Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/234
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.12.02.
Iktatószám: 21883/2020
CPV Kód: 33141420-0
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mercator Medical Kft. (szerződéses érték: 195 000 000 HUF);Sempermed Magyarország Kft. (szerződéses érték: 291 000 000 HUF)
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Szabolcs utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Türk Attila
Telefon: +36 1 896 4952
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 1 795 0432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Orvosi kesztyűk beszerzése magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények részére - OT-002/2018/KM"
Hivatkozási szám: TED 2018/S 074-164146
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: "Orvosi kesztyűk beszerzése magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények részére - OT-002/2018/KM"
Rész száma: 6.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország
területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, pormentes
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 232 - 530034

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 (Iktatószám: ÁEEK/6904-44/2018) Rész száma: 6. Elnevezés: Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, pormentes
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mercator Medical Kft. (szerződéses érték: 195 000 000 HUF)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor utca 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: iroda@hu.mercatormedical.eu
Telefon: +36 30 505 8485
Internetcím(ek): (URL) http://www.mercatormedical.eu/hu
Fax: +36 1 403 9598
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Sempermed Magyarország Kft. (szerződéses érték: 291 000 000 HUF)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tartsay Vilmos utca 3. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: sempermed.budapest@semperitgroup.com
Telefon: +36 1 335 7111
Internetcím(ek): (URL) https://www.sempermed.com/
Fax: +36 1 335 7112
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 486000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság jelen szerződés vonatkozásában az Állami Egészségügyi Ellátó Központ jogutódja a 168/2004. (V.25.) Kormányrendeletben foglaltak szerint.
Sempermed Magyarország Kft. szállítóval kötött keretmegállapodás 2. számú módosításának dátuma: 2020. november 16.
(Előzmény:
Sempermed Magyarország Kft. szállítóval kötött keretmegállapodás 1. számú módosításának dátuma: 2020. szeptember 10.
Mercator Medical Kft. szállítóval kötött keretmegállapodás megszüntetésének dátuma: 2020. szeptember 10.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1 882 8592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1 882 8593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1 882 8592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1 882 8593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/26 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó és az önként csatlakozó intézmények által a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, pormentes
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 390000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Sempermed Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tartsay Vilmos utca 3. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: sempermed.budapest@semperitgroup.com
Telefon: +36 1 335 7111
Internetcím(ek): (URL) https://www.sempermed.com/
Fax: +36 1 335 7112
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Keretmegállapodás 1. számú módosítása:
A 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet 31/A.§ (1) bekezdése szerinti jogutódlás vonatkozásában az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által TED 2018/S 074-164146 azonosítószámú ajánlati felhívással indított közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodás módosítása volt szükséges. A jogutódlás következményeként az Ajánlatkérő mint szerződő fél adataiban történt változás, továbbá a 168/2004. (V.25.) Kormányrendeletben előírt - központosított közbeszerzési portált (www.kozbeszerzes.gov.hu) érintő - adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendjére vonatkozó előírásokkal egészült ki. A szerződés ellenértékének növelésére nem került sor.
Sempermed Magyarország Kft. szállítóval kötött keretmegállapodás 1. számú módosításának dátuma: 2020. szeptember 10. (hirdetmény száma: KÉ-17174/2020).
Mercator Medical Kft. szállítóval kötött szerződés 2020. szeptember 10. napjával közös megegyezéssel megszűnt (hirdetmény száma: KÉ-17213/2020).
Keretmegállapodás 2. számú módosítása:
A szerződés ellenértékének növelésére kerül sor.
Az Általános Keretmegállapodás 1. számú mellékletében a Szállító Ajánlati Ártáblázatában az „Ajánlott nettó egység ár HUF/pár” érték „97,00” azaz kilencvenhét értékről „130,00” azaz százharminc értékre módosul a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont szerint.
Sempermed Magyarország Kft. szállítóval kötött keretmegállapodás 2. számú módosításának dátuma: 2020. november 16.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:
a COVID-19 vírus járványügyi veszélyhelyzet miatt bekövetkezett gazdasági körülmények, piaci változások, árfolyam (EUR/HUF) kritikus, kiszámíthatatlan emelkedése, a pandémia következtében kialakult egészségügyi helyzet ármódosító, szállítói kapacitást befolyásoló hatása is indokolttá teszi a módosítást
A keretmegállapodás működőképessége, teljesíthetősége, a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények folyamatos ellátása kiemelt kormányzati és nemzetgazdasági érdek.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 291000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 390000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben