Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/108
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2016.09.19.
Iktatószám: 11215/2016
CPV Kód: 45453100-8
Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Teljesítés helye: Budapest IX. kerület, Tűzoltó u. 33/a.; 37416 helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Tűzoltó 2016 Konzorcium (ÉPKAR Zrt. és Szabados és Társa Kft.)
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01218
Postai cím: Bakáts tér 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: FEV IX. Zrt. Közbeszerzési Iroda 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. fsz.2.
Telefon: +3612109259
E-mail: kozbesz@fevix.hu
Fax: +3612109202
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ferencvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása II.”
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása II.”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 999877099 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása II.”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45332000-3
További tárgyak: 45310000-3
45350000-5
45315100-9
45313100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest IX. kerület, Tűzoltó u. 33/a.; 37416 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapest IX. kerület, Tűzoltó u. 33/a. szám alatti, zártsorúan, közös zárt udvar köré az 1900-as év körül épített épület középső - a belső udvart jelenleg ketté osztó - épületszárnyának elbontását, majd az épület teljeskörű rekonstrukciós felújítását és a jelenlegi beépítetlen padlástér teljeskörű beépítésével illetve emeletráépítésével történő bővítését kell megvalósítani a szükséges műszaki beavatkozások megvalósításával, a kivitelezés mellett a környező városrész folyamatos rendeltetésszerű működésének biztosítása mellett, az épületre és a környezetre és a városrészre vonatkozó speciális munkaszervezési, műszaki ütemezési előírások betartásával.
A bontási munkák jellemző alapterületi mutatói:
középső épületszárny megszüntetése, teljes elbontása:
a bontandó középső épületszárny összes bruttó (falakkal együtt mért) szintterülete (az elbontandó összes szintterülete):
pinceszint: 167,58 m2
földszint: 166,61 m2
1. emelet: 166,61 m2
2. emelet (és felette padlástér, magastető): 166,61 m2
Összesen: 667,41 m2.
a megmaradó épületszárnyak bontási munkákkal (teherhordó szerkezetekig történő visszabontás és a földszint feletti és emeletek feletti födémek elbontása, szintközi lépcsők elbontása, fedélszék elbontása, tűzfalak elbontása) érintett alapterületi mutatók:
a megmaradó épületszárnyak bontási munkákkal érintett összes bruttó (falakkal együtt mért) szintterülete:
pinceszint: 976,26 m2.
földszint: 993,67 m2 plusz 248,70m2 belső udvar terület.
1. emelet: 993,67 m2 plusz 63 m2 függőfolyosó terület.
2. emelet (és felette padlástér, magastető): 993,67 m2 plusz 63 m2 függőfolyosó terület.
Összesen: 3957,27 m2, plusz 374,70 m2 egyéb terület.
A lakóépület tervezett felújítás és új lakószint ráépítés után kialakuló összes bruttó (falakkal együtt mért) szintterületi adatai a következők:
pinceszint: (teljes terület alapmegerősítéssel érintett): 976,26 m2.
földszint: (felette teljes födémcsere végzendő) 1012,37 m2 plusz 415,30 m2 belső udvar terület.
1. emelet: (felette teljes födémcsere végzendő) 1012,37 m2 plusz 90,43 m2 cserélendő függőfolyosó és erkély terület.
2. emelet: (felette teljes födémcsere végzendő) 1012,37 m2 plusz 90,43 m2 cserélendő függőfolyosó és erkély terület.
3. emelet: (felette teljes új koporsófödém és új fa fedélszék készítendő) 755,56 m2 plusz 218,77 m2 közlekedő-/ lakásterasz terület.
Összes bruttó (falakkal együtt mért) szintterület: 4768,93 m2, plusz 814,93 m2 egyéb terület.
A függőfolyosó cserékkel, erkélyek rekonstrukciójával, az új teraszok kialakításával és a lépcsőszerkezetek cseréjével kapcsolatban korhű jelleggel újra kell készíteni (kovácsolni és előregyártani) és fel kell szerelni 305 méter összes hosszúságú kovácsolt vas korlátszerkezetet, mely az épület korhű megjelenését alapvetően meghatározza.
A lakóépület tervezett felújítás és új lakószint ráépítés után kialakuló összes nettó helyiség-alapterületi adatai a következők:
pinceszint: 714,61 m2 (ebből 205,69 m2 búvótér kialakítással).
földszint: 731,77 m2 plusz 3,23 m2 liftakna terület.
1. emelet: 752,84 m2 plusz 3,23 m2 liftakna légtér terület és plusz 90,43 m2 függőfolyosó és erkély terület.
2. emelet: 753,33 m2 plusz 3,23 m2 liftakna légtér terület és plusz 90,43 m2 függőfolyosó és erkély terület.
3. emelet: 552,54 m2 plusz 3,23 m2 liftakna légtér terület és plusz 218,77 m2 közlekedő-/ lakásterasz terület.
Összes nettó helyiség-alapterület: 3505,09 m2, plusz 3,23 m2 liftakna terület,
plusz 180,86 m2 függőfolyosó és erkély terület,
plusz 218,77 m2 közlekedő-/ lakásterasz terület.
A lakóépület tervezett felújítás után kialakuló összes belső udvar alapterületi adatai a következők:
térburkolatokkal, járdákkal kiépítendő felület: 181,30 m2,
kertészeti területrendezéssel/kiépítéssel kiépítendő felület: 234,00 m2,
összes építendő belső udvari alapterület: 415,30 m2.
A projekt során a teljes homlokzati rekonstrukció is megvalósul, a felállványozandó összes bruttó homlokzat vetületi felülete (azaz az állványozandó összes homlokzati felület): 2157 m2.
A lakóépület tervezett felújítás után kialakuló összes funkcionális egységei a következők:
kialakuló lakásszám: 40 db, földszinten kialakítandó egyéb bérlemény-egységek száma: 5 db.
A teljes épületrekonstrukciós munkákat el kell végezni, bontásokkal, a teherhordó szerkezetek szerkezet-megerősítéseivel és szerkezet-rekonstrukcióival illetve szerkezeti átalakításaival együtt. Az épületre az elbontandó tetőszerkezet helyett új monolit vasbeton fal/térdfal szerkezettel illetve falazott tégla teherhordó szerkezettel és monolit vasbeton vízszintes plusz ferde síkú födémszerkezettel („koporsófödém” kialakítással) új lakószint építendő, melynek lefedésére új tetőszerkezet, tetőfedés és bádogozás készítendő. az épületben a pinceszint feletti födém kivételével valamennyi meglévő födém helyett új monolit vasbeton födém készítendő, továbbá a meglévő főlépcsőházi lépcső és a melléklépcsőházi lépcső helyett is új monolit vasbeton lépcsők építendők. Az épületbe beépítendő egy úgy monolit vasbeton szerkezetű liftakna is. Az épületbe beépítendő 1 db akadálymentes (630 kg / 8 személy) személyfelvonó.
Teljes új épületgépészeti és épületvillamossági rendszer építendő ki. A fűtési rendszert központi kazánházba telepítendő központi kazánok látják el fűtővízzel, majd a kazánhelyiségből a pinceszinten kiépítendő gerincvezetékről történő felállásokkal kell kiépíteni az egyes lakásokat ellátó fűtési gerincvezetékeket. A lakások fűtési energia ellátása hőmennyiségmérőn keresztül történik.
A földszinten és a pinceszinten a talajnedvesség elleni padlószigetelés modifikált bitumenes lemezzel történik (a földszinti padlószerkezetbe építendő vízszigetelést a boltozatok feletti könnyűbeton feltöltés jelentős technológiai nedvessége indokolja). A függőleges talajnedvesség elleni falszigetelés az injektált zóna alatt cementbázisú bevonatszigeteléssel készül. Az injektált zóna feletti függőleges talajnedvesség elleni falszigetelés, valamint a lábazati vízszigetelés az udvari homlokzatoknál bitumenbázisú bevonatszigeteléssel lesz kialakítva.
A felszivárgó nedvesség elleni utólagos síkszerű falszigetelés akrilátgél anyagú, nyomás
alatti injektálással készül.
A talajnedvesség elleni szigetelés főbb költségvetési tételei:
• talajnedvesség elleni szigetelés, min. 4,0 mm vastag modifikált bitumenes lemezzel 1452,4 m2
• közepes nyomású síkszerű injektálás, oldalról talajjal érintkező és szomszédos épületek
felőli szerkezeti falban 273 m2
• közepes nyomású síkszerű injektálás, belső helyzetű szerkezeti falban 92,4 m2
• belső oldali függőleges talajnedvesség elleni szigetelésként cementbázisú bevonatszigetelés (szigetelőhabarcs),
földpartos falazatoknál, a padlószigeteléstől az injektált zónáig 427,5 m2
• talajnedvesség elleni külső oldali függőleges falszigetelés készítése hidegen modifikált bitumenemulzióval, két rétegben, min. 4 mm száraz rétegvastagságban, nem utcai földpartos falazatoknál, az injektálási zónától a terepcsatlakozás felett 30 cm magasságig162,2 m2
• talajnedvesség elleni szigetelés készítése egy réteg min. 4 mm vastag, poliészterfátyol
hordozójú elasztomerbitumenes (SBS) lemezzel, vízszintes és függőleges felületen, oldalfalakra általános esetben 20 cm magas felhajtással pinceszinten és földszinten 1744,2 m2
Fenti tételekhez kapcsolódóan a talajnedvesség elleni szigetelés összes kiegészítő tétele része a komplett szigetelési rendszernek.
A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés mellett a környező városrész folyamatos rendeltetésszerű működésének biztosítása mellett, a városrészre vonatkozó speciális munkaszervezési, műszaki ütemezési előírások betartásával kell a kivitelezést megvalósítania.
Ajánlatkérő a munkaterületet előre láthatóan a szerződéskötést követő 5. hivatalos munkanapon biztosítja.
Az építési beruházás megvalósításra rendelkezésre álló maximum 480 nap időtartam, illetve a nyertes ajánlattevő által az építési beruházás megvalósítására vállalt időtartam a szerződéskötés napjától (első nap) a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napjáig (utolsó nap) értendő.
Valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata.
Valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
A munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
Az építőmesteri munkák hagyományos építési technológiákkal, a meglévő szerkezetek rekonstrukciói tekintetében korabeli eljárásoknak megfelelően végzendők el. A kézi erővel történő fizikai munkavégzés és a kézi erővel történő anyagmozgatás jelentős, tekintettel az épület nagyságára, az épületnek csak az utca felőli megközelíthetőségére, az épület belső udvar körüli keretes beépítettségére, valamint arra, hogy a felvonulási területek korlátozott mértékben és helyeken (csak az utcán) állnak rendelkezésre, ezért a gépi erős anyagmozgatás csak korlátozott mértékben lehetséges, a kézi erős anyagmozgatás jelentős mértékű.
A megkötendő vállalkozási szerződés a használatbavételi engedély megszerzéséig illetve a jótállási/szavatossági időtartamok lejártáig hatályos.
A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a használatba vételi engedély
tervezett legkésőbbi megszerzésének időpontjáig, de legkésőbb a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 180 naptári napig kell a felújított épület őrzéséről nyertes ajánlattevőnek gondoskodnia.
A használatba vételi engedély megszerzése nem a nyertes ajánlattevő feladata, de a használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges közreműködés és valamennyi vállalkozói érdekkörbe tartozó dokumentum (szakhatósági hozzájárulások) és nyilatkozat
beszerzése és átadása a nyertes ajánlattevő feladata.
Az építési beruházás megvalósításra rendelkezésre álló maximum 480 nap időtartam alatt, illetve a nyertes ajánlattevő által az építési beruházás megvalósítására vállalt időtartam alatt a nyertes ajánlattevőnek az építési-szerelési munkákat be kell fejeznie és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásnak el kell indulnia. A műszaki átadás-átvételi eljárás maximális időtartama 20 naptári nap, mely időtartam alatt a műszaki átadás-átvételi eljárásnak (azon belül az ajánlatkérő képviseletében eljáró személy(ek) a hiba-hiánylistát felveszi(k), a nyertes ajánlattevő a hiba-hiánylistában szereplőket javítja-pótolja, a hiba-hiány javításokat-pótlásokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró személy(ek) átveszi(k), az átadási dokumentáció ellenőrzésre és átvételre kerül, a próbaüzem lefolytatásra kerül, a közműszolgáltatói és a szakhatósági hozzájáruló nyilatkozatokat a nyertes ajánlattevő beszerzi, a személyfelvonó ÉMI-TÜV átadása megtörténik) sikeresen le kell zárulnia.
Megrendelő a szerződéskötést követő 2 munkanapon belül 3 példány papír alapú és 1 példány digitális kiviteli tervdokumentációt biztosít a nyertes Ajánlattevő részére, a további szükséges tervpéldányok sokszorosítása a nyertes Ajánlattevő feladata.
A kivitelezési munkáknál nyertes ajánlattevő feladatát képező főbb munkarészek (melyeket a kivitelezés-technológiai folyamattervben kivitelezés-technológiai egymásra épülés alapján - összefoglaló tevékenységi csoportosítással, a műszaki tervdokumentáció teljes körű megvalósításának megtervezésével - kell figyelembe venni) a következők:
1. Felvonulási és munkaterület illetve az egyes rész-munkaterületek biztonságos körülhatárolása, munkavégzés közbeni szükséges átépítése, munkavégzés végén megszüntetése/leszerelése.
2. Felvonulási berendezkedés kiépítése: konténerek, mobil wc telepítése, munkavégzés végén megszüntetése/leszerelése.
3. Ideiglenes építési vízvételezés kiépítése, munkavégzés végén megszüntetése/leszerelése.
4. Ideiglenes építési áramvételezés kiépítése, munkavégzés végén megszüntetése/leszerelése.
5. Ideiglenes forgalomtechnikai és a városrész forgalmi körülményeinek biztosításához szükséges ideiglenes megoldások kiépítése, munkavégzés végén megszüntetése/leszerelése.
6. Ideiglenesen telepített építési vezérgépek (pl. toronydaru, teherfelvonó) helyszíni telepítése, majd leszerelése.
7. Telepített építési vezérgépek üzemeltetése, kezelőszemélyzet biztosítása.
8. Ideiglenes munkahelyi világítási rendszer kiépítése.
9. Ideiglenes munkahelyi biztonsági szerkezetek (védőkorlátok, lefedések, stb.) összeszerelése, majd szétszerelése.
10. Teljes villamos lekötése, feszültségmentesítés, villanymérők leszerelése.
11. Az épület teljes közművezetéki kikötése, gázvezetéki kikötése, az épület leválasztása a városi gázhálózatról, az épület csatlakozó épületgépészeti/közmű vezetékeinek lezárása, gázmérők és vízmérők leszerelése.
12. Épületgépészeti (víz, szennyvíz, fűtés, gáz), szerelvények leszerelése, épületgépészeti
bontások elvégzése.
13. Épületvillamossági szerelvények leszerelése, épületvillamossági bontások elvégzése.
14. Tetőfedés, tetőbádogozás elbontása, padlás letakarítása.
15. Lakossági lom elszállítása.
16. Törmelékcsúzda vagy más törmelék-lejuttató berendezés telepítése, majd leszerelése.
17. Belső (és padlástéri) nem teherhordó épületszerkezetek bontása (válaszfalak, kitöltő
falak, nyílás-befalazások, vakolatok, burkolatok, padlórétegek, (illetve padlástégla és padlás-rétegrendek) födémfeltöltések, nyílászárók).
18. Homlokzati nem teherhordó épületszerkezetek bontása (vakolatok, nyílászárók, homlokzati bádogozások, fuga kikaparások, stb.)
19. Fa fedélszék elbontása lécezésekkel, deszkázásokkal együtt.
20. Beton járdák illetve udvari térburkolatok/térbetonok bontása.
21. Födémbontó alátámasztó állványzat készítése a szükséges védőkorlátokkal együtt.
22. Meglévő függőfolyosók és lépcsők ideiglenes alátámasztása bontás előtt, a szükséges
védőkorlátokkal együtt.
23. Földkitermelés a pince padlónál az új rétegrend részére.
24. Földkitermelés, udvari munkaárkok/munkagödrök kiásása.
25. Földkitermelés, új sávalapokhoz munkaárkok kiásása.
26. Munkaárok és munkagödör-lehatárolások/dúcolatok elkészítése, és a visszatöltés előtt
(illetve annak során) visszabontása.
27. Munkaárkok visszatöltése rétegenkénti tömörítéssel együtt, talajjavító rétegekkel, illetve a kitermelt földdel, a kimaradó föld elszállításával együtt.
28. Kémények, attikafalak/térdfalak és tűzfalak elbontása.
29. Teherhordó födémszerkezetek elbontása.
30. Teherhordó falszerkezetek elbontása
31. Teherhordó lépcsőszerkezetek elbontása.
32. Teherhordó függőfolyosó lemezszerkezetek elbontása.
33. Nyílások (és nyílás-bővítések) utólagos kiváltása és kibontása teherhordó falszerkezetben.
34. Pinceszint betömedékelése.
35. A bontási törmelékek folyamatos gyűjtése és elszállítása az előírásoknak megfelelően engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba.
36. Megszüntetett kémények kibetonozása.
37. Homlokzati kő/műkő lábazatok lebontása.
38. Homlokzati vakolat-leverések és felület-tisztítások, fuga-kikaparások elvégzése.
39. Meglévő alapok kiszélesítése földpartok közé betonozva, összekötő tüskézés beragasztásával, szegélyzsaluzatokkal és betonozással kompletten.
40. Bekötő falfészkek/falhornyok kivésése vasbeton lemezek főfalba történő bekötéséhez.
41. Kavicságyazatok készítése tömörítéssel együtt.
42. Dombornyomott polietilén lemez tisztasági réteg készítése (szerelőbeton funkció kiváltására)
43. Betonacél szerelése teherhordó vasbeton szerkezetekbe.
44. Egyoldali és/vagy kétoldali falzsaluzatok készítése, majd kizsaluzások elvégzése.
45. Födémlemez szerkezetek zsaluzatainak készítése (vízszintes illetve ferde) alátámasztással együtt, a szükséges védőkorlátokkal együtt, majd kizsaluzások elvégzése.
46. Függőfolyosó lemez szerkezetek zsaluzatainak készítése, alátámasztással együtt, majd
kizsaluzások elvégzése.
47. Gerenda szerkezetek illetve koszorúszerkezetek zsaluzatainak készítése, majd kizsaluzások elvégzése.
48. Lépcső szerkezetek zsaluzatainak készítése alátámasztással együtt, a szükséges védőkorlátokkal együtt, majd kizsaluzások elvégzése.
49. Rámpalemez szegélyzsaluzási munkák elvégzése, majd kizsaluzások elvégzése.
50. Vasbeton lemezszerkezetek betonozása (vízszintes illetve ferde).
51. Vasbeton falszerkezetek betonozása.
52. Vasbeton lépcsőszerkezetek betonozása.
53. Vasbeton gerendaszerkezetek illetve koszorúszerkezetek betonozása.
54. Függőfolyosók acél tartógerendáinak beépítése.
55. Meglévő teherhordó téglafalazatok falazati javítása: falpótlások, kávajavítások, kifalazások, téglapótlások, fészek-befalazások, acél gerendák kifalazásai.
56. Nyílásbefalazások, nyílásszűkítések meglévő teherhordó falakban.
57. Az utcai tégla parapetfalak visszakötése menetes csavarszárakkal.
58. Vázkerámia teherhordó falazatok építése, a tervek szerinti helyeken előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezésével együtt.
59. Hanggátló lakáselválasztó falak építése.
60. Furatolt injektált utólagos falszigetelések készítése.
61. Fa fedélszék készítése, ácsolása, faanyagvédő kezeléssel és bitumenes elválasztó lemez beépítésével együtt.
62. Tetődeszkázások (ereszdeszka, homlokdeszka, alátét deszkázás), alátét tetőfóliázás, ellenlécezés és tetőlécezések készítése.
63. Ereszborítások készítése: kültéri cementkötésű tűzgátló építőlemezből, horganyzott acél rögzítőszerkezettel együtt.
64. Fa szegélyborda rögzítő-lezáró szerkezetek készítése.
65. Cserépfedés alá építendő tetőbádogozások készítése: ereszszegély, fekvő és függő ereszcsatorna, fal- és kéményszegélyek, oromszegélyek, átvezetések, tetőkibúvó, vápák.
66. Cserépfedés felé építendő tetőbádogozások készítése: fallefedések, falszegélyek.
67. Kettős állókorcolt fémlemez tetőfedés készítése szegélyekkel és szellőző alátétszőnyeggel együtt.
68. Kettős állókorcolt fémlemez fallefedés készítése szegélyekkel és szellőző alátétszőnyeggel együtt.
69. Teraszcsatorna rendszer szerelése cseppentőszegéllyel, kiegészítőkkel, tartóval kompletten.
70. Homlokzati bádogozások készítése: lefolyócsatornák, ablak-, szemöldök-, választó-párkányfedések.
71. Tetőfedés készítése hornyolt nagyelemes kerámia tetőcseréppel, gerincfedéssel, ereszképzéssel, kiegészítő cserépelemek és hófogók elhelyezésével együtt.
72. Homlokzati állványozási munkák elvégzése (védőfüggönyözéssel és a szükséges hozzá kapcsolódó védőtetőkkel együtt), majd az állványzatok leszerelése.
73. Liftakna állványozási munkák elvégzése, majd az állványzatok leszerelése.
74. Födémfeltöltések készítése, könnyűbetonnal.
75. Rámpalemez betonozása.
76. Belső aljzatbetonozás (vagy betonesztrich) készítése.
77. Kültéri aljzatbetonozás (vagy betonesztrich) készítése.
78. Födémáttörések kibetonozása a gépészeti vezetékek beépítése után, a szükséges zsaluzó munkákkal együtt.
79. Kőműves válaszfalazási munkák tégla elemekből, előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidalók elhelyezésével együtt.
80. Strangelzáró falazatok és gépészeti takaró elfalazások készítése (tűzvédelmi előírásoknak is megfelelő kialakítással).
81. Falhornyok kivésése homlokzati vízelvezető cső főfalba történő beépítéséhez.
82. Kéményseprőjárda szerelése korláttal, a FÖKÉTÜSZ előírásainak megfelelő kivitelben, kompletten.
83. Padlástéri járófelület készítése alátét pallókra épített OSB építőlemezből.
84. Attikákra/mellvédekre bádogfogadó alátét deszkázás készítése alátét pallózással együtt.
85. Belső vakolókőműves munkák elvégzése oldalfalakon illetve mennyezeteken, előkészítő portalanítással/porlekötéssel és vakolóprofilokkal együtt (normál vakolatredszerek).
86. Beltéri sima felületű lélegző vakolatok (sólekötő gúz, sótároló alapvakolat, páraáteresztő simítóréteg) készítése.
87. Homlokzati normál vakolatok és vakolatjavítások/pótlások készítése előkészítő portalanítással, gúzolással együtt, tagozott, nútolt kivitelben, vakolóprofilokkal együtt.
88. Homlokzati rusztikus és nútolt felületű lélegző vakolatok (sólekötő gúz, sótároló alapvakolat, páraáteresztő simítóréteg) készítése.
89. Lábazati falfelületek felületkiegyenlítése sótároló alapvakolattal (sólekötő gúz, sótároló alapvakolat).
90. Homlokzati vakolattagozatok (párkányhúzás, nyíláskeret, stb.) készítése, újrahúzása illetve javítása, pótlása az eredetivel megegyező kivitelben.
91. Gipsz épületdíszek felújítása, restaurálása, szükséges lebontásokkal, visszaszerelésekkel, rögzítésekkel és kiegészítésekkel, újragyártással, műhelymunkákkal együtt (tisztítás, javítás, restaurálás).
92. Új polisztirol párkánytagozatok felszerelése kérgesített felülettel.
93. Homlokzati csapadékvíz elvezető hornyok takarásának szerelése cementkötésű építőlemezzel, fém vázszerkezettel együtt.
94. Szórt nemesvakolat homogenizáló felhordása alapozott, előkészített felületre.
95. Dörzsölt vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, egy rétegben, dörzsölt struktúrával, sima illetve tagozott felületre.
96. Lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból.
97. Homlokzati hőszigetelő rendszer készítése felragasztott ásványgyapot hőszigetelő lapokkal, mechanikai dűbelezett rögzítéssel, ragasztóba ágyazott üvegszövet hálóval átvonva, a rendszerhez tartozó kiegészítő profilokkal együtt.
98. Mennyezeti hőszigetelés készítése felragasztott ásványgyapot hőszigetelő lapokkal, mechanikai dűbelezett rögzítéssel, ragasztóba ágyazott üvegszövet hálóval átvonva, a rendszerhez tartozó kiegészítő profilokkal együtt.
99. Lépcsőházi oldalfali hőszigetelés készítése felragasztott ásványgyapot hőszigetelő lapokkal, mechanikai dűbelezett rögzítéssel, ragasztóba ágyazott üvegszövet hálóval átvonva, a rendszerhez tartozó kiegészítő profilokkal együtt.
100. Meglévő, megmaradó acéltartók elrabicolása.
101. Durva oldalfalvakolat készítése, főfal utólagos talajnedvesség elleni szigetelés alá.
102. Belső oldali rendszer-hőszigetelésének készítése habarcsba ragasztott hőszigetelő lapokkal, mechanikai rögzítéssel együtt, falakra, mennyezetekre.
103. Belső oldali rendszer-hőszigetelés felületén rendszerazonos belső vakolat készítése falakon, mennyezeteken.
104. Pincefalak és boltozatok fugáinak kitisztítása, kikaparása, felület-előkészítése vakolási/felületképzési munkarészek előtt.
105. Profilvázra szerelt szabadon álló előtétfalak/szerelőfalak készítése, 1 rtg. gipszkarton
lap borítással.
106. Gépészeti csővezetékek eltakarása/eldobozolása gipszkarton szerkezettel, szerelő nyílás kialakítással és revíziós ajtó elhelyezésével együtt.
107. Kiszellőztetett homlokzati lábazatok készítése előregyártott műkő elemekből, kapcsolt rögzítéssel, römítésekkel, lezárásokkal együtt.
108. Helyszíni műkő padló-, lépcsőpihenő- és lábazatburkolatok készítése felület-megmunkálással együtt.
109. Lapburkolatok alatti kent fóliaszigetelés készítése rendszerazonos hajlatképző szalagok beépítésével együtt.
110. Beltéri mázas kerámia burkolatok készítése: padlóburkolatok, kiegészítő burkolóelemek elhelyezésével, fugaképzésekkel együtt.
111. Beltéri gránitkerámia burkolatok készítése: padló-, rámpa-, lépcső- és lábazatburkolatok, kiegészítő burkolóelemek elhelyezésével, fugaképzésekkel együtt.
112. Kültéri (erkély, teraszok, függőfolyosók, stb.) gránitkerámia burkolatok készítése: padlóés lábazatburkolatok, kiegészítő burkolóelemek elhelyezésével, fugaképzésekkel együtt.
113. Lépcső járólap- és homloklap burkolat készítése előregyártott műkő elemekkel.
114. Önterülő aljzatkiegyenlítés készítése burkolatok alá, felületelőkészítő alapozó felhordásával együtt.
115. Csaphornyos parketta burkolatok készítése ragasztott kivitelben, falszegélyezéssel és
csiszolással, lakkozással együtt.
116. Hőszigetelt, fokozott légzárású, gyári felületkezelésű, fa kültéri nyílászárók elhelyezése (ablakok, erkély/teraszajtók, portálok, bejárati ajtók) könyöklőkkel, üvegezéssel, szerelvényezéssel együtt.
117. Gyári felületkezelésű, fa kültéri kapuszerkezet elhelyezése üvegezéssel, szerelvényezéssel együtt.
118. Gyári felületkezelésű, tele kivitelű, fa kültéri kétszárnyú ajtószerkezet elhelyezése (üvegezett felülvilágítóval illetve felülvilágító nélküli kivitelben), szerelvényezéssel együtt.
119. Beépített kamraszekrények elhelyezése (laminált bútorlap kivitelű).
120. Fa tetősík ablakok beépítése burkolókerettel, árnyékoló rolóval és ezekhez tartozó kiegészítőkkel együtt.
121. Fa beltéri ajtók beszerelése utólag beépíthető tokszerkezettel, gyári felületkialakítással, szerelvényezéssel, (tele illetve üvegezett kivitel) együtt.
122. Fa beltéri ablakok beépítése üvegezéssel, szerelvényezéssel együtt.
123. Kültéri tűzgátló ajtók beépítése gyári felületkezeléssel, szerelvényezéssel együtt.
124. Homlokzati fix acélszerkezetű pinceszellőző-ablakok elhelyezése tele perforált lemezes kivitelben.
125. Pincerekesz-tárolók elválasztó falainak és előfalainak készítése ajtókkal együtt zártszelvény keretbe rögzített hegesztett acélhálóval.
126. Lehajtható összecsukható tűzgátló fém padlásfeljáró lépcső elhelyezése.
127. Beltéri acél- illetve tűzgátló nyílászárók elhelyezése.
128. Újragyártott kovácsolt vas függőfolyosó-, erkély-, teraszkorlátok beépéítése egyedi kivitelben.
129. Újragyártott kovácsolt vas lépcsőkorlátok beépéítése egyedi kivitelben
130. Új kovácsoltvas kapuszerkezetek beépítése.
131. Egyéb homlokzati lakatos kiegészítő szerkezetek beépítése: korlátrögzítő konzolok, csőkorlátok, zászlótartók,
132. Egyéb beltéri lakatos szerkezetek felszerelése: postaládák.
133. Homlokzati festékrétegek lekaparása.
134. Beltéri felületképzési munkák elvégzése: glettelések, diszperziós- illetve lélegző festések a szükséges alapozó rétegekkel együtt, fa- és fémszerkezetek mázolása.
135. Lépcsőházi felületképzési munkák elvégzése: glettelések, diszperziós- illetve lélegző
festések a szükséges alapozó rétegekkel együtt, faszerkezetek mázolása/lakkozása/lazúrozása, fémszerkezetek mázolása.
136. Homlokzati felületképzési munkák elvégzése: glettelések, lélegző (szilikát/szilikon) festések a szükséges alapozó rétegekkel együtt, fa- és fémszerkezetek mázolása.
137. Acél gerendák rozsdamentesítése.
138. Talajnedvesség elleni szigetelések készítése bitumenes vastaglemezzel egy rétegben,
felület-előkészítéssel együtt.
139. Csapadékvíz elleni bevonatszigetelések készítése hajlaterősítésekkel együtt.
140. Teraszok vízelvezetésének kiépítése falhoronyba épített hegesztett műanyag csővezetékekkel.
141. Aljzatbetonok alatti úsztató hő/hangszigetelés készítése, peremszigetelések és technológiai szigetelő réteg elhelyezésével együtt.
142. Szaruzat közötti hőszigetelés készítése kőzetgyapotból.
143. Dilatációképző hőszigetelő réteg készítése.
144. Lapostetők állítható magasságú kontrollaknák/kirekesztő elemek szerelése fedráccsal együtt.
145. Talajnedvesség elleni függőleges falszigetelés készítése cementbázisú bevonatszigeteléssel, a fugák előkevert szulfátálló habarccsal történő kitöltésével együtt.
146. Talajnedvesség elleni függőleges falszigetelés készítése modifikált bitumen bázisú bevonatszigeteléssel.
147. Szigetelésvédő réteg készítése extrudált polisztirol táblákból, műanyagfátyol réteg takarással együtt.
148. Csapadékvíz elleni szigetelés műanyag (PVC) szigetelő lemezzel, fóliabádog ereszszegélyekkel és rögzítőszegélyekkel és elválasztó réteggel együtt.
149. Oldalfali átvezetésű csapadékvíz összefolyók beépítése.
150. Tetőrétegekbe műanyag kasírozott dombornyomott felületszivárgó beépítése kiegészítő rögzítő- és szegélyelemekkel együtt.
151. Párazáró szigetelő réteg készítése lapostetőnél.
152. Tetőrétegekbe hőszigetelés beépítése lejtésképző réteggel együtt.
153. Padlástéri hőszigetelés készítése kőzetgyapotból.
154. Mennyezeti kőzetgyapot hőszigetelés készítése.
155. Extrudált polisztirolhab térdfal-hőszigetelés készítése.
156. Hőhídmegszakító polisztirol hőszigetelés beépítése.
157. Rezgésszigetelés készítése ásványgyapot szigetelő lemezzel és gumi
rezgéscsillapítóval.
158. Kiselemes beton térkő burkolat készítése homokágyazatra fektetve, területelőkészítő
tereprendezéssel, előregyártott beton kerti szegélyekkel és fagyvédő ágyazat/aljzat rétegekkel együtt.
159. Épület előtti utcarészek járdaburkolatainak felújítása a meglévő aszfaltréteg felbontásával és új öntött aszfalt járdaburkolat készítésével.
160. Kertészeti füvesítési munkák elvégzése előkészítő tereprendezéssel, szükség szerinti termőföld betöltéssel, magágy előkészítéssel, fűmag vetéssel, hengerezéssel és műtrágyázással kompletten.
161. Felvonó szerelése (1 db akadálymentes - 8 személy; 630 kg - személyfelvonó, 1 db
kisteher-felvonó), azon belül
a. Felvonó telepítéséhez sínrendszerek szerelése.
b. Felvonó szereléséhez fülkék és fülkeajtók szerelése.
c. Felvonó szereléséhez aknaajtók szerelése.
d. Felvonó szereléséhez hajtás és mozgatómű, ellensúly, mozgató és biztonsági felszerelések szerelése.
e. Felvonó vezérlés szerelése.
f. Felvonó hatósági átadása
162. Keményburkolatok készítése gépészeti vezetékeken.
163. Csővezetékek mázolási munkáinak elvégzése.
164. Épületgépészeti csővezetékek (fűtési, melegvíz, cirkulációs vezetékek) hőszigetelési
munkáinak elvégzése.
165. Légtechnikai csővezetékek hőszigetelési munkáinak elvégzése.
166. Kazánházi hőközpont vízgépészeti rendszerközpontjának összeállítása: falon kívüli
műanyag vízvezetékek szerelésével, csővezetéki szerelvényekkel, elzárókkal, töltőkkel,
mérőkkel/érzékelőkkel, tágulási tartállyal, szivattyúkkal, feliratokkal, tervek szerint.
167. Kazánházi hőközpont fűtési rendszerközpontjának összeállítása: falon kívüli fűtési acélcső vezetékek szerelésével, csővezetéki szerelvényekkel, központi osztó-gyűjtővel, hidraulikus váltóval, lég- és iszapleválasztóval, szűrőkkel, szelepekkel, elzárókkal, töltőkkel, mérőkkel, tágulási tartállyal, szivattyúkkal, feliratokkal, tervek szerint.
168. Közvetett fűtésű, álló beépített fűtőcsőkígyós, 1000 literes kivitelű melegvíztároló berendezések elhelyezése és bekötése.
169. Padlóban szerelt PVC szennyvíz-vezetékek szerelése csőidomokkal és csőszerelvényekkel, padlószifonokkal/összefolyókkal együtt.
170. Falakban szerelt PVC szennyvíz-vezetékek szerelése csőidomokkal és csőszerelvényekkel, mosógép csatlakozó szifonnal együtt.
171. Lakásokat és egyéb bérleményeket, egyéb helyiségeket ellátó KGEM-PVC szennyvíz lefolyóvezeték (strangok) szerelése csőidomokkal és csőszerelvényekkel és tartókkal együtt.
172. Épületen belüli KGEM-PVC gyűjtő szennyvíz vezeték szerelése csőidomokkal és csőszerelvényekkel, visszatorlódást gátló szeleppel és tartókkal együtt.
173. Földárokba fektetett csatorna csővezetékek szerelése KGEM-PVC vezetékekkel, csőidomokkal és csőszerelvényekkel együtt.
174. Tokos kivitelű öntöttvas csapadékvíz állványcső beépítése.
175. Előregyártott beton csatornaakna építése (fenékelem, aknamagasító, aknaszűkítő, szintbeállító, aknahágcsó, aknafedlap kompletten).
176. Kazánházi le-/felszálló fűtési strangvezetékek szerelése acél csővezetékekből, csőidomokkal és csőszerelvényekkel és tartókkal együtt.
177. Kazánházi le-/felszálló hidegvíz, melegvíz és cirkulációs strangvezetékek szerelése PP polifúziós hegesztésű csővezetékekből, csőidomokkal és csőszerelvényekkel és tartókkal együtt.
178. Lakásokat és egyéb bérleményeket ellátó le-/felszálló fűtési starngvezetékek szerelése oxigén-diffúzió mentes ötrétegű vezetékből, csővezetéki idomelemekkel és csőszerelvényekkel, tartókkal együtt.
179. Lakásokat és egyéb bérleményeket ellátó le-/felszálló hidegvíz, melegvíz és cirkulációs starngvezetékek szerelése PP polifúziós hegesztésű vezetékből, csővezetéki idomelemekkel és csőszerelvényekkel, tartókkal együtt.
180. Elosztó fűtési gerincvezetékek szerelése acél csővezetékekből, csővezetéki idomelemekkel, csőszerelvényekkel és strangszabályozó szelepek beépítésével, tartókkal
együtt.
181. Elosztó hideg/meleg/cirkuációs víz-gerincvezetékek szerelése PP polifúziós hegesztésű vezetékből, csővezetéki idomelemekkel, csőszerelvényekkel, elzárókkal, szelepekkel, tartókkal együtt.
182. Új utcai vízbekötő vezeték szerelése PE nyomócső vezetékkel, szűkítő illetve összekötő csőidom elemekkel, csőkarimákkal, karimás kötésekkel, gumiékzárású tolózár szerelésével, nyomáspróbával, fertőtlenítéssel kompletten.
183. Padlóban vezetett fűtési vezetékek szerelése védőcsővel, oxigén-diffúzió mentes ötrétegű fűtési vezetékből, csővezetéki idomelemekkel és csőszerelvényekkel együtt.
184. Padlóban vezetett hideg- és melegvíz vezetékek szerelése védőcsővel, oxigén-diffúzió mentes ötrétegű fűtési vezetékből, csővezetéki idomelemekkel és csőszerelvényekkel együtt.
185. Falban vezetett hideg- és melegvíz vezetékek szerelése védőcsővel, oxigén-diffúzió mentes ötrétegű fűtési vezetékből, csővezetéki idomelemekkel és csőszerelvényekkel, elzárókkal, szelepekkel együtt.
186. Lakások/egyéb bérlemények helyi leolvasású mérőszekrényének (fogadó hő-/vízközpontjának) szerelése mérőkkel, szabályozó elemekkel, hőmennyiségmérőkkel komplett egységben, terv szerinti kivitelben.
187. beépített nyomáscsökkentővel ellátott, visszamosható szűrőbetétes, kézi visszaöblítésű vízszűrő elhelyezése és bekötése.
188. Lakások fűtési osztó-gyűjtőjének szerelése elzáró- és szabályozó szerelvényekkel, mérőkkel kompletten, faliszekrénnyel együtt.
189. Hőleadók szerelése: radiátorok és radiátor-szerelvények (radiátorszelepek, visszatérő
szelepek, thermofejek) felszerelése (festéshez szükséges leszereléssel, festés utáni visszaszereléssel együtt).
190. Beépített acéllemez zuhanytálcák elhelyezése szifonnal együtt.
191. Beépített fürdőkádak elhelyezése szifonnal, lábbal, előlappal együtt.
192. Vízgépészeti szerelvények szerelése: mosogatók, mosdók, WC-berendezések, falikutak, csaptelepek, bűzelzárók kompletten, kiegészítő elemeikkel (bekötő csövek, sarokszelepek, kifolyószelepek, stb.) együtt.
193. Kondenzációs álló falikazánok beépítése, időjárást követő szabályozókkal, kondenzátum semlegesítő tartállyal, kaszkádhidraulikai összekötő rendszerrel kompletten, tervek szerint.
194. Külső hőmérséklet érzékelő felszerelése.
195. Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése.
196. Fűtési rendszer feltöltése sótalanitott/lágy vízzel.
197. Teljes fűtési rendszer nyomáspróbájának elvégzése.
198. Teljes vízvezetéki rendszer nyomáspróbájának elvégzése, feliratok elhelyezése.
199. Teljes fűtési rendszer nyomáspróbájának és fertőtlenítésének elvégzése a
vezetékrendszer átmosásával együtt.
200. ÁNTSZ negatív vízminta beszerzése.
201. Fő vízmérő óra felszerelése.
202. Fűtési rendszer feltöltése, kiegészítő feliratozások, próbafűtés, fűtési strangok és radiátorok beszabályozása.
203. Acélcső gázvezetékek szerelése falon kívüli kivitelben, kazánházi főelzáró és gázszűrő szerelésével együtt.
204. Kazánok/kaszkád elosztó gázoldali bekötéseinek elvégzése elzárók szerelésével együtt, kiegészítő gázvezetéki szerelvények és felirati táblák, tűzoltó készülék elhelyezése.
205. Gázmérő kötés készítése elzárókkal együtt, tervek szerint.
206. Kettősfalú, nedvességre érzéketlen nemesacél komplett kéményrendszerek szerelése
kompletten.
207. Kémények köré tűzgátló szigetelések készítése huzalfonatra tűzött kőzetgyapot paplannal.
208. Kémények szakhatósági vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és FÖKÉTÜSZ
alkalmassági szakvélemények beszerzése.
209. Gázvezeték rendszer ellenőrző próbái, hálózati tömörségi nyomáspróba, szolgáltatói
átadása/átvétele („Gáz-MEO”)
210. Elkészült és átvett új gázvezeték hálózat nyomás alá helyezése, az új gázvezeték rákötése a meglévő bekötő vezetékre, gázmérő felszerelése során közreműködés (gázszolgáltatói számla alapján, a nyomás alá helyezést, rákötést, mérőszerelést a szolgáltató végezheti el).
211. Épületgépészeti strangok födémáttöréseihez és fal-áttöréseihez, illetve faláttörésekhez tűzgátló lezárások elkészítése.
212. Tűzvédelmi csőmandzsetták elhelyezése.
213. Csatorna vezetékek vízzárósági vizsgálatainak elvégzése.
214. Csatorna vezeték közmű bekötésének elvégzése: rákötés a meglévő NA 300 -as csatorna vezetékhálózatra.
215. Oltóvíz hozammérés elvégzése, jegyzőkőnyv készítése.
216. Kerámia szellőzőrácsok elhelyezése.
217. Hajlítható illetve spirálkorcolt légtechnikai lemezcső vezetékek szerelése idomelemekkel, tartószerkezetekkel együtt.
218. Tetőátvezető elemek felszerelése.
219. Légtechnikai szerelvények felszerelése: ventillátorok, tűzvédett ventillátorházak, rácsok, helyiségcsatlakozók.
220. Tűzvédelmi strangelzáró szellőzőelemek elhelyezése.
221. Légtechnikai rendszerek beszabályozása, beállítása, jegyzőkönyvezések.
222. Erősített épületvillamossági védőcsövek szerelése monolit vasbeton szerkezetbe bebetonozható kivitelben, elágazó- és kötődobozokkal együtt (erősáram, antenna, strukturált/telefon, kaputelefon, riasztó).
223. Épületvillamossági védőcsövek szerelése falhoronyba süllyesztett kivitelben, elágazó és kötődobozokkal, horonyvésésekkel együtt (erősáram, antenna, strukturált/telefon, kaputelefon, riasztó).
224. Kábeltálcák és szabadon szerelt védőcsövek szerelése függesztéssel és idomelemekkel, elágazó- és kötődobozokkal együtt.
225. Méretlen fővezeték szerelése NYCWY 4*240 méretben.
226. Felszálló fővezetékek szerelése.
227. Szinti lakás/bérlemény/kazánház/lift/csatornafűtés-ellátó betápkábelek szerelése.
228. Épületvillamossági kábelek és vezetékek behúzása, elhelyezése, kötések készítése (erősáram, antenna, strukturált/telefon, kaputelefon, riasztó).
229. Fűtőkábelek szerelése.
230. Épület csatlakozó villamos főelosztó szerelése, bekötése, terv szerint kompletten.
231. Épület méretlen villamos főelosztó szerelése, bekötése, terv szerint kompletten.
232. Szinti villamos elosztók/mérőszekrények szerelése, bekötése, terv szerint kompletten.
233. Lakás/bérlemény/kazánház/lift/csatornafűtés villamos alelosztók és antenna, strukturált/telefon, kaputelefon illetve riasztó rendszerközpontok szerelése, bekötése, terv
szerint kompletten.
234. Épületvillamossági erős/gyengeáramú szerelvények felszerelése: oldalfali, illetve mennyezeti lámpatestek (részben tartalékvilágítás illetve kijáratmutató) fényforrásokkal és szerelvényeikkel együtt, kapcsolók, csatlakozó aljzatok, motorbekötések, tűzhelyek elhelyezése és bekötése, jelző és működtető szerelvények, kaputelefon egységek, termosztátok, tasztaturák, nyitás-/mozgásérzékelők, szirénák (erősáram, antenna, strukturált/telefon, kaputelefon, riasztó).
235. Kazánházi gépészeti berendezések épületvillamossági bekötései, EPH-bekötések, földelő kötések készítése
236. Riasztó rendszer üzembehelyezése, beüzemelése.
237. Villámvédelmi felfogó rendszer szerelése (felfogó vezetés és felfogó rudak) magastetőre.
238. Villámvédelmi bekötések elkészítése magastetőn.
239. Homlokzati villámvédelmi levezetők és vizsgáló-összekötők szerelése.
240. Villámvédelmi földelések elkészítése.
241. Villámvédelmi földelő összekötő vezetékek szerelése kábelárkok földkiemelésével és visszatöltésével együtt.
242. Villámvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése
243. Épületvillamossági födémátvezetések tűzvédelmi lezárása.
244. Elektromos hálózat (erős- és gyengeáramú rendszerek) és berendezések érintésvédelmi mérése, villámvédelmi hálózat mérése és jegyzőkönyvek készítése.
245. Munkaterület őrzése a kivitelezés alatt, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig.
246. Megvalósulási tervdokumentáció és átadási dokumentáció elkészítése (építészet, épületgépészet, épületvillamosság).
247. Átadás előtti piperetakarítási munkák elvégzése.
248. A felújított épület őrzése a használatba vételi engedély tervezett legkésőbbi megszerzésének időpontjáig, de legkésőbb a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 180 naptári napig.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezik a munkakezdést lehetővé tevő következő munkarészek is:
a) Hatósági és szakhatósági bejelentések megtétele a kivitelezés megkezdéséhez (a munkakezdés építésfelügyeleti bejelentése kivételével.
b) Zajkibocsátási határérték megkérése.
c) Behajtási engedélyek, egyéb, a kivitelezési folyamathoz szükséges engedélyek beszerzése.
d) Tájékoztató és információs táblák legyártása, előkészítése, engedélyeztetése.
e) Munkakezdés előtti dokumentációk elkészítése: biztonsági és egészségvédelmi terv, továbbá a szomszédos épületek és közterületek állapotfelmérési dokumentációjának elkészítése.
A vonatkozó ajánlattételi közbeszerzés dokumentum és tervdokumentáció az elvégzendő feladatokat részletesen tartalmazza, a tervekben és a műszaki leírásokban rögzített tervezői előírásoktól és az előírt technológiai sorrendtől eltérés (a műszakilag egyenértékű megajánlás kivételével) az ajánlattétel során nem megengedett, kivéve, ha a kiegészítő tájékoztatás eljárásrendszerével az ajánlattevő az eltérési szándékát előre jelezte és azt ajánlatkérő kifejezetten jóváhagyta.
Munkakezdéshez szükséges elektronikus építési napló készenlétbe helyezését a munkaterület átadási napja előtt Ajánlatkérő (Megrendelő) teszi meg, az elektronikus építési napló készenlétbe helyezése előtt felvonulási és/vagy kivitelezési munkák sem végezhetők. A tervdokumentációban betervezett anyagok és eljárások alapján a vízszintes teherhordó szerkezetek (gerendák, födémek, lépcsők) teljes kizsaluzása leghamarabb a bebetonozást követő minimum 28 nap eltelte után (a teljes betonszilárdulás után) végezhető el, de a zsaluhéj a zsaluzat dúcolatainak benntartása (új alátámasztások elhelyezése, majd a zsaluzat leeresztése és a zsaluhéj kibontása, majd a szerkezet visszadúcolása) mellett a bebetonozást követő minimum 8 nap eltelte után végezhető el.
A tervdokumentációban betervezett anyagok és eljárások alapján az alapok kiszélesítése ütemezetten, egy ütemben maximum 1,50 méter hosszúságú alaptest kiásásával végezhető el, egyszerre több falszakaszon is végezhető az alapok kiszélesítése, de az egyes munkában lévő szakaszok között legalább 4-4,5 méter hosszúságú nem munka alatt lévő (vagy még nem megszélesített vagy már a szélesítéssel bebetonozott) alaptest-szakasznak kell lennie.
A tervdokumentációban betervezett anyagok és eljárások alapján és a kivitelezés-technológiai előírások alapján az aljzatbetonokra kerülő melegburkolatok kivitelezését akkor lehet elkezdeni, ha az aljzatbeton kellően kiszáradt (max. 2% nedvességtartalom), ez átlagos időjárási körülmények és megfelelő kivitelezői körültekintő munkavégzés (a beázásmentesség után és az utólagos nedvesedés megakadályozása) mellett a tervdokumentációban betervezett anyagok és eljárások alkalmazása esetén várhatóan 45 nap alatt következik be, ezért erre vonatkozóan ajánlatkérő minimálisan 45 nap időtartamot kér (természetesen 45 napnál több is lehet) az ajánlat kidolgozása során figyelembe venni.
A jótállási és a szavatossági időszakban a nyertes ajánlattevő jótállási, illetve szavatossági kötelezettségként köteles az igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani, valamint az utófelülvizsgálati, illetve szavatossági bejárásokon megjelenni, a jótállás, illetve szavatosság keretében felmerülő jótállási, illetve szavatossági feladatainak (javítási, cserélési kötelezettség) eleget tenni.
A kivitelezést a nyertes ajánlattevő ajánlatában benyújtott - kizárólag a naptárrend tekintetében aktualizált - szakmai ajánlatban szereplő és a szerződés mellékletét képező kivitelezés-technológiai folyamattervnek megfelelően, az építéstechnológiai helyszínszervezési tervben, az építéshelyszíni gépszükségleti erőforrásszervezési tervben,
továbbá a humán erőforrásokra vonatkozó munkaerő-biztosítási tervben szereplő megoldások alapján, a környezetvédelmi-fenntarthatósági terv és kockázatkezelési terv betartásával és a mintavételi és minősítési (minőségbiztosítási és ellenőrzési) terv szerinti
minőségügyi eljárásrend megvalósításával együtt kell elvégezni.
A feladat ennél részletesebb bemutatását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, különösen az annak részeként kiadott kivitelezési dokumentáció, műszaki leírások és árazatlan költségvetések.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum és mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az építési beruházás megvalósítására vállalt időtartam  30
2 Környezetvédelmi, Fenntarthatósági terv és Kockázatfelmérési- kockázatkezelési módszertani megoldások terve 10
3 Építés technológiai helyszínszervezési terv 2
4 Építéshelyszíni Gépszükségleti erőforrásszervezési terv (kézi gépek relevanciája nélkül)  2
5 Humán erőforrásokra vonatkozó Munkaerő-biztosítási terv  2
6 Munkamenet-szervezési folyamatterv  2
7 Mintavételi és minősítési (minőségbiztosítási és ellenőrzési) terv  2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül, de tartalékkerettel, valamint a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárást követően a használatba vételi engedély tervezett legkésőbbi megszerzésének időpontjáig, de legkésőbb a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 180 naptári napig történő őrzésre vonatkozó ellenszolgáltatással együtt számított összeg) (Ft) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha a Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt vagy a meghívásos eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk - adott esetben hiánypótlást követően - megfelelt az előírt formai követelményeknek.
Ajánlatkérő, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata „Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása” tárgyban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amely a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-2844/2016 iktatószámon nyilvántartott eljárás. Közzétételének dátuma 2016.03.09.
A tárgyi közbeszerzési eljárás eredmény tájékoztatója a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-5521/2016 iktatószámon jelent meg, mely szerint az eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen lett.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása II.”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/09/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tűzoltó 2016 Konzorcium (ÉPKAR Zrt. és Szabados és Társa Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11266101-2-43, 13133076-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1000000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 999877099
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épkar Zrt.:épületgépészeti kivitelezési munkák
Szabados és Társa Kft.:Bontási munkák, Szerkezetépítési munkák, Utólagos pinceszigetelési munkák, Utcai homlokzat felújítási munkák, Vakolási munkák, Aljzatbetonozási munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tűzoltó 2016 Konzorcium (ÉPKAR Zrt. és Szabados és Társa Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11266101-2-43, 13133076-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/06/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
x Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Nyertes Ajánlattevő
Név: Tűzoltó 2016 Konzorcium
Székhely: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.

Szervezet adatai:
Név: ÉPKAR Zrt.
Székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.
Adószám: 11266101-2-43
Középvállalkozás
Szervezet adatai:
Név: Szabados és Társa Kft.
Adószám: 13133076-2-43
Székhelye: 1212 Budapest, Rákóczi Ferenc utca 146. 4. em. 405.
Mikrovállalkozás
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/09/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges