Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.213/5/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Wolfbau Team Kft., képviseli: dr. Frei János ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Geresdlak Község Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:csatornázás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 05. 11.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:érvénytelen ajánlat, közös ajánlattevő, dokumentáció beszerzési helye
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 252.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 52.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 8767/2007
KÉ-lapszám:66/2007

Csatolt dokumentumok