Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/141
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2012.12.05.
Iktatószám: 18485/2012
CPV Kód: 79340000-9;79310000-0;79416000-3;79821000-5
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye: Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: VIVAKI Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Erzsébet
Telefon: +36 1 488 9433
E-mail: nagye@akk.hu
Fax: +36 1 488 9405
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.akk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: VIVAKI Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Szépvölgyi út 35-37. C. ép. 4. em.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
x Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Az állampapírok kibocsátását és értékesítését támogató kommunikációs tevékenység ellátása.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 13
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/07/27 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az állampapírok kibocsátását és értékesítését támogató kommunikációs tevékenység ellátása nettó 900 millió Ft értékben (lehetséges eltérés + 150%), ami magában foglalja az alábbi feladatokat:
- médiatervezés,
- médiavásárlás,
- POS anyagok (szórólap, plakát, kártyanaptár, stb.) nyomtatása,
- kiadványok nyomtatása,
- piackutatás,
- PR kommunikáció.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
További tárgyak: 79310000-0
79416000-3
79821000-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 2250000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
A mintafeladat kidolgozottsága és megalapozottsága 150
Televízió vonatkozásában adott kedvezmények átlagos százalékos mértéke 100
Nyomtatott sajtó vonatkozásában adott kedvezmények átlagos százalékos mértéke 85
Internet vonatkozásában adott kedvezmények átlagos százalékos mértéke 55
Közterület vonatkozásában adott kedvezmények átlagos százalékos mértéke 30
Rádió vonatkozásában adott kedvezmények átlagos százalékos mértéke 30
Az ajánlattevő által a médiavásárlási munkák esetében felszámítandó, nettó-nettó árra vetített általános jutalék százalékos mértéke 25
Nyomdai tevékenység ellenszolgáltatása 10
PR tevékenység ellenszolgáltatása 10
Piackutatás ellenszolgáltatása 5
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 67 - 109136
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/04/06 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 151 - 250648
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/08/09 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
„14.1. A jelen szerződés aláírása napjától a nettó 2.250.000.000 Ft keretösszeg teljesüléséig, de legkésőbb 2013. 07. 27-ig (szerződés aláírásától számított 24 hónap) hatályos azzal, hogy a jelzett időpontig megkötött Projekt szerződések teljesítéséig (a szerződéses keretösszegét nem meghaladva) a jelen szerződés rendelkezéseit változatlanul alkalmazni kell. Megbízó a szerződéses keretösszeg kimerüléséről a Megbízottat faxlevélben és postai úton írásban értesíti.”
Módosult szerződéses feltétel:
„14.1. A jelen szerződés aláírása napjától a nettó 2.356.000.000 Ft keretösszeg teljesüléséig, de legkésőbb 2013. 07. 27-ig (szerződés aláírásától számított 24 hónap) hatályos azzal, hogy a jelzett időpontig megkötött Projekt szerződések teljesítéséig (a szerződéses keretösszegét nem meghaladva) a jelen szerződés rendelkezéseit változatlanul alkalmazni kell. Megbízó a szerződéses keretösszeg kimerüléséről a Megbízottat faxlevélben és postai úton írásban értesíti.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
Az ÁKK Zrt. a termékpaletta szélesítése érdekében 2012. november 20-tól új típusú államkötvényt kíván bevezetni, aminek sikeres bevezetése csak intenzív reklámkampány segítségével valósítható meg.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2012/11/05 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
Ajánlatkérő a 2003. évi CXXIX. törvény Második rész IV. fejezetének 3. címe alapján folytatta le az eljárást.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetmény tartalmával ajánlattevő egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/11/28 (év/hó/nap)