Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/19
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2016.02.15.
Iktatószám: 2037/2016
CPV Kód: 45221110-6
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: Bács-Kiskun megye 51/57+785 km sz. Tassi Kiskunsági-főcsatorna-híd
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Híd-Tám Kft.
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Jogi Igazgatóság
Telefon: +36 18199171
E-mail: szekely.marta@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Híd-Tám Kft.
Postai cím: Veres Péter út 48.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Csohány Antal
Telefon: +36 14317989
E-mail: hidtam@hidtam.hu
Fax: +36 14317988
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Országos közutak üzemeltetése
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Közúti hidak fejlesztése az országos közúthálózat főútvonalain - Kivitelezés I. / 1. rész
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Bács-Kiskun megye 51/57+785 km sz. Tassi Kiskunsági-főcsatorna-híd
NUTS-kód HU331
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/03/20 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Közúti hidak fejlesztése az országos közúthálózat főútvonalain - Kivitelezés I.
1. rész: Bács-Kiskun megye I. 51/57+785 km sz. Tassi Kiskunsági-főcsatorna-híd teljes felújítása
Ht.hf.08.30 számú tervdokumentáció szerint
Főbb munkanemek:
- burkolat táblás bontása hídon: 39 m3
- szigetelés bontása hídon: 391 m2
- híd szegély és járda bontása: 34 m3
- felmenő szerkezet felület tisztítása, javítása és betonfelület védelme: 160 m2
- monolit vasbeton szegély vagy járda készítése: 32 m3
- hídszegély betonfelület védelme: 226 m2
- közúti vezetőkorlát építése: 6841 kg
- szigetelés készítése hídon: 455 m2
- hídpálya aszfalt burkolat 3 rétegben: 390 m2
- víznyelő építése, cseréje: 12 db
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221110-6
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 54962771 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/04/16 (év/hó/nap)
Befejezés 2014/11/15 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 175 - 301387
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/09/10 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15534 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/09/11 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 071 - 121846
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/04/10 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6240 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/04/14 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti feltétel:
Vállalkozási szerződés II.1. pontja szerinti vállalkozási díj:
54.962.771,- Ft. + Áfa, azaz 69.802.719,- Ft
Módosított feltétel:
Vállalkozási szerződés II.1. pontja szerinti vállalkozási díj:
49.962.071,- Ft. + Áfa, azaz 63.451.830,- Ft
IV.1.3) A módosítás indoka:
1. sz. változtatás: Korlátrögzítés és korlátvég
A változtatás leírása:
A bebetonozott talplemezhez hegesztett korlát oszlopok helyett oszloptalppal összehegesztett és tüzihorganyzott oszlopok alkalmazása, valamint az előregyártott beton lefuttató elem helyett acélszerkezetű tüzihorganyzott korlátvég lezárás alkalmazása.
A hídon a terv szerint kettős vezetőkorlát készült, bebetonozott talplemezzel, és előregyártott betonelem lefuttatással. A kivitelező ehelyett talplemezzel összehegesztett korlátoszlopokat javasol, amelyeket a Dunaferr által gyártott H2 feltartóztatási fokozatú korláthoz alkalmazott talplemezekkel, és beragasztott menetes szárral rögzít a szerkezethez.
A változtatás indoka, szükségessége, célja, eredményei:
Mind a bebetonozott talplemezhez hegesztett korlát oszlopok, mind az oszloptalppal összehegesztett és tüzihorganyzott oszlopok alkalmazása, valamint az előregyártott beton lefuttató elem és az acélszerkezetű tüzihorganyzott korlátvég lezárás alkalmazása szabványos megoldás.
A kivitelező által javasolt kialakítás időigénye kevesebb, a módosított megoldásnak a tervezett funkció szempontjából nincs káros hatása, viszont korrózióvédelmi szempontból jobb, üzemeltetési szempontokból kedvezőbb megoldás.
A pótmunkából és az elmaradó munkából adódó költség különbözet: 0 Ft.

2. sz. változtatás: Szigetelés védelem
A változtatás leírása:
Szigetelésvédő öntött aszfalt helyett hengerelt aszfalt alkalmazása.
A terv szerint a híd pályalemezén a burkolati rétegrend:
- 2 rétegű modifikált bitumenes lemez szigetelés
- 4 cm MA11 öntött aszfalt szigetelésvédő réteg
- 5 cm AC 16 kötő réteg
- 3,5 cm AC11 kopó réteg
Az MA11 öntött aszfalt szigetelésvédő réteg helyett AC-11 védőaszfalt réteget kíván a kivitelező alkalmazni. Ennek megfelelően a pályalemezen a rétegrend:
- 2 rétegű modifikált bitumenes szigetelő lemez
- 4 cm AC11 védőréteg
- 5 cm AC 16 kötő réteg
- 4 cm AC11 kopó réteg
A változtatás indoka, szükségessége, célja, eredményei:
Kivitelezés időigénye kevesebb, mert a 2 rétegű modifikált bitumenes lemez finiserrel járható. A bitumenes szigetelőanyag kisebb hőterhelést kap, mely a szigetelés élettartamára kedvezően hat.
A pótmunkából és az elmaradó munkából adódó költség különbözet: 859 152,- Ft megtakarítás.

3. sz. változtatás: Híd jobbpálya utólagos felső erősítő vasalása és tüskézése
A változtatás leírása:
Szigetelés alatti kiegyenlítés helyett erősítő vb. lemez készítése.
A változtatás indoka, szükségessége, célja, eredményei:
Szerkezet állapota rosszabb a jóváhagyott tervben feltételezettnél, a monolit szerkezet felső részének és konzoljának erősítése szükséges.
A pótmunkából és az elmaradó munkából adódó költség különbözet: 2 617 977,- Ft pótmunka.

4. sz. változtatás: Hídszerkezet alsó felületi javítása
A változtatás leírása:
PCC felületjavítás elhagyása, helyette lőttbetonos megerősítés tüskézéssel és betonacél háló elhe-lyezésével tárgyú új műszaki tartalom megvalósítása új vállalkozási szerződés keretében.
A változtatás indoka, szükségessége, célja, eredményei:
Szerkezet állapota rosszabb a jóváhagyott tervben feltételezettnél, a monolit szerkezet alsó részének erősítése szükséges.
A pótmunkából és az elmaradó munkából adódó költség különbözet: 6 179 525,- Ft megtakarítás

5. sz. változtatás: Vízelvezetés, szikkasztó, burkolt talpárok
A változtatás leírása:
Szikkasztó medence építésének elhagyása, az eredeti ajánlati dokumentáció szerinti vízelvezető rendszer kiépítése és felújítása szerződéses keretek közt.
A változtatás indoka, szükségessége, célja, eredményei:
A terven szereplő elvezetés hely hiányában nem valósulhatott meg, helyette a surrantókból a vizet a Főcsatorna medrébe kell vezetni.
A pótmunkából és az elmaradó munkából adódó költség különbözet: 580 000,- Ft megtakarítás.

A fenti módosítás megfelel a jogszabályi (vö. Kbt. 132. §) követelményeknek, mivel
• a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
• a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
• a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2016/02/09 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)