Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/64
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.31.
Iktatószám:5726/2020
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Budapest XXI. Hollandi u. 14.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lamar Építész Iroda Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49857935
Postai cím: Katona József Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 202364592
E-mail: szabo.attila@electool.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csepeli Strandfürdő főbej. és szoc. ép. felújítása
Hivatkozási szám: EKR000832322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
3. rész: Téliesített koedukált épület
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XXI. Hollandi u. 14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megvalósítandó feladatok:
T01 Téliesített koedukált épület és környezete
A 3. részre vonatkozó leírás:
A fentebb részletezett épület helyén álló épület bontása, új, téliesített koedukált öltöző épület megépítése, üzemkész állapotban történő átadása, berendezéssel együtt (öltözőszekrények, paravánok, stb.), továbbá az 3. ajánlati rész vonatkozásában a teljes épületen kívüli közmű megépítése. A megvalósításhoz még esetlegesen szükséges tervek, engedélyek, közműszolgáltatói, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése is ajánlattevő feladata és költsége. Amennyiben a közmű építési munkák építéséhez a munkaárok víztelenítése válik szükségessé, úgy annak elvégzése az ajánlattevő feladata és költsége
Az építési területen található, a megvalósítást gátló felszíni és felszín alatti építmények, használaton kívüli műtárgyak bontása. Az építési törmelék, bontott anyag, föld elszállítása és lerakása lerakóhelyre.
Az 3. rész vonatkozásában a teljes külső tereprendezés (Az építési részekre vonatkozó helyszínrajzon kék színnel körbekeretezett). területen a tereprendezés, parkosítás, térkő burkolatépítés, térvilágítás, parkbútorok telepítése.
Az egységes megjelenés miatt a külső megjelenésű anyagokat (homlokzat színezés, faburkolat, fali és padló burkolat, vizes berendezési tárgyak, szaniterek, stb.) megrendelővel egyeztetni, jóváhagyatni szükséges.
A teljesértékű készültséghez egyéb, a közbeszerzési eljárás tárgyát nem képező munkák elvégezése is szükséges (kamera rendszer, hangosítás, elektromos munkák a strand egyéb területének áramellátása biztosításához, vagy gépészeti illetve elektromos munkák végzése az elektromos fogadóban illetve a gépészeti helyiségben stb.) a nyertes ajánlattevő köteles ezen munkavégzéseket a munkaterületén tűrni.
A munkavégzéshez szükséges ideiglenes áram és víz felhasználást ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a kapacitás erejéig, de ennek kiépítése az ajánlattevő feladata és költsége.
A kivitelezést az rendelkezésre álló terveknek és engedélyeknek megfelelően a vonatkozó előírások betartásával kell elvégezni.
Az akadálymentesítést a terveknek és a vonatkozó előírásoknak megfelelően el kell végezni.
A kivitelezési munka kiemelt jellege miatt ajánlatkérő a munkavégzéshez hétvégi munkavégzési engedélyt kérhet.
A műszaki átadás-átvételi eljárás részeként az ajánlattevőnek el kell készíttetnie és ajánlatkérőnek átadni a kiépített vízvezeték negatív vízmintája.
A részletes műszaki leírást és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18967 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész: Téliesített koedukált épület
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lamar Építész Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10097946
Postai cím: Külső 11.862/11
Város: Kunmadaras
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5321
Ország: Magyarország
E-mail: olajos.marianna@lamarepitesziroda.hu
Telefon: +36 305220399
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 84892000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XXI. Hollandi u. 14.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megvalósítandó feladatok:
T01 Téliesített koedukált épület és környezete
A 3. részre vonatkozó leírás:
A fentebb részletezett épület helyén álló épület bontása, új, téliesített koedukált öltöző épület megépítése, üzemkész állapotban történő átadása, berendezéssel együtt (öltözőszekrények, paravánok, stb.), továbbá az 3. ajánlati rész vonatkozásában a teljes épületen kívüli közmű megépítése. A megvalósításhoz még esetlegesen szükséges tervek, engedélyek, közműszolgáltatói, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése is ajánlattevő feladata és költsége. Amennyiben a közmű építési munkák építéséhez a munkaárok víztelenítése válik szükségessé, úgy annak elvégzése az ajánlattevő feladata és költsége
Az építési területen található, a megvalósítást gátló felszíni és felszín alatti építmények, használaton kívüli műtárgyak bontása. Az építési törmelék, bontott anyag, föld elszállítása és lerakása lerakóhelyre.
Az 3. rész vonatkozásában a teljes külső tereprendezés (Az építési részekre vonatkozó helyszínrajzon kék színnel körbekeretezett). területen a tereprendezés, parkosítás, térkő burkolatépítés, térvilágítás, parkbútorok telepítése.
Az egységes megjelenés miatt a külső megjelenésű anyagokat (homlokzat színezés, faburkolat, fali és padló burkolat, vizes berendezési tárgyak, szaniterek, stb.) megrendelővel egyeztetni, jóváhagyatni szükséges.
A teljesértékű készültséghez egyéb, a közbeszerzési eljárás tárgyát nem képező munkák elvégezése is szükséges (kamera rendszer, hangosítás, elektromos munkák a strand egyéb területének áramellátása biztosításához, vagy gépészeti illetve elektromos munkák végzése az elektromos fogadóban illetve a gépészeti helyiségben stb.) a nyertes ajánlattevő köteles ezen munkavégzéseket a munkaterületén tűrni.
A munkavégzéshez szükséges ideiglenes áram és víz felhasználást ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a kapacitás erejéig, de ennek kiépítése az ajánlattevő feladata és költsége.
A kivitelezést az rendelkezésre álló terveknek és engedélyeknek megfelelően a vonatkozó előírások betartásával kell elvégezni.
Az akadálymentesítést a terveknek és a vonatkozó előírásoknak megfelelően el kell végezni.
A kivitelezési munka kiemelt jellege miatt ajánlatkérő a munkavégzéshez hétvégi munkavégzési engedélyt kérhet.
A műszaki átadás-átvételi eljárás részeként az ajánlattevőnek el kell készíttetnie és ajánlatkérőnek átadni a kiépített vízvezeték negatív vízmintája.
A részletes műszaki leírást és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/06 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 84892000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lamar Építész Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10097946
Postai cím: Külső 11.862/11
Város: Kunmadaras
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5321
Ország: Magyarország
E-mail: olajos.marianna@lamarepitesziroda.hu
Telefon: +36 305220399
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 3. ajánlati rész esetében, a szerződés IX. FIZETÉSI ÜTEMEZÉS” fejezet 2. pontjában rögzített fizetési feltételek között egy újabb részszámla benyújtásának lehetőségét rögzítették a Felek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az utóbbi két hétben a koronavírus fertőzés miatt kialakult, a gazdaság egészét érintő válság helyzetre való hivatkozással több beszállító jelezte a Vállalkozónak, hogy a folyamatban lévő megrendelésekkel kapcsolatosan – a járványhelyzet során kialakult gazdasági környezetre hivatkozással – a korábban megszokott és alkalmazott szakaszos és halasztott fizetési kondíciót nem tudják biztosítani részükre, a leadott megrendeléseket csak 100% előfinanszírozás mellett tudják teljesíteni, ezért szükségessé vált a Vállalkozó finanszírozási képességének biztosítása a teljesítés fenntartása érdekében.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 84892000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 84892000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben