Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/65
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.04.01.
Iktatószám: 5765/2020
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Pásztó Városi Önkormányzat
Teljesítés helye: 3082 Pásztó (Mátrakeresztes), Kékesi út 104. (Hrsz.:4833)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: CSOM 98 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pásztó Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46038964
Postai cím: Kölcsey Utca 35.
Város: Pásztó
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dénes Anita
Telefon: +36 32460155
E-mail: denes.anita@paszto.hu
Fax: +36 32460918
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paszto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mátrakeresztesi Művelődési ház korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000682222019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mátrakeresztesi Művelődési ház korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3082 Pásztó (Mátrakeresztes), Kékesi út 104. (Hrsz.:4833)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján Pásztó-Mátrakeresztes Művelődési ház-Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése. A felújítandó épület nettó területe: 254,75 m2.
Az épület jelenleg hőtechnikailag nem megfelelő, ezért az alábbi építési tevékenység elvégzése szükséges az épületen:
- Nyílászárók cseréje
- Külső falszigetelés: 15 cm vtg.-ban
- Padlás födém: 25 cm vtg.-ban
- Lábazat: 10 cm vtg.-ban
- Elektromos felújítás, energiatakarékos lámpák elhelyezése részben akadálymentesített területen.
- Napelem elhelyezése az épület déli részén, 5 kW.
- Gépészeti fűtés korszerűsítés.
Az épület komplett akadálymentesítése elvégzésre kerül:
- Akadálymentes parkoló építése.
- 5 %-os rámpa megvalósítása, korláttal, kapaszkodóval, vezetősávval.
- Akadálymentes wc-mosdó kialakítás.
- Belső nyílászárók cseréje az akadálymentesített részen.
- Burkolatcsere az akadálymentesített részen.
- Piktogramok elhelyezése, vezetősáv.
- 1 db mobil indukciós hurok biztosítása.
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060 számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18599 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mátrakeresztesi Művelődési ház korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CSOM 98 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67362697
Postai cím: Szentlélek Utca 44-46.
Város: Pásztó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3060
Ország: Magyarország
E-mail: csom98kft@gmail.com
Telefon: +36 703376202
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33740659
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3082 Pásztó (Mátrakeresztes), Kékesi út 104. (Hrsz.:4833)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján Pásztó-Mátrakeresztes Művelődési ház-Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése. A felújítandó épület nettó területe: 254,75 m2.
Az épület jelenleg hőtechnikailag nem megfelelő, ezért az alábbi építési tevékenység elvégzése szükséges az épületen:
- Nyílászárók cseréje
- Külső falszigetelés: 15 cm vtg.-ban
- Padlás födém: 25 cm vtg.-ban
- Lábazat: 10 cm vtg.-ban
- Elektromos felújítás, energiatakarékos lámpák elhelyezése részben akadálymentesített területen.
- Napelem elhelyezése az épület déli részén, 5 kW.
- Gépészeti fűtés korszerűsítés.
Az épület komplett akadálymentesítése elvégzésre kerül:
- Akadálymentes parkoló építése.
- 5 %-os rámpa megvalósítása, korláttal, kapaszkodóval, vezetősávval.
- Akadálymentes wc-mosdó kialakítás.
- Belső nyílászárók cseréje az akadálymentesített részen.
- Burkolatcsere az akadálymentesített részen.
- Piktogramok elhelyezése, vezetősáv.
- 1 db mobil indukciós hurok biztosítása.
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 260
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33740659
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CSOM 98 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67362697
Postai cím: Szentlélek Utca 44-46.
Város: Pásztó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3060
Ország: Magyarország
E-mail: csom98kft@gmail.com
Telefon: +36 703376202
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Korábbi 1.sz. Vállalkozási szerződés módosításai:
Az eredeti Szerződés III.3. pontja alapján a teljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 180 nap.
A módosított Szerződés III.3. pontja szerint a teljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 200 nap.
Jelen 2.sz. Vállalkozási szerződés módosításai:
Az eredeti Szerződés III.3. pontja alapján a teljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 180 nap.
A módosított Szerződés III.3. pontja szerint a teljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 260 nap.
A Szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. A Vállalkozó, a Vállalkozási szerződés III. 4. Akadályközlés pontja alapján, 2020.03.20-án a kivitelezési munkát beszüntette a mátrakeresztesi művelődési házban, mivel a koronavírus miatt kialakult vészhelyzettel összefüggésben a munkavállalói létszáma minimálisra csökkent. Így a munkaterületen a biztonságos munkavégzés feltételei nem biztosítottak, egyenlőre a munkaterületen nem tud munkát végezni. Ennek következményeként nem fogja tudni betartani a Vállalkozási szerződés 1. sz. módosításában meghatározott 2020.03.31. teljesítési határidőt.
2. Pásztó Városi Önkormányzat a 2020.03.20-án kelt akadályközlés tudomásulvételére vonatkozó 2020.03.23-án kelt levelére, valamint a Vállalkozóval és a Műszaki ellenőrrel történt egyeztetés alapján az eredeti vállalkozási szerződésben jelzett 180 napos határidőt (2020.03.11.), és a Vállalkozási szerződés 1.sz. módosításában jelzett, 200 naptári napot (2020.03.31.), 60 nappal, 260 napra, azaz 2020. május 31-ig meghosszabbítja.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 33740659 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33740659 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben