Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/191
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.10.04.
Iktatószám: 18537/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Optimum Term Hőtechnikai Szerelő, Kivitelező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság;FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálffy Katalin
Telefon: +36 306274521
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE-NOIKK Megvaltan.eng.és kiv.tervdok készítése(2)
Hivatkozási szám: EKR001130782020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: SE-NOIKK megvaltan.,eng. és kiv. tervdok készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Hermina út 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósítása
Tervezéssel érintett feladat: meglévő épület bővítése-( nettó 2558 m2) és nagyságrendileg bruttó 8000 m2-es, 6 szintes új épület építése.
Az 1. lépésben megvalósulna az előadóterem feletti épületrészen a jelenlegi főépület bővítése.
A 2. ütemben megépülne az új épülettömb (épület és műtőblokkok megvalósítása, illetve a beépítendő CT és MR, valamint szükséges infrastruktúra beépítése)
Ellátandó feladatok helyszínenkénti bontásban:
 megvalósíthatósági tanulmány készítése,
 hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,
 tervezési program elkészítése,
 helyszínvizsgálat lefolytatása,
 vázlatterv készítése,
 engedélyezési terv elkészítése,
 kiviteli terv elkészítése,
 a megvalósításához szükséges valamennyi engedély, hatósági, szakhatósági hozzájárulás és állásfoglalás megszerzése,
 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglalt feladatok ellátása
Részhatáridők:
Megvalósíthatósági tanulmány (MT): 2 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Vázlatterv: MT elfogadását követő 2 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Engedélyes terv: meglévő épület bővítése, vázlatterv elfogadását követő 2 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Engedélyes terv: új épület építése: vázlatterv elfogadását követő 3 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Kiviteli terv, meglévő épület építése: jogerős építési engedélyt követő 5 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Kiviteli terv, új épület építése: jogerős építési engedélyt követő 7 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
A beruházás célja a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának (NOIKK) létrehozása. A központ egy olyan ipari, innovációs és kutatási központ, ami kapcsolódási pont lesz egyrészt a Semmelweis Egyetem, másrészt az egészségiparban érdekelt hazai és külföldi ipari szereplők közt. A létesítmény egyedülállónak tekinthető úgy idehaza, mint a kelet-közép-európai régióban, így fontos, hogy Magyarország legyen az első egy ilyen jellegű innovációs központ létrehozásával.
A beruházás által elérni kívánt eredmény az akadémiai és a gazdasági, ipari szereplők közti tudástranszfer biztosítása, ezáltal az ipari innováció elősegítése az orvostechnikai ágazatban. A NOIKK létrejöttével egy olyan műhely kezdhetné meg működését, mely az ipari innovációs és fejlesztési programok bázisa lehet, továbbá az orvosképzés hiányterületeire is megoldást nyújtana. A centrum az orvostechnológiai és orvosi műszergyártásnak innovációs ipari fejlesztésekben való aktív részvételét ösztönzi.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. A szükséges fedezet, vagy egy részének hiánya a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele (Kbt. 135.§ (12) bek.). A titoktartási kötelezettséget rögzítő rendelkezések kivételével, - a szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Beruházás előkészítésére, illetve a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei biztosítására a szükséges forrás a Megrendelő számára rendelkezésre álljon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 015 - 033090

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SE-NOIKK megvaltan.,eng. és kiv. tervdok készítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Optimum Term Hőtechnikai Szerelő, Kivitelező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81809114
Postai cím: Gidófalvy Lajos Utca 33. III/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: info@optimumterm.hu
Telefon: +36 96206309
Internetcím(ek): (URL) www.optimumterm.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93712165
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerterv.com
Telefon: +36 308637170
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 548100000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VII.2.1) pont folytatása:
7. A Szerződés VII.3. pontjában szereplő táblázat az alábbiak szerint módosul:
„A Tervező az elkészített Terveket és egyéb dokumentumokat az alábbiak szerint köteles átadni a Megrendelő részére.
Tervek és dokumentumok Formai követelmények
A tervezési előkészítő feladatok keretében elkészített dokumentumok papír alapon 4 (négy) példányban, magyar nyelven és pdf/A; pdf; illetve szerkeszthető (dwg, doc, xls) formátumban CD/DVD lemezen 4 (négy) példányban
Megvalósíthatósági Tanulmány papír alapon 4 (négy) példányban, magyar nyelven és pdf/A; pdf; illetve szerkeszthető (dwg, doc, xls) formátumban CD/DVD lemezen 4 (négy) példányban
Vázlatterv papír alapon 4 (négy) példányban, magyar nyelven és pdf/A; pdf; illetve szerkeszthető (dwg, doc, xls) formátumban CD/DVD lemezen 4 (négy) példányban
Engedélyezési Tervek papír alapon 4 (négy) példányban, magyar nyelven és pdf/A; pdf; illetve szerkeszthető (dwg, doc, xls) formátumban CD/DVD lemezen 4 (négy) példányban
Beruházás Kiviteli Terve papír alapon 4 (négy) példányban, magyar nyelven és pdf/A; pdf; illetve szerkeszthető (dwg, doc, xls) formátumban CD/DVD lemezen 4 (négy) példányban; tervközi példányok: szerkeszthető (dwg, doc, xls) formátumban CD/DVD lemezen 1 (egy) példányban
Árazott tervezői költségvetés SLO8, vagy SLO9 formátumban CD/DVD lemezen
Hőszükséglet és hőterhelés számítás a WinWatt programmal készített hőszükséglet és hőterhelés számítás wwp állományát CD/DVD lemezen
8. A Szerződés IX.8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervezői Díj vonatkozásában a Tervező 7 (hét) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult. A Tervezői Díj az alábbiak szerint esedékes:
a) 1. részszámla: a nettó Tervezői Díj 10%-a (azaz tíz százaléka), azaz 54 810 000 Ft + áfa, azaz ötvennégymillió-nyolcszáztízezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő által jóváhagyott és teljesítésigazolással igazolt Megvalósíthatósági Tanulmány Megrendelő részére történő átadását követően;
b) 2. részszámla: a nettó Tervezői Díj 10%-a (azaz tíz százaléka), azaz 54 810 000 Ft + áfa, azaz ötvennégymillió-nyolcszáztízezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő által jóváhagyott és teljesítésigazolással igazolt Vázlatterv Megrendelő részére történő átadását követően;
c) 3. részszámla: a nettó Tervezői Díj 10%-a (azaz tíz százaléka), azaz 54 810 000 Ft + áfa, azaz ötvennégymillió-nyolcszáztízezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő által jóváhagyott és teljesítésigazolással igazolt Engedélyezési Terv1 Megrendelő részére történő átadását követően;
d) 4. részszámla: a nettó Tervezői Díj 20%-a (azaz húsz százaléka), azaz 109 620 000 Ft + áfa, azaz százkilencmillió-hatszázhúszezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő által jóváhagyott és teljesítésigazolással igazolt Beruházás Engedélyezési Terve Megrendelő részére történő átadását követően;
e) 5. résszámla: a nettó Tervezői Díj 15%-a (azaz tizenöt százaléka), azaz 82 215 000 Ft + áfa, azaz nyolcvankétmillió-kétszáztizenötezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a szerződésszerűen teljesített, Megrendelő által jóváhagyott és teljesítésigazolással igazolt Beruházás Kiviteli Tervének 30%-os készültségi foka, annak Megrendelő részére történő átadását követően;
f) 6. résszámla: a nettó Tervezői Díj 15%-a (azaz tizenöt százaléka), azaz 82 215 000 Ft + áfa, azaz nyolcvankétmillió-kétszáztizenötezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a szerződésszerűen teljesített, Megrendelő által jóváhagyott és teljesítésigazolással igazolt Beruházás Kiviteli Tervének 60%-os készültségi foka, annak Megrendelő részére történő átadását követően;
g) 7. résszámla: a nettó Tervezői Díj 5%-a (azaz öt százaléka), azaz 27 405 000 Ft + áfa, azaz huszonhétmillió-négyszázötezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a végleges építési engedély rendelkezésre állását követően;
h) Végszámla: a nettó Tervezői Díj 15 %-a (azaz tizenöt százaléka), azaz 82 215 000 Ft + áfa, azaz nyolcvankétmillió-kétszáztizenötezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő által jóváhagyott és teljesítésigazolással igazolt teljes Beruházás Kiviteli Terve Megrendelő részére történő átadását követően;
A szerződés módosításának időpontja: 2021. 08. 31.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Hermina út 49.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósítása
Tervezéssel érintett feladat: meglévő épület bővítése-( nettó 2558 m2) és nagyságrendileg bruttó 8000 m2-es, 6 szintes új épület építése.
Az 1. lépésben megvalósulna az előadóterem feletti épületrészen a jelenlegi főépület bővítése.
A 2. ütemben megépülne az új épülettömb (épület és műtőblokkok megvalósítása, illetve a beépítendő CT és MR, valamint szükséges infrastruktúra beépítése)
Ellátandó feladatok helyszínenkénti bontásban:
 megvalósíthatósági tanulmány készítése,
 hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,
 tervezési program elkészítése,
 helyszínvizsgálat lefolytatása,
 vázlatterv készítése,
 engedélyezési terv elkészítése,
 kiviteli terv elkészítése,
 a megvalósításához szükséges valamennyi engedély, hatósági, szakhatósági hozzájárulás és állásfoglalás megszerzése,
 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglalt feladatok ellátása
Részhatáridők:
Megvalósíthatósági tanulmány (MT): 2 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Vázlatterv: MT elfogadását követő 2 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Engedélyes terv: meglévő épület bővítése, vázlatterv elfogadását követő 2 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Engedélyes terv: új épület építése: vázlatterv elfogadását követő 3 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Kiviteli terv, meglévő épület építése: jogerős építési engedélyt követő 5 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Kiviteli terv, új épület építése: jogerős építési engedélyt követő 7 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
A beruházás célja a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának (NOIKK) létrehozása. A központ egy olyan ipari, innovációs és kutatási központ, ami kapcsolódási pont lesz egyrészt a Semmelweis Egyetem, másrészt az egészségiparban érdekelt hazai és külföldi ipari szereplők közt. A létesítmény egyedülállónak tekinthető úgy idehaza, mint a kelet-közép-európai régióban, így fontos, hogy Magyarország legyen az első egy ilyen jellegű innovációs központ létrehozásával.
A beruházás által elérni kívánt eredmény az akadémiai és a gazdasági, ipari szereplők közti tudástranszfer biztosítása, ezáltal az ipari innováció elősegítése az orvostechnikai ágazatban. A NOIKK létrejöttével egy olyan műhely kezdhetné meg működését, mely az ipari innovációs és fejlesztési programok bázisa lehet, továbbá az orvosképzés hiányterületeire is megoldást nyújtana. A centrum az orvostechnológiai és orvosi műszergyártásnak innovációs ipari fejlesztésekben való aktív részvételét ösztönzi.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. A szükséges fedezet, vagy egy részének hiánya a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele (Kbt. 135.§ (12) bek.). A titoktartási kötelezettséget rögzítő rendelkezések kivételével, - a szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Beruházás előkészítésére, illetve a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei biztosítására a szükséges forrás a Megrendelő számára rendelkezésre álljon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 548100000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Optimum Term Hőtechnikai Szerelő, Kivitelező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81809114
Postai cím: Gidófalvy Lajos Utca 33. III/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: info@optimumterm.hu
Telefon: +36 96206309
Internetcím(ek): (URL) www.optimumterm.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93712165
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerterv.com
Telefon: +36 308637170
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A Szerződés I.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„Felek rögzítik, hogy a Beruházás majdani funkcionalitása miatt (a két épület összeépítésre, összekötésre kerül), illetve a megvalósíthatósága és költséghatékony kivitelezése okán Megrendelő kérésére a meglévő épület bővítésére vonatkozó tervek és az új épület tervei építési engedélyezési tervfázisban összevonásra kerülnek, egy épületként kezelendők.”
2. III.3.1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Engedélyezési Tervek elkészítése
Tervező jelen Szerződés 1. sz. szerződésmódosításának napjáig elkészítette a Megrendelő által átadott műszaki leírásnak megfelelően a Beruházás1-nek (vagyis a meglévő épület bővítésének) az engedélyezési tervdokumentációját (továbbiakban: „Engedélyezési Terv1”). Az 1.1. pontnak a jelen Szerződés 1. sz. szerződés módosítása által beemelt utolsó mondata alapján a Tervező köteles továbbá egy olyan engedélyezési tervdokumentációt elkészíteni, mely a meglévő épület bővítését és az új épületet összerajzolja és egy egységéként kezeli (továbbiakban: „Beruházás Engedélyezési Terve”), (Engedélyezési Terv1 és Beruházás Engedélyezési Terve a továbbiakban együttesen: „Engedélyezési Tervek”).
A Tervező az építésügyi engedélyeztetéshez szükséges Beruházás Engedélyezési Terve elkészítését a Megrendelő által a Közbeszerzési Dokumentáció keretében átadott műszaki leírásnak, valamint a jogszabályi előírásoknak, különösen a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően köteles elvégezni, a szükséges, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások és nyilatkozatok beszerzésével.
A Beruházás Engedélyezési Tervét olyan módon kell elkészíteni, hogy azok alkalmasak legyen az ÉTDR rendszerbe történő feltöltésre és arra, hogy az illetékes hatóság az építési engedélyt kiadja.
A Tervező a Beruházás Engedélyezési Tervét köteles benyújtani engedélyezésre és az engedélyezési eljárásban köteles a Megrendelő képviseletében eljárni. A Beruházás Engedélyezési Terve ÉTDR rendszerbe való feltöltését a Tervező végzi.”
3. A Szerződés III.3.1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Kiviteli Terv elkészítése
Tervező köteles elkészíteni a Megrendelő által a Közbeszerzési Dokumentáció keretében átadott műszaki leírásnak, valamint a jelen Szerződés 1. sz. módosításának megfelelően a Beruházás kiviteli tervdokumentációját (továbbiakban: „Beruházás Kiviteli Terve”).
A Tervező a Beruházás Kiviteli Tervét a megszerzendő építési, létesítési engedélyeket tartalmazó határozatok, valamint a Megrendelő által egyeztetett és véglegesített megoldások és volumen alapján, a hatályos jogszabályi előírásoknak, különösen a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos műszaki előírások tartalmi és formai követelményeinek – ideértve a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki Kamarának a kiviteli tervek elkészítésének tartalmi és formai követelményeire vonatkozó szabályzatait is – megfelelően kell elkészítenie, valamennyi szakágra kiterjedően.”
4. A Szerződés III.3.1.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Költségvetés elkészítése
A Tervező feladatát képezi a Beruházás Kiviteli Terve alapján az árazatlan és árazott költségvetés elkészítése.”
5. A Szerződés IV.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Felek megállapodnak, hogy a teljesítésre irányadó, az átadás-átvételi eljárást magában foglaló, kötbérterhes teljesítési határidők (mérföldkövek) az alábbiak:
a) első mérföldkő: a Megrendelő által jóváhagyott Megvalósíthatósági Tanulmány Megrendelő részére történő átadása: a Szerződés hatálybalépésétől számított 2 (két) hónap;
b) második mérföldkő: a Megrendelő által jóváhagyott Vázlatterv Megrendelő részére történő átadása: Megvalósíthatósági Tanulmány Megrendelő általi jóváhagyását követő 2 (két) hónap;
c) harmadik mérföldkő: a Megrendelő által jóváhagyott Engedélyezési Terv1 Megrendelő részére történő átadása: Vázlatterv Megrendelő általi jóváhagyását követő 2 (két) hónap;
d) negyedik mérföldkő: a Megrendelő által jóváhagyott Beruházás Engedélyezési Terve Megrendelő részére történő átadása: Vázlatterv Megrendelő általi jóváhagyását követő 4 (négy) hónap;
e) ötödik mérföldkő: a Megrendelő által jóváhagyott Beruházás Kiviteli Terve Megrendelő részére történő átadása: Vázlatterv Megrendelő általi jóváhagyását követő 6 (hat) hónap.”
6. A Szerződés V.1. 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Felek rögzítik, hogy a Tervező teljesítése akkor teljes körű és szerződésszerű, ha a jelen Szerződés szerint ellátandó feladat, illetve az ennek alapján létrejött eredmény valamennyi jogszabályi feltételnek, vonatkozó és kötelezően alkalmazandó szabványnak és műszaki előírásnak megfelel, továbbá a Tervező ellátta a jelen Szerződésben meghatározott, valamint a vonatkozó jogszabályokra, kötelezően alkalmazandó szabványokra és szakmai előírásokra tekintettel a jelen Szerződéshez kapcsolódó valamennyi feladatot, és rendelkezésre állnak a Beruházás teljes körű megvalósításhoz szükséges Tervek és engedélyek, valamint az építmény műszakilag kivitelezhető és a megvalósítást követően rendeltetésszerű használatra minden tekintetben alkalmas. Az előbbiek alapján a tervdokumentációnak az Engedélyezési Tervek esetén alkalmasnak kell lennie arra, hogy az illetékes hatóság megadja az építési engedélyt, illetve egyéb engedélyt, a Beruházás Kiviteli Terve esetén pedig arra, hogy a Beruházás műszakilag kivitelezhető legyen.”
Folytatása következik a VI.3) pontban.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Beruházás majdani funkcionalitása miatt (a két épület összeépítésre, összekötésre kerül), illetve a megvalósíthatósága és költséghatékony kivitelezése okán Megrendelő kérésére a meglévő épület bővítésére vonatkozó tervek és az új épület tervei építési engedélyezési tervfázisban összevonásra kerülnek, a továbbiakban egy épületként kezelendők tovább. Így a kiviteli tervek is már egy épületre kell elkészüljenek, mely nem jár Tervező részére többletköltséggel.
A Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjával összhangban:
a.) a jelen szerződés-módosítás szükségességét jelentő körülmény olyan körülmény, amelyet a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,
b.) a jelen szerződés-módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és a Szerződés szerinti ellenérték nem növekedik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 548100000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 548100000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben