Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.09.16.
Iktatószám: 17867/2015
CPV Kód: 45000000-7;45221250-9;45350000-5;45232120-9;77314100-5
Ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 9400 Sopron, Káposztás utcai sporttelep, hrsz.: 4225
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Fő tér 1.
Város/Község: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Sárvári Szabolcs
Telefon: +36 99515211
E-mail: sarvari.szabolcs@sopron-ph.hu
Fax: +36 99320939
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu/Sopron/portal/autonomy
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Aulich u. 3.
Város/Község: Isaszeg
Postai irányítószám: 2117
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Everling Balázs
Telefon: +36 14071589
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
Fax: +36 12730074
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a Soproni Káposztás utcai labdarúgó Stadion élőfüves center pályájának a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő rekonstrukciójára.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
9400 Sopron, Káposztás utcai sporttelep, hrsz.: 4225
NUTS-kód HU221
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/01/29 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Soproni Káposztás utcai labdarúgó Stadion élőfüves center pályájának a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő rekonstrukciója. Főbb kivitelezési feladatok:
- Élőfüves pályaszerkezet kialakítása (8970 m2).
- Öntözőrendszer kiépítése 15 db szórófejjel és mágnesszeleppel, 1 db vezérlő automatával.
- Földbe fektetett drénrendszer kiépítése (1982 m).
- Földmunkák (3006 m3).
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45221250-9
45350000-5
45232120-9
77314100-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 77519592 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/05/25 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/08/24 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19423 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/09/22 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2714 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/02/20 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

EREDETI SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK:
„9.1 A teljesítési határidő a munkaterület Vállalkozó részére történt átadásától számított 90 (kilencven) naptári nap, mely a készre jelentés időpontja. Az elvégzendő üzemi próbák ideje a műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 30 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad. A teljesítési határidő kötbérterhes.”
MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK:
„9.1 A teljesítési határidő a munkaterület Vállalkozó részére történt átadásától számított 120 (százhúsz) naptári nap, mely a készre jelentés időpontja. Az elvégzendő üzemi próbák ideje a műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 30 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad. A teljesítési határidő kötbérterhes.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőt módosítani szükséges, figyelemmel arra, hogy a kivitelezés során olyan közműnek nem minősülő kábelek kerültek a felszínre (telefonkábelek, tűzjelző kábelek), amelyek pontos helyét sem a Megrendelő sem a Vállalkozó nem láthatta előre. Mivel e kábelek kiváltása szükséges a szerződésszerű teljesítéshez, ezért ezeket a Vállalkozó köteles elvégezni. A kábelek áthelyezése és kiváltása földmunkát igényel, amelyet a kábelek rendeltetésére tekintettel nem lehetséges gépi erővel elvégezni, így a kábelkiváltások és kábeláthelyezés kézi földmunka elvégzésével történik, amely miatt a Vállalkozó nem tudja határidőben teljesíteni a Vállalkozási Szerződést. A Megrendelő a Vállalkozó szerződésmódosításra irányuló kérelmét és annak indokát elfogadja. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítési határidejét 30 (harminc) nappal meghosszabbítják.
A módosítás következtében a Vállalkozási díj nem változik, így a Kbt. 132. § (3) bekezdése szerinti feltételt nem kell vizsgálni, valamint a Kbt. 132. § (1) bekezdés b) pontja alapján a módosítás a Vállalkozási Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) javára nem változtatja meg.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/08/24 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/10 (év/hó/nap)