Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/88
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.05.10.
Iktatószám:7678/2021
CPV Kód:38126000-4
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5600 Békéscsaba, Kolozsvári út 24. szám. (Jaminai Rendelőintézet udvara)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.06.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725369204
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi
Telefon: +36 66251464
E-mail: kucserane@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456162021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456162021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mérőállomás beszerzése és telepítése (LIFE)
Hivatkozási szám: EKR000456162021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38126000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mérőállomás beszerzése és telepítése a LIFE IP HungAIRy (LIFE17/IPE/HU/000017) pályázatban adásvételi szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mérőállomás beszerzése és telepítése (LIFE)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38126000-4
További tárgyak:38127000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5600 Békéscsaba, Kolozsvári út 24. szám. (Jaminai Rendelőintézet udvara)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mérőállomás – 1 db
Általános leírás
Környezeti levegő vizsgálatára kialakított mérőállomás, beépített, folyamatos üzemű gázanalizátorokkal (SO2, NO/NO2/NOx, CO, O3, opcionálisan nagy térfogatáramú PM mintavevő) és szálló por monitorral/monitorokkal (PM10 és PM2,5), meteorológiai egységgel, a gázanalizátorok működtetését biztosító egységekkel (gázkeverővel, null-gáz generátorral), a rendszeres ellenőrzéshez szükséges tanúsított anyagmintákkal, adatgyűjtő és adatfeldolgozó rendszerrel.
Belső kialakítás, a munkatérre vonatkozó követelmények:
- A mérőállomás belső üzemi hőmérséklete 10 - 35 oC között legyen.
- Klímaberendezés min. 3,5 kW, inverteres, -15 °C hűtőképes, a 18 - 26 °C üzemelési hőmérséklet intervallumot ± 1 °C pontossággal tartsa.
- Beépített hőmérséklet-védelem, amely a belső üzemi hőmérséklet túllépése esetén (35 Co) az összes mérőműszert lekapcsolja az adatgyűjtő számítógép és adatkommunikációs eszközök üzemeltetésének biztosítása mellett.
- Belső hőmérsékletet mérő modul, mérési érték adatgyűjtőre kötve.
- Munkatér riasztórendszerrel felszerelt.
- Munkaasztal, 2 db fiókos, ajtóval zárható polcos tároló a munkaasztal alatt és 2 db fiókos, ajtóval zárható polcos tároló a falon, szék.
- 2 db 19” rack szekrény, az összes beépítésre kerülő műszer és eszköz elhelyezésére alkalmas kialakításban, szükséges mennyiségű kihúzható sínes tálcával.
- Létra a tetőre feljutás biztosítása érdekében
- Megerősített tető, 200 kg/m2 terhelhetőséggel.
- Gázpalack tároló, a szükséges mennyiségű gázpalack biztonságos rögzítéséhez és tárolásához.
- Belső méret (Sz x H x M): min. 220 * 280 * 220 cm

Környezeti NO/NO2/NOx gázelemző – 1 db

A gázelemző feleljen meg az MSZ EN 14211:2013 Környezeti levegő. A nitrogén-dioxid és a nitrogén-monoxid koncentrációjának mérése szabványos kemilumineszcenciás módszerrel szabvány követelményeinek.
Környezeti SO2 gázelemző – 1 db
A gázelemző feleljen meg az MSZ EN 14212:2013 Környezeti levegő. A kén-dioxid koncentrációjának mérése szabványos ultraibolya-fluoreszcenciás módszerrel szabvány követelményeinek.
Környezeti CO gázelemző – 1 db
A gázelemző feleljen meg az MSZ EN 14626:2013 Környezeti levegő. A szén-monoxid koncentrációjának mérése szabványos nem diszperzív, infravörös spektrometriás módszerrel szabvány követelményeinek.
Környezeti O3 gázelemző – 1 db
A gázelemző feleljen meg az MSZ EN 14625:2013 Környezeti levegő. Az ózon koncentrációjának mérése szabványos ultraibolya-fotometriás módszerrel szabvány követelményeinek.
Szálló por monitor – 1 db
A berendezés feleljen meg az MSZ EN 16450:2017 Környezeti levegő. A szálló por (PM10; PM2,5) koncentrációjának mérése automatikus mérőrendszerekkel szabvány követelményeinek.
További beszerzendő eszközök:
- Mintavevő egység (folyamatos gázelemzők részére)-1 db,
- Gázkeverő-1 db,
- Null-gáz generátor-1 db,
- Gázpalackok reduktorral-1 db,
- Meteorológiai egység, automata árboccal-1 db,
- Nagy térfogatáramú por mintavevő-1 db.
Adatgyűjtő, adatfeldolgozó rendszer
Alkalmazási terület:
Számítógéppel vezérelt rendszer, amely ellátja a mérőállomáson mért összes paraméter folyamatos rögzítését, tárolását, továbbítását a kezelőszemélyzethez (az alközpontba), valamint segíti az adatok feldolgozását, kiértékelését. A mérőállomás és az alközpont közötti távolság miatt az adatok továbbítása mobil kapcsolaton (4G) keresztül történjen.
Egyéb kiegészítő követelmények
Áramellátás
A műszerek és eszközök áramellátását a mérőállomás helyszíne közelében (max. 8-10 méter) elhelyezkedő épületből földkábel létesítésével, és almérő beépítésével szükséges biztosítani.
Alapozás
A mérőállomás méretének megfelelő területnagyságú, és teherbírású alapozás készítése, oly módon, hogy a mérőállomás a készített alaptesten körbejárható legyen.
Próbaüzem
Az ajánlattevő a próbaüzemet a mérőállomás üzembehelyezésétől számított 1 hónap időtartamban köteles biztosítani. A próbaüzem végén a szerzett tapasztalatokról a „próbaüzem elvégzését igazoló jegyzőkönyvet” szükséges készíteni, amelyben szükséges a szerzett tapasztalatok összegzésének rögzítése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján "vagy azzal egyenértékű" termékeket is elfogad az ajánlatkérő.
Az egyes berendezésekkel kapcsolatos részletes műszaki leírást, követelményt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (max. 24 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: LIFE IP HungAIRy (LIFE17/IPE/HU/000017)
II.2.14) További információ:
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontban megjelölt kezdési időpont tájékoztató jellegű. A szerződés mind a két fél által történő aláírását követően lép hatályba.
A fenti pontban megjelölt teljesítési időbe bele kell érteni az 1 hónapos próbaüzem lefolytatását is, vagyis a próbaüzemnek meg kell valósulnia 2021. december 31-ig.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (3) és (5) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-o) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. § - kivéve a 8. § i) pont ib) alpontja -, 10. § - kivéve 10. § g) pont gb) alpontja - és 12-16. § szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más szervezet/személy vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész „alfa” pontjában tett nyilatkozat).
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt azalkalmassági igazolására, úgy Ajánlattevő alkalmassága következőképp igazolható:
P/1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (immissziós mérőműszerek szállítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak szerinti közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bek c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, a közbeszerzés tárgya szerinti (immissziós mérőműszerek szállítása) árbevétele nem érte el összesen a nettó 40.000.000.- Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdései.
A Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése alkalmazása esetén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 3. § (3) és (5) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásaira.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész „alfa” pontjában tett nyilatkozat).
Az M/1., M/2. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására nyújtja be az ajánlattevő.
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgyának megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti referenciaigazolással. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- a szállítás tárgya és a mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember tekintetében csatolni kell a végzettséget, képzettségét igazoló okirat másolatát, valamint a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai gyakorlat egyértelműen megállapítható. Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetében az átfedéssel érintett időtartam csak egyszer kerül figyelembevételre a szakmai tapasztalat megállapításánál. Ajánlattevő csatolja a megnevezett szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A Kbt. 69. § (4) bejezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben
- legalább 1 db immissziós mérőállomás telepítésére és/vagy üzembe helyezésre vonatkozó pozitív tartalmú (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő immissziós szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú mérnöki képzettséggel, valamint minimum 24 hónap immissziós gyakorlattal.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M/2. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül.
A beszerzés utófinanszírozással valósul meg.
Előleg: A Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján az ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg összege, amennyiben a nyertes ajánlattevő él az előlegigénylés lehetőségével, a végszámlából kerül levonásra.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás tárgyát képező munkák pénzügyi fedezetével rendelkezik.
A Vállalkozó egy részszámla és a végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint:
- részszámla: a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 70 %-ának megfelelő összeg a termékek leszállítását és átadását követően.
- végszámla: a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg a termékek sikeres beszerelését/ üzembe helyezését és a sikeres próbaüzem megtartását követően.
A számla ellenértékét a teljesítésigazolás és a Vállalkozó árajánlata alapján kell megállapítani.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér:
Az Eladó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni a Vevőnek, amelynek mértéke a szerződés VI. 1. pontjában rögzített nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a/naptári nap. A késedelmi kötbér maximális összege a nettó szerződéses ellenérték 10 %-a. A késedelmi kötbért a Vevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően abban az esetben számíthatja fel, amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős a teljesítési határidőt elmulasztja.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a teljesítés olyan okból, amelyért az Eladó felelős (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés) meghiúsul, az Eladó a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni és köteles a másik fél ezt meghaladó esetleges kárát is megtéríteni. A szerződést a Vevő meghiúsultnak tekintheti, ha a szerződéses határidő lejártát követő harmincadik napon nem történik eredményes teljesítés a jelen szerződés II. pontjában meghatározott feladat ellátására.
Jólteljesítési biztosíték, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a. A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja.
Az Eladó köteles a Vevő számára feltétel nélküli, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a. A fenti biztosítéknak a szerződés teljesítésének időpontjától a jótállási időtartam végéig kell rendelkezésre állnia. Az Eladó a biztosítékot teljesítheti a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja szerint. Ennek elmulasztása a szerződésnek a Vevő általi azonnali felbontását vonja maga után. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására a Vevő akkor válik jogosulttá, ha az Eladó a jótállási, illetve szavatossági kötelezettségének a jelen szerződésben és a jogszabályokban meghatározott módon és határidőre nem tesz eleget.
A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási idő lejártáig hatályban kell maradnia.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Lásd ajánlati felhívás I.3. pontja.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései szerint.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § rendelkezéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 700.000,- Ft. Az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő által meghatározott mértékű ajánlati biztosítékot rendelkezésre bocsátania. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára (OTP Bank 11733003-15345008) történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatban köteles a terhelési értesítővel, bankgarancia nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az ajánlathoz az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtsa be.
Egyebekben az ajánlati biztosítékra a Kbt. 54. §-ában meghatározott rendelkezések az irányadóak. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
3. Ak nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.
4. Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, tekintettel arra, hogy a részekre bontás nem tenné lehetővé a szerződés szerinti teljesítés hatékony és szakszerű ellenőrzését.
A közbeszerzés tárgyát képező eszközök különböző gazdasági szereplők által való beszerzése jelentős szervezési és jótállási problémákat, indokolatlanul nagyobb adminisztrációs terhet okozna, amelyeket tovább nehezítene a kifizetések több ütemben, és több vállalkozás részére történő teljesítése. A több részletben történő beszerzés során jelentős megtakarítás nem várható.
5. Ak az alkalmassági követelményeket (III.1.2. pont P/1., III.1.3. pont M/1.-M/2.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
Értékelés módszere:
Részszempont Értékelési módszer
Ajánlati ár (nettó Ft) A KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. Közbeszerzési Hatóság útmutatója 1. sz. melléklet 1. a. aa) alpontja szerint fordított arányosítás módszertana szerint bírálja.
Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (max. 24 hónap) A KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. Közbeszerzési Hatóság útmutatója 1. sz. melléklet A 1. a. ab) alpontja szerint egyenes arányosítás módszertana szerint bírálja.
Részletesen: KD.
7. Az ajánlathoz csatolnia kell:
− felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb, számszerűsíthető adatok)
− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó),
− Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban, amennyiben valamely aláíró nem tartozik a 2006. évi V. törvény hatálya alá, abban az esetben az ajánlatkérő elfogadja a közjegyző, vagy ügyvéd vagy két tanú által hitelesített okiratot is.,
− a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot,
− a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is),
− a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot,
- pályázati űrlapot,
- szakmai ajánlat a KD-ben részletezetteknek megfelelően.
8. Ak jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9. FAKSZ: Dr. Sódar Anita (00093, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10., drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu, +36-66-241-781)
10. Az ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó értékben. Az ajánlati árnak az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Az ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult.
11. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
12. Az ajánlatkérő a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők ajánlatukat .pdf formátumú dokumentumként kötelesek feltölteni az EKR rendszerbe.
13. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a gyártótól származó, a megajánlott készülékekre és szoftverekre vonatkozó, Magyarországra érvényes kereskedelmi és szerviz jogosultsággal. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor igazolnia kell az előbbieket. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gyártótól származó, a megajánlott készülékekre és szoftverekre vonatkozó, Magyarországra érvényes kereskedelmi és szerviz jogosultság igazolásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, mely esetben ajánlatkérő jogosult a második helyezettel megkötni a szerződést (amennyiben az összegezésben megjelölésre került).
14. Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakember tekintetében magyarul anyanyelvi szinten nem beszélő szakembert ajánl meg, abban az esetben a szerződés teljesítése során tolmács biztosítására kötelezett, amelynek díja az ajánlattevőt terheli.
15. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján megalkotott egyéb jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák