Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2011/79
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2011.07.11.
Iktatószám:16866/2011
CPV Kód:33190000-8;33100000-1
Ajánlatkérő:Füzesabony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3390 Füzesabony, Rákóczi u. 36-40
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2011.08.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások Kivitelezés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi u. 48.
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gulyás László polgármester
Telefon: 06 36 542 500
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Fax: 05 36 341 752
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
xRegionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Alapszintű járóbeteg szakellátás feltételeinek biztosítása a füzesabonyi Egészségügyi és Szociális Központban
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
3390 Füzesabony, Rákóczi u. 36-40
NUTS-kód HU312
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítói szerződés az alapszintű járóbeteg szakellátás eszközeinek beszerzésére Füzesabonyban
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33190000-8
További tárgyak:33100000-1
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
1. Távvezérelt, átvilágító-felvételi röntgen berendezés Mennyiség: 1 rendszer,
2. leletező munkaállomás 1 db monitorral Mennyiség: 2 db
3. Radiológiai leletező szoftver Mennyiség: 1 db
4. PACS szerver Mennyiség: 1 db
5. Szünetmentes tápellátás Mennyiség:2 db
6. Megtekintő munkaállomás Mennyiség: 1 db
7. Doppler keringésvizsgáló Mennyiség: 1 db
8. Rektoszkóp Mennyiség: 1 db
9. Anoszkóp Mennyiség: 1 db
10. Autoklav Mennyiség: 1 db
11. műszertálca Mennyiség: 3 db
12. Gipszelő asztal Mennyiség: 1 db
13. Gipszfűrész Mennyiség: 1 db
14. gipszvágó olló Mennyiség: 2 db
15. gipszkés Mennyiség: 2 db
16. gipszhajlító Mennyiség: 1 db
17. Gipszpólya tároló Mennyiség: 1 db
18. Belgyógyászati vizsgáló asztal Mennyiség: 1 db
19. Urológiai vizsgáló asztal Mennyiség: 1 db
20. Sterildoboz tároló és állvány Mennyiség: 3 db
21. Áztató kád Mennyiség: 1 db
22. Jet pisztoly Mennyiség: 1 db
23. Uroflowmeter Mennyiség: 1 db
24. Hidegfényforrás Mennyiség: 1 db
25. Műszer kocsi Mennyiség: 2 db
26. Urethrocisztoszkóp diagnosztika Mennyiség: 2 db
27. Röntgenfilm-néző szekrény Mennyiség: 1 db
28. Vizsgálólámpa Mennyiség: 1 db
29. Biopsziás és idegentest fogó Mennyiség: 2 db
30. Biplane rektális vizsgálófej Mennyiség: 1 db
31. Biopszia adapter Mennyiség: 1 db
32. Fém biopszia adapter Mennyiség: 1 db
33. Steril víz előállító rendszer Mennyiség: 1 db
34. Kisbútorok Mennyiség: 1 db
35. Műszertálca Mennyiség: 3 db
36. Fénykábel Mennyiség: 4 db
37. Kézfertőtlenítő adagoló Mennyiség: 2 db
38. Műszermosó elő sterilező Mennyiség: 3 db
39. Hűtőszekrény Mennyiség: 1 db
40. Kötszerdoboz Mennyiség: 1 db
41. Kézi műszer készlet Mennyiség: 6 db
42. Hulladéktároló Mennyiség: 9 db
Az eszközök pontos és részletes tartalmát az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.
Kizárólag új készülékek szállítását fogadjuk el.
Becsült érték: 95.762.000 HUF
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/10/03 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Teljesítési garancia:
mértéke a nettó vállalási ár 1,5 %-a, kezdete a szerződéskötés időpontja, vége:
a szerződés teljesítésének véghatárideje.
Jóteljesítési garancia: a nettó vállalási ár 1,5%-a a jótállási időtartamra.
Jótállási idő: a törvényben meghatározott 2 év.
Hibás teljesítési kötbér: a teljesítés a vállalkozónak felróható magatartás miatti hibás teljesítésére, melynek mértéke a nettó vállalási ár 5 %-a.
Késedelmi kötbér, mely késedelmes teljesítés esetén fizetendő, mértéke: bírálati szempont.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlattétel és a szerződés nyelve: magyar, a kifizetés pénzneme: magyar forint.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít, 1 végszámla benyújtására van lehetőség. Ajánlatkérő a vállalkozói szerződésben rögzített szállítási-pénzügyi ütemezés szerint fogadja be a vállalkozó szabályszerűen kiállított, leigazolt számláját. Az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát a Kbt. 305. § (3) bek. alapján átutalással egyenlíti ki.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében vagy a 61.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban vagy a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. §-ban foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, illetőleg írásban nyilatkoznia a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban rögzített kizáró okok fenn nem állásáról.
Ajánlattevőnek a Kbt. 63.§ (3) bekezdése alapján írásban kell nyilatkoznia arról, hogy szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának valamennyi pénzforgalmi számlájáról, a számlát vezető banktól származó, a számlaszámokat is tartalmazó, az ajánlat igazolt feladásától számított 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi kötelező tartalommal:
- mióta vezeti ajánlattevő számláját,
- fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz-e
- bankszámláján(in) az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 1 évben 30 napot meghaladó sorban álló tétel mutatkozott-e.
2. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt két gazdasági év (2009, 2010.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása egyszerű másolatban
3. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkozata az előző két év (2009, 2010) nettó árbevételéről és a közbeszerzésekből származó bevételéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. Ajánlattevőnek vagy valamelyik a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának bármelyik számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlat igazolt feladásától számított 30 napnál nem régebbi nyilatkozata alapján:
- fizetési kötelezettségeinek rendben nem tett eleget,
- bankszámláján(in) az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 1 évben 30 napot meghaladó sorban álló tétel mutatkozott. (külön-külön megfelelés).
2. Ajánlattevőnek vagy valamelyik a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt két gazdasági év (2009, 2010.) jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye negatív. (külön-külön megfelelés).
3. Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha: 2009., 2010. években a nettó árbevétele nem éri el évenként a 80 millió forintot, illetve a közbeszerzésekből származó nettó árbevétele az évenkénti 20 millió forintot. (együttes megfelelés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az előző három évben (2008. 2009. 2010) befejezett, a közbeszerzés tárgyával azonos áruszállításainak rövid ismertetése, az ellenszolgáltatás összegének, a teljesítés helyének, idejének, mennyisége, a másik szerződő fél nevének, címének és/vagy telefonszámának megadása, továbbá a beruházótól származó referencialevél csatolása egyszerű másolatban a Kbt. 68.§.(1) bekezdése szerint.
2. A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakemberek,illetve vezetők megnevezése, képzettségük ismertetése, végzettségüket igazoló okmánnyal (Kbt. 67. § (1) bek. c) pontja alapján) szakmai önéletrajzuk csatolásával
3. A Kbt. 67. § (1) bekezdése) e., pontja alapján az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell a teljesítés során az európai uniós CE tanusítványnak történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 2008. 2009. 2010. években nem rendelkezik legalább egy darab/év, minimum nettó 50 millió Ft/db/év értékű, a közbeszerzés tárgyával azonos áruszállítói, befejezett, pozitív visszaigazolású referencia munkával (együttes megfelelés).
2. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik az eszközöket a helyszínen közvetlenül javítani képes 1 fő szerelővel és 1 fő felsőfokú végzettségű villamosmérnök - min. 5 éves egészségügyi intézményi gyakorlattal és mérnökkamarai tagsággal (együttes megfelelés).
3. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlanná nyilvánításra kerül, amennyiben nem tudja bemutatni a beszerezni kívánt eszközök CE tanúsítványait.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
SzempontSúlyszám
Ajánlati ár (nettó HUF)60
Szervízóradíj kedvezmény (%)15
Késedelmi kötbér (Ft/nap)20
Garanciális hiba bejelentését követő javítás megkezdése (nap)5
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
ÉMOP-4.1.1/B-2008-0001
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/08/15 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 150000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára az Áfát tartalmazza. A dokumentáció ellenértékét ajánlatkérő Füzesabony Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt. hitelintézetnél vezetett 11739023-15380580-00000000 számú bankszámlájára kell teljesíteni. A befizetés kizárólag banki átutalással történhet. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. A dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 54. § (4) bekezdésének alkalmazására.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/08/15 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/08/15 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : Füzesabony Város Önkormányzata 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§. (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek lehetnek jelen az ajánlatok bontásánál külön meghívás nélkül.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
ÉMOP-4.1.1/B-2008-0001
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
2011. 08. 22. 15:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011.09.02. 10:00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció az ajánlatkérőnél munkanapokon 9.00-12.00 óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján 10 óráig) vásárolható meg személyesen, illetőleg postai úton is megigényelhető és kérhető postai úton történő megküldése. Az ajánlati dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon (36-341-752) történő megküldése az ajánlatkérő nevében eljáró részére. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla címét) és postai megkérés esetén postacímet, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt.
Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen az igénylést leadni, és a dokumentációt felvenni, továbbá az ajánlatokat leadni, csak munkanapokon 9.00 órától 12.00 óráig lehetséges (az ajánlattételi határidő lejártának napján 10 óráig). A személyes igényléshez előzetes időpont egyeztetés szükséges.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1) Ajánlati ár (nettó összeg Ft-ban)
Részpontszám = (legkedvezőbb vállalás / aktuális vállalás ) x (100-1) + 1 = pontszám x súlyszám = súlyozott pontszám
2) Szerviz óradíj kedvezmény (%)
Részpontszám = (aktuális vállalás / legkedvezőbb vállalás ) x (100-1) + 1 = pontszám x súlyszám = súlyozott pontszám
Elfogadott szerviz óradíj mértéke nettó: 6000 Ft/óra.
A garanciális időszak lejártát követő időszakra vonatkozik. A garanciális időszak alatt minden költség az Ajánlattevőt terheli.
3) Késedelmi kötbér (Ft/nap):
Részpontszám = (aktuális vállalás / legkedvezőbb vállalás ) x (100-1) + 1 = pontszám x súlyszám = súlyozott pontszám
Minimum érték: 200 000,-Ft/nap.
4) Garanciális hiba bejelentést követő javítás megkezdése (nap)
Részpontszám = (legkedvezőbb vállalás / aktuális vállalás ) x (100-1) + 1 = pontszám x súlyszám = súlyozott pontszám
A javítást a helyszínen, személyesen kell megkezdeni.
‘0” azaz nulla vagy tört (pl.: 0,5 nap) nap megajánlása esetén az ajánlattevő kizárásra kerül lehetetlen ajánlati elem miatt. Az ajánlatkérő kizárólag egész számot fogad el ajánlati értékként.
A végleges súlyozott értéket a részszempontokra adott súlyozott pontszámok összege adja meg.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 83§. szerint teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít
- Hiánypótlásnak van helye akkor is, ha az ajánlattevő nem megfelelő példányszámban nyújtotta be ajánlatát.
2. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 13. § (4) bekezdése szerint a minősített ajánlattevőknek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát.
3. Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a felhívás feltételeit elfogadja a Kbt. 70. § (2) bekezdése értelmében.
4. Az ajánlattevő ajánlatában jelölje meg a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) - d) pontja szerinti adatokat.
5. Ajánlati anyagok formai követelményei:
- Az ajánlatot egy eredeti és három másolati példányban kell elkészíteni és benyújtani, az egyes példányokon fel kell tüntetni, hogy „Eredeti” vagy „Másolat”. Eltérés esetén az eredeti példány az irányadó.
- Az ajánlatot a Kbt. 70/A § szerinti formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.
6. Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson a következő feliratot kell feltüntetni: „Ajánlat az alapszintű járóbeteg szakellátás feltételeinek biztosítása a füzesabonyi Egészségügyi Központ eszközeinek beszerzése szállítási munkáira - Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig.” A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
7. Az ajánlatba becsatolandó ajánlattevő – az ajánlattételi határidő időpontjánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott egyszerű másolata; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata.
8. Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) egyszerű másolatban.
9. Amennyiben az Ajánlatkérő az eredményhirdetésen megnevezi a második legkedvezőbb ajánlattevőt, úgy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén vele köt szerződést.
10. Az ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlattevőt az NAV (APEH) által közzétett köztartozók listáján. A köztartozás mentesség igazolása megfelelő akkor is, ha az ajánlattevő szerepel a NAV (APEH) által közzétett köztartozás mentesek listáján és azt másolatként csatolja.
11. Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak hiteles – 24/1986.(VI.26.) MT rendeletben és a 7/1986. (VI.26.) IM rendeletben foglaltak alapján - magyar nyelvű fordítását is be kell benyújtani.
12. A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban található.
13. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. A biztosíték összege az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének megsértése esetére az ajánlatkérőnél előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel: 500.000.-Ft. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára (bankszámlaszám: 11739023-15380580-00000000) történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat hiteles másolati példányának, illetve bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a bankgarancia, illetve a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratának időpontjáig kell szólnia.
14. Konzultáció: Az ajánlatkérő konzultációt tart 2011. 07 18-án 10.00 órától az ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt helyszínen. A konzultációra a Kbt. 56. § (5) bekezdése alkalmazandó
Az ajánlat elkészítésének költsége az ajánlattevőt terheli és az nem hárítható át az Ajánlatkérőre.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/07/05 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------