Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/158
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.08.14.
Iktatószám: 13861/2020
CPV Kód: 45212000-6
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 13743130
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vendéglátó és sportlétesítmények kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000757472018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vendéglátó és sportlétesítmények kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az alábbiak építőipari kivitelezése közparkban:
- Egészségkert (E2) 97,66m2 és a Piknikkert (E3) 45,75m2 vendéglátóhely épülete
és az ezeket kiszolgáló
- I11 jelű Illemhely épülete 79,66m2
- I19 jelű Nyilvános Illemhely épületek – családi mosdó épületek 89,3m2
Összesen: 312,37m2 alapterületen.
A sportcélú létesítményeket kiszolgáló:
- Akadálymentes-(I18A); Női-(I18B) és Férfi(I18C) öltöző illemhellyel
Összesen: 137,52m2 alapterületen.
Műszaki paraméterek:
Szerkezeti rendszerük pillérvázas, monolit vasbeton lemezalappal és egyszintes acél szerkezetű keretvázzal készülnek, a zárófödém magashullámú trapézlemez. A térbeli merevséget a kör alaprajzi forma – épület átmérő ~12m, tehát ~6m sugarú -, valamint a lábazati gerendába befogott, vagy nyomatékbíró talplemezzel készülő acél pillérek biztosítják. A külső térelhatároló falszerkezetek alapja előregyártott, ívelt alaprajzú, álló szendvicspanel. A szendvicspanel önmagában biztosítja a térelhatárolást és a légzárást, valamint sablont biztosít az íves alaprajzi formához, azonban az esztétikai és a használati igények miatt mindkét oldalt burkolati rendszerrel kell ellátni. A külső oldalon repedésmentes, rugalmas ágyazású színvakolat készül, melynek aljzata gyárilag ívbe vágott, vagy ívelhető polisztirol. A belső oldalon szerelt gipszrost előtét fal készül, önálló vázszerkezeten a beltéri mozaikburkolat fogadására. Az épületeket a földszinti padlónál talajnedvesség elleni vízszigeteléssel kell ellátni. A lábazati zónában 16 cm vastag vasbeton lábazati fal készül, a vízszigetelés és a szendvicspanelek fogadására. Használati víz elleni szigeteléssel kell ellátni az épületek azon helyiségeit, amelyben jelentős és rendszeres vízterhelésre lehet számítani. Minden épület lapostetős kialakítású, melyen extenzív zöldtető készül, egyenes rétegrendű csapadékvíz szigeteléssel. Az E2 jelű Piknik kert épülete ~44 m2 zöldfal kialakítású. Az épületek általános külső nyílászárói hőhídmentes alumínium szerkezetek, a felületkezelésük pórszórt, az üvegezés háromrétegű. Az épületekben szerelt válaszfalak készülnek. A közhasználatú funkció miatt a válaszfalak és előtétfalak két réteg, anyagában impregnált gipszrost lemezzel készülnek. A külső fal mentén az előtétfal íve lekövetendő.
Az általános külső homlokzat dryvit rendszerű, vakolt és festett felületű, melynek hordozórétege az álló szendvicspanel szerkezet. A panelek hézagtömítése kiemelt fontosságú, az illesztéseket poliuretán masszával kell kitölteni. A felületen ívesre gyártott, vagy bevágásokkal előkészített hajlítható polisztirol lemez hőszigetelést kell készíteni, 4 cm vastagságban. A hőszigetelésen 3 mm vastag szerves, rugalmas hálóágyazást kell készíteni, majd a vakolat alapozása történik. A választott színvakolat Stolit K1,5 vakolat, amelyet Sto Dryonic S X-black hővédő festéssel kell megvédeni. A lábazati vakolatot a fentiekkel azonos módon kell elkészíteni, de fagyálló XPS hőszigeteléssel és cementalapú hálóágyazó réteggel.
Az illemhely épületek homlokzati felületének felső része, egy szakaszon teljes magassága alumínium lamellás homlokzatburkolattal készül. A burkolat anyaga 4 mm vastag alumínium kompozitlemez, jellemző osztása 5+3, illetve 10+2 cm. Az ívelt lamellák SIKA Tack Panel rendszerű ragasztással kerülnek rögzítésre a függőleges alumínium hátszerkezethez. A függőleges T- vagy L-profilok lamellák között látszó felületét a homlokzatburkolat színével megegyező takarólemezzel kell ellátni.
Az árnyékolást a homlokzatburkolati lamellák biztosítják. Az épületek teljes alapterületén lényegét tekintve azonos padlórétegrend készül, különbség mindössze a belső használati víz elleni szigetelés rétegeiben mutatkozik. Az épületben mindenütt műgyanta padlóburkolat készül. A falburkolat általános helyen mozaiklap falburkolat. Az épületek, ahol szükséges 1rtg. monolit gipszkarton álmennyezettel készülnek, felületi gletteléssel, és festéssel.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 065 - 150422

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vendéglátó és sportlétesítmények kivitelezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54466236
Postai cím: Sóstói Utca 61.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: miseta.melinda@aktualbau.hu
Telefon: +36 12257531
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 778066331 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2019. augusztus 9.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbiak építőipari kivitelezése közparkban:
- Egészségkert (E2) 97,66m2 és a Piknikkert (E3) 45,75m2 vendéglátóhely épülete
és az ezeket kiszolgáló
- I11 jelű Illemhely épülete 79,66m2
- I19 jelű Nyilvános Illemhely épületek – családi mosdó épületek 89,3m2
Összesen: 312,37m2 alapterületen.
A sportcélú létesítményeket kiszolgáló:
- Akadálymentes-(I18A); Női-(I18B) és Férfi(I18C) öltöző illemhellyel
Összesen: 137,52m2 alapterületen.
Műszaki paraméterek:
Szerkezeti rendszerük pillérvázas, monolit vasbeton lemezalappal és egyszintes acél szerkezetű keretvázzal készülnek, a zárófödém magashullámú trapézlemez. A térbeli merevséget a kör alaprajzi forma – épület átmérő ~12m, tehát ~6m sugarú -, valamint a lábazati gerendába befogott, vagy nyomatékbíró talplemezzel készülő acél pillérek biztosítják. A külső térelhatároló falszerkezetek alapja előregyártott, ívelt alaprajzú, álló szendvicspanel. A szendvicspanel önmagában biztosítja a térelhatárolást és a légzárást, valamint sablont biztosít az íves alaprajzi formához, azonban az esztétikai és a használati igények miatt mindkét oldalt burkolati rendszerrel kell ellátni. A külső oldalon repedésmentes, rugalmas ágyazású színvakolat készül, melynek aljzata gyárilag ívbe vágott, vagy ívelhető polisztirol. A belső oldalon szerelt gipszrost előtét fal készül, önálló vázszerkezeten a beltéri mozaikburkolat fogadására. Az épületeket a földszinti padlónál talajnedvesség elleni vízszigeteléssel kell ellátni. A lábazati zónában 16 cm vastag vasbeton lábazati fal készül, a vízszigetelés és a szendvicspanelek fogadására. Használati víz elleni szigeteléssel kell ellátni az épületek azon helyiségeit, amelyben jelentős és rendszeres vízterhelésre lehet számítani. Minden épület lapostetős kialakítású, melyen extenzív zöldtető készül, egyenes rétegrendű csapadékvíz szigeteléssel. Az E2 jelű Piknik kert épülete ~44 m2 zöldfal kialakítású. Az épületek általános külső nyílászárói hőhídmentes alumínium szerkezetek, a felületkezelésük pórszórt, az üvegezés háromrétegű. Az épületekben szerelt válaszfalak készülnek. A közhasználatú funkció miatt a válaszfalak és előtétfalak két réteg, anyagában impregnált gipszrost lemezzel készülnek. A külső fal mentén az előtétfal íve lekövetendő.
Az általános külső homlokzat dryvit rendszerű, vakolt és festett felületű, melynek hordozórétege az álló szendvicspanel szerkezet. A panelek hézagtömítése kiemelt fontosságú, az illesztéseket poliuretán masszával kell kitölteni. A felületen ívesre gyártott, vagy bevágásokkal előkészített hajlítható polisztirol lemez hőszigetelést kell készíteni, 4 cm vastagságban. A hőszigetelésen 3 mm vastag szerves, rugalmas hálóágyazást kell készíteni, majd a vakolat alapozása történik. A választott színvakolat Stolit K1,5 vakolat, amelyet Sto Dryonic S X-black hővédő festéssel kell megvédeni. A lábazati vakolatot a fentiekkel azonos módon kell elkészíteni, de fagyálló XPS hőszigeteléssel és cementalapú hálóágyazó réteggel.
Az illemhely épületek homlokzati felületének felső része, egy szakaszon teljes magassága alumínium lamellás homlokzatburkolattal készül. A burkolat anyaga 4 mm vastag alumínium kompozitlemez, jellemző osztása 5+3, illetve 10+2 cm. Az ívelt lamellák SIKA Tack Panel rendszerű ragasztással kerülnek rögzítésre a függőleges alumínium hátszerkezethez. A függőleges T- vagy L-profilok lamellák között látszó felületét a homlokzatburkolat színével megegyező takarólemezzel kell ellátni.
Az árnyékolást a homlokzatburkolati lamellák biztosítják. Az épületek teljes alapterületén lényegét tekintve azonos padlórétegrend készül, különbség mindössze a belső használati víz elleni szigetelés rétegeiben mutatkozik. Az épületben mindenütt műgyanta padlóburkolat készül. A falburkolat általános helyen mozaiklap falburkolat. Az épületek, ahol szükséges 1rtg. monolit gipszkarton álmennyezettel készülnek, felületi gletteléssel, és festéssel.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 826053271
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54466236
Postai cím: Sóstói Utca 61.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: miseta.melinda@aktualbau.hu
Telefon: +36 12257531
Internetcím(ek): (URL) http://www.aktualbau.com/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„[Vállalkozói Díj mértéke] A Vállalkozói Feladat Vállalkozó általi maradéktalan és szerződésszerű teljesítése ellenértékeként fizetendő Vállalkozói Díj rögzített, fix átalánydíj, amelynek összege
nettó 826.053.271,- Ft + ÁFA, azaz nettó nyolcszázhuszonhatmillió-ötvenháromezer-kétszázhetvenegy Forint + ÁFA”
2. Az I.2. pont szerinti pótmunkák részletes kimutatását az 1. számú Módosítás 1. számú melléklete tartalmazza.

VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jogalap: Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja.
Pótmunkák
Biztonság fokozása
A Szerződés tárgyát képező épületek közül az „I19” és „E2” épületek a Nagyjátszótér használóinak a kiszolgálására létesülnek. A Nagyjátszótér átadásához elkészült az üzemeltetési stratégia (házirend, elvárt biztonság, stb.). Megrendelő megítélése szerint az üzemeltetés magas fokú biztonságos működéséhez szükséges a biztonsági ellenőrzés technikai feltételeinek a megerősítése. Ezért az eddig elhelyezett vagyonvédelmi térfigyelő kamerákon kívül további vagyonvédelmi megfigyelő kamerák elhelyezése vált szükségessé az épületekre helyezve. Tekintettel az „I19” és az „E2” épületek készültségi fokára az igényelt műszaki kiegészítés már csak járulékos bontási munkával végezhető el, így a kamerák elhelyezése egyéb költségeket is vonz maga után (bontás, szigetelés javítás, elektromos kiegészítés, organizáció, őrzés, stb.).
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 778066331 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 826053271 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben