Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/223
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.18.
Iktatószám: 22701/2021
CPV Kód: 39162110-9
Ajánlatkérő: Tatabányai Tankerületi Központ Esztergomi Tankerületi Központ
Teljesítés helye: Kisbér, Tata, Tatabánya, Oroszlány, Komárom, Esztergom, Dorog, Nyergesújfalu, Kömlőd;Kisbér, Tata, Tatabánya, Oroszlány, Komárom, Esztergom, Dorog, Nyergesújfalu, Kömlőd;Kisbér, Tata, Tatabánya, Oroszlány, Komárom, Esztergom, Dorog, Nyergesújfalu, Kömlőd
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.12.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabányai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835516211
Postai cím: Győri Út 29.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Ferenc
Telefon: +36 305928913
E-mail: ferenc.borbely@kk.gov.hu
Fax: +36 305928913
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/tatabanya
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Esztergomi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15839156211
Postai cím: Lőrinc Utca 7
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Muszela Szabolcs
Telefon: +36 33795202
E-mail: esztergom@kk.gov.hu
Fax: +36 33795202
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kk.gov.hu/esztergom
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Tatabányai Tankerületi Központ (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001451632021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001451632021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szakmai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001451632021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„EFOP-3.1.6-16-2017-00029 „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Tatabányai Tankerületi Központ intézményeiben” elnevezésű pályázat keretében szakmai eszközök beszerzése”
Mennyiség:
1. rész: Egyéb fejlesztő eszközök, mindösszesen 1445 darab beszerzése adásvételi szerződés keretében.
2. rész: Oktatási fejlesztő eszközök, mindösszesen 1334 darab beszerzése adásvételi szerződés keretében.
3. rész: Okoskocka, mindösszesen 111 darab beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi valamennyi közbeszerzési rész tekintetében a berendezések beszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása.
Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében felhívja ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Egyéb fejlesztő eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37524000-7
További tárgyak: 37524100-8
39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Kisbér, Tata, Tatabánya, Oroszlány, Komárom, Esztergom, Dorog, Nyergesújfalu, Kömlőd
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egyéb fejlesztő eszközök, mindösszesen 1445 darab beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Ajánlatkérő által beszerezni kívánt főbb eszközök megnevezése:
3D sziluett formalyukasztó 38 mm, bagoly - 1 darab
3D sziluett formalyukasztó 38 mm, pillangó - 1 darab
3D sziluett formalyukasztó 38 mm, szív - 1 darab
3D-Puzzle építőkészlet - 4 darab
6 db-os JUMBO vastagceruza készlet - 3 darab
A vízitündér leánya - 1 darab
ABC kártya - 1 darab
Absztrakt társasjáték - logikai, egymásra építő - 1 darab
Akadálypálya szett 12 részes - 2 darab
Állat formájú projektor multiszenzoros világító játék - 17 darab
Állatok és kicsinyeik - 1 darab
Ark kezdő evőeszköz - 3 darab
Asztali nagy golyóvezető - 1 darab
Asztalra helyezhető fa léghoki szett 70x38.5x9.5cm - 1 darab
Az állatok és a természet hangjai - 2 darab
Bábkészlet ötujjas - 1 darab
Babzsák készlet számfelirattal - 3 darab
Bébi pötyi szett (240 darabos) - 1 darab
Beszélgetést indító dobókocka - 10 darab
Betűtartó, szóképtartó sín - 1 darab
Big red twist taktilis és auditív visszacsatoló - 5 darab
Billenő rácshinta 2 személyes - 6 darab
Billenő talp kétszemélyes - 13 darab
Biztonságos gyermek tükör puha kerettel (nagy) - 14 darab
Blocks: Betűvonat építőjáték 62db-os szett - 1 darab
Brainbox játék - 13 darab
Csecsemő lány baba rózsaszín ruhában 45cm - 1 darab
Csillagos ég - óriás ejtőernyő 5 m átmérő - 1 darab
Csipkerózsika diafilm - 1 darab
Dantoy Toronyépítő - 1 darab
Darts tábla - 1 darab
Dominó (jármű 2) - 30 darab
Dühöngő kalapáló játék - 2 darab
Életviteli kanál balos - 23 darab
Életviteli kanál jobbos - 26 darab
Életviteli kanál vastag markolattal - 160 darab
Életviteli kés - 10 darab
Életviteli kés vastag markolattal - 120 darab
Életviteli teáskanál egyenes nyéllel - 35 darab
Életviteli ultrakönnyű hajlított kés - 34 darab
Életviteli ultrakönnyű kanál balos - 9 darab
Életviteli ultrakönnyű kanál jobbos - 29 darab
Életviteli ultrakönnyű kés - 8 darab
Életviteli ultrakönnyű villa balos - 18 darab
Életviteli ultrakönnyű villa jobbos - 9 darab
Életviteli vajkenő kés - 10 darab
Életviteli villa balos - 22 darab
Életviteli villa jobbos - 22 darab
Életviteli villa vastag markolattal - 129 darab
Ellentétek képkártya sorozat 68 db-os - 1 darab
Előtte és utána képkártya - 1 darab
Érzékelés fejlesztő játék - 3 darab
Érzések képsorozat 32 történet - 1 darab
Ételek bemutatása - társasjáték - 2 darab
Fedezd fel a formákat! - zöldségek és gyümölcsök - 3 darab
Fénykép kártyák - naptár, idő, időjárás - 1 darab
Fényképkártyák - Hol a hiba? 54 db képpel - 1 darab
Fényképkártyák - Keresd a különbségeket 54 db képpel - 1 darab
Fiú baba - 1 darab
Floorball készlet - 2 darab
Fogantyús puzzle - GOKI erdei állatok - 6 darab
Foglalkozások - 2 darab
Fogós puzzle – 4 db-os - 35 darab
Folyami lépegető - lépőkő készlet - 9 db-os - 30 darab
Formarajzoló - A farm állatai - 2 darab
Formarajzoló - A parkban - 2 darab
Formarajzoló - A tenger élőlényei - 2 darab
Formarajzoló - Állatkert - 2 darab
Formarajzoló - Háziállatok - 2 darab
Formarajzoló - Járművek - 1 darab
Fújócska-lottó - logopédiai játék - 3 darab
Fürdető zsámoly - 4 darab
Fűzőcske - ABC (28 darabos) - 1 darab
Fűzőcske - Számok (10 darabos) - 4 darab
Fűzős állatok - 1 darab
Geomag glittet 68 db-os csillámos készlet - 1 darab
GoTalk 20+ - 4 darab
GoTalk 4+ - 5 darab
GoTalk 9+ - 2 darab
Gyöngyfűző kerek-dobozos - 1 darab
Hamupipőke - diafilm - 1 darab
Hintakukac - 1 darab
Holle anyó - diafilm - 1 darab
Hordó építőjáték szett - 1 darab
János vitéz - diafilm - 1 darab
Jenga - 24 darab
JENX PRONE terápiás állítógép - 2 darab
Kaleidoszkóp lámpa - 24 darab
Keresd a párját! Tapintás fejlesztő! - 1 darab
Kicsik Bibliája - diafilm - 1 darab
Kockazsámoly - 24 darab
Kommunikációs kártyacsomag - 13 darab
Kommunikációs készlet - 4 darab
Konvex tükrök - 1 darab
Labdafürdő medence 140x140x25 cm - 1 darab
Labdakészlet hordáskában- 26 darabos - 1 darab
lejtők lépcsővel (3 fok lépcső) - 12 darab
Lepkelabda-tollaslabda készlet - 1 darab
Logico primo - 51 darab
Logopédiai képeskártya - 3 darab
Lyukacsos csörgőlabda - 226 darab
Macicsalád szortírozó készlet - 1 darab
Matematikai szőnyeg - 100-as tábla - 1 darab
Minimat szortírozó készlet I. - 1 darab
Mozgásfejlesztő eszközök csomag - 1 darab
Óceán hangjai - 1 darab
Oktató tabló - állatok I. - 1 darab
Oktató tabló - Gyümölcsök - 1 darab
Oktató tabló - Közlekedés - 1 darab
Öreg néne őzikéje - diafilm - 1 darab
Összerakható háromrészes lábzsámoly - 6 darab
Padlórobot - katica csomag - 1 darab
Partybox 1000 - 1 darab
Partybox 310 - 1 darab
Pociroller 41x28,5 cm - 25 darab
Prepozíciók dominójáték - benne, rajta, alatta - 3 darab
Prepozíciók dominójáték - előtte, mögötte, mellette - 3 darab
Puha Filclap - 1 darab
Színes hang-hengerek - 1 darab
Szín-forma játék feladatlapokkal - 1 darab
Színváltó, világító asztal - 1 darab
Szivacs bélyegző - Kisbetűk - 1 darab
Szivacsbélyegző - Nagybetűk - 1 darab
Szivárvány csóva labda - 1 darab
Szövőkeret (közepes) - 1 darab
Szövőkeret (nagy) - 1 darab
Taktilis érzékelést fejlesztő készlet - 12 darab
Tapassz játék - 1 darab
Testhengercsalád, 5 részes - 1 darab
Tornapad, 2 m, tömör fenyő - 8 darab
Tornapad, 4 m, tömör fenyőfa - 2 darab
Tornaszőnyeg - 13 darab
Történetek - 4 darab
Ugráló boci - 2 darab
Utazó gyógypedagógiai készlet 2. - 1 darab
Utazókészlet 3. -logopédiai - 1 darab
Utazókészlet tároló dobozban - 6 darab
Űr projektor - 3 darab
Világító panel A/2 változtatható színnel - 3 darab

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a berendezések beszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása. A beszerezni kívánt eszközök megnevezését, azok darabszámát és részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képző műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (Nettó Forint) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/04/29 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00029
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontba foglalt kezdő időpont az EKR rendszer sajátosságaira tekintettel, a hirdetmény feladhatósága érdekében került meghatározásra. A teljesítés a szerződés hatálybalépésének időpontjában kezdődik.

II.2.1) Elnevezés:
Oktatási eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
További tárgyak: 37524000-7
37524100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Kisbér, Tata, Tatabánya, Oroszlány, Komárom, Esztergom, Dorog, Nyergesújfalu, Kömlőd
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Oktatási eszközök, mindösszesen 1334 darab beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Ajánlatkérő által beszerezni kívánt eszközök megnevezése:
100 Montessori fejlesztő gyakorlat óvodásoknak - 2 darab
20 Óriási lyukas kocka - 1 darab
3 buborékos, szenzoros domború tükör, puha kerettel - 6 darab
3D GeoMo háromszögek - 1 darab
6,5 literes átlátszó műanyag tárolódoboz - 183 darab
A Föld domborzata - 1 darab
A Föld országai - 1 darab
A Sarkvidékek - 1 darab
A titkos ajtó - 1 darab
Abakusz színes formákkal, 100 darabos készlet - 1 darab
ABC betűi és első szavaim fejlesztő játékszett - 3 darab
ABC tabló - 4 db-os készlet - 1 darab
Absztrakt tapintó fal - 8 darab
Acéltábla keretben - 8 darab
Activity Junior - 1 darab
Akupresszúrás szőnyeg - 1 darab
Állítható magasságú egyszemélyes előlappal polccal tanulóasztal (70x50 cm) - 5 darab
Állítható magasságú szék - 5 darab
Álltható tárgyasztal - 1 darab
Amőba tábla - 30 darab
Asztali csőhangsor - 1 darab
Asztali csörgő szett - 1 darab
Autizmus támogatás készlet - 10 darab
Az Európai Unió - fali térkép - 1 darab
Baba puzzle - 12 darab
Bábkészlet - állatok - 1 darab
Babzsák készlet betű felirattal - 3 darab
Bambusz párhuzamos járókorlát szett - 7 darab
Betűtartó szett - 1 darab
Billenő deszka - 10 darab
Billenő rácshinta 1 személyes 65 x 42 x 15 cm - 5 darab
Bójajelöló számkészlet - 2 darab
Bordásfal - 6 darab
Buborékoszlop - 1 darab
Cintányér - 2 darab
Csak egy társasjáték - 1 darab
Csillagszőnyeg - 1x1 m - 1 darab
Csillagszőnyeg 2x2 m - 1 darab
Csocsó - 1 darab
Csuklócsörgő készlet - 10 darabos - 3 darab
Dantoy Libikóka-Kutya - 1 darab
Egyensúlyozó hegy - 24 darab
Egyensúlyozó játék - 30 darab
Egyensúlyozó játék labdával - 2 darab
Egyensúlyozó mérleghinta - 7 darab
Egyensúlyozó párna, átmérő: 33 cm - 215 darab
Egyensúlyozó süni - 143 darab
Egyensúlyozó tölcsér 80 cm átmérő - 1 darab
Építőkocka (7 cm-es, színes) - 1 darab
Érzékelő párnák - 1 darab
Érzékszerveink - alapkártyák - 2 darab
Esőbot - kicsi - 5 darab
Európa domborzata és bányászata - 1 darab
Fa kasztanyetta - 21 darab
Fa tojás maracas - 30 darab
Fokosszék 8 fokos - 3 darab
Fokosszék, 9 fokos - 9 darab
Fújós logopédiai játék 4 az 1-ben - 3 darab
Geomag panelek 50 db-os mágneses készlet - 5 darab
Gimnasztikai labda ( fitball ) 85 cm - 5 darab
Go-go roller fogantyúval - 1 darab
Háttámlás szobakerékpár - 2 darab
Indián dob - 1 darab
Játékosan az érzelmekkel! - 2 darab
Jáva 7 építőjáték - 1 darab
Jeges csillagfény - 9 darab
Képes történetek képkártya - több témakörben - 15 darab
Keresd a kakukktojást! - 1 darab
Kis Kukta kártya - 2 darab
Kis lovaglószék - 9 darab
Klasszikus mesék bábkészlet - 1 darab
Klasszikus Torpedó társasjáték - 19 darab
Kokiriko - kerepelő - 1 darab
Környezetbarát szenzoros labdakészlet - 1 darab
Laminálógép - 2 darab
lávalámpa - 2 darab
Letörölhető fehér tábla - 1 darab
Magyarország domborzata és ásványkincsei - térkép - 1 darab
Magyarország közigazgatása és közlekedése - térkép - 1 darab
Memóriajáték - mindennapok - 1 darab
Minimat szortírozó készlet II. - 1 darab
Mókuskerék 4 részre szedhető - 1 darab
Nagy fali képességfejlesztő játék - 6 részes - 1 darab
Nagy színváltó labda - 3 darab
Nagy színváltó tojás - 2 darab
Négyhangú fadob verővel - 1 darab
Óceán dob - 25 cm - 1 darab
Olvasás előkészítő rulett - 3 darab
Optikai szálas fényfüggöny (90db/2m) - 1 darab
Optikai szálas világító gubanc - 1 darab
Óriás folyó egyensúlyozó készlet (folyó és sziget) - 18 darab
Óriás formák - Nagybetűk - 1 darab
Összecsukható járólétra - 6 darab
Pelota szabadtéri játék készlet - 10 darab
Puttonyos babzsák készlet - 1 darab
Rázótojás készlet - 2 darab
Ritmushangszer – Boom-Whackers - 1 darab
Shaker - 2 darab
Spirálozógép - 1 darab
Stratégiai tervezés, hóditás társasjáték - 1 darab
Számlépcső - 1 darab
Szekrény - 4 darab
Színek, formák, számok játszószőnyeg - 1 darab
Színváltó kocka - 2 darab
Színváltó tojás kicsi - 59 darab
Szivacs bélyegző - Számok - 1 darab
Szivárvány lépőkövek - 5 db-os készlet - 28 darab
Szőnyeg - 3 darab
Tapintható kisbetűk - 1 darab
Tapintható nagybetűk - méret kb.16 cm - 1 darab
Tapintható varázsnégyzetek - 2 darab
Tapintós formakereső játék - 4 darab
Tenyér egyensúlyozó - 201 darab
Tolerancia és együttélés - képkártya - 1 darab
Tornazsámoly - 13 darab
Trambulin 122 cm - 1 darab
Turbinó (fújócska) - 3 darab
Tükrök - 1 darab
Ugráló labda 60 cm - 4 darab
Utazó doboz ARK - 2 darab
Varázsablak - 2 darab
Vízágy - 2 darab
Vízi fürdő fény projektor - 2 darab
Vonalvezetési gyakorlatok - 21 darab
Zenélő csengők készlet - 3 darab
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a berendezések beszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása. A beszerezni kívánt eszközök megnevezését, azok darabszámát és részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képző műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (Nettó Forint) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/04/29 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00029
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontba foglalt kezdő időpont az EKR rendszer sajátosságaira tekintettel, a hirdetmény feladhatósága érdekében került meghatározásra. A teljesítés a szerződés hatálybalépésének időpontjában kezdődik.

II.2.1) Elnevezés:
Okoskocka
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37524000-7
További tárgyak: 37524100-8
39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Kisbér, Tata, Tatabánya, Oroszlány, Komárom, Esztergom, Dorog, Nyergesújfalu, Kömlőd
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Okoskocka, mindösszesen 111 darab beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Ajánlatkérő által beszerezni kívánt eszközök megnevezése:
Okoskocka - Akusztikus észlelés - 15 darab
Okoskocka - Anyanyelvi játék – 11 darab
Okoskocka - Mese - és szövegértés - 16 darab
Okoskocka - Számolás - 12 darab
Okoskocka - Számolás iskolásoknak - 3 darab
Okoskocka - Számolás óvodásoknak – 3 darab
Okoskocka – Tér- és időészlelés - 17 darab
Okoskocka - Testséma - 12 darab
Okoskocka - Vizuális észlelés iskolásoknak - 11 darab
Okoskocka - Vizuális észlelés óvodásoknak – 11 darab
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a berendezések beszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása. A beszerezni kívánt eszközök megnevezését, azok darabszámát és részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képző műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (Nettó Forint) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/04/29 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00029
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontba foglalt kezdő időpont az EKR rendszer sajátosságaira tekintettel, a hirdetmény feladhatósága érdekében került meghatározásra. A teljesítés a szerződés hatálybalépésének időpontjában kezdődik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi közbeszerzési részben:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A §-ában foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: • Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön), Kbt. 114/A §-a a 321/2015. (XI. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
• Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés).
• A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
• Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok csatolása (saját nyilatkozatok esetében) során a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének megfelelően kell eljárniuk.
• Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is.
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi közbeszerzési rész esetében:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
P/1. Ajánlattevő köteles csatolni a Rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának a napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (készségfejlesztő eszköz és/vagy fejlesztő játék és/vagy oktatási kellék szállítása) szerinti összesített nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2. Ajánlattevő Rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján köteles becsatolni az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Abban az esetben amennyiben a beszámoló valamelyik része nem található meg a céginformációs szolgálat honlapján, úgy ajánlattevő köteles becsatolni a saját vagy jogelődje – az eljárás megindításának a napját megelőzően lezárt - utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójának a hiányzó részét az ajánlatába.
A Rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő az alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (készségfejlesztő eszköz és/vagy fejlesztő játék és/vagy oktatási kellék szállítása) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ha az ajánlattevő P/1. és P/2. pontok szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a fenti pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének értelmében a P1.) pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A P2.) pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében közös ajánlattétel esetén elegendő, ha közös ajánlattevők egyike megfelel az előírt alkalmassági követelménynek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (készségfejlesztő eszköz és/vagy fejlesztő játék és/vagy oktatási kellék szállítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el
• az 1. közbeszerzési rész a 10.000.000,- HUF értékeket
• a 2. közbeszerzési rész a 10.000.000,- HUF értékeket
• a 3. közbeszerzési rész a 3.500.000,- HUF értékeket.
P/2. Valamennyi közbeszerzési rész esetében alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának a napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év alatt egynél többször negatív volt.
A Rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt közbeszerzés tárgya szerinti (készségfejlesztő eszköz és/vagy fejlesztő játék és/vagy oktatási kellék szállítása) általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevétel mértéke:
• az 1. közbeszerzési rész a 10.000.000,- HUF értékeket
• a 2. közbeszerzési rész a 10.000.000,- HUF értékeket
• a 3. közbeszerzési rész a 3.500.000,- HUF értékeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi közbeszerzési rész esetében:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
M/1. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített, az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott tárgyú, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján alkalmazandó 22. § (2) bekezdése szerinti referenciaigazolással (a szerződést kötő másik fél által adott igazolás) köteles teljesíteni. Az igazolásnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
Az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdete és befejezése, év, hó, nap formában);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- a referencia tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítés mennyisége (darab)
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelmény esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelmény a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának a napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül szerződésszerűen teljesített, átadás-átvétellel lezárt a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával, amely(ek)
- az 1. rész esetében legalább 1012 db készségfejlesztő eszköz és/vagy fejlesztő játék és/vagy oktatási kellék szállítására vonatkozik,
- a 2. rész esetében legalább 934 db készségfejlesztő eszköz és/vagy fejlesztő játék és/vagy oktatási kellék szállítására vonatkozik,
- a 3. rész esetében legalább 78 db készségfejlesztő eszköz és/vagy fejlesztő játék és/vagy oktatási kellék szállítására vonatkozik.
Egy referencia felhasználható valamennyi rész esetén. Amennyiben az Ajánlattevő ugyanazon referenciával kívánja alkalmasságát több rész tekintetében igazolni, azt az Ajánlatkérő elfogadja, amennyiben az az előírt minimumkövetelménynek megfelel.
Az előírt referencia több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi közbeszerzési rész esetében:
A Ptk. 6:186. §-a alapján:
Késedelmi kötbér:
Ha a nyertes ajánlattevő nem teljesít a kötbérterhes határidőre, akkor Ajánlatkérő késedelmi kötbér fizetésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 1 %/ naptári nap, de maximum 20 %.
Hibás teljesítési kötbér esetén alkalmazandó késedelmi kötbér:
Ha a nyertes ajánlattevő teljesítése nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak akkor Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér fizetésére jogosult. A kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett termékek nettó ellenértékének 1 %/ naptári nap a hiba kijavításáig, de maximum 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a szerződés részben vagy egészben meghiúsul - illetve ajánlattevő késedelme vagy hibás teljesítése a 20 naptári napot meghaladja - ajánlatkérő a meghiúsulással érintett megrendelés nettó ellenérték 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre válik jogosulttá.
Jótállás: Nyertes Ajánlattevő a termékek igazolt átadás-átvételét követően 24 hónap jótállást biztosít. Abban az esetben amennyiben a leszállított termékek gyártói garanciája több, mint az előírt jótállási időszak, úgy Eladó a termékek gyártói garanciájával megegyező időtartamú jótállást köteles biztosítani.
Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi közbeszerzési rész esetében:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme Magyar Forint (HUF).
A szerződés finanszírozása az EFOP-3.1.6-16-2017-00029 kódszámú pályázat keretében történik. A szerződés finanszírozásának módja: utófinanszírozás. A támogatási intenzitás: 100,000000 %
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű megrendeléseket követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (5), (6), (11) és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül.
Ajánlattevő számla benyújtására a szerződés szerinti teljesítést követően, teljesítés igazolás alapján jogosult.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései irányadóak.
Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/12/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/12/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a Kbt. 68. § -a valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15-16. § tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.r: 150.000, 2.r: 150.000, 3.: 50.000, Ft
A befizetés helye: Magyar Államkincsár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10036004-00336561-30005008
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: - fizetési számlára történő befizetés esetén a befizetési bizonylat egyszerű másolata;
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Valamennyi közbeszerzési rész esetében:
1. Ajánlatba csatolandó
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti EKR űrlap;
- Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti EKR űrlap (nemleges tartalommal is);
- Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint Felolvasólap, EKR űrlap;
- nyilatkozat változásbejegyzésről, EKR Űrlap;
- nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról, EKR Űrlap;
- Kbt. 62. § (1) bek. K) pont Kb) alpontja szerinti EKR Űrlap;
- nyilatkozat üzleti titokról, EKR Űrlap (adott esetben)
- nyilatkozat, hogy ajánlattevő nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót és kapacitást nyújtó szervezetet, EKR Űrlap (nemleges tartalommal is)
- a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti EKR űrlap (nemleges tartalommal is);
- Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén a Kbt.-ben meghatározott szerződéses vagy előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállaló nyilatkozat (adott esetben);
- Az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását /szignómintáját is;
- Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás. A Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat;
- Rendelkezésre bocsátott árrészletező táblázat, mint kereskedelmi árajánlat kitöltött formában. A kereskedelmi árajánlat szakmai ajánlatnak minősül;
2. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. rendelkezéseivel.
3. Az ajánlatok felbontása: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15-16. § tartalmazza.
4. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdései, illetve szükség esetén a 424 /2017. Korm. r.16. § (2)-(3) bekezdései szerint jár el.
5. EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (jogelőd NEKSZT Kft.) végzi (http://nekszt.hu). EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal /tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
6. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését és nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
8. Ajánlatkérő a IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Koppándi Dániel (00665)
10. Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a jelen felhívás II.2.4) pontjában és a műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
11. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges