Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/252
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.29.
Iktatószám: 23848/2020
CPV Kód: 45233100-0
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M6 autópálya Bóly-Ivándárda között kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001636882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
M6 autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakasz megvalósítása a 192+200 – 212+139 km szelvények közötti megvalósítás
Tervezési sebesség: 130 km/h
M6 autópálya
Forgalmi sáv szélessége: 3,75 m
Sávok száma: 2×2 forgalmi sáv,
gyorsító-lassítósávok szélessége: 3,75 m
középső elválasztó sáv szélessége 3,60 m, ebből biztonsági sáv 0,5 m
üzemi sáv szélessége: 3,0 m
padka:
füvesített padka: 1.00 m
gyorsító-lassító sáv padka: 2.00 m
ebből biztonsági sáv: 0.25 m
Koronaszélesség: 26,6 m
M6 autópálya gyűjtő-elosztó pálya:
Forgalmi sáv szélessége: 3,5 m
Sávok száma: 2
padka: 1.50 m
ebből belső biztonsági sáv: 0.50 m
külső biztonsági sáv: 0.25 m
belső füvesített padka: 1.00 m
külső füvesített padka 1.25 m
koronaszélesség: 10.00 m
Különszintű csomópontok, pihenőhelyek:
3 különszintű forgalmi csomópont
M6 – M60 elválási csomópont
Bóly Keleti csomópont
Villányi csomópont
komplex pihenőhely Nagynyárád
Műtárgyak, hidak:

16 db hídműtárgy, melyből a B1968 j. főpálya feletti vasútvonalat keresztező híd szabadnyílása 67 m
Országos közutak korrekciója:
5703 j. út korrekciója 859,4 m (Nagynyárád _Bóly összekötőút)
Tervezett 5718 j. út 1920 m (M6 - Bezedek összekötő út)
5704 j. út korrekciója 1042,3 m (Bezedek-Bóly összekötőút)
5702 j. út korrekciója 737,33 m (Sátorhely-Villány összekötőút)
Lippói körforgalom és a hozzá kapcsolódó utak korrekciója:
5702 j. út korrekciója 220 m (Majsi ág)
5704 j. út korrekciója 134,4 m (Töttösi ág)
5702 j. út korrekciója 143,94 m (Lippói ág)
57108 j. út korrekciója 174,05 m (Bezedeki ág)
Egyéb utak
Ivándárda, Komplex ellenőrző hely:
M6 autópálya 210+100 km szelvény környezetében a pálya két oldalán összesen 2 db hídmérleggel, 2 db tengelyterhelés mérővel, 2 db tengelysúlymérő épülettel, 2 db szociális épülettel, 30 db tgk és 26 szgk parkolóhellyel
Mérnökségi telep építése, az építési engedély beszerzése és kiviteli terv készítése:
57. sz. főút és az 56113 j. mellékút kereszteződésénél található területen, 2 telek kialakítását tervezzük: a mellékúthoz kapcsolódó telken kap helyet a külső parkoló és külső kerékpártároló, mely közforgalomnak átadott területként fog működni. Ezen keresztül közelíthető meg a 29.990 m2 területű telek, melyen a mérnökségi telep kerül kialakításra.
Tervezett létesítmények:
Irodaépület (hasznos alapterülete: 1397,27 m2)
Hídmérleg
Üzemanyagtöltő
Raktár (hasznos alapterülete: 1481,56 m2)
Sótároló (hasznos alapterülete: 1376,35 m2)
Garázs (hasznos alapterülete: 2339,38 m2)
Műhely (hasznos alapterülete: 1262,64 m2)
Kisbusz tároló (hasznos alapterülete: 321,32 m2)
Elemes tároló (8 egység)
Depónia terület
39 db személygépkocsi parkolóhely
Fedett kerékpártároló (20 férőhelyes)
Közművek:
Hírközlés
Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek
Nagyfeszültségű villamos vezetékek
Vízellátás, csatornázás
Szénhidrogén vezetékek
Vasúti hírközlés és biztosítóberendezés
Áramütés elleni védelem
Üzemi hírközlés

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 90456480133 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: M6 autópálya Bóly-Ivándárda között kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221110-6
További tárgyak: 45232450-1
45233110-3
45233120-6
65000000-3
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Baranya megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M6 autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakasz megvalósítása a 192+200 – 212+139 km szelvények közötti megvalósítás
Tervezési sebesség: 130 km/h
M6 autópálya
Forgalmi sáv szélessége: 3,75 m
Sávok száma: 2×2 forgalmi sáv,
gyorsító-lassítósávok szélessége: 3,75 m
középső elválasztó sáv szélessége 3,60 m, ebből biztonsági sáv 0,5 m
üzemi sáv szélessége: 3,0 m
padka:
füvesített padka: 1.00 m
gyorsító-lassító sáv padka: 2.00 m
ebből biztonsági sáv: 0.25 m
Koronaszélesség: 26,6 m
M6 autópálya gyűjtő-elosztó pálya:
Forgalmi sáv szélessége: 3,5 m
Sávok száma: 2
padka: 1.50 m
ebből belső biztonsági sáv: 0.50 m
külső biztonsági sáv: 0.25 m
belső füvesített padka: 1.00 m
külső füvesített padka 1.25 m
koronaszélesség: 10.00 m
Különszintű csomópontok, pihenőhelyek:
3 különszintű forgalmi csomópont
M6 – M60 elválási csomópont
Bóly Keleti csomópont
Villányi csomópont
komplex pihenőhely Nagynyárád
Műtárgyak, hidak:

16 db hídműtárgy, melyből a B1968 j. főpálya feletti vasútvonalat keresztező híd szabadnyílása 67 m
Országos közutak korrekciója:
5703 j. út korrekciója 859,4 m (Nagynyárád _Bóly összekötőút)
Tervezett 5718 j. út 1920 m (M6 - Bezedek összekötő út)
5704 j. út korrekciója 1042,3 m (Bezedek-Bóly összekötőút)
5702 j. út korrekciója 737,33 m (Sátorhely-Villány összekötőút)
Lippói körforgalom és a hozzá kapcsolódó utak korrekciója:
5702 j. út korrekciója 220 m (Majsi ág)
5704 j. út korrekciója 134,4 m (Töttösi ág)
5702 j. út korrekciója 143,94 m (Lippói ág)
57108 j. út korrekciója 174,05 m (Bezedeki ág)
Egyéb utak
Ivándárda, Komplex ellenőrző hely:
M6 autópálya 210+100 km szelvény környezetében a pálya két oldalán összesen 2 db hídmérleggel, 2 db tengelyterhelés mérővel, 2 db tengelysúlymérő épülettel, 2 db szociális épülettel, 30 db tgk és 26 szgk parkolóhellyel
Mérnökségi telep építése, az építési engedély beszerzése és kiviteli terv készítése:
57. sz. főút és az 56113 j. mellékút kereszteződésénél található területen, 2 telek kialakítását tervezzük: a mellékúthoz kapcsolódó telken kap helyet a külső parkoló és külső kerékpártároló, mely közforgalomnak átadott területként fog működni. Ezen keresztül közelíthető meg a 29.990 m2 területű telek, melyen a mérnökségi telep kerül kialakításra.
Tervezett létesítmények:
Irodaépület (hasznos alapterülete: 1397,27 m2)
Hídmérleg
Üzemanyagtöltő
Raktár (hasznos alapterülete: 1481,56 m2)
Sótároló (hasznos alapterülete: 1376,35 m2)
Garázs (hasznos alapterülete: 2339,38 m2)
Műhely (hasznos alapterülete: 1262,64 m2)
Kisbusz tároló (hasznos alapterülete: 321,32 m2)
Elemes tároló (8 egység)
Depónia terület
39 db személygépkocsi parkolóhely
Fedett kerékpártároló (20 férőhelyes)
Közművek:
Hírközlés
Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek
Nagyfeszültségű villamos vezetékek
Vízellátás, csatornázás
Szénhidrogén vezetékek
Vasúti hírközlés és biztosítóberendezés
Áramütés elleni védelem
Üzemi hírközlés
A mérnökségi telep tekintetében a kiviteli tervek beszerzésének indoka a 322/2015. Korm. rend 14. § (2) bek. szerint:
A mérnökségi telep engedélyezési és tenderdokumentációja elkészült. Engedély kérelem csak a területek rendelkezésre állását követően nyújtható be, a kiviteli terv készítése csak a meglévő építési engedély kiadása után kezdhető el. A mérnökségi telep területe jelenleg nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére.
További információ:
Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő (IKOP) támogatási igényt nyújtott be, a projekt Támogatási Szerződése nem került aláírásra, és ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 12 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az AF III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)  10
2 3. Az AF III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) 10
3 4. Az AF III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Uniós (IKOP)
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 030 - 069056
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: M6 autópálya Bóly-Ivándárda között kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53654911
Postai cím: Béke Utca 150
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL) https://www.dunaaszfalt.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 77807097919
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90456480133
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1.
Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Adószáma:12961555-4-43
Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
Adószáma: 28733232-4-03
Közös Ajánlattevők – S-D 2020 M6 Konzorcium
2.
Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.
Adószáma: 14300327-2-44
3.
Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2225 Üllő, Belterület hrsz 3753.
Adószáma: 13125811-2-44
4.
Ajánlattevő neve: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.
Adószáma: 10229105-2-11
Ajánlattevő neve: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.
Adószáma: 24824040-2-08
Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.
Adószáma: 24657998-2-43
Közös Ajánlattevők - SDD Konzorcium
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)