak szerint kell megvalósítani (a kiszállítást ezen időpont előtt kell biztosítani.)
Óvodákban: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Általános iskolában napközis ellátás: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Középfokú oktatási intézményekben (közép-, és szakközép iskolákban): napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 11:30-15:00
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell 2 heti mintaétlapot, az ezekhez tartozó 100 személyes anyagkiszabást. Az ajánlat részét képezi az étlapok tápanyagértékeinek, só és hozzáadott cukortartalmának bemutatása, valamint a változatossági mutató.
Nyertes ajánlatevő feladata a diétás étkezés biztosítása, legfeljebb a teljes rendelési mennyiségek 0-15%-ig, valamint az adott normál étkezésre vonatkozó nyersanyagnormához képest +100%-kal emelt értéken.
AT köteles:
- a főzőkonyha, az étkező és a tálalókonyhák HACCP szerinti felülvizsgálatát elvégzeni, és a HACCP szerinti átalakítását, felszerelést, üzemeltetését végezni.
- az átvett technikai eszközök és berendezések javításának és karbantartásának költségeit vállalni.
- az elhasználódott, kiselejtezett eszközök cseréjére, illetve pótlására. A szükség szerinti csere, illetve pótlás csak a megrendelővel egyeztetve, annak beleegyezésével végezhető. A szerződéses időszakban elvégzett eszközcserével érintett technikai eszközöket, berendezéseket a szerződés lejártával megrendelő részére vállalkozó átadja, a használhatósági fok különbözetének megrendelő általi megtérítése mellett.
- a tálaláshoz szükséges fogyóeszközöket (tálak, tányérok, poharak, evőeszközök) és az ételek elkészítéséhez szükséges konyhai eszközöket (fazék, lábas) nyertes ajánlattevő biztosítja, és saját költségén gondoskodik azok pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről.
A szolgáltatás magában foglalja az étkeztetés és tálalás biztosításán túl a takarítási, karbantartási, a keletkező hulladék kezelési és elszállítási tevékenységet és az azokhoz szükséges eszközök biztosítását is, mely szolgáltatás tevékenységének meg kell felelni a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásoknak.
Nyertes AT feladata az eszközök, felszerelések biztosítása, hogy az a konyha üzemeltetéshez szükséges HACCP szabványoknak megfeleljen és az engedély kiadásra kerüljön.
Főzőkonyha min. elvégzendő felújítási, fejlesztési munkái:
Étkezőben a padlóburkolat pvc teljes cseréje, a tálalóablak alatt az oldalfal burkolatának javítása, a teljes falfelület tisztasági festése, a kézmosók cseréje, a csempe cseréje, Főzőkonyha padlóburkolatának teljes cseréje, elektr. hálózat felújítása, tisztasági festés. További inf-ók a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 077 - 182821

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közétkeztetési feladatok oktatási intézményekben
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/04/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hungast Vital Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80454232
Postai cím: Fehérvári Út 85.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@hungast.hu
Telefon: +36 18010900
Internetcím(ek): (URL) www.hungast.hu
Fax: +36 18010901
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 497769 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A módosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bekezdés.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55300000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39141000-2
További tárgyak:39220000-0
39315000-3
45212420-6
45420000-7
45442100-8
45453000-7
50880000-7
55500000-5
55520000-1
55523000-2
90900000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Füzesabony, a KD-ban meghatározott helyszíneken.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Óvodai, bölcsődei, általános iskolai és középiskolai intézmények részére közétkeztetés biztosítása, melynek mértéke a megrendelések alapján évente 15%-kal eltérhet az óvodai, a bölcsődei, az általános- és középiskolai létszámok változása miatt.
Az iskolai tanévre szóló ételadagok korcsoportonkénti bontásban: iskolai időszakban 565 adag készül az oktatási intézményekben naponta.
Bölcsőde (napi négyszeri étkezés):
reggeli: 32 adag/nap
tízórai: 32 adag/nap
ebéd: 32 adag/nap
uzsonna: 32 adag/nap
Élelmezési napok száma: 230 nap/év
Óvodák (napi háromszori étkezés):
tízórai: 273 adag/nap
ebéd: 273 adag/nap
uzsonna: 273 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Dormándi Óvoda (napi háromszori étkezés):
tízórai: 29 adag/nap
ebéd: 29 adag/nap
uzsonna: 29 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Általános iskola (napi háromszori étkezés):
tízórai: 105 adag/nap
ebéd: 161 adag/nap
uzsonna: 105 adag/nap
Élelmezési napok száma: 185 nap/év
Középiskola (napi egyszeri étkezés):
ebéd: 70 adag/nap
Élelmezési napok száma: 180 nap/év
Az egy napon belüli étkeztetéseket az alábbiak szerint kell megvalósítani (a kiszállítást ezen időpont előtt kell biztosítani.)
Óvodákban: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Általános iskolában napközis ellátás: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Középfokú oktatási intézményekben (közép-, és szakközép iskolákban): napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 11:30-15:00
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell 2 heti mintaétlapot, az ezekhez tartozó 100 személyes anyagkiszabást. Az ajánlat részét képezi az étlapok tápanyagértékeinek, só és hozzáadott cukortartalmának bemutatása, valamint a változatossági mutató.
Nyertes ajánlatevő feladata a diétás étkezés biztosítása, legfeljebb a teljes rendelési mennyiségek 0-15%-ig, valamint az adott normál étkezésre vonatkozó nyersanyagnormához képest +100%-kal emelt értéken.
AT köteles:
- a főzőkonyha, az étkező és a tálalókonyhák HACCP szerinti felülvizsgálatát elvégzeni, és a HACCP szerinti átalakítását, felszerelést, üzemeltetését végezni.
- az átvett technikai eszközök és berendezések javításának és karbantartásának költségeit vállalni.
- az elhasználódott, kiselejtezett eszközök cseréjére, illetve pótlására. A szükség szerinti csere, illetve pótlás csak a megrendelővel egyeztetve, annak beleegyezésével végezhető. A szerződéses időszakban elvégzett eszközcserével érintett technikai eszközöket, berendezéseket a szerződés lejártával megrendelő részére vállalkozó átadja, a használhatósági fok különbözetének megrendelő általi megtérítése mellett.
- a tálaláshoz szükséges fogyóeszközöket (tálak, tányérok, poharak, evőeszközök) és az ételek elkészítéséhez szükséges konyhai eszközöket (fazék, lábas) nyertes ajánlattevő biztosítja, és saját költségén gondoskodik azok pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről.
A szolgáltatás magában foglalja az étkeztetés és tálalás biztosításán túl a takarítási, karbantartási, a keletkező hulladék kezelési és elszállítási tevékenységet és az azokhoz szükséges eszközök biztosítását is, mely szolgáltatás tevékenységének meg kell felelni a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásoknak.
Nyertes AT feladata az eszközök, felszerelések biztosítása, hogy az a konyha üzemeltetéshez szükséges HACCP szabványoknak megfeleljen és az engedély kiadásra kerüljön.
Főzőkonyha min. elvégzendő felújítási, fejlesztési munkái:
Étkezőben a padlóburkolat pvc teljes cseréje, a tálalóablak alatt az oldalfal burkolatának javítása, a teljes falfelület tisztasági festése, a kézmosók cseréje, a csempe cseréje, Főzőkonyha padlóburkolatának teljes cseréje, elektr. hálózat felújítása, tisztasági festés. További inf-ók a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 540369
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hungast Vital Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80454232
Postai cím: Fehérvári Út 85.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@hungast.hu
Telefon: +36 18010900
Internetcím(ek): (URL) www.hungast.hu
Fax: +36 18010901
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Megrendelő módosította a megvalósítandó feladatot, e körben a közbeszerzési műszaki leírást, a módosítást követően a módosított feladatleírás és költségvetések együttesen az irányadóak a szerződésmódosítás létrejöttét követően.
Felek az alapszerződés II. A szerződés tárgya 2.1 pontját az alábbiakkal egészítik ki: 6. Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.)”
2. Felek közös megegyezéssel az alapszerződés IV. Vállalkozói díj, fizetési feltételek fejezet 4.1 pontját hatályon kívül helyezik:
4.1./ Vállalkozót a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő elvégzéséért vállalkozói díj illeti meg az alábbiak szerint:
Intézmények
Étkezés típusa Nettó Ft/nap
Bölcsőde reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna 31569,03
Óvoda reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna 275525,47
Általános iskola reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna 142777,57
Középiskola ebéd 47897,64
Összesen: 497769,64 Ft
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
4.1./ Vállalkozót a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő elvégzéséért vállalkozói díj illeti meg az alábbiak szerint:
Intézmények
Étkezés típusa Nettó Ft/nap
Bölcsőde reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna 31569,03
Óvoda reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna 275525,47
Általános iskola reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna 142777,57
Középiskola ebéd 47897,64
Szociális intézmény ebéd 42600
Összesen: 540.369,64 Ft
Az alapszerződés 6.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
6.3./ A Vállalkozó az elkészített és megfelelően csomagolt ételt legkésőbb az alábbi kezdő időpontok előtt legalább 15 perccel - adja át az intézmények részére:
Bölcsőde
Reggeli, Tízórai: 7.00-tól 8.00-ig
Ebéd, Uzsonna: 10.30-től 11.00-ig
Óvodákban: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Általános iskolában napközis ellátás: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Középfokú oktatási intézményekben (közép-, és szakközép iskolákban): napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 11:30-15:00
Szociális intézményben napi egyszeri étkezés
Ebéd: 10.30-12.00
A szerződésmódosítás időpontja 2020. május 11.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Megrendelő a műszaki tartalom módosítása mellett döntött. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdésének, továbbá nem ütközik a Kbt. 142.§ (3) bekezdésébe az alábbiak szerint:
i. a tárgyi eljárás uniós eljárásrendben került lebonyolításra, az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt,
ii. a tárgyi díjemelés nem éri el a 141.§ (2) bek. b) pontjában meghatározott mértéket (8,5 %), továbbá
iii. figyelemmel a szerződés tárgyára, a vállalkozói kötelezettségekre, a fenti szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, annak eredeti jellegéhez illeszkedik.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 497769 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 540369 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben