Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2011/108
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:tájékoztató a szerződés teljesítéséről_ KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Közzététel dátuma:2011.09.16.
Iktatószám:22623/2011
CPV Kód:45310000-3;45210000-2;45110000-1
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lisys Fényrendszer Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Postai cím: Kossuth L. tér 1-3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési Főosztály, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. emelet 617.
Telefon: 441-6498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: 441-6497
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Lisys Fényrendszer Zrt.
Postai cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 81.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lisys Fényrendszer Zrt.
Telefon: 359-9841
E-mail: mail@lisys.hu
Fax: 359-0360
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.lisys.hu
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Az Országház dunai homlokzata (dunai oldala), alsó- és felsőházi termei tetőzete, az épületvégi tetőzetek, a kupola és a kőtornyok díszvilágításának kivitelezése.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
NUTS-kód HU101
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/06/06 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az Országház műemlék épületének dunai homlokzata (dunai oldala), alsó- és felsőházi termei tetőzete, az épületvégi tetőzetek, a kupola és a kőtornyok díszvilágításának kivitelezése az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervek alapján. A termek tetőzetei, a kupola és a kőtornyok díszvilágítását körben kell kivitelezni.
Az Országház dunai homlokzata (dunai oldala), alsó- és felsőházi termei tetőzete, az épületvégi tetőzetek, a kupola és a kőtornyok díszvilágításának kivitelezése a homlokzati és tetőzeti elemek melegsárga nátriumlámpás egyenrangú díszvilágításával, a meglévő világítás átalakításával. A világítás kialakítása lépcsőzetes elrendezéssel történik, amelyet az épület elé telepített, süllyesztett, oszlopokra szerelt, homlokzatra applikált, illetve a tetőzeten elhelyezett lámpatestek alkotnak. A rendszert csarnokokban süllyesztett, erkélyekre felszerelt lámpatestek egészítik ki.

- járdaburkolatok bontása 740 m
- útátfúrás 20 m
- járdaburkolat helyreállítása 1670 m
- támfal átfúrás 55 db
- horony készítése kőfalon 60 m
- süllyesztett akna kialakítása 4 db
- védőcsövek elhelyezése 2770 m
- kábelek fektetése 8530 m
- lámpatesttartó szerkezet 408 db
- elosztó és kapcsoló berendezések 182 db
- kötődobozok 200 db
- lámpatestek és fényforrások 606 db
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
További tárgyak:45210000-2
45110000-1
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 485 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés: 2011/06/06 (év/hó/nap)
befejezés: 2011/08/10 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás
II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
Az Országház műemlék épületének dunai homlokzata (dunai oldala), alsó- és felsőházi termei tetőzete, az épületvégi tetőzetek, a kupola és a kőtornyok díszvilágításának kivitelezése az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervek alapján. A termek tetőzetei, a kupola és a kőtornyok díszvilágítását körben kell kivitelezni.
Az Országház dunai homlokzata (dunai oldala), alsó- és felsőházi termei tetőzete, az épületvégi tetőzetek, a kupola és a kőtornyok díszvilágításának kivitelezése a homlokzati és tetőzeti elemek melegsárga nátriumlámpás egyenrangú díszvilágításával, a meglévő világítás átalakításával. A világítás kialakítása lépcsőzetes elrendezéssel történik, amelyet az épület elé telepített, süllyesztett, oszlopokra szerelt, homlokzatra applikált, illetve a tetőzeten elhelyezett lámpatestek alkotnak. A rendszert csarnokokban süllyesztett, erkélyekre felszerelt lámpatestek egészítik ki.

- járdaburkolatok bontása 740 m
- útátfúrás 20 m
- járdaburkolat helyreállítása 1670 m
- támfal átfúrás 55 db
- horony készítése kőfalon 60 m
- süllyesztett akna kialakítása 4 db
- védőcsövek elhelyezése 2770 m
- kábelek fektetése 8530 m
- lámpatesttartó szerkezet 408 db
- elosztó és kapcsoló berendezések 182 db
- kötődobozok 200 db
- lámpatestek és fényforrások 606 db
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]
Érték (arab számmal) 485 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
xHirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [Kbt. 252.§, 261.§ (4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással induló tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/04/29 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-9562 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/06/08 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-13117 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) Szerződésszerű teljesítés
IV.1.1)
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen
IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
IV.2) Szerződésszerű részteljesítés
IV.2.1)
A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?
IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
IV.3) Szerződés módosítása
IV.3.1)
A szerződést módosították-e? nem
IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetményben foglaltakkal egyetértek.
Lisys Zrt.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/09/02 (év/hó/nap)