Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.981/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:TendrSoft Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 12. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Keretmegállapodás elektronikus árlejtés szolgáltatásra, valamint kapcsolódó szolgáltatások biztosítására
Döntéshozatal időpontja:2012. 02. 01.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:3Kf.650.145/2013/4.

Csatolt dokumentumok