Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/137
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.16.
Iktatószám:11092/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Füzesabonyi Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Füzesabony, hrsz.: 586/22, 655, 0326/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Füzesabonyi Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36354175
Postai cím: Mátyás király Út 29
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: igazgatas@fuzesabony.hu
Fax: +36 36123456
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Füzesabonyi iparterület fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001138272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kerecsendi út felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233220-7
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Füzesabony, hrsz.: 586/22, 655, 0326/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
A meglévő úton cca. 1720 méter hosszon a meglévő aszfaltos burkolat felújítása indokolt, továbbá az úthoz tartozó kétoldali árok jókarbahelyezését is el kell végezni. A nevezett műveletek a tervezett létesítmény üzemszerű működését hivatott biztosítani.
Munkanem
Meglévő pályaszerkezet marása 5 cm vtg-ban, mart anyag elszállításával lerakóhelyre
Mennyiség: 516 m3
Hengerelt aszfaltburkolat készítése 5 cm vtg-ban AC11 KOPÓ (F) jelű aszfaltkeverék
Mennyiség: 516 m3
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, a műszaki leírás valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01895 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kerecsendi út felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45061659
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233220-7
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Füzesabony, hrsz.: 586/22, 655, 0326/3
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
A meglévő úton cca. 1720 méter hosszon a meglévő aszfaltos burkolat felújítása indokolt, továbbá az úthoz tartozó kétoldali árok jókarbahelyezését is el kell végezni. A nevezett műveletek a tervezett létesítmény üzemszerű működését hivatott biztosítani.
Munkanem
Meglévő pályaszerkezet marása 5 cm vtg-ban, mart anyag elszállításával lerakóhelyre
Mennyiség: 516 m3
Hengerelt aszfaltburkolat készítése 5 cm vtg-ban AC11 KOPÓ (F) jelű aszfaltkeverék
Mennyiség: 516 m3
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, a műszaki leírás valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 50644395
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Ajánlatkérő a 2. rész tekintetében módosította a szerződést.
Eredeti feltétel:
II. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE, A FIZETÉS RENDJE
II. 1. A vállalkozói díj
1. A Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén az alábbi egyösszegű átalánydíj (vállalkozói díj) illeti meg:
45.061.659,- Ft (azaz negyvenötmillió-hatvanegyezer-hatszázötvenkilenc forint) + 27 % (azaz huszonhét százalék) ÁFA, összesen bruttó 57.228.307,-Ft (azaz ötvenhétmillió-kétszázhuszonnyolcezer-háromszázhét forint).
Módosított feltétel:
II. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE, A FIZETÉS RENDJE
II. 1. A vállalkozói díj
1. A Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén az alábbi egyösszegű átalánydíj (vállalkozói díj) illeti meg:
50.644.395,- Ft (azaz ötvenmillió-hatszáznegyvennégyezer-háromszázkilencvenöt forint) + 27 % (azaz huszonhét százalék) ÁFA, összesen bruttó 64.318.381,-Ft (azaz hatvannégymillió-háromszáztizennyolcezer-háromszáznyolcvanegy forint).
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az út tulajdonosa jelezte 2020. január 23-án, hogy a hideg, téli időjárás miatt, továbbá a rendkívül nagy tehergépjármű és busz forgalom miatt a közútról a Kerecsendi útra történő lehajtó nagymértékben megsüllyedt, leszakadt alépítményi szinten is.
A bekövetkezett süllyedés miatt nem elég a meglévő út marása, marás utáni kátyúzás és AC11/F aszfalt kopóréteg cseréje, hanem indokolt 180 folyó méter hosszúságban a burkolat szélein, a nagymértékben megsüllyedt részeken átlag 10 cm vastagságban aszfalt alapréteg készítése.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 45061659 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 50644395 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben