Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/122
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.07.18.
Iktatószám:9062/2017
CPV Kód:55300000-3
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kórház- és Menzaétkeztetés Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15935
Postai cím: Városház tér 8.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Alakszai Zoltán
Telefon: +36 46512701
E-mail: zoltan.alakszai@miskolcph.hu
Fax: +36 46348801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://miskolc.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmezési és konyhaüzemeltetési szolgáltatások ellátása gépészeti és infrastrukturális beruházások elvégzésével
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Élelmezési és konyhaüzemeltetési szolgáltatások ellátása gépészeti és infrastrukturális beruházások elvégzésével
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén található oktatási, nevelési és szociális intézmények, az ajánlati dokumentációban részletezettek alapján.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes ajánlattevő feladata élelmezési és konyhaüzemeltetési szolgáltatások ellátása gépészeti és infrastrukturális beruházások elvégzésével, az alábbi becsült mennyiségek figyelembe vételével.
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlattételi dokumentációban meghatározott fejlesztési feladatok elvégzése és eszközök, felszerelések biztosítása, olyan módon, hogy a fejlesztések ideje alatt a szolgáltatás folyamatosságát nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a szolgáltatás ellátásával összefüggésben a rovar és rágcsálóirtás elvégzése a jogszabályi feltételeknek megfelelően, a takarítási, vagyon- és tűzvédelmi feladatok ellátása, élelmiszer biztonságra vonatkozó irányítási rendszer működtetése, valamint a szükséges árubeszerzések, ételkészítési és kiszállítási feladatok megszervezése. Fentiek alapján Ajánlatkérő beszerzési igénye többszörösen is összetett.
A részletes előírásokat és feltételeket a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 111 - 223883

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/04/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Kórház- és Menzaétkeztetés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai Mór u. 74.
Város: Maglód
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2234
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9200000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve és címe: 1 2.
Hivatalos név:
Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Jókai Mór u. 74.
Város:
Maglód NUTS-kód:
HU102 Postai irányítószám:
2234 Ország:
HU.
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 23145401-2-13.
Hivatalos név:
FH Gasztro Kft. Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Rege u. 8.
Város:
Budapest NUTS-kód:
HU101 Postai irányítószám:
1121 Ország:
HU.
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 14969322-2-43.
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2017.04.08.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55300000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55300000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén található oktatási, nevelési és szociális intézmények, az ajánlati dokumentációban részletezettek alapján.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata élelmezési és konyhaüzemeltetési szolgáltatások ellátása gépészeti és infrastrukturális beruházások elvégzésével, az alábbi becsült mennyiségek figyelembe vételével.
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlattételi dokumentációban meghatározott fejlesztési feladatok elvégzése és eszközök, felszerelések biztosítása, olyan módon, hogy a fejlesztések ideje alatt a szolgáltatás folyamatosságát nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a szolgáltatás ellátásával összefüggésben a rovar és rágcsálóirtás elvégzése a jogszabályi feltételeknek megfelelően, a takarítási, vagyon- és tűzvédelmi feladatok ellátása,élelmiszer biztonságra vonatkozó irányítási rendszer működtetése, valamint a szükséges árubeszerzések,ételkészítési és kiszállítási feladatok megszervezése. Fentiek alapján Ajánlatkérő beszerzési igénye többszörösen is összetett.
A részletes előírásokat és feltételeket a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 9200000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Kórház- és Menzaétkeztetés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai Mór u. 74.
Város: Maglód
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2234
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3.Az alapszerződés 4/1. pontja az alábbi rendelkezést tartalmazza:
4.1./ Vállalkozót a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő elvégzéséért vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj az ajánlat felolvasólapján megajánlott eladási ár ételadagonként + ÁFA. A teljesítésigazolásnál és a számla kiállításánál a ténylegesen teljesített, az adott korcsoportok és étkezéstípusok egysége (db) és az adott egységre eső, a Részletes kalkulációs lapon rögzített egységár szorzata alkalmazandó. A speciális étkezési igények számlázása esetén az 5.6. rendelkezései szerint kell eljárni.
Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díjak átalánydíjak (mely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve ha jelen szerződés másként rendelkezik.
4.Az alapszerződés 4/1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
4.1./Vállalkozót a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő elvégzéséért vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj az ajánlat felolvasólapján megajánlott eladási ár ételadagonként + ÁFA, 10%- al azaz tíz százalékkal csökkentett mértékben, a jelen módosításhoz csatolt mellékletben részletezettek szerint.A teljesítésigazolásnál és a számla kiállításánál a ténylegesen teljesített, az adott korcsoportok és étkezéstípusok egysége (db) és az adott egységre eső, a Részletes kalkulációs lapon rögzített egységár 10%-al, azaz tíz százalékkal csökkentett mértékének szorzata alkalmazandó. A speciális étkezési igények számlázása esetén az 5.6. rendelkezései szerint kell eljárni.
Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díjak átalánydíjak (mely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve ha jelen szerződés másként rendelkezik.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Felek alapszerződésüket a Kbt. 141.§ (2) és (3) bekezdése alapján módosították, miszerint a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 9200000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 9200000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben