Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/134
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.14.
Iktatószám: 12172/2021
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Kaposvár, Csík F. sétány hrsz.: 7083, 7091/3, 7091/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731591214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000662372021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000662372021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rekreációs övezet fejlesztése Kaposváron
Hivatkozási szám: EKR000662372021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzési eljárás keretében Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a strandhoz kapcsolódóan egy négycsillagos szállodát kíván létesíteni, és vele párhuzamosan egy következő ütemben a szabadtéri strandot felújítani.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Rekreációs övezet fejlesztése Kaposváron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár, Csík F. sétány hrsz.: 7083, 7091/3, 7091/4
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok, főbb mennyiségek:
A tervezet projekt az alábbi főbb elemeket tartalmazza:
- a projekt megvalósításához szükséges minden terv (engedély- és kiviteli terv), engedély beszerzése
- négy csillagos szálloda építése a fedett élményfürdővel való összeköttetést biztosító összekötő nyaktaggal,
- a szálloda telkén található büfé épület elbontása és új építése a 7091/4 hrsz ingatlanon,
- környezetrendezés, parkosítás
- közműépítés, közműkiváltások
A generál kivitelezési tevékenységgel érintett
építési munka megnevezése :
Kaposvár négy csillagos szálloda építése. Főbb paraméterek:
- Kapacitás (szoba): 120 db
- 1 db 150 fős konferenciaterem
- 2 db 40 fős konferenciaterem
- Wellness részleg az alábbiak szerint: 1 db merülő medence, 1 db élménymedence, 2 db szauna, 1 db gőzkabin
- 500 adag kapacitású főzőkonyha
- 146 fős étterem
- Felvonó beépítése
az építési munka helye:
Kaposvár, Csík F. sétány hrsz.: 7083, 7091/3, 7091/4

az építési munka meghatározó paraméterei, tervezett funkciók:

Meghatározó paraméterek:
1. Előkészítés:
o a beruházás megvalósításához szükséges, hiányzó engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése. Rendelkezésre áll a szálloda, összekötő híd, parkoló engedélyezési tervdokumentációja. A büfé épületet az engedélyeztetés előtt át kell dolgozni.
o a beruházás megvalósításához szükséges összes hiányzó engedély beszerzése. Rendelkezésre áll a szálloda és a büfé építési engedélye.
o minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció készíttetése (építészeti (építőmesteri), tartószerkezeti (szerkezetépítési), épületgépészeti, épület villamossági).
2. Építés:
o Létesítmények:
négy csillagos szálloda építése:
Az épület 5 szintes, összesen 8737,14 m2 nettó hasznos alapterületű, 5 db lifttel (felvonóval):
- földszint 3711,74 m2
- 1. emelet: 1467,04 m2
- 2. emelet: 1448,99 m2
- 3. emelet: 1410,56 m2
- 4. emelet: 698,091 m1
Bruttó alapterület 9028,52 m2
Elbontandó/ áthelyezendő építmények:
- 5 m2-es nyári pénztár (fa bódé) áthelyezése Virágfürdő által meghatározott helyre (közművesítettsége: villany, net)
- nyári pénztárhoz kapcsolódó beléptető kapu áthelyezése
- 30 m2-es szabadtéri, könnyűszerkezetes (fa) öltöző bontása
Elbontandó büfé épület: szezonálisan működő épület 173 m2 hasznos alapterületű, mely magában foglal 4 vendéglátó egységet és közel 220 m2 fedett fogyasztóteret, valamint a kiszolgáló helyiségeket (szociális blokk, hulladéktároló).
Új büfé épület: 4 db üzletből álló, fogyasztó térrel együtt összesen 430 m2 hasznos alapterületű földszintes, szezonális használatú épület. Az épületet a strand felújítási tervéhez igazodóan át kell dolgozni.
o Az épület tartószerkezetei:
szálloda:
alapozás: cölöp alapozás, melyhez 80 cm magas gerendarács kapcsolódik.
függőleges teherhordó szerkezetek: vasbeton pillérek, közte 30 cm vastag kitöltő blokktégla falazattal.
födémek: A födém 30 cm vastag monolit vasbeton lemez.
zárófödém: monolit vasbeton lemez járható lapostetőként kialakítva zöldtetővel, teraszokkal.
falszerkezet: előre gyártott vasbeton falpanelok
A tartószerkezet helyszíni monolit vasbeton szerkezet.
Büfé, fogadó épület:
alapozás: sávalapozás vasalt aljzattal
függőleges teherhordó szerkezet: blokktégla falazattal.
födémek: monolit vasbeton lemez.

o Energetika:
Az épület szerkezeteinek minimum a 7/2006 (IV:24.) TNM rendelet 5. számú mellékletében szereplő követelményeknek meg kell felelnie, és a 176/2008 (VI.30. ) Kormányrendelet épületenergetikai minőségi besorolása legalább „BB” legyen.
A büfé nem tartozik a rendelet hatálya alá.

o Gépészet, villamosság:
szálloda:
Fűtés: 3 db egyenként 125 kW-os gázkazánnal történik, VRF rendszerű hőszivattyúkkal.
Hőleadók: 4 csöves fan coil, 4 csöves légtechnikai rendszer, padlófűtés és arról lekötött radiátoros fűtés az alárendelt helyiségekben.
Tervezett gázigény konyhával együtt 50 m3/óra
Használati melegvíz: 1250 literes tárolóval, 300 kW teljesítmény igénnyel.
Hővisszanyerős gépi szellőzés kerül kiépítésre
Az épület 5 szintes, összesen 8737,14 m2 hasznos alapterületű, 5 db lifttel (felvonóval)

Az épülethez 3 x 2500 A szükséges, 1535 kVA méretezési teljesítménnyel. Az épületbe informatikai /telefon hálózat, behatolásvédelmi rendszer, TV hálózat, audió-vizuális rendszer, kamerás megfigyelő rendszer, beléptető rendszer – szállodához és az élményfürdőhöz kapcsolódóan egyaránt, tűzjelző rendszer, hő- és füstelvezetés rendszer, automatika.
Az élményfürdő és a szálloda közé készülő beléptető kapukat (az összekötő hídra és a szabadtéri strand bejárathoz telepített beléptető) a Virágfürdő SEAWING típusú rendszerébe is integrálni kell a két intézmény közötti elszámolás érekében.
Büfé, fogadó épület:
szezonális használat miatt fűtéssel az épület nem rendelkezik, használati melegvíz előállítása egységenkénti villanybojler, vagy átfolyós vízmelegítővel.
Fűtés csak temperálásra.
A gépészeti és villamossági berendezések kialakításánál elsődleges szempontnak kell lennie az energiahatékonyságnak és a kedvező üzemeltetési költségnek.
o Közműépítés:
Szálloda:
A telken önálló közműcsatlakozásokon nincsenek, a szállodához saját bekötéseket kell készíteni (víz, szennyvíz, gáz, villany). Az épület csapadékvíz elvezetését részben a közműhálózatra, részben a Kapos folyóba lehet bevezetni. A folyóba történő bevezetéshez vízjogi engedély szükséges.
A telken található és a strand létesítményeit ellátó közműveket ki kell váltani, vagy védelembe helyezni (pl. sziklához menő termálvezeték, gazdasági bejáratnál biogázvezeték vízcsapdája, megmaradó büfé épület közműbekötései.)
Büfé, épület:
Az elbontandó büfé épület közműbekötéseit (víz, gáz, villany, szennyvíz) vezetékeit meg kell szüntetni.
Az új épülethez az új közműbekötéseket (víz, gáz, villany, szennyvíz) ki kell építeni.
Az engedélyezési tervdokumentáció, a kivitelezési tervdokumentáció készíttetése, valamint a kivitelezés során a jóváhagyási tervtől eltérni csak Ajánlatkérő és műszaki ellenőrök beleegyezésével, építési engedély köteles változtatások esetén az I. fokú építési hatóság írásos engedélyével lehet.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember 5000 m2 hasznos alapterületű épület építési beruházás során szerzett III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott jogosultsághoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 20 hónap) 10
2 3. A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember 5000 m2 hasznos alapterületű épület építési beruházás során szerzett III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott jogosultsághoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 20 hónap) 10
3 4. A III.1.3-M.2.3 pontban meghatározott szakember 5000 m2 hasznos alapterületű épület építési beruházás során szerzett III.1.3-M.2.3 pontban meghatározott jogosultsághoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 20 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 28 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta / Szopka Dániel Lajstromszáma: 00314 / 01040 / 01104

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. (a továbbiakban: „Korm.rend.”) 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni
Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a Korm.rend. 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.
A Korm.rend. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A Korm.rend. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.rend. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
K.1. Alkalmatlan a gazdasági szereplő, amennyiben
(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 32. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve
(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
továbbá akkor is alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve
(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a Korm.rend. 26. § -a, szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének és a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdésének előírásait.
Amennyiben nyilvántartásban szereplés ténye a kamarai nyilvántartásban a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor az igazolás tekintetében dokumentum csatolása nem szükséges. Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.
A Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek – tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Folytatás a VI.3) pontból:
18. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
19. A nyertes ajánlattevő által bemutatott jelen AF.III.1.3) pont M.2. pont szerinti szakembernek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell a megjelölt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő által bemutatott szakember a szerződéskötés időpontjáig nem szerepel a nyilvántartásban és nem rendelkeznek az előírt jogosultsággal, azt Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
21. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1 - M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Korm.rend. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Korm.rend. 21. § (2) bekezdése és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Korm.rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívásban rögzített vizsgált időszakban teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább:
(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, székhely, referenciáról információt adó személy jogosult képviselőjének neve, beosztása és elérhetősége [telefonszám, e-mail]),
(ii) a szerződés tárgyát
(iii) a szerződés teljes mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
(iv) a teljesítés idejét (kezdő és befejező és műszaki átadás-átvétel időpontját év/hónap/nap pontossággal),
(v) a teljesítés helyét,
(vi) a teljesítés százalékban kifejezett arányát, továbbá
(vii) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése alapján tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára tekintettel, amennyiben Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjának vizsgálata során:
a) öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett,
b) nyolc év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett
építési beruházásokat veszi figyelembe.
A Korm.rend. 21/A. §-ra tekintettel a Korm.rend. 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Korm.rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Jelen M.2. pontban megajánlott szakemberek szakmagyakorlási jogosultságának igazolási módját részletesen a Dokumentáció 1. kötet tartalmazza.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7) és (9) - (11) bekezdéseinek, valamint a Korm.rend. 21. § -ának továbbá 24. § -ának, illetve - 25. §-ainak a vonatkozó rendelkezései.
A Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek – tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:
M.1.1. Egy (1) db legalább 6000 m2 nettó (hasznos) alapterületű építmény kiviteliterv készítési munkáira, valamint építésére vonatkozó minden alapszakágra (építészeti (építőmesteri), tartószerkezeti (szerkezetépítési), épületgépészeti, épület villamossági, felvonó építési munkára kiterjedő referenciával, amely a környezetrendezési, közműépítési munkákat is magában foglalta.
M.1.2. Egy (1) db generálkivitelezési és/vagy fővállalkozási szerződés keretén belül teljesített szállásjellegű építmény építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely tartalmazott legalább 80 db szobaegységet és/vagy apartman egységeket, valamint wellness funkciót, főző és/vagy melegítő konyhát és étkezőt.
Az M.1. pontban felsorolt (M.1.1., M.1.2., pontok) alkalmassági követelményeknek való megfelelés több szerződésből teljesíthető, de az előírt M.1.1., M.1.2., pontok szerinti egyes minimumkövetelmények maximum pontonként egy szerződésből igazolhatóak. Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
Ajánlatkérő szállásjellegű építmény alatt egy üzemeltetésben és fenntartásban lévő szálloda és/vagy kollégium és/vagy diákhotel lakóegységeket ért.
Ajánlatkérő wellness funkció alatt azon rekreációs helyiségcsoportot érti, amely tartalmaz legalább 1 db terápiás- vagy jakuzzi- vagy merülő- vagy élménymedencét, 1 db szaunát és 1 db gőzkabint.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-É jogosultsággal vagy azzal egyenértékű, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.2. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉG jogosultsággal vagy azzal egyenértékű, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.3. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy azzal egyenértékű, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 0,1 % / naptári nap, maximuma: 10%)
- Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 15 %)
- Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 2 %)
- Jóteljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 2 %)
- Jótállás (időtartama: 36 hónap)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (előleg tekintetében: Kbt. 135. § (7) bekezdés);
- Építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) vagy (3) bekezdésre, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. § (1) – (2) bekezdéseire. Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtása és felbontása kapcsán hivatkozik a Kbt. 68. §-ra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot valamennyi rész tekintetében:
Ponthatárok: 0-10
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 2-4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni), ugyanígy jár el ajánlatkérő abban az esetben is, amennyiben a beérkező megajánlások csak az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb mértéket alatt érkeznek be.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (Korm.rend. 30. § (4) bekezdése).
3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.5.) pontban a 2., 3., 4. értékelési részszempont (szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában az ajánlatban meg kell adni a szakember nevét.
4. Feltételes közbeszerzés:
A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.
5. Az eljárásban való ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 10.000.000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11743002-15398006-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján.
További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.
6. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
7. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti információk ajánlatban történő megjelölését (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!).
8. Ajánlatkérő fenntartja megának a jogot arra vonatkozólag, hogy a későbbiek során a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást folytasson le.
További építési beruházások tárgya: 1. Strandfelújítás (tervezés és kivitelezés)
További építési beruházások beszerzésének feltételei: Az eljárásban az eljárás tárgyához kapcsolódó értékelési résszempontok kerülnek alkalmazásra. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X.30.) Kr. alapján, a konkrét eljárás tárgyának megfelelően a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével határozza meg. A szerződéses feltételek a jelen eljárásban kötött szerződéses feltételekkel fog megegyezni azzal, hogy a más típusú eljárásból eredő eltérések átvezetésre kerülnek.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
9. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.
10. Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva újabb hiánypótlást rendel el abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott 2 hónapban megjelölt időtartam 60 napként értelmezendő.
13. Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét.
14. Ajánlatkérő előírja, hogy a kiadott árazatlan költségvetésben nem lehetséges az egyes sorok / tételek összevonása, ebből következően az ajánlatadáskor érvényesült az a követelmény, hogy valamennyi költséget ott kell szerepeltetni, ahol az ténylegesen felmerül.
15. Nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 11. § -a alapján köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – tervezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amelyben a biztosítás részét képező felelősségbiztosítási értékhatárok legalább 30.000.000 Ft/év és 15.000.000 Ft/kár értékhatárig terjednek. Nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a alapján köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – teljeskörű építés szerelési biztosítást (C.A.R.) kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amelyben a biztosítás részét képező felelősségbiztosítási értékhatárok legalább 1.000.000.000 Ft/tartam és 500.000.000 Ft/kár értékhatárig terjednek. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, azt Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kivitelezési határidő a következők szerint értendőek: tervezési feladatok ellátása 6 hónap a kivitelezési feladatok ellátására rendelkezésre álló 28 hónapon belül.
17. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, az építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne, továbbá az eljárás tárgya oly mértékben egységes és homogén, hogy annak több részre bontása szakmailag indokolatlan. A tárgyi eljárásban megvalósítandó kivitelezési munkák műszaki tartalomban szereplő feladatok szervesen egymásra épülnek, szakmailag összekapcsolódnak, ezért a részekre bontás mind műszaki, mind környezeti adottságok, mint pedig a garanciális szempontok, továbbá munkaszervezés szempontjából is hátrányos lenne, továbbá az egyes szakipari munkák egymásra épülve szolgálják a gazdaságos beüzemelés és üzemeltetés feltételeit.
Folytatás a III.1.2) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák