Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/232
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.03.
Iktatószám: 22740/2019
CPV Kód: 34121100-2
Ajánlatkérő: Paks Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Solaris Bus & Coach S.A.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39919065
Postai cím: Dózsa György Utca 55-61
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
Telefon: +36 75500572
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Fax: +36 75519080
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://paks.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://paks.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektromos autóbusz beszerzése Paks Város részére
Hivatkozási szám: EKR001099342018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34121100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jótállás Komplett jármű+ töltő min. 48 hó, Vázszerkezeti: min 96 hó, Akkumulátor állományra kapacitásának 65%-a még rendelkezésre áll min. 72 hó, Berendezések Szolgáltatások: 10 év, Dokumentációk, szoftverek: 5 év. kezdete a végszámlára vonatkozó teljesítés igazolás kiállításnak az időpontja.
Késedelmi kötbér: érintett nettó ellenértékének 0,5%-a/nap, de max. 10%
Hibás teljesítési kötbér: átadás-átvételét nem akadályozó hibák a mulasztással érintett teljesítés nettó árának napi 0,01%-ában, de max. a mulasztással érintett teljesítés nettó értékének 20%-ig. rendelkezésre állási: ha havi bontásban, járművek min. 96 %-os rendelkezésre állása nem biztosított. D=(96%-R) X nettó ár 0,01%-a. (D = a kötbér összege, R= az összesített rendelkezésre állás értéke %-ban) Amennyiben a hiba javítandó és a használhatóságát nem akadályozza, a bejelentést követő 6. naptól kijavításig az érintett nettó ár napi 0,01%-a. (max. 20%). Meghiúsulási kötbér: a le nem szállítottak 30 %-a
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 5319470 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Elektromos autóbusz beszerzése Paks Város részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31158000-8
További tárgyak: 34121100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7031 Paks, hrsz: 8803/2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 5+1 db szóló és 3+1 db midi elektromos, új autóbusz szállítása, üzembe helyezése és az autóbuszokkal kompatibilis –szabadtéren is telepíthető – akár az összes busz egyidejű töltésére is alkalmas töltő infrastruktúra (Paks, 0401/29. hrsz-ra történő) szállítása és üzembe helyezése,
- Az autóbuszoknak a szóló illetve a midi kategórián belül ugyanazon gyártótól kell származniuk, és ugyan azon típusúnak kell lenniük és a megajánlott töltőinfrastruktúrának alkalmasnak kell lennie bármelyik járműtípus (szóló vagy midi jármű) töltésére, azaz kompatibilisnek kell lennie valamennyi megajánlott járműtípussal.
Járműéletkor: gyártás max. a megrendelést megelőző 12 hónap.
A szállítás időpontjában meg kell felelniük a Magyarországon érvényes gépjármű előírásoknak (különösen a 6/1990 KöHÉM rend. és a 661/2009/EK irányelveknek.) Rendelkezzenek olyan Európai Unióban kiadott érvényes típusengedéllyel illetve típusbizonyítvánnyal, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság, vagy annak jogelődje, illetve jogutódja elfogadott. A típusbizonyítvány másolatát legkésőbb az autóbusz(ok) átadását megelőzően 30 nappal át kell adni.
A töltőinfrastruktúrának képesnek kell lennie, az összes busz (8+2) párhuzamos (egyidejű) töltése esetén is, az egyes járművek tekintetében, maximum 5 óra alatt 100%-os töltöttségig tölteni, max. 30%-os töltöttségi szintű lemerítettségről a járművet.
Az autóbuszok forgalomba helyezése az ajánlatkérő nevére az előírt engedélyek beszerzése.. Utas tájékoztató rendszer fogadására alkalmas állapotban. Oktatás: kezelés/karbantartás/szerviz: 50 óra (járművezető, szerelő, karbantartó) Alkatrész-szállítás: 10 évig Kötelező karbantartás min. 5 év;
- A hatótávolság városi körülmények között: min. 200 km egy feltöltéssel (max. 30%-os töltöttségig történő lemerítéssel),
- Járművek akkumulátorról táplált, elektromos rendszerű fűtőkészülékkel,
Szóló: új, helyi, városi közlekedésre alkalmas alacsony belépésű, kizárólag elektromos meghajtású (hajtómotor teljesítményigénye min 8 kW/t a jármű megengedett össztömegére számítva).
Követelmények:
- Feleljen meg a belföldi, közúti menetrend szerinti közösségi közlekedés követelményeinek, és a tevékenységre vonatkozó általános és speciális jogszabályoknak.
- Alacsony belépésű kivitelű (Jármű konstrukciójában alapfeltétel az első két ajtónál az alacsony belépés, az ajtó közvetlen környezetében dobogó nem lehet), városi közforgalmú személyszállító.
- Mozgáskorlátozottak fel- és leszállásra, illetve a kerekesszékkel utazók biztonságos elhelyezésére alkalmas, legalább 1 db mozgáskorlátozottak számára kialakított hellyel.
- Utastéri és vezetőtéri függetlenül szabályozható légkondicionáló berendezéssel felszerelt.
- Karosszéria: 1 szintes, 2 tengelyes, 3 ajtós kivitel,
- hosszúság: max.12.500 mm,
- Magasság: max.3.500 mm,
- Szélesség: max.2.550 mm,
- Szabad ajtónyílás 1. és 2. ajtó szélesség min: 1.200 mm, 3. ajtó min 800mm
- Ülőhelyek száma min.21 fő,
- Szállítható személyek száma min.60 fő. (4 fő/m2álló utassal számolva)
MIDI: új, helyi, városi közlekedésre alkalmas alacsony belépésű, kizárólag elektromos meghajtású (hajtómotor teljesítményigénye min. 8 kW/t a jármű megengedett össztömegére számítva) midi autóbusz.
Követelmények:
- Karosszéria: 1szintes, 2tengelyes, 2ajtós kivitelű,
- Mozgáskorlátozottak fel- és leszállásra, illetve a kerekesszékkel utazók biztonságos elhelyezésére alkalmas, min1 db mozgáskorlátozottak számára kialakított hellyel.
- Utastéri és vezetőtéri függetlenül szabályozható légkondicionáló berendezéssel felszerelve.
- Hosszúság:max.9300 mm,
- Magasság:max.3.500 mm,
- Szélesség:max.2.530 mm.
- Alacsony belépésű kivitel (Jármű konstrukciójában alapfeltétel az első két ajtónál az alacsony belépés, az ajtó közvetlen környezetében dobogó nem lehet),
- Szabad ajtónyílás szélesség min: első ajtónál: min. 800 mm, középső ajtónál: min. 1.200 mm
- Ülőhelyek száma min.16 fő.
- Szállítható személyek száma: min.30 fő (4 fő/m2 álló utassal számolva)
A részletek a közbeszdok-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. AkkumulátorÁllományNapiKapacitásaSort2SzerintMérveFolyamatosÜzem MellettiKorrigáltHatótáv (max.30%-osLemerítéssel)(min.200 -max.300 km) 10
2 1.1. Midi autóbusz estén 4
3 1.2. Szóló autóbusz estén 6
4 2. Az autóbuszok előírtakat meghaladó (4 fő/m2 álló utassal számolva szólónál min.60 fő, midinél min. 30 fő) együttes utaskapacitása (fő)  10
5 2.1. Midi autóbusz estén 4
6 2.2. Szóló autóbusz estén 6
7 3. A vételárba foglalt üzembentartási garancia megajánlott időtartama a járművekre egységesen (hónap) 35
8 3.1. Komplett járműre (és töltőinfrastruktúrára) vállalt garancia (min. 48 hó max. 144 hó) 10
9 3.2. Vázszerkezeti garancia (min 96 hó, max. 144 hó) 10
10 3.3. Akkumulátor állományra vállalt cseregarancia (az akkumulátor eredeti kapacitásának 65%-amíg rendelkezésre áll)(min. 72 hó, max.144 hó) 15
11 4. ATeljesPadlófelületenBelül,AHasznosAlacsonyPadlós(max.400mm)FelületNagyságaAJárműHasznosAlapterületéreVetítve %-ban (HasznosAlacsonyPadlósAlapterület:AzÜlőÉsÁllóUtasokSzállításáraAlkalmasTerület) 10
12 4.1. Midi autóbusz estén 4
13 4.2. Szóló autóbusz estén 6
x Költség kritérium – 1 5. A 8 db járműre vetített élettartam költség, amely tartalmazza a 60.000 km/év futásteljesítményt figyelembe véve, és 10 éves időtartamot figyelembe véve (Ft)  100
  Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: További 1 db szóló és 1 db midi autóbusz, a kapcsolódó töltő infrastruktúrával együtt. Az opció lehívására legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül sor kerül.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00020 Paks Város Közösségi közlekedés fejlesztése
II.2.14) További információ:
5. ért.szempont részletezése: A 8 db járműre vetített élettartam költség, amely tartalmazza a 60.000 km/év futásteljesítményt figyelembe véve, és 10 éves időtartamot figyelembe véve (Ft)
• az ezen időszak alatt a 8 db jármű által felhasznált energia (üzemanyag) költséget,
• az ezen időszak alatt 8 db járműre ráfordított karbantartási költséget,
• és az 8 db jármű ajánlati árát
Súlyszám: 100

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 567959
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Elektromos autóbusz beszerzése Paks Város részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Solaris Bus & Coach S.A.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65144523
Postai cím: Bolechowo Osiedle, ul. Obornicka 46
Város: Owinska
NUTS-kód: PL418
Postai irányítószám: 62-005
Ország: Lengyelország
E-mail: maksim.bazan@solarisbus.com
Telefon: +48 616672537
Internetcím(ek): (URL) www.solarisbus.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1400000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5319470
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1./ Ajánlattevő neve: Solaris Bus & Coach S.A.
Székhelye: 62-005 Owinska Bolechowo Osiedle, ul. Obornicka 46
Adószáma: PL5240015630
2./ Ajánlattevő neve: BYD Europe B.V.
Székhelye: 3125 Schiedam 's-Gravelandseweg 256
Adószáma: NL87406545B01
A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve: Solaris Bus & Coach S.A.
Ajánlattevő székhelye: 62-005 Owinska Bolechowo Osiedle, ul. Obornicka 46
Az eljárás fajtájának indoklása:
A Kbt. 85. (2) c) pontja szerint: a beszerzés tárgyának sajátossága (a közösségi közlekedésben alkalmazott
hajtás technológia újszerűsége miatt), a szerződés jellege, összetettsége és a jogi és pénzügyi szempontokkal
kapcsolatos sajátos körülményei és az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem
választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)