Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/109
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2012.09.21.
Iktatószám: 14333/2012
CPV Kód: 45232410-9;71322000-1
Ajánlatkérő: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Teljesítés helye: Nagykáta, Szentlőrinckáta, Jászfelsőszentgyörgy, Szentmártonkáta, Tóalmás, Sülysáp,Tápiószecső, Kóka, Mende, Úri, Tápiószele, Farmos, Tápiógyörgye, Újszilvás, Bénye, Káva, Pánd, Tápióbicske,Tápióság, Tápiószentmárton.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TÁPIÓMENTI CME KONZORCIUM;„MAPA TÁPIÓ 2012” Konzorcium;DA-EA Tápió Hálózat 2011 Konzorcium;DA-EA Tápió Hálózat 2011 Konzorcium
Ajánlatkérő típusa: Társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: szennyvízkezelési beruházás előkészítése és lebonyolítása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg
Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Nemzeti azonosító (ha ismert):
Postai cím: Egreskátai út 27.
Város: Nagykáta
Postai irányítószám: 2760
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kocsi János Társulás elnöke
Telefon: 29/640-060
E-mail: szennyviz@tapiovidek.hu
Fax: +36 29640060
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tapiovidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Társulás
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): szennyvízkezelési beruházás előkészítése és lebonyolítása
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása" tárgyúKEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021kódszámú projekt keretén belül szennyvízcsatorna hálózat tervezése éskivitelezése FIDIC (Sárga könyv) szerződéses feltételek szerint.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A 17–27. szolgáltatási kategóriákra vonatkozó szerződés esetében (lásd a C1. mellékletet) egyetért-e a hirdetmény közzétételével?
A teljesítés helye
Nagykáta, Szentlőrinckáta, Jászfelsőszentgyörgy, Szentmártonkáta, Tóalmás, Sülysáp,Tápiószecső, Kóka, Mende, Úri, Tápiószele, Farmos, Tápiógyörgye, Újszilvás, Bénye, Káva, Pánd, Tápióbicske,Tápióság, Tápiószentmárton.
NUTS-kód HU102
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” tárgyú KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021kódszámú projekt keretén belül szennyvízcsatorna hálózat tervezése és kivitelezése FIDIC (Sárga könyv) szerződéses feltételek szerint
Vállalkozási szerződés a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” tárgyú KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021kódszámú projekt keretén belül szennyvízcsatorna hálózat tervezése és kivitelezése FIDIC (Sárga könyv) szerződéses feltételek szerint.
TÁMOGATOTT MŰSZAKI TARTALOM
1. Rész: Szentlőrinckátai régió (Szentlőrinckáta, Jászfelsőszentgyörgy, Szentmártonkáta, Tóalmás) és Nagykáta II. ütem szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése
2. Rész: Tápiószele régió (Tápiószele, Farmos, Tápiógyörgye, Újszilvás) szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése
3. Rész: Tápiószentmárton régió (Tápiószentmárton, Bénye, Káva, Pánd, Tápióság, Tápióbicske) szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése
4. Rész: Sülysápi régió (Sülysáp, Kóka, Mende, Tápiószecső, Úri) szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése
Általános követelmények:
A kivitelezési munkálatoknak része a csatornahálózat esetében: a szükséges út- és járdabontások, a bontási törmelék elszállítása, a meglévő víz- és gázvezeték, valamint a kábelek felfüggesztése, esetleges közműkiváltások elvégzése, a szükséges szakfelügyeletek (pl. közmű üzemeltetők, közlekedési létesítmények kezelői, régészeti) biztosítása, a csatorna- illetve a nyomócső építés alépítményi munkálatainak (szükséges talajvízszint süllyesztéssel), felépítményi munkálatainak elvégzése, a szükséges minőségvizsgálatok elvégzése (pl.: vízzárósági vizsgálat, nyomáspróba), a csatornák öblítése, az utak ideiglenes- és végleges helyreállítása (önkormányzati utak sávosan, állami közutak a közútkezelői hozzájárulásban foglaltak szerint a teljes pályás úthelyreállítás kivételével, mert ez utóbbi un. „Nem támogatott műszaki tartalom”), a szükséges forgalomterelések biztosítása, valamennyi egyéb szükséges munkálat elvégzése
- A kivitelezési munkálatoknak része a szennyvízátemelők esetében: a bontási- és előkészítő munkálatok elvégzése, az átemelők földmunkáinak, szerkezetépítési-, gépészeti-, elektromos szerelési munkálatainak, valamint járulékos befejező munkálatainak (út-, kerítés- és kapuépítés) elvégzése, irányítástechnikai rendszer kiépítése, a szükséges szakfelügyeleteknek a biztosítása (pl. régészet), a minőségvizsgálatok, illetve valamennyi egyéb szükséges munkálat elvégzése
- Nyertes ajánlattevő kötelessége a Mérnök számára részenként (lotonként) a megrendelővel egyeztetett helyszíneken, legkésőbb a kivitelezési szerződés aláírását követő 30. napig, megfelelő irodahelységet biztosítani, illetve azt az ütemtervek, rajzok kezelésére alkalmas számítógéppel, nyomtatóval, A3 fénymásolóval, telefon, fax berendezéssel, internet kapcsolattal felszerelni.
- A kivitelezéssel érintett terület részben települési belterület, melyhez kapcsolódó helyi rendeletek betartandóak.
- A kivitelezés során a kulturális örökség védelméről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek (2001. évi LXIV. Tv 24.§) betartása – a vonatkozó önkormányzati határozatokkal összhangban – kiemelt fontosságú;
- Vállalandó továbbá: 2020. december 31-ig, a program utókövetés időszakában, rendelkezésre állás, adatszolgáltatás, biztosítása szükség és igény szerint.
NEM TÁMOGATOTT MŰSZAKI TARTALOM
Az állami (KHT) kezelésű utak sávos helyreállítása utáni, a közútkezelő által meghatározott tartalmú teljes pályás úthelyreállítás a közútkezelői hozzájárulásban előírt vagy előírásra kerülő műszaki tartalommal. Részenként eltérő mennyiségben.
Végleges úthelyreállítás az építéssel érintett sávban a sávos helyreállítás után, 4 cm vastag “AC 11, kopó 70/110” réteggel.
Tervezés majd a kivitelezés során az Ajánlattevő (leendő Vállalkozó) köteles a megvalósult, vagy megvalósuló egyéb EU támogatást kapott projektek (települési útépítés és csapadékvíz elvezetés) tekintetében a vonatkozó szabályok (pl. fenntartási időszak szabályai, stb.) szerint eljárni. Ajánlattevő az ajánlati ár képzés során ebből adódó ütemezési sajátosságok, esetleges eltérő technológiai, műszaki megoldások költségeit köteles az ajánlati árban kalkulálni. Tájékoztató jelleggel az Ajánlatkérő által ismert ilyen jellegű beruházások listáját a 3. kötet általános mellékleteként „Keresztberuházásokat felsoroló táblázat” megnevezéssel.
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232410-9
További tárgyak: 71322000-1
II. 1.6 ) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk:
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban töltse ki az V. szakaszt (Az eljárás eredménye))
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfakulcs (%) ,
Érték 22426849252 Pénznem: HUF
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfakulcs (%) ,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd keretében
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D1. melléklet 2. szakaszában felsorolt esetekben)
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása: töltse ki a D1. mellékletet
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Szempont Súlyszám
Egyösszegű ajánlati ár - súlyszám: 80; ezen belül 1.1. Egyösszegű ajánlati ár a támogatott műszaki tartalomra (nettó Ft) - súlyszám 75; 1.2. Egyösszegű ajánlati ár a nem támogatott műszaki tartalomra (nettó Ft) - súlyszám 5 80
A vállalt napi késedelmi kötbér összege (Ft/nap) 15
Fenntarthatósági terv 20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen
(igen válasz esetén, töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató
  Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
x Ajánlati/részvételi felhívás
  Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 242 - 392404 2011/12/16 (nap/hónap/év)
  Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 18 - 027824 2012/01/27 (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 30 - 047361 2012/02/14 (nap/hónap/év)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés Szentlőrinckátai régió
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2012/06/28 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: TÁPIÓMENTI CME KONZORCIUM
Postai cím: Piktortégla u. 2-4.
Város: Budaörs
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül  
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték Pénznem:
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 5408380000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés Tápiószele regió
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2012/06/28 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: „MAPA TÁPIÓ 2012” Konzorcium
Postai cím: Szegedi út 35-37
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül  
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték Pénznem:
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 5448000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés Tápiószentmárton régió
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2012/06/28 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: DA-EA Tápió Hálózat 2011 Konzorcium
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül  
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték Pénznem:
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 4463423003 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés Sülysápi régió
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2012/06/28 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: DA-EA Tápió Hálózat 2011 Konzorcium
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül  
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték Pénznem:
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 7107046249 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 számú projekt Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása megvalósítására.
VI.2) További információk: (adott esetben )
A nyertes ajánlattevő Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerinti minősítése:
I. rész: nem tartozik a tv. hatálya alá, középvállalkozás, nem tartozik a tv. hatálya alá
II. rész: nem tartozik a tv. hatálya alá, középvállalkozás, nem tartozik a tv. hatálya alá
III. rész: nem tartozik a tv. hatálya alá, nem tartozik a tv. hatálya alá
IV. rész: nem tartozik a tv. hatálya alá, nem tartozik a tv. hatálya alá
Ajánlattevők neve, címe:
I. rész:
„PMA Konzorcium” közös ajánlattevők (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E)
TÁPIÓMENTI CME KONZORCIUM (2040 Budaörs, Piktortégla u. 2-4.)
Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
II. rész:
„MAPA TÁPIÓ 2012” Konzorcium (1135 Budapest, Szegedi út 35-37)
TÁPIÓMENTI CED KONZORCIUM (H-6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
III. rész:
S-M Tápiómente Konzorcium (közös ajánlattevők) (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. épület V. emelet)
DA-EA Tápió Hálózat 2011 Konzorcium (H-6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
IV. rész:
DA-EA Tápió Hálózat 2011 Konzorcium (H-6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36-1-882-8592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36-1-882-8593
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.3.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.3.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 323.§ szerint.
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám:
Ország: HU
Telefon: +36-1-882-8592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36-1-882-8593
Internetcím (URL):
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja : 2012/09/17 (nap/hónap/év)
 
A. Melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

C1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma 1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások 2 , beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi 3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások 4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások 5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások 6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

D1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele nélkül megvalósított beszerzés indokolása 2004/18/EK irányelv
Kérjük, az alábbiakban adja meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélkül megvalósított beszerzés indoklását. Az indoklásnak összhangban kell lennie a 2004/18/EK irányelv vonatkozó cikkeivel.
(A jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó 89/665/EGK irányelv értelmében a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó, az említett irányelv 2f. cikke (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő azon döntésére vonatkozó indokolását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül ítéli oda. A lerövidített határidő igénybevételéhez jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adja meg az alábbi információkat.)
1.) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása )
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be:
  nyílt eljárás,
  meghívásos eljárás keretében
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint. (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
  műszaki,
  művészeti,
  kizárólagos jogok védelme
  Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban.
  Kiegészítő építési beruházás/árubeszerzés/szolgáltatás megrendelésére került sor az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes ajánlattevőtől vagy a nyertes ajánlattevők egyikétől.
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén.
Különösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól,
  csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében.
  A nyílt eljárás, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek.
2) A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik.
  A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá.
A fent említett lerövidített határidő igénybevétele érdekében a megfelelő fenti rovat(ok) megjelölésén felül kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra, hogy az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését a 2004/18/EK irányelvvel összhangban: (maximum 500 szóban)