Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.978/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 12. 21.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Kondoros Nagyközség Önkormányzata
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem azonosító szám: DAOP 5.2.1/D-2008-0002 elnevezésű projekt kivitelezése 3. sz. rész
Döntéshozatal időpontja:2012. 01. 12.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok