Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/188
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.30.
Iktatószám:18660/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Füzesabonyi Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Füzesabonyi Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36354175
Postai cím: Mátyás király Út 29
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: igazgatas@fuzesabony.hu
Fax: +36 36123456
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Füzesabonyi iparterület fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001138272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Ipari park területe 31,36 ha, amelynek még hasznosítható szabad területe 19,68 ha. Az Ipari Park infrastruktúrája hiányos: közvilágosítás, úthálózat fejlesztésre szorul. Ajánlatkérő a TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00003 sz. „Füzesabony iparterület fejlesztése” című projekt keretén belül az Ipari Parkhoz vezető Kerecsendi út felújítását, belső út kiépítését és közművesítést, továbbá egy Inkubátorház felépítését szeretné megvalósítani.
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve a műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
A meglévő úton cca. 1720 méter hosszon a meglévő aszfaltos burkolat felújítása indokolt, továbbá az úthoz tartozó kétoldali árok jókarbahelyezését is el kell végezni. A nevezett műveletek a tervezett létesítmény üzemszerű működését hivatott biztosítani.
Munkanem
Meglévő pályaszerkezet marása 6 cm vtg-ban, mart anyag elszállításával lerakóhelyre
Mennyiség: 619 m3
Hengerelt aszfaltburkolat készítése 6 cm vtg-ban AC11 KOPÓ jelű aszfaltkeverék
Mennyiség: 619 m3
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, a műszaki leírás valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Helyesen:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
A meglévő úton cca. 1720 méter hosszon a meglévő aszfaltos burkolat felújítása indokolt, továbbá az úthoz tartozó kétoldali árok jókarbahelyezését is el kell végezni. A nevezett műveletek a tervezett létesítmény üzemszerű működését hivatott biztosítani.
Munkanem
Meglévő pályaszerkezet marása 5 cm vtg-ban, mart anyag elszállításával lerakóhelyre
Mennyiség: 516 m3
Hengerelt aszfaltburkolat készítése 5 cm vtg-ban AC11 KOPÓ (F) jelű aszfaltkeverék
Mennyiség: 516 m3
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, a műszaki leírás valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A következő helyett:
Valamennyi részben:
Előleg: 30 % mindhárom rész esetén.
Tartalékkeret: nincs.
Előteljesítés elfogadott.
Részszámlázás:
1. rész: 1 db részszámla, 1 db végszámla.
2. rész: Kivitelező 2 db részszámla, 1 db végszámla.
3. rész: Kivitelező 3 db részszámla, 1 db végszámla.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
- Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) bek.
- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor);
- 322/2015. (X. 30.) Kr. 31. §
- 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvállalkozó igénybevétele esetén);
- 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) – 2. rész esetén
- 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bek. b) pont
- 2011. évi CXCV. törvény
- 368/2011. (XII. 31.) Kr.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (Ft).
Finanszírozás: európai uniós támogatásból, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint utófinanszírozással történik, a támogatás intenzitása 97,343777 %.
Részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben.
Helyesen:
Valamennyi részben:
Előleg: 30 % mindhárom rész esetén.
Tartalékkeret: nincs.
Előteljesítés elfogadott.
Részszámlázás:
Mindhárom rész: 3 db részszámla, 1 db végszámla.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
- Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) bek.
- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor);
- 322/2015. (X. 30.) Kr. 31. §
- 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvállalkozó igénybevétele esetén);
- 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) – 2. rész esetén
- 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bek. b) pont
- 2011. évi CXCV. törvény
- 368/2011. (XII. 31.) Kr.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (Ft).
Finanszírozás: európai uniós támogatásból, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint utófinanszírozással történik, a támogatás intenzitása 97,343777 %.
Részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/09/30
Helyesen:
2019/10/14
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1) Eljárás fajtája: Kbt. 117. §-a szerinti, Kbt. Harmadik Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerinti eljárás. Kbt. 117. § (2) bek. alapján önállóan kialakított eljárási szabályok:
Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bek. második mondatát, a Kbt. 113. § (1)-(5) bek.-eit nem alkalmazza.
- A Kbt. 113. § (6) bek.-e az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
- Ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, az EKR-ben közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
2) Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart, ugyanakkor a munkák helyszíne megtekinthető. Ajánlatkérő javasolja, hogy az Ajánlattevők a megalapozott ajánlattétel érdekében az építési munkák helyszínét előzetesen tekintsék meg.
3) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, de alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-eit.
4) Felelősségbiztosítás mindhárom rész esetén: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára az 1. rész esetében legalább 90 millió Ft/év és 70 millió Ft/káresemény értékhatárig, a 2. rész esetében legalább 70 millió Ft/év és 70 millió Ft/káresemény értékhatárig, a 3. rész esetében,legalább 200 millió Ft/év és 70 millió Ft/káresemény értékhatárig. A felelősségbiztosítással kapcsolatos részletes követelményeket a Szerződéstervezet tartalmazza.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Stumpf Gábor, lajstromszám: 00063, ANPAST Europroject Kft., 1053 Budapest, Ferenciek tere 2., II. em. 13.
6)
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5)-(6) és a Kbt. 135. § (12) alapján a közbeszerzés eredményességét és a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését a következő feltételtől teszi függővé a 3. rész esetében: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 17/2017. (II.1.) Korm. rendeletben foglalt lehetőségek szerint igényelhető hazai költségvetési többletforrást igényel, melyre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozóan, a szerződés pénzügyi fedezetét a hazai költségvetési többletforrás biztosítja. További információk a II. kötetben (szerződéstervezet) találhatóak.
7. Helyszíni bejárás időpontja: 2019. szeptember 24. 10.00 óra és 13.00 óra
Helye: Füzesabony, Ipari Park tájékoztató táblánál a Kerecsendi út mellett, Hrsz.: 3032/2
8. Rövidítések: AK – ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, AV – alvállalkozó, GSZ – gazdasági szereplő, alk.-i – alkalmassági, ill. - illetve
Helyesen:
1) Eljárás fajtája: Kbt. 117. §-a szerinti, Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerinti eljárás. Kbt. 117. § (2) bek. alapján önállóan kialakított eljárási szabályok:
Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bek. második mondatát, a Kbt. 113. § (1)-(5) bek.-eit nem alkalmazza.
- A Kbt. 113. § (6) bek.-e az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
- Ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, az EKR-ben közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
2) Ajánlatkérő konzultációt nem tart, ugyanakkor a munkák helyszíne megtekinthető. Ajánlatkérő javasolja, hogy az Ajánlattevők a megalapozott ajánlattétel érdekében az építési munkák helyszínét előzetesen tekintsék meg.
3) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, de alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-eit.
4) Felelősségbiztosítás mindhárom rész esetén: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára az 1. rész esetében legalább 90 millió Ft/év és 70 millió Ft/káresemény értékhatárig, a 2. rész esetében legalább 70 millió Ft/év és 70 millió Ft/káresemény értékhatárig, a 3. rész esetében,legalább 200 millió Ft/év és 70 millió Ft/káresemény értékhatárig. A felelősségbiztosítással kapcsolatos részletes követelményeket a Szerződéstervezet tartalmazza.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Stumpf Gábor, lajstromszám: 00063, ANPAST Europroject Kft., 1053 Budapest, Ferenciek tere 2., II. em. 13.
6)
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5)-(6) és a Kbt. 135. § (12) alapján a közbeszerzés eredményességét és a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését a következő feltételtől teszi függővé a 3. rész esetében: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 17/2017. (II.1.) Korm. rendeletben foglalt lehetőségek szerint igényelhető hazai költségvetési többletforrást igényel, melyre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozóan, a szerződés pénzügyi fedezetét a hazai költségvetési többletforrás biztosítja. További információk a II. kötetben (szerződéstervezet) találhatóak.
7. Helyszíni bejárás időpontja: 2019. szeptember 24. 10.00 óra és 13.00 óra
Helye: Füzesabony, Ipari Park tájékoztató táblánál a Kerecsendi út mellett, Hrsz.: 3032/2
8. Rövidítések: AK – ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, AV – alvállalkozó, GSZ – gazdasági szereplő, alk.-i – alkalmassági, ill. - illetve
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az előzmény hirdetményi iktatószáma a Közbeszerzési Értesítőben: 16837/2019
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat módosította, melyek elérhetőek az eredeti dokumentumokkal azonos helyen
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben