Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/109
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.09.25.
Iktatószám: 18889/2015
CPV Kód: 45000000-7;45316100-6;45317000-2;45310000-3;45200000-9;31527200-8;34928520-9
Ajánlatkérő: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre u. 9. Hrsz: 2096/29
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: (Tatabánya 2014 Konzorcium) Elios Innovatív Energetikai Zrt. (vezető tag) és Roneko Kft. és Pharos' 95 Kft. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Fő tér 6.
Város/Község: Tatabánya
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatala, Jogi Iroda I. emelet 108.
Telefon: +36 34515700/341
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34311283
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: (Tatabánya 2014 Konzorcium) Elios Innovatív Energetikai Zrt. (vezető tag) és Roneko Kft. és Pharos' 95 Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Szilágyi Dezső tér I. 1/6 (vezető tag)
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Kivitelezési szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
2800 Tatabánya, Ságvári Endre u. 9. Hrsz: 2096/29
NUTS-kód HU212
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/04/09 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Tatabányai Grosics Gyula Labdarúgó Stadionban centerpálya felújítása és pályavilágítás kialakítása a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében.
Főbb kivitelezési feladatok:
Centerpálya felújítása (szivárgó rendszer kialakítása, öntöző rendszer megépítése, új burkolat készítése), valamint pályavilágítás (1200 lux, vészvilágítással).
Centerpálya rövid műszaki összefoglalója:
gyepszőnyeg területe: 7920m2
szivárgó rendszer: NA80 2240 fm és a hozzá tartozó műtárgyak
öntözőrendszer: KPE 63 520 fm, KPE 50 220 fm és a hozzá tartozó műtárgyak
A tervnek része a távolugró pálya készítése, de az ajánlatnak nem része, kérjük ne árazzák be, de figyeljenek a költségvetésnél előírt formai követelményekre.
Meglévő eszközök áthelyezése: 2 db kapu, 4 db sarokzászló.
A pályavilágítás rövid műszaki összefoglalója:
A futballpálya 4 sarokpontján kerül felállításra 1-1 db speciális kb 33m magasságú stadion megvilágító oszlop néhány méteres nem fém védő kerítéssel. (az oszlopok kialakítása eltérő).
A pályavilágítást a fedett lelátó VIP részlege alatti 1 db főelosztó és további 4 db pályavilágítási elosztó szekrényből biztosított. Mind az elosztó szekrények mind a főelosztó mellé szünetmentes elosztó szekrény kerül. Az oszloponkénti szünetmentesek a biztonsági LED világítást, míg a főelosztó szünetmentese a vezérlés egyes részét szolgálja ki.
A pályavilágítás oszlopain oszloponként a fedett lelátó oldalán 42-42 db lámpatest,
plusz a biztonsági világításhoz 2-2 db LED reflektor, a Ságvári utcai oldalon 30-30 db
lámpatest, plusz a biztonsági világításhoz 2-2 db LED reflektor kerül elhelyezésre, úgy, hogy minden egyes sorban 4-4 db lámpatest kerül egymástól 950-950 mm távolságra, mind vertikális, mind horizontális irányban. A megvilágítást 144 db Philips MVF 404 HRE lámpa biztosítja, lámpánként 2000W névleges teljesítménnyel.
A pályavilágítás vezérlőszekrénye biztosítja távvezérléssel az öt üzemmód és a biztonsági világítás kapcsolását egyetlen pontról, a fedett lelátó technikai helyiségében elhelyezett főelosztóból kapcsolhatóan. Üzemmódok - biztonsági (8.11lx), - edzés (300lx), - mérkőzés (675lx), - 800lx (átl.1193lx), - 1200lx (átl.1614lx).
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45316100-6
45317000-2
45310000-3
45200000-9
31527200-8
34928520-9
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 230053711 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21500 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/15 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6032 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/04/17 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
A szerződés 2.1. pontjában rögzített Vállalkozói díj: nettó 230.053.711,- Ft + ÁFA, azaz kettőszázharmincmillió-ötvenháromezer-hétszáztizenegy forint plusz ÁFA.
Módosított szerződéses feltétel:
A szerződés 2.1. pontja szerinti módosított Vállalkozói díj: nettó 241.326.343,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőszáznegyvenegymillió - háromszázhuszonhatezer - háromszáznegyvenhárom forint plusz ÁFA.
Eredeti szerződéses feltétel:
A szerződés 4.2. pontja alapján:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kivitelezési munkát a szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul köteles megkezdeni, és azt az alábbi szigorú és kötbérterhes határidőre teljesíteni:
(i) Teljesítési véghatáridő: a munkaterület átadásától számított százötven [150] nap, mely egyben a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel legkésőbbi időpontja is. Ezen határidőt felek kötbérterhes határidőnek tekintik.
Módosított szerződéses feltétel:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kivitelezési munkát a szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul köteles megkezdeni, és azt az alábbi szigorú és kötbérterhes határidőre teljesíteni:
(i) Teljesítési véghatáridő: a munkaterület átadásától számított kettőszáztíz [210] nap, de legkésőbb a pályavilágításra vonatkozó próba sikeres elvégzésének a napja, mely egyben a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel legkésőbbi időpontja is. Ezen határidőt felek kötbérterhes határidőnek tekintik.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A kivitelezés ideje alatt, előre nem látható műszaki akadályok merültek fel, az 1-es, 2-es és 3-as oszlopok alapgödör oldalfalai a napokig tartó csapadékos időjárás miatt beomlottak. A beomlott felázott földet ki kellett termelni és elszállítani. Szárítása és visszatömörítése nem volt lehetséges. A megváltozott talajviszonyok miatt a megnagyobbodott alap gödör teljes kitöltésére és a megfelelő megtámasztás biztosítására a beomló föld helyét betonnal volt szükséges pótolni. A további omlás megelőzése is ezt a műszaki szükségességet indokolta. A fénytechnikai terven szereplő oszlop pozíció és villamos terveken meghatározott pozíció az összes (4 db) helyen eltérő adattal szerepelt. Az 1-es, 2-es és 3-as oszlopok esetében a megkövetelt fénytechnikai adatok eléréséhez szükséges pozíció meghatározása, megvilágítása nem jelentett többletköltséget. A 4-es oszlop esetében a szükséges megvilágítás eléréséhez a tervezett oszlop helyét jelentősen módosítani kellett. A megfelelő pozícióhoz új statikai tervet kellett készíteni. A helyi adottságok és talajmechanikai okok miatt az új tervezett alap az előzőhöz képest nagymértékben növekedett. A megváltozott pozíció kiépítését és daruzási munkáit tovább nehezítette a meglévő kerítés, melynek bontása és visszaépítése megtörtént. A terven szereplő meglévő nyomvonalak a kiépítendő kábelnyomvonalaknak ütköztek, ezért minimális módosítással sikerült a kiépítés, de a nyomvonal módosítása lényeges burkolatbontást és helyreállítást vont maga után.
A teljesítési határidőt is módosítani szükséges, figyelemmel arra, hogy a sportlétesítményben kiépített pályavilágítás „éles” próbájának elvégzéséhez, az áramszolgáltató közreműködése szükséges. A Megrendelő és a Vállalkozó, együttműködve, a teljesítési határidő előtt jelzéssel élt az áramszolgáltató felé, ugyanakkor az áramszolgáltató a Vállalkozási Szerződésben rögzített teljesítési határidő előtt nem tud közreműködni. Figyelemmel arra, hogy ez az akadály, nem a Vállalkozó vagy a Megrendelő érdekkörében merült fel, ezért a Felek a Vállalkozási Szerződés teljesítési határidejét, további 60 (hatvan) nappal módosítják azzal: hogy amennyiben a pályavilágítás próbája a meghosszabbított határidő előtt megtörténik, úgy a felek a sikeres próba napját tekintik a Vállalkozó Szerződés teljesítési határidejének.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/08/10 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a szerződésmódosításhoz hozzájárul.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/22 (év/hó/nap)